Morgunblaðið - 15.07.1969, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 15.07.1969, Blaðsíða 13
MORGUNBiLAÐED, Í>RIÖJUDAGUR 16. JÚLÍ 1060 13 Þaö er líka söl í rigningu ÞESSA daga, þegar flestum er tíðrætt Uim rigningartíð og rys- jótt veðurlag, er etaki úr vegi að ganga á vit þeirra, serni efcki eru búnir að fá á'hyggjur af uppsfcer unni fyrir alvöru ennþá, og brosa glaðir, Ihvernig sem viðrar, því að alltaf er eitthvað hægt að finna sér til að dunda við, setn er alveg jafn slkemmtilegt og það, sem hætta varð við i svipinn vegna veðurfars. Skólagarðarnir eru góður stað ur, þar sern ýtt er undir þroska og vinnugleði barnanna, og er- indi eiga þeir sem erfiði, sem þar dvelja og vinna. í gæx var dálítið blautt, og það varð að sprauta og spúla krakkana eftir að þau hötfðu lak ið við að reyta arfann úr beðun um sínum, svona rétt ein>s og þeir gera á sjónum, þegar búið er að gera að. Nína Jóna og Þuríður hafa það ekki sem verst Laufey, Erna og Berglind grisjarófurnar sínar. (Ljóam.: Sv. Þ.) }¦ i£>i - 'vS ¦-"-":-'"::;:"¦'..... ÍS'«»^P? Bjarni litli, átta ára, er að planta rófum Ósk er á hvolfi við rófnarækt ¦i ÍsSMRS Það er leiðinlegt að reyta í rigningu, maður er allur útkámað- ur, segja systkinin Ásta María og Magnús Ég hef ekki áhyggjur af uppskeru, heldur upptuggu . . . ég bara tygg. — (Ó, að vera kýr í einn dag) — - LANDSBANKINN Framhald af bls. 28 aufamirng stmeyimdi ÖM úit aftur á aæsitiu þrernfuir rriáiriiuðiuimi. Há- miairfc rtáða útstneyimd sporitfgiár- ins þó efctoi jfymr etn í móvarrtber- rnánMöi, eimtoum dagiama fyrir ^ngisíbtreytikiigiuinja 11. aróvemfoer. VeatiineKtóin hælktouðiu un 144,1 iwilllj. kr. á árirou 1968 eða un 22%. Vonu þau í láÉgmBirflai í áns- byrjun. oig enu jatfraam irnstaluim svteófium háð. útlAn HeiMaffiúfclán bamSkame niáimiu 4.985,0 imMj. kr. í árisftok 1868, em vonu 4.236,0 imáfflj. fcr. í ánsWk 1967 og ihötfðiu því hæktoae twn 348 máOQlj. tor. eða 8,2% á áriniu. Autoniing úit'liámaminia vanð mest flil verzfltumairkiinar, 165,7 miUj. kr., þar mieð tailin olóuiféfllagikL, ein sú anikmímig á aið meséu leyti rót símia að refcja 'tfífl igtreilðsfliuier'.fÍS- eöiika immlfllluitiriiinigsníeirfamariirimiar vegmia gemgMœfcfltaniammia í náv- emlber 11967 og 1968. Útíóm tifl sáávarútvegBkiis, önmtur en atf- urð«iám: haaktouöu wm. 86,7 irniillj. fcr., til itSoaíSar haelktouðlu <þau un 53,7 milllj. tor. og ttd ýmiiissa foaimlkivaamidia á vögium bæjjtar- og sveitamféliaga hœlktouiðiu útiámdm lim rOl',3 rnúHij. ikr. Önmtuir lifllán Ibamtoainis leetokiuiðu h'ins vtegar samitiails ium 58,4 «1111110. tor. Af- iirðBflámiJn læfckulðlu úr 1.106,2 tmiírj. kr. mtiðiuir í 1.054,7 .múllj. ter., eða ium 51,5 miDrj. tor. STABA GAGNVART SEÐLABANKANUM í steýrsiLu Lamiágbamlkiamis kem- ur tfiram, að aUkmkng úitfliánia bamfc- ane ihaifi alð vterudegiu leyti faoomið foaim í vieTri atiöðlu igaigimviaii-t Seðilalbainik.ainiuim. Iininiiabæðia á ¦við- skiiptaireilkin'iinig'i í Seðliabatnlka'ri- «m naim 7'5,8 mijflfljóniUBn kiróna í ársúlok 1968 og hiatfði lælkfc- alð ium 43 _3 imfflij. Ikr. á árinoi. Verultegiair aveifltur luiriðu á við- skjptaireikiniiniginium á áriniu ag á tímaibiíinu 4. sepltemlber — 24. dtesemlber vair ávaflllt sflouild á þesaum neaíkinijngii við Seðtaíbainfc- anin. Inmistæðlulfé á ibuindiruuim reilkinintgi vieigínia ailmeinmriar binidi- ":*>:«<-*Í::<W^<>:W:: :::::+"írv ¦ j ssao; ! 5000 ^"*«*W i500 4000 3500 3000 2500 2000 UTLAN SPARIINNtAN &i*ir*"\ W65 1946 Á árinu tók til starfa Árbæjarúti bú Lanidsbankans. Myndin er úr afgreiðslusal útibúsins. VELTIINNLAN V'"' "'"¦*"""-%.. 1967 *Í00: 4003 3500 3000 j 2500 2000 ISOO 1000 soo 0 1968 Taflan sýnir inm- og útlán La.nds bankans á árunum 1964^—1968 (í iniH.jtinuiii króma). sfcyMu (hiæktoaiðS tei 20,2 miiairj. kr. á árimiu. Afurðaflán endhnrseAd Seðíla- banlka læktouðu lítíið eitit á árknu, eSa ium 2,1 miilílj. kr., en aðnair skul'diir vdð Seðflia/bainlkainm haðkík- 'Uiðiu .aftur á móti uim 11®,5 miil'lj. fcr., að veranlegiu leyti veginia sér- saiminiiniga um enidluTlkiaiuip Seðla- bainfcianis á láruuim .t'il sérstafcna at- vininiuigirteiinia. N'ettósfcuíld Lainidis'bairilkiairiis viS SeðHaibainlkcainm naim 224, 6 miifE'j. kr. í ársfllok 1968 og haifði versnaö um T9,9 miilj. fcr. á áriniu. Þeitita leidldi m. a. til labarii alíkiama bamtoains á ánimu 196i8 em jiaifniam álSuir, vtegrua hins óhaigstæða waxitiaimi'simiuiniatr, sem bainlkinm verffliU'r að be™ alf við.sfciipit.aiákiuJid við Seðiialbainlkiainin. Staða Landislbainikams geigttwiart útlönidum versnaði jialfnfraimit uim 51,4 mfflj. fcr. á áriniu 11968 olg nani rjettóslkiuid bamfcams 96,3 rmilj. fcr. í árstok. Um hekminigur gkulldiaaulkin'inigairininia'r á rótt sioa að relkja till genigisiælklkiuinarininiar í rióvemlbar li968. REKSTUR OG HAGUR LANDSBANKANS J^etostursiaifikioma banlkiains,' vianð ialkiairi á ánkiiu li968 en um miórig lumdiainifarin ár. Kemilr þar imargt tiL Kastnaður viið rekstur bamfc- ans hefur Æanilð önt vaxandi me® ári ihverjiu. endia þótt gjiaflidakriá hams haifi verið óbDeytit «n ána- bil Aulk þesg 'þunfti bamikimm aö ieita meira en éður á mláðir Seðlabantoama um yfirdnáttiarQláiii mieð af ar ólhagstæiauim vaxtalkjör- uit. Telkj'uiaifiganigiuir ársimis, aufc vaxta .aif eágin fé, vairð 19,7 .miiflflö- lor., en -vapð 32,6 mKflflj. kr. 1967- Bigið 'fé ibanflaams maim 990,1 iwM'Í. ikr. í ánalbk og Ihalfiði hæiklkalð 'Uim 25,6 miöllj. 'kr. á ánimu. Ráðistaf- alð' var 20,3 mrifflrj. ter. úr hú»- byiglgikilgiarsjóði bamlbans á árk*i 11968. ÚTIBÚIN Sjötlte úitifbú banlk.ams í 'Reyfcjar- vik, Árlbægiaimtlbú, var opnað lð. fiebrúar lð68. Auik þess refcur bamfcdmin úitlbú á Afcramiegi, Atour- eyri EákSilfiisrSli, Hiúsaivílk, ísafkðfi. ag Selflossi, sem öfll veiita albliða bairnkaþj'óniuistiu. Bninlrr.eirmur veitir bamtoinO mianglþættJa þjóntustu i útSbúium- um í Grkídiavík, Samdgarði og HvoliSV'eaili, aulk aifgreiðslinia í Kaffavlik, p.aiuifianlhöfin og Þor- lálkislhöifin. Utiibúi<n gegnia migog miikifliviæigu og vaxanidi hilutiverfcá í þjómiuBtu bamlkans við latnds- menin, enda enu afgirieiðsfllusitiaðiir bainlkams orðmir 1® teilsiins, vio®- vagar um iamidið. Heiftdiamveltta aillna útibúanma natn 86 miffljörð- uim tenómia á ániniu 19'68, eða 1/3 af Iheilldanvieflltiu banikianis og hiatfðS haaklkiasð ium 10 mlilQijiairiðta á áriniu, iHaAkia'r'úitfllán 6 sifcræstu útiibú- ainin.a úti á lainidi Ihækikluiðiu á ár- kíu 1'968 tun W'0,6 rniillj. kr. (1'1,6%) em kmlániin hælktoulðu hins rvegiar aðeims um 49,1 m'idflo- fcr. (5,2%). Aiutonúng últfliánia úti- búanina h'laut >ví alð teiöa tiS. sfcuflidiasiöfiniuiiiar við aðaiHbainikianirk .----------m • •----------- - NÍGERÍA Framhatd af bls. 1 eytt á tveimur dögum. Útvarpið sagði að flugvélarnar hefðu ver- ið „í þjónustu uppreisnar- manna". Að sögn upplýsingamálaráðherra Nígeríustjórnar, Anthony Ena- haro, voru tvær DC-4 tflugvélar eyðilagðar á jörðu niðri á föstu daigslkvöld og tvær DC-3 flugvél ar nofckrum klulkkustundum áð ar. Ehaharo sagði að efcfci væri vitað um hvort hér væri um að ræða llugvélar sera flutt hafa vistir til Biaíra, en hann sagði að viðvörun hefði verið gefin áður en árásirnar voru gerðar. Fulltrúar Nígeríustjórnar og Alþjóða Rauða kossins hafa kom izt að samlkamulagi um að send verði ein ílugvél til Bialfra til að flytja líísnauðsynleg lyf og sækja Rauða kross starfisimenn er kfcið hafa stanfstíma síniutm. Alþjóða Rauði fcrossinn hefur fallizt á að senda efcfci flugvélar til Biafra án heimildar Sambandsistjórnar- innar.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.