Morgunblaðið - 21.08.1969, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 21.08.1969, Blaðsíða 18
18 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 21. ÁGÚST 1969 Ami Kr. Valdemarsson prentsmiðjustjóri - MINNING ÁRNI vinanr miinin V aldieimar ason er dláinin. Hamm lézt á Rorgiair- sjútoralhúsániu fimimtudiaig'iinin 14. þ.m., etftiir gtuitfba en stranigia sjú'kdiámisiliegiu. — Í>aí5 er ávaJlt jatfn erfitt að sæ-tta sig við toomiu daftiöams, endia þótlt ihainin sié hið einia vissa, sem í væmidiuim er. Og þegiar uim er að ræðia miamn eins og Ámia Valdiemiarssom, mainm, sem virtist hllaðinm MÆs- oiku og hieilíbriigði, þá er koma diaiuðhmis ótrúiieg og órvenju erfið. Ármi Krisitinin VaMiem'amssan var Reykvíkiimgur, fædidiur 27. júnií 1923, sonrur hjóruammia Guð- lamgiar Siguirðardótítur og VaWe- mars Ármasoniar, sem lemgi sitarf- Bróðir okkar Ingólfur Einarsson járnsmiffur, amdaðist í sjúfcraihúsiniu á Sel- fossi þamm 13. þ.m. Jarðar- fixrin fer fram frá Hlíðaremda kirkjiu í Fljótshlfð laiugairdag- inm 23. þmn. kl. 2 e.h. Gufflaug Einarsdóttir Katrin Einarsdóttir Einar Einarsson. Jarðarför móður okkar, Margrétar Víglundsdóttur Olsen, sem amidaðist 15. áigúst sl. fer fram frá Patretkstf jarðar- kirkju laugard. 23. ágúst. Magnús B. Olsen Asmundur B. Olsen. Úttför mammsins mins, föður, temgdatföður og atfa, Halldórs Þórmundssonar, Bæ, Bæjarsveit, fer fram frá Baejarkirkju iaiugardaginm 23. ágúst kl. 2 e.h. • Lilja Kristjánsdóttir Þorbjörg Haildórsdóttir Sigrún Halldórsdóttir Ólöf Helga Halldórsdóttir Ólafur Jens Sigurffsson Lilja Olafsdóttir. Móðir okkar, temgdamóðir og amima Sigríður Guðmundsdóttir frá Sólheimum, Ilellissandi, verður jarðsungin frá Imgjalds hólskirkju iauigardagimm 23. þ.m. kiL 3 e.h. Bíltferð verðúr frá Umferð- anmiðstöðimmi í Rvík kl. 8 árdegis sama dag. Böm, tengdaböra og bamabörn. aði við frystihúsið íábjörmimm. Ármd ó! bermákiu- og umiglimgsár sín í foneldralh/úsium í Bamkia- Stræti, lærði prentiðn í ísafold- airpnemtsmdðju hf. og laulk þaðan mámi árið 1945. Að því nóimi lokmiu sigldi harun til Kauip- miammahiaifmar og Stumdaðd þar framhaidsiném í iðm siimni við Faigisfcoien fior bogthámidivæirk. Var ibamm því betiuir búiirnn en afemenmt gerðist umidir firaimihaddssjbörtf hér hieiimia, er banm að þessiu firam- haldsmámd lofcmu hóf atft/ur störf hjá Isafioldarpremítsmiðjlu hif. í þeirri premtsmiðjiu sbairtfaði Shamrn síðam óislitið tiil ámsinis 1062 og var þar verkstjóri om 16 ára skeið, eða þar til bamm stotfmiaðd eigin prenitsmiðjiu, gean hiamm síð- an rak atf myndiairdkiaip og dluigm- aðf til daiuðiadiags. Árni fcvænftist eftirf'itfamidi komiu sinmi, Hallfríði Bjiarmiadióttiur, biimn HO. nóiveimJber 1945. Það var hið sttærsta atf mörgum gætfu- sporuim í lífii hams, því Hailla er ymdiisdeg fcona ag óvemjiu/Leg miammlfcostairoamiraedkja. Hún er dlóttir hjómiamima Hefligu E. Amd- ersem og Bjarmia Magmússoiraar dkjrrfstiotfuimanins f Reyfcjavik (bróður Guðlbraimdlar fyrrum rit- stjóra og florstjóra). Hjómialbamd þerira Hölfliu og Árrna var eim- stalklega íarsælt og 'harm'iimgj'U- rikt, eimis og verða hfliaiut am slífct roammfcostalfól'k. Börm þedinra emu þrjú: Þomgeir Logi, sem er Uttför Elínar Sigurðardóttur frá Efri-Rauffalæk, Hvammsgerffi 4, fer firam írá Árbæjaríkirkju í Holtum lamgardaginm 23. ágúst kl. 2 e.h. Guffmundur Guffmundsson, böra og tengdabörn. Úttför rmammsims míms Tómasar Péturssonar stórkaupmanns, fer firam firá Dómkirkjumni föstuidaiginm 22. ágúst kl. 2 e.h. Þeirn sem vifldu mimiraast hamis er vimsairoiega bemt á Bamaispítalasjóð Hrimgisins. Ragnheiffur Einarsdóttir. við premtmám 1 Premltisimiðjiumini Hólum, Haraldur, sem sitlairfað betfur í pmemltismiðju föður síms og Imgibjöng, sam er við ruám í bángreiðsliu, ölll eru þau systlkin hin miammvænlliagustu og hiatfa hfllotið í arf ýmsa góða eigimílleika fiareldiranmia. Ármii var aðeims 23 ára gamraall er bamin vairð verlkstjóri í ísa- foldiarpremtsimiiðju, siem þá var áberamdi stærsta pmemltsmiðjia lairadsiims. Og það var án eía emig- in tilvilj'um, að hamm, svo umiguir, var ígierðlur þar að verikstjóra. Mamnlkostamemm eims og hiamm. liggja yfimleitt elklki á lauisu og eru 'hvarvetma efftiirisótitir tiil stainfa. Smielkkvísi hiaims sam íag- mamms toorn smammraa í ljós. Óvenjuieg snyirtimemimslka hiaims og ljúf framfcama við hivern þanm er batran átti Skipti við, samtfara meðtfædidri og ástoapaðri samwizfcuöeimi og reglusemi, jiafimt í einlfcallífi sem í Starfi, voru góðir eigimflieilkar ag etftir- sókmairverðir í fari umgs verlk- stjóma. Emda vamm hiaimn hiug allra er Ihomum kymiratuist jaifint sam- stairtfsmiamna sem viðsikiptavima premtsmiðj'Uimnar. Það getur reynzt uimgum miömm- um erfitt að veljast till ábyrgðar- Stairfa og mianmiaÆarráðla smiemma á starfsaldri. En ég beM að þetta baifi ail'drei veirið Árma erfið þraut, því hainm hafði eimistalkt lag á að umigaimgast fólk, jiaifrrit í starfi sem utam. Og það er víst, að bvarjuim memia ; premitfagdinu, sem hjá hromuim lærði, befur verið það bolflur sfcóli að njóta leiðsagpar bamg og læra inmdir bams stjórn. Þar lærðist ffleira en það, sem á bæfcur er Sfcráð, eða það sem eimigönigu tiilheyTðd premitfaiginiu. Þar iærðist efldki síðlur hógvær 'fcuirteisi við sam- starfsmiemn og viðslfciiptarvini, varainlleg virðimg fyrir startfimiu og sterk 'tállitssemi fyiár þörfum þess fyrirtækiis sem vdð var Stairfiað, auflr gegrauimifaarðirair Hjartans þaklkdr fyrir auð- sýmdan vimiarhug við amdlát og úttför Guðbjargar Jóhannsdóttur Hátúni 23. Fyrir hömd vaimdamiainima. Sigurffur Einarsson. Hjartams þaiklkir tii alira þeirra sem sýmdu vimiáttu og samúð við andllát og jarðairför Brynjólfs Magnússonar bókbindara. Hulda Brynjólfsdóttir Jóhanna Brynjólfsdóttir Hrefna Brynjólfsdóttir Svava Brynjólfsdóttir Biraa Brynjólfsdóttir Magnús Brynjóifsson, tengdabörn og barna- böra. smyrtimienmdkiu, sem Ármia var svo í hflóð borim að till fiádiæmia má tefljasrt. Árnd var 'hreimn fiaglurfceri í prentlistimmi. Haimn dáði yel umm- ið Veirfc og maiut þesis 'að Sjá það mlótast og verða itdll eradla sjiáilflur bugfcvæmur og listfemgur premt- listarmialðtur. Smiávertoapremltiun og öffl fínflegri premitjvimima bredm- leiga beilHaiði bamm. Það var því heldiur enigdm tiflvdljuin, að þegar bamin bætltá gem ytfirverikstjóri í ísaifoldarpremtsmiiðjiu, varð það smáverfcaipirenrtsmiðj'a siem banm stofiraaði. Eitit granmt strdlk, einm títilfl pumtatiur gat Skipt Sköpum í byiggJnigu premitveirks. N’æmtt og listræmt auga Ármia Valdieimars- somiar miaiuit þesis að gl'íma við Sliík yefritoetfmi og tfimraa beztfu lausn á 'uppsatraimigu, premtum og flráganigd. Preratsmiðjian bans við Laiutfásweig ber þessjuim listiræma fímfleifc og gegmumtfærðlu smyrti- mienimsltau banis gott vitni, étaki síður !em fiagurt beimdfli þedirra hjóna að Ljósvadlaigötu 8. Elfa- iaust batfa þessdr ei'ginfledlkar ver- ið mieðtfædidlir, — en þeir fienlgu Mtaa tóm bill að þróast og þroSk- ast. Bg betf otft átt leið í prerat- smdlðjiur um dagamia og því átt þeias fcost að fyflgjast með þeiirri ’Stfcemmtiliegu þróum, sem þar betfur áitít sér stað í breýttium hiúsafloosrti, umigemgni og verk- tæfcni ýmiss komar. Og ég þarí efldfci að hiugsa mraig um, eklfci einiu sánmi, bvað þá tvisvar til að feflla þamm úrsfcuirð, að breámflleig- asta, bj'amtasta og smyrttilegasta premtsmiðjam, sem ég betf toomið í, er xxrenrtsmiiðjian bamis Árna Valdieimarssoniar. Þar er mámast tfutílfcoimmiuin í uimigeiragni 'aflflrf. Það fcoim því atf sj áiflu sér að þeir, sem eimu simnd fcomiu tdl Ámrna otg ferngu eittbvað pranltaíði, þeir fcomiu atftur, aiftur og afltur. Þehr þurftu efldki að leilta anmiað, þeir hiötfðu flumidfið sinm prent- stað. Það er því bæðd ósfldfljam- legt og sárt, að sfllífcir mienm sflauflí 'brifiniiir buirt á bezita stainfs- al'dri og eimmiltrt þá er erfiðu uippbyggimigarsrtarfi er aið ljúfca og alflt að verða viðráöamflegt, viðskiiptin blómilag og syniirnir tdkmir að feta í fótspor föðurimis. Hv’erjiu betfóu éfctoi fiá ár emm í starfii gietað breyrtt, — fæmt fiöð- uirnium þá títfsraaurtn að miðla somium aí sirami milkAu reymsiu og þefltíkáiragiu og þeiim að njóba leiðsagraar 'hams og leiðtoeinimga, ræða við toanm pumfldta og sftrilk, uppsetraimgu og áferð. Árni Valdiemiarssan var félags- lyradiur maiðiur og fraimltaamia 'hamis öll Slík, að m/emm löðuðust ósjáfllf- rátt að honiuim og leirtuðu kynma við toanm. Vima- ag fcumnimigja- Ihópur barnis er því Stór. Menm eius og banm verða gjarmian viirik- ir félagar þar, sem þedr leggja bömd á plógiimn og þammig var það 1'ílk‘a með Ármia. Mieðlafl. fé- laga, sem baran var í og stairfiaði tfyrir, var Fríimiúraraireglam. Mér er gérstalkfega fcunmiuigt umn eim- lægam áfh/ugla bams á firímiúrara- startfi og málieÆmuim regflumimar. Veit ég að toams er sárt satamað úr þedim Ihópi. Sömiufledðis var miér tauinmiugt um álhiuga toams á málieifmuim LionSkflúbbsinis Bald- urs, og miun/u þeir Bafldiursfé- iagar safcrna hams mjög úr sínlum fiámieininia Ibóipi. Persómuflega tel ég miér það miiflcið baipp að toatfa 'kyimzt Árma Hjartkær móðir mín, KARÓLlNA AMALlA GUÐLAUGSDÓTTIR, fyrrum húsfreyja að Hótel Borg, andaðist 12. ágúst í Landsspítalanum. Jarðarförin hefur farið fram. Fyrir mína hönd og annarra aðstandenda, Daisy Saga Lúðvígsson. Þökkuim immiiegia auðsýnda sarniúð og vimairh'Ug við frá- faflfl og útför eiginifcomu, dótt- ur, móður, temigdamóður og ömrniu ofckiar, Laufeyjar Árnadóttur. Jón M. Guffmundsson Jóhanna Jóhannsdóttir Aradis Jóhanna Jónsdóttir Ragnheiffur Jónsdóttir Gerffur Helga Jónsdóttir Guffmundur Jónsson Jón Halldór Jónsson Dóra Björg Jónsdóttir Pétur Einarsson Árni Pétursson. Vafldlemiarssyini. Kymmi dfckair bóifust í ísatfoM, em uirðu þó fyrst máin er við báðir tifltöfluflaga miý- tovæmitir, stáigium það beiffliaisipoir að fiasta fcauip á sárnm bvarrii íbúðimmii á sömu bæð á Ljós- vaflllagöitiu 8, þair sem Árini tojó afllia tíð síðam. Við bjlugiguim þamnia samiam í átta ár og betiri ■graimma og yjmi, en þau hjómám HöMju og Ármia, gielt ég vart íimymidlað miér að uminit sé að eigimast. Þó'tt við tojómiiin filyttt- uimist af LjósvaJiagötumini riotfm- aði því elfcki saimtoamd ofldtaair Og þeiirma, bimum góðlu kyminium var við baldið. Vdfl ég og tooma mími raú þaíklka þá tryiggð og þá traulstu vdmiáttu, sam fjöflslkyidla oikíkiar betfuir ávallt miortið hjá þeim Höllu, Ama og börrauim þaiirra. Á ísalfoidiairáruim olkíkair var miiðstlöð stamgaveiðiliþróttarimmar uim tírna rtil húsa í SfcritfStotfu prenitsmiðjiunmar. Það fcom því einlhvem vegimn atf sj'áfltfu sér, að Árrni tféfldk fllugusrtömg að gjötf á eimu miertoiisafimæld síimu. Hvart sam bamin vfl'dfi eða efldki, slkyfldi barnn verða laxv'edðiimiaður. Hamm eigmalðist að sjáfllfsögðú eimniig kiaiststömg en fflugugtömgim niett og 'grönm og fjaðtramdi, hiún var bams uppábafldis veiðitætoi. Að vdiða á fllugu vair Mka lStoara eðii bamis, þar tam tlil smyritli- memraSfcam og feguirðaritiilifimm'iirag- im, erndla þótt það á srtumdluim fcostaði banm e.tjv. lax ag liax. Laxafjöflidimn var ihomum efldtaerit böfluðmairifcmið við veiðarmar, þair ifcom svo miaingt aramað táll: félagssfcaipuriinin ag saimivistdr vdð vimd og veið'ilfélaga, nálttúiriam mieð öliu síniu iðamdi lífi og srvo óemid- amfeiga miargt anraað, sem mtaður sfcynjiar, en erfitt er að lýsa með 'orðum. Þær enu rnargar ániægju- stundiiirmar og minmiiragamiar firiá Norðurá í Bargiairtfiiriðd, þar sem við vorum mofctauir suimiur veiði- félagar í bópi saimeiginflegra viraa og eigimfcvenma. Það vorii dýrilegir dagar flu'l'llir birrtu og ylis, gáSfcafiullrar gfleði og vimi- átfcu, í ymdiSlegu uim/hrvierfi vdð eima dásaimflagustu veiðiá liamdis- ins. Og bezt beM óg að Ámmi batfi umað á himiu fiagra svæði milli Laxtfoss og Glamma, þar sem Skiiptaist á bergbamrar og hirauim, bl'óimialbreilðiur, gnastoafldk- ar og Stoógarikjiairr, að ógleymd- uim veiðisfcöðumuim: Veiði'læifcjiar- fcvörn'iimrai, Grjórtumutm, Bemg- Framhald á bls. 20 Þakkia aí alhug böraium, temgdabörniuim og barmaböm- uim mímium og ölilium öðrum, sem muradu mdig á 75 ára atf- mælimiu 23. þ. m. Gorð biessá ytotaur öflL Júlíus Guffmundsson. Hjartamiegar þafldkir serndi ég ættingjmm, vimuim, samstartfs- rmönmiuim og öðruim þeiim er glödidiu miig á 75 ára afmælds- diaginm þamm 11/8 ’69. Sigurður Halldórsson Mávahlíff 17. Ölliuim vimuirn og fræmdfliði, sem beiðruðu mig með heim- sókmuim, gjöfum og heiflflia- sfceyrtum á 80. afrraælisdegi mímum, þafcfca ég af hefflum hiug. Magnús Jochumsson fyrrv. póstmeistari.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.