Morgunblaðið - 15.07.1969, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 15.07.1969, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 1S. JÚLÍ H969 15 Kosningabaráttan í Noregi fer hægt af stað Yfir 40 þingmenn láta af þingmennsku Eftir Sigurb Bjarnasson Osló, 11. júlí: — Kosningabaráttan í Noregi fer hægt af stað. Það virðist vera þegjandi samkomulag milli flokkanna að hefja hana ekki fyrir alvöru fyrr en 1. ágúst. En stórþingskosning- arnar eiga að fara fram 7. og 8. september. í kasningunum 1&65 biðu jafn- atðarmeran mikiiran asigur. Borg- arafLakfcarnir flenigu trausitan irraeirihliuta í Stórþiragiirau, samtals 80 þiragsæti af 160. Skiptust þingsæiti og atkvæði þaranig miili fLokfeairana: Vertomannaftefckuriinn 68 43,3% Hægri ftetokuriiran 31 20,9% Vinstri flokfcurin/n 18 10,4% Mi'ðtflaktouiriiran 18 9,9% KristiLegi þjóðfl. 13 8,1% SósíaiMsíki þjóðlfL 2 6,0% Komimiúiruiisitafl. 0 1,4% Enda þótt Hægri flökkurinn væri lanig-stærsiti borgairflokkiuir- inm vair þó tallið hyggitegasit að Miðflakkuirinn sfcipað'i sæti for- sætisráðherra í hinni nýju stjórn. Varð Per Borten því florsætis- itáðtherra ©n Johin Lymig uitanrík- iisráðbenria. Ekfci spáðu ailir vel fyrir þessari nýju stjóirn borgara fliokkarana. Ýmisir töldu líklegt að Ihúin yrðd sjáLfri sér sundurþykk og svo kynmi að flara að hún gdiðniaði í siundur á kjartoímabil- iniu. Jaflraaðarmaran gerðu því mvjög sikóna að biran nýi kirkju- ag merarataimiáLaráðhiarira, Kjell Bondevilk úr Kristilega þjóð- flokkniuim, gæti orðið stj óirmiansam Starfiirau þuingUir í skauti vegna sénskoðainia sinraa og einistrenig- ingislegra yfiriýsinga fyrr og síð- ar. Reyndáin hefur þó etaki orðið sú. Nokkurs ágreiinings hefur að vísu oiiðiið vart ininan stj'órnar- inmar uim þessi rrsai, en yfiriei'tt imun taiið, að Bonidevik hafi tek- izt skaptega að sigia fram hjá biiradsfcerj'um og florðast árekstra un þessi viðfcvæmntu mái. Sumir álííta þó að kreddutföstusitu fylg- áisimeran hans telji hanin hafa brugðizt sér og megi jafnvel gera iréð fyrir að KriistiLagi ftokkuir- inin tapi einhverju fyiigi í fcosn- iraguiraurn, Annarg hefur samsitaæfið miil'i boirgiarafLofakamiraa yfirleitt verið gott innan ríkisstjórnarinnar. Hatfia þeir iagrt kapp á að láta ekki hratospár j'afmaðianmanina um suindiuirlþyfckju og gliuradroða samn asit. MeigimirnáLi sfcipti að kjósiend- uir sjái og geri sér ijósiam þann tvífcost, sem staapaðisit í niorsk- um stjórnmáluim með borgara- kjartímiabii veirða niú ekki í fram boði. Láta flesitir þeiirra af þinig- memnsku fyrir aidurs sakir. Um 20 þessara iþinigmanma ©ru úr Verkamanmaiflokfcnium, 7 úr Hægri fLokknium, 4 úr KrisitiLega fLokkmum, 6 úr Mflðltekkmiuim, 5 úr Vinisitri ftók'krautm og 1 úr Sós- íalíska þjóðftekkrauirn, Sá fLokfc- ur fékk eins og áðoir eir sagt 2 þingmerun kjörrua í síðusitu kosn- imiguim. Var Finm Gusitavsan, aðal Leiðtogi fLokksinis, airaraar þeirra. En það er einmitt haran, sem nú dregur sig í hlé. Er ásitæða þess sú, að flokkur hams heflur það í Verkamaininiafliokfcsiiinis. Það gæti jaifnivei orðið tii þess að tryggja honum þimigmeirilhLuta. ADALBARÁTTUMÁLIN í>ar sem kosminigabarattan er miaumasit hafin fyrir aivöru fer efcki mifcið fyrir kosmingastefruu- sfcrám fLokkanina ©nm sem komið er. Verkamanmatftetokoriinin hefur þó gert grein fyrir stetfmiustorá sinmi í stórum drátitium. Heitir fiofckurinm þar mifclum uimbót- um á oLium svLðuim þjóðdiífsins. Jafnframit siatoar hamm sitjórn borgarafiofcfcaininia um vamefndir Ráðherrarnir eru sumir í sumarfríum og svo til enginn kosningasvipur er kominn á blöðin. Undirbúningur fram- boða í einstökum kjördæm- um er þó í fullum gangi og | formaður Verkamannaflokks ins, Tryggvi Brattelie sakar stjórnarflokkana um pólitísk hrossakaup vegna samvinnu þeirra um framboð í nokkr- um kjördæmum. En þetta eru aðeins smáskærur áður en aðal orrustan hefst. Suimarið hetfur verið h?ð heit- asta í Noregi í sl. 80 ár. Fóilkið ©r brúnit og hraustlegt. Sú stað- reynd verður efcki sraiðgeingim að velmeguin ríkir í Noregi. , SKIPAN STÓRÞINGSINS Síðustu kosningar til Stór- þingsins fóru fram árið 1965. Verkamannaflofckuiriinm hafðd þá flarið óslitið með völd frá stiríðs- iakum þegar undan er skiiið mán a'ðar stjómartímiabil samsteypu- stjómar bor'garaflakkanmia undir florystu John Lyng Leiðboga hægri fLokksins. Sú sitjórnarmyn'dum hafði þó mikla þýðingu og áhrif á stjórnmálaþróunina í Noregi. Með henmi var það samimað að borgarafLafckanniir gátu myndað saman ríkisstjóm. GLumdroða- grýlia VerkamainnaifLafcfcsilns hafði Iþar með orðið fyrir veruLegu átflaLli. iegri samstjórm, ©ftir áratuga vaLdatímabil j'afinaðiairm'anna. Stjómarandstaða Verfcaimainma- fLokksins hefuir veirið hófsam og ábyrg. YFIR 40 ÞINGMENN EKKI í KJÖRI Ekki hefur enniþá verið genigið endanLaga frá framiboðslistum í öi'Lum kjördæmum laradsins. En vitað er, að a.im.k. 40 þingmenn, sem setið hafa á þiragi síðasta I norska Stórþingimi. starflsireglium isínum að þiiragarneinn megi ekfci sitja Lemigur á þingi samfLeytt em tvö kjörtímabil. En sú ákvörðun Finnis Gustav- sen að vera ekfci í kjöri mú, gæti haift örLagaríkar afieiðiragaT. Hann er vinsælasti leiðtogi Sósíal íska þjóðflafcksinis og örugglaga sá sam mest fyLgis hetfur afla'ð honum. Ef fLok'kurinm tapar nú veruiaga fyLgi. en haran fékk 6% attovæða við síðuistu fcosnirngiar, gæti það orðið vatn á myffiiu á loforðum hararaair í húsnæöis- máLum. Húm hafi Lofað 140 þús. nýjum íbúðum á kjöritimabilinu, en aðeiras 127 þús. hafi verið byggðar. VerkiamannafLoktouriran heitir stórautonium stuðraingi við byggðaáæitílian'ir og þá sérstak- Lega í Norður-Nonegi Svipuð fyrirheit gefa stjórmiarfLobkamir einnig. Hægri fLotafcurinn Leggur áherzlLu á aulfcna efraaihagssam- vinnu við þjóðir Vesitur-Evrópu Skattaívilnanir til upp- byggingar ferðamannastraums Rio de Janeiro — AP. BRASILÍUSTJÓRN heimilaði nýlega fyrirtaekjum þar í landi, að í stað þess að greiða vissa upphæð af samanlögðum álögðwm sköttum, geti þau notað þessa upphæð til að fjárfesta í uppbyg^ingu ferða- mannaiðnaðarins í landinu. Greip stjórnin til þessara ráð- stafana með það fyrir augum, að Brasilía verði tilbúin til að laka við og mæta kröfum ferðamannastraumsins sem búizt er við, er risaþotur og hljóðfráar þotur verði teknar í notkun á næstu árum. Þagar hialfa venið bafnar framlkvæmdir við 65 bygg- inigar, sam samtais muniu geba boðið uipp á tæp 16 þúsund gisit'ilberlbergi ag miuin rúmur þrið'jiumguir fj ármaignsiiins, sem tid þessiara framlkvæmdia þarf, tilkomiran fyrir tilstiil'li sfkatta- íviLnararaa. RaglLurnar heimiia fyrir- tæfcjlum að Leggja aLlt að heLmiingi stoattia sinna itlil fljár- flestiniga í gistJhúsum í NA- Miuta landsiins, ©n þar eru lífisfcjiör manma hivað verst í landinu, en aranars er uipp- hæsSin breytiiag ©fltir landa- Muitum og ailt niður í 8% á beztu stöðunum. >að er ferðaskrifstafla rJkis- ins, sem eftirl'it Iheflur mieð úthLutum framlkvæmdiafjár- magnsims og geta bæði einika- og telur hina nýju ákattalöggjof mikið umbótamál, bæði í þágu alLs almiemmimgs og atvinirauiliífsiins. Jafnaöarmenn gagmirýna verð- aukaskattinn mjög og reyraa að gera hairan tortryggiLegan. Getur svo farið, að það mál verði stjórm inni hættuLegt í kas.n>iinigunium, ekki sízt vegna þess, að svo stutt er Liðið frá setningu Laganna, ag fjöLdi fólfcs eir naumast búimn að átta sig á breytinigunmi, sem á að koma til framkvæmda 1. jam. nk. Ríkiisstjórnim hefur mýiega Lagt firam 10 ára áætlun um stáríeLLd- ar vegabæ'tur í liandimiu. Er gert ráð fyrir að verja um 7 mililjörð- um narsfcra króraa á þessu tima- biii tii þess að bæta vegakerfídv. Hefur niefnd sérfræðimiga uninið að undirbúningi þessara tiliaga, sem vatoið hafa mifcia athygli og ánægju. Þess má geta að samigöngu- máianáðherra Norðmarana, Hákon KyiLinigmarfc er ísLenztour í móð- urætt KOSNINGAHORFUR Þeir, sam ég hefi spurt um álit þeirra á sLguirh'Orflum fLafckanna hafla fLeistiir Látið þá stooðium í Ijós, að mjög LitLu mumi miuraa á fylgi stjórraarfLokkarana aninars vegar og fyLgi VerkamanniafliofcksinB hiras vegar. Nofckrir hafla þó rýst þeirri skoðun, að stjórmim mumi halda valli og atðrir að Verfca- maranaflLakkurinn mumd örugg- lega sigra. Ritstjóri eiras stuðm- ingsbiaðs ríkisstjárna.rinraar kvað það skoðun síraa, að Verkam'anraa flaktourinn myradi vimiraa verulega é, og að öiLum Lítoimdum fá mieiiri hluta. Kennari í iýðThástoóia áteit að stjórnarfLoktoamiiir sigruðiu enda hetfðu 'þeir staðið sig vei. Þrír myndlisitamrraemtn sögðuist vera SF-fólfc en myradu kjósa Verfcamaranafliafckinin, þar sem Firan Gustavsen væri ekki í fcjöri. Uragur verzluinarmiatður kvaðst haLda að stjórnin sigraði. Anm- ars væru stefrausfcnár aLLra Lýð- ræiðisfLakkarana raotafcurn vegiinn þær sömiu, Einn ráðherra var mjög van- góður um að stjómin héLdi meirihluta sínium. Þannig spá menn fyrir þessar kasningar eins og aðrar. En erag- inn veit neitt rneð vissu, alira sízt áður en aðal kosmingabarátt- an ©r hafiin, S. Bj. aðilar ag gisti/húsafceðjiur sótit 'Um fjárthagsaðstoð. FraimlkvæmdaáætLuniin hef- irr verið samþykfct aíf fleirða- dkrifstoflunni, geta vilðTkiam- aradi aðilar feragið alLt að 50% af fjármiagnirau að láni. Fyrir- tæfcin sem Leggjia fram fjár- miagnið fá hlutabréf fyrir, sem þau verða að halda í 5 ár. Heflur þessi ráðistiöflun fallliið í mjög góðan j'arðveg hijá fyrir- tæfcj'um og öLLum aðóiliUTm, Framhald á bls. 21

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.