Morgunblaðið - 05.09.1969, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 05.09.1969, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAG-UR 5. SEPTEMBER 1'9©9 - EFTIRMAÐUR Framhald af bls. 1 haf i völd, hver í samiraerrn við sitt niámieir. Flestir eru sérfræðinigamiir saim roála um, að Duain sé laniglík- legaisti eftirmaður forsietajnjs og að harm hafi þegar útnefnt sjálf- ain sig í embættið. Staða haras gefur honium ailgiesra sérstöðu mieðail eftirlifandi valdaanaírana fk>kkisinis, en sérfræðinigair telja banin meiri flokksimanin en þjóð- arleiðtoga. Le Duan er lýst sem raiunisiæismanini og að hainn sé helduir hliðhollari Sovétstjórniiinini en Pekinigsitjórniinini, þó að hann hatfi marg oft látið að því liggja að N-Viietniam miuini hvorki taka við fyri'rskipuiruum frá Moskvu né Pekimg. Duan er fæddiur í S- Vietnam, og það er atoerant álit- ið að hamn sé maíðurinn á bak við hörðu lírauna í Hanoi. Það mun eininig hafa verið hamn sem sitóð fyrir því, að N-Vietrnaan sendi liðsau/ka suiðuir fyrir hlutlauisa beltið. Sú staðreynd, að niafn hanis vair efst á lisitanum yfir miemnina sem sjá um útförina, er talin næsita ótvíræð ábendinig um hver er og verður sterki maður- inin í Hanoi. THANG O.FL. Nr. 2 á listanium er Ton Duc Thanig, varaforseti. Thang er 81 árs að aldri og var nánasti vinur og sairnstarfsmaðuir Ho Chi Miníhs. Voru margir stjórMmála- fréttairitarar hissa á því, að hann skyldi ekki verða etfstuir á list- anium. Nr. 3 kemur Truonig Chin, sem er 61 árs að aldri. Hann er talinn sterfaaaf-i Btuðininigsmaðutr Kin- verja mieðail valdamainnia í Hanoi og mikill aðdáainidi Maos. Naín hans þýðir „Ferðin laniga". í byrj uin síðaisita áraituigis var hainn einn af náruuistu samstarf smönnum Ho forseta og einn helzti skipuileg!gj ari fiokksinis. Hainn varð óviosæll vegna ófyririeitinna aðferða og höricu í sambandi við lamdbúnað arumbæturniar 1956 og var settur atf sem aðalritaæi flokksinis. 1958 kom hann aftur fram á sjónar- sviðið og þá sem aðstoðairforsæt- isráðherra. Pham van Donig forsætisráð- herra er nr. 4 á lÍ3tanum. Harnn er hvað bezt þekktur stjórnmála miannia N-Viefinam fyrir utan landsteinana. Hann er mikill Marxisti og taiinin hliðhoilllur Sov étstjórninini. Parug var fulltrúi Vietmam á Genfarráðstetfnunni 1954. 5. maður á listainum er Phan Hung aðstoðaa-forsætisráðherra. Um hann er fremur lítið vitað aniniað en að hainn er sérfræðing ur í landbúniaðairmálum og hefur lítið haft sig í fraimimi í opin- beru sviðsljósi. Aðrir mienn á listanum eru ]ltt þekktir utan Norður-Vietniam. Fréttaritarair telja að hver sá, sem við völdum taki muni forð- ast allar breytinigar á grundvall arstefnum, að minmiata kositi til að byrja með. Eitt af því sem mesta athygli vekur í sambandi við lát forset- anis, er að nú muniu sovézkir og kínverskir leiðtogar hitrt/ast au'g- liti till auglitis í fyrsta skipti síð- am 1965. Talið er víst að þeir Kosygin og Cho En-Lai muni ræð ast við í Hanoi á neestu dögum. Þjóðhöfðinjgjair víða utm heim hafa semt saimúðarkveðjur veigna láts forseitanis. Nixon Bandaríkja- forseti lét skýra frá því gegnum talsmiamn sinn að hainn hefði ekk ert um málið að seigja. I öllum kommúnistairíkjunum minnast blöð og fréttastiofnianir hins látnia leiðtoga mjög lofsam lega og hylla hann sem mikla hetju og hu'gsjón/am'ann. - sus Framhald af bls. 28 stuðUað verði að eflinigu félaga- stanfsins mieð því að einiuinigis eitt félag sitarifi í Werju héraiði. Að heimiiOt verði að skipta því í deildir með hliðsjón aif nú- veranidii skipan, em fuilltrúairáð verðj lögð niðhir. b) Að stuðlað verði að m'eiri beinum áhrifum kjósenida floklks ins á stiefniuimótun og framlboðs- ákvarðanir, t. d. mieð heimffld til aið efna til skoðianiafcannainia og próffcj örs. MENNTAMÁL Samlband uinigira Sjiálfstæðis- mannia á Norðluirlnidi leggur til að: Unigli0guim sé sfcöpuð aðstaða til að ljúikia sikyldunámi í sinini heimabyggð, þar sem því verður við komið, en annars tafci hið opinbera mieiri þátt í kosrtmaði við skólagönigiu ungliniga frá fámieniniusitu og atfsfcakktustu byggðum,. Að uniglimgar í strjálbýli fái greiddan aðstöðuimiuin, vegna rmeiri skólakostmaðar í skyl'dlu- rvámi heldiur en uiniglinigar í þétt- býli þurfa að gireiða. Rífcilð greiði að einlhveriju' leyti aðsitöðuimuin þeirra er verða að stumda máim f jarri heimilum sínium. Tefcim verði upp aufcin verk- leg kennisla í gagmifræðastoóium eða framhaldsdeiidum þeirra, sem geri nemiendur haefari til að ganga út í aitvTirimiuilítfið. Að sveitairfélög í strjálbýli stuðli alð stotfnum sjóða tiil þess að styrfcjia niámsmenn, t.d. í nýj- um iðnigreiinium og til þess að fá menintamenm eins og t. d. tann- laakna tiil að koma tl startfia í sveitarfélaiginiu. Að stofniaðlur verðd verzluniar- deildir við hima ýmisu gagn- fræðaskóla últi á landi og að stofniaður verði fuiMlkomiinn verzl uiruairsikóili á Akureyri, ætliaðinr Noriðflienidiinigum. NORÐURLANDSÁÆTLUN Þinlgið fagnar gerð Norður- lanidsáætiuniar og voniar að hún megi verða lyfjtiiatonig öMu at- vinnulítfi og íéiagsaðsrtöðiu á Norðurlanidi og stöðva þanmig fólksflióttainn úr þeim iamdshiluita. LANDBÚNAÐUR Þinigið áilyktar að vininia beri að því að stæfcfca búin svo þau geti greitt saim/bærileg laun og anmar aitviruniurekstur í land'inu. Að alllt dreifinigairikenfi land- bú'naðarins verði enidun-sk'oðiað þainnig að eiinioikuniairaðiatiaiðia t. d. á dreitfiragu maó'lfcurafiurðia oig grænimetis verði afrawrndm. Einmig er bent á imiifeAia tiefcju- möguileilka í fisfciræfct í ám og vötnum. IÐNABUR Tii aið komia í vag fyrir þær stóirfcostilagu sveiflur, sam verið bafia á vininiumarkaðd á Niorðlur- land'i vegna einlhaefs atvinmu- reksturs óstoar þinigið að úr þessu varði bæitt með eflinigu iðnaðar og uppbyggimgu stóriðju og smáiðinaðar á Norðurlandi. Eimn- ig benidir þirligið á að mú þagar er hatfin stóriðja á suðviesrtuir- lan'di og fagnar þinigið þeirri þróun, an telur að röðin sé kom- in «ð Norðiuælamdi. Eruda allt byggðarj atfnvaegi í 'hættu ef efclki verði farið út á þá braut. í samibandi við bygginigariðm- aðdmn harmar þinigdð að fram- kvæmdJir við Breiðlhollt haifa raákað öllu jatfnjvœigi í iániamál- um byggiinigariðiniaðiarims, þamniig að lán til húsbygginiga ein- stafciiniga hiatfa dregizt óeðililega. SJÁVARÚTVEGSMÁL Þingið ályktar: Að iryggjia verði hedlbrigðan rekstrarigrumdivöll s j ávarútvðgs- ins og fisikiðmaðarims. Bierut er á breytt viðtoorf í sfjávarúbvagi og fiiskiðmaði, því síld h'eSur akfci veiðzt hér í allmöng ár. Því leggur þinigið áherzilu á að tog- araiútigerð á Norðurlanidi verði eniduirniýjiuð og efld til imuina, helzt með smiíðd inmlendiria skut- 'togaria. Einmig laggur þinlgið til að fisikileiit og raritnsókiniir á áður óþeklktum og ónýttum fiskimið- um og fisfciteguindum verði aukn 'ar og nýir mairfcaðdr kanmaðir. Samifara kröfiuim um aufcin gæði og vöru'VÖnidun, leggur þinigið ti'l að stofniaður verði fyrsti fisfc- iðnaðarstoólá ísilands á Norður- lamdi. Á þiniginiu voru ræddar til- löguir um bneytinigar á lögum SUS og voru fumdarmienn ein- huiga um ma/uðsyn þess alð þær næðlu fram að •ganiga. Núverandi srtóórn samlbamds- ios sfcipa: Steinigrimiuir Blöndal Sigilulfirði formiaður, ÞorieiÆur Jónsgon Ól'aifsfirði vaTfaifonmiað- iut, og m'eðsttjiórnieniduir þeir Jón- eis Ragmargson Sigiufiæði, Guið- miunidiur Ha'Mgrim'SSon Akureyri, Þorbjörn Áirmason Sauiðártoróki, Bjönn Jósef Arinjviðarson Húsia- vík og Karl Helgason Blöndu- ósi. » > •----------- - KAUPSTEFNAN Framhald af bls. 28 ætliuð sld'kum monmuim en ekki aimenminigi. A biaðamanmatfuindi hjá Félagi ísijjenzkina iðnirekienda í gær kom fnam, að aðalkostÍT sMkra kaup- stefnia eru þeiæ, að inmikaupaistjór- um getfst þar tækitfææi tii þess að kynma sér allliaæ vöruæ, sem á boSstólum eru á einuim stað. Þaninig fá þeiæ giöggt yfirlit og samaniburð á verðd, gæðum og öðni, sem vöruinium viðfcemiuæ. 16870 3ja herb. íbúð við Laurtás- veg, hentugt skriifstofu- húsrnæði. 3ja herb. íbúð ! háhýsi við Ljós'hei'ma. íbúðin er endaiíbúð og er laus. 3ja herb. rúmgóð ibúð á 1. hæð við Melabra'ut. 4ra herb. 115 ferm íbúð á 2. hæð við Álftamýri, bítekúr. 4ra herb .90 ferm hæð í tvíbýliishús'i við Háagerði, sériong. verð 1100 þús. 4ra herb. 105 ferm ófull- gerð fbúð við Hraunbæ. Góð lán áhvílandi. 4ra herb. kjallaraíbúð við Kairfavog, sérhitaveita. 4ra herb. 100 ferm efri hæð, sér, við Hnísateig. Sérin'ngianguir, sénhi'tii. 5 herb. glæsileg ný íbúð í þríbýl'is'húsi við Rauða- gerði, stór bíl'skúr. 5 herb. neðri hæð í tví- býli'shús'i á Seltja»rn'arnesi, bíl'skúrs'réttuir. FASTEIGNA- PJÓNUSTAN AusturstrætiU (Silli&Valdil Ragnar Tómasson hdl. simi 24645 sölumaðar fasteigna: Stefán J. Richter simi 16870 kvöldsimi 30587 Framleiðendur á hinn bóginn fá tækifæri till að né tU mum stærri kaiupendahóps em ellla og geta fyr irfæam komizt á snoðir um álit kaupenda á vörunni og nýjumg- um, sam ráðgeæðaæ aru. Tíz^kuisýnimgar verða á toaup- stetfnu þassari á mánudag, þriðju- dag og miðvikudag. Er búizt við, að um 120 aðilar a.m.k. sæfci kaupstefnuinia, en þeir, sem rétt hafa til að sækja hana eru um það bil 550 verzlaniæ víðsvegar um iamd. Fyrirtaekin, sem að þessu simni talka þátt í kaupstefiriiunmi ís- lenzkuæ f atmaður, eru svo sam áð- uir hefur veríð sagt 17 talsinis. Þau eru: Artemiis — nærfatageæð, Beaigjagerðin, Föt h.f., Lady h.f., Model Magasdn, Naerfatagerðin Cares, Peysam h.f., Prjóniaistofa Öninu Bergmanm, Prjónastofa Önmu ÞárðiaædóttuT h.f., Prjónia- stofan Iðunm h.f., Prjónastofan Snældan, Solido s.f., Uiliajrvenk- smiðj'an Framtíðin, Verkismiiðjajn Dúkur h.f., Verksmiðjam Max h.f., Vinmuifatagerð Íslands ,h.f. og J.M.J. fatagerð Sýnimigin verður í amddyri Laugardaiishal'lairinniair og verður opin sem hár segiæ: sunnudag frá kl. 14 til 18, og á miámudag, þriðju dag og mi'ðvikudag frá kl. 09 til 18. Fasteignir til sölu Góð 2ja herb. kjallaraibúð við Háveg. 2ja herb. kjallaraíbúð við Es'ki- hííð. 2ja herb. ibúð við Ásbraut. Nýleg 2ja herb. ibúð við Hraun- bæ. 2ja herb. íbúð við Óðinsgötu. Nýstandsett 2ja herb. íbúð við Klappa-rst'íg, liaus strax. Nýstandsett 3ja herb. íbúð við Klapparstíg, laus strax. Góð 3ja herb. íbúð í timbur- húsi við Hrlsaiteig, laus strax, bílskúrs'réttuT. 3ja herb. séríbúð viö Njörva- sund. 3ja herb. íbúð við Framniesveg. 3ja herb. íbúð við Urðairstíg. 3ja herb. íbúð við Bræðraborg- arstíg. Góð 4ra herb. rishæð við Hlé- gerði. Nýstandsett 4ra herb. hæð við Hlégerðii. 4ra herb. íbúð við Borgarholts- braut, al'lt sér. 4ra herb. séríbúð í Blesugróf. 5 herb. íbúð við Blönduhlíð. 5 herb. íbúð við Digranesveg. 5 herb. rishæð við Lönguh'liíð. Gott hús við Borgiarholtsbra'Uit ásaimt góðu verksitæðisplássi. Raðhús við Háaigerði. Einbýlishús í Kópavogi, 3 herb. og fleira. Keðjuhús í Sigvailda'hverfi'n'U, góð kjör. Gott einbýlishús við Aratún, iinintbyggðuir bHsikúr. Einnig íbúðir í smíðum og margt flei'na. Austurstrætl 20 . Slrnl 19545 20424—14120 — Sölumaður heima 83633. 3ja herb. jarðhæð í Vesturborgnni. ÍBÚÐIR I SMÍÐUM: 2ja herb. jarðhæð við Sundin. 2ja herb. risíb. í Vesturb. útb. 110 þ. 4ra—5 herb. íbúð á Seltjarnarn. 4ra herb. íbúðir í Hraunbæ. 6 herb hæð við Rauðagerði. 130—140 ferm. sérhæðir í Kópav. Sérlega glaesilegt raðhús í Kópa- vogi. Beðið eftir lánum Fokh. 3ja—4ra herb. íbúðir í Breiðh., selst rúml. fokh. og tilb. undir trév. 8WS Austurstrœtl 12 Slml 14120 Pósthólf 34 SIMAR 21150-21370 IBUDIR OSKAST Höfum góða kaupendur að 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðum, hæðum og einbýlishúsum. Höfum til sölu Bar (kaffist'ofa) með meiiru á góðum stað í Austurborginnii i fuiuim reksfri. Uppl. aðeins í skrifstofunni. Byggingarlóð fyrir raðhús á fögrum stað á nesinu. 2ja herbergja 2ja herb. góð kjallaraíbúð 80 ferm á góðum stað í Garða- 'breppi. 3ja herbergja 3ja herb. nýjaT og gtiæsi'iegair íbúðiir við Áffaisikeið í Hafnar- firði. 3ja herb. stór og góð kjallaira- íbúð á Högun'uim. Sériinnigang- ur og sérihitaveita. 3ja herb. góð endaíbúð um 90 ferm við Víðimei. 3ja herb. góð haeð í Vestiurbæn- urn i Kópavogii með stóruim og góðum bíliskúr. Verð að- eins 900 þús. kr. 4ra herbergja 4ra herb. vönduð íbúð um 115 ferm við Esikihlíð, kjaiHaira- herb. fylgir. Verð 1350 þús. kr., útb. 600—650 þus. kr. 4ra herb. góð efsta hæð 90 fm við Laiugairnesveg, 3 svefn- berb., sérhitaveiita, stórar suðursvail'i'r, tvöfailt g'l'er. Verð 1150—1200 þús. kr., útb. 550—600 þús. kr. 4ra herb. ný íbúð (3 sv'efniherb.) við Ljósiheiima. Teppa'lögð m eð hairðviðainmoréttiogiuim. 5 herbergja 5 herb. góð íbúð við Stigaihiíð. 5 herb. hæð við Ra'uðalæk. Hæðir 6 herb. glæsileg hæð 150 ferm við Sundlaugaveg með sér- hitaveitu. 6 herb. glæsileg efsta hæð 150 ferm á mjög fögTuim' stað á N e sin'u. Glæsileg efsta hæð um 100 fm í Heiimuin'uim. Sénhiti, 40 fm, sva'l'ir, stórkostiliegt útsými, Skipti æskileg á stærri ibúð. I smíðum Glæsileg tvíbýlishús 132 ferm í Vestuir'bæn.uim í Haifniairfirði selst fokihelt með in'nbyggð- um bíl'S'kúir. Útb. aðeins 300 þús. kr. hvor hæð. Tvibýlishús 120 ferm í Austur- borginini. Glæsilegt raðhíis við Giljatonid. Glæsileg Einbýtishús við Smáraflöt og Aratún og víðar. Komið og skoðið VIÐ SÝNUM OG SELJUM ALMENNA FASTEIGNASALAN IINDARGATA 9 SIMAR 21150 -21570 Nýlegt 1 herbergi og eldhús í Kópavogi. VerS kr. 600 þús. 2ja herbergja ris í austurb. Aðeins 2 íbúðir í húsinu. 2ja herbergja íbúð við Ifáaleitisbraut. Mjög falleg íbúð. 3ja herbergja ibúð, auk 2ja herb. í risi, við Hverfisgötu. Bílskúr fylgir. Útb. kr. 500 þús. 4ra herb. ibúð við Háagerði. ÉBIÍOA- SALAN SÖLUMAÐUR: GfSLI ÓLAFSS. ÍNGÓLFSSTRÆTI GEGNT GAMLA BfÓI SÍMI 12180. HEIMASÍMI 83974. 4ra herbergja íbúð við Hraunbæ. íbúðin er 1 stofa, 3 svefherbergi, eld hús og bað. Verð kr. 1050 þús. Útborgun samkomula,g. Góð lán áhvílandi. 4ra herbergja íbúð tilbúin undir tré- verk og málningu í austurborginni. Tvíbýlishús. íbúðin er með sérinn- gangi, sérhita, og sérþvottahúsi. Húsið er pússað og málað að utan. 2ja herb. jarðhæð við Háaleitisbrant.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.