Morgunblaðið - 05.09.1969, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 05.09.1969, Blaðsíða 27
MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 5. SEPTEMBBR 1I9©9 27 FISKVERKUNARSTÖÖ Júpí- ters og Mars hóf í gær á ný framleicVslu á sjólaxi eftir þriggja ára hlé. Eins og áður hefur verið frá skýrt í Mbl. fer sjólaxinn á markað í Tékkóslóvakíu, 100 þúsund dósir til að byrja með og verða þær tilbúnar í lok mán- aðarins. Fiistouir sá, siam kallaðuir er sjóiax eir uifsi, seim er sailitað- uir, Mtaður, reykitur og Lagður njðtur í dósiir og iþyikdir hainn þamináig veirkaðiLur hieirraimaininis- rraatur víða uim liönd. — Þj óðverjeirniir haifla borð- að ajólaxiinin í mörg ár því að hanin e«r hamidlbætgur, firefcar Þóra Magnúsdóttir verkstýra sýnir okkur hvernig sjólaxsneiðarnar líta út eftir að þær koma úr litun og reykingu. Trúir því að sjólaxinn verði tízkumatur Litið inn á Kirkjusand, þar sem tram- leiBsla á sjólaxi hófst oð nýju í gœr ódýr og góður imiatur, saigði ÓLatfuir Ófeiigæcm, finam- kvæmdaisijári, á Kirfcjusamidd er Morgtuinblaðlsimianin illitu 'þair inin í gær. — Þeir vimmia uifis- aran sjáltfir ag uim daginm seldi t.d. Neptún/uis í ÞýzfciaLaradi fyr ir 3 milljóniúr og var mikilil hlurti aflLamis utfsi, sem á eftir að verða sjóillax á bor'ðiuim þar í liairiidi. — Við höfurn sanit sýmds- hom víða, og t.d. miátvælaeft- irlitilð í Bamdairífcjiuiniuim hefur viðuirkeirant sjóiiaxiinm, em friam liaiðisilufcoistniaðuriinin er svo mikiH að við geituim akfci hald ið verðiniu nsegiliega lágu fyriir þá. Ammiains trúi ég því að si'ófliaxinin eigi eftir að ver'ðia tízkumi'atuir eiras og „fisih amid chips" er að verða nú í Amieríiku. — En fáið þið nisagilega gott verð í TékkósiLóviafeíu? —: Það stenidiuir eminlþá í stappi með verð'ið, en við teij- um okkuir þó vera búina að tryglgja það glott varð að við getuim bafið fnarnflieiðslLu, a.rn.k. gart tiflirauin. Stúillkuirriiar eru óvainiar þessu ruú till að byria méð og því verðuir varia haginiaðiuir á fynsitiu serading- uminii, en þegair niæsta sendimg flar verða þær vaantanitega búmair að má fuGiLuim vinmisiliu- braðia. — Hvað W hægt að viniraa miarigar dosir á daig? — Þegar stúQikiuiriniar veroa búniair að miá fuiliLuim hiraða og aiLIiair VéLar eru nýttar, ætti að vena bægt að fmaomílteiðia 8—10 þúisumd dósir á diaig. • Við gemigurn niú upp í viininisiLusialiiran, þar siem aLlt var í fuilfliuim glaragi cig þar hittiurn við Þóru Magiraúsdáttur, sern er varlkstýira. ¦— Héma viniraa niú 36 stiúlfc- uir og nok'krir karl/miemin. 7 stúfllkuir slkera ufisiamm niðuir í snieiðar, 12 raða homiuim á grúnduir, og 14 riaiðla bomiuim í dióisiirniaæ. Hiraar vinmia við átöppuin og fináiganig dóisamina. — Hvernig gemguir vimmisilam á uifaairauim fyrir siig? — ViS fáuim hamin saltaðiam og þá taka karflimeninirmdr vi'ð honiuim, sikena úæ ih'oriiurn be-im- in og sikena haran niiður í bita. StúLkuiriniair tafca síðain bitania og þeir eiru sfconrair í þuinmiar snieiðiar í sérstakuim véLuim.. SíSam taka aðinar stúilikur snieið armiar, naðia þaim á þar til gerðar grimdiur, siemi svo eiru settiar í sénstaikt litabað. Þar eru 'griradiuinraair í 12 mimiútur, síðan ar þeim lyft upp úr og Látið diriúpa af þeiim í 24 miim- útuir, en aið því Lobiniu iaria þær imin í neyfcof raiinin, þar sern þær eru í aðlnar 24 miíiniúitur. Þetta er aLlt sjiálllfvi'rfct og þanf að- eiras a'ð setja í gang eiinia kLuiklku, sam síðam sftjórmiar litabaðiniu og neykoíMiniurn. — Þegar búið er að neykja smieiiðiariniar enu þær tekmiar og iþaiim naðað raiður í diósiir, ákveobu miagmii af olíiu helllt yfir og dósuimuim síðam lioikað og þaar þvegrnar. Br þá ekfci afniraað eftir en Ifcraa á þær míðia og naða í kasisa. Mi'ðlarniir voru ekkii tilllbúiniir í gær, en vonu væntanilegir. ÓLafuir Ófeigsison sagol okfciur, að þegar sjólaxinin var fluttur út áður till TékkógLóvakíu, hefði álietriuinin á mdiðuiniuim verið á tékkniesku en niú yrði tðkiin upp ruú nýbneytni að hafa haraa á ísilemzfeu — hvern ig svo sem Tékkiuinom tekst að lesa það, sem þar sbenid- ur! Verkíall bj.i Fiot TORINO, ítalíu, 4. sept. — NTB. Löigreigfliuiaveitir uimlkriiragdiu í dag Fiiat-venksmiiðijlurniar í Totítiio tiil aið fcoimia í vag fyrir á'refcstra vegraa ágreiniings verlksmiðjiu- ¦eigeinidia og verlkaimianiraa. Agnein- iniguir þessi srtadiar fná dkynidli- verfcifaiLli uim 8O0 stanfsmiainmia 'bíiLasrniðj'aminia. L/eiddii það verk- dfiaill til þess að alðirir sbanfsmemn bílasmiðjaminia uirðu venkefwa- lauisir og 'greip þá venksmiðju- stjónrnin til þess ráiðis að Játa 20 þúsumd bffliaisimdðii bætta stönÉuim iurn óálkveðliinin 'tírnia. Er þetta uim fimimti 'Multi srtanfsmianinia 'biliaismi'ðljainraa. Uppöögn sltanfsimianinia hiefiur lertit til miórtrniæla baöðli frá verlkallýðssaimitökluniuim og íré stjiónnimiáilarnlöniniuim, ag er taOiið aið mál þetta verðd fyrsta alvar- Laga vanidarniálið, sem mý'ja rriidininiilhduitja-'rílkissltjórniin iltialsika flái við aið iglírnia. Oanlio Dooat Catitiln verfkaimiáianáðlheinra boð- aði í dag fiuiiatrúia Fiait, vertaa- lýÖ&fléUaiganinia og ríkisstjióinniar- iraraar itil ¦ fumidlar í Rórn till að næða ástandið, en ekki er vitað til þess alð sá fluinidiur Ihalfi borið ánamiguir. Stúlkurnar fóru sér hægt við nia'urlagnijiguna í gær, enda var það fyrsti dagurinn í þrjú ár sem ufsi er lagður í dósir svo að úr verði sjólax. — Ljósm. Sv. Þorm. Aðspuirður urn 'það, hvort Is lenidiinigar mættu ekfci eiga von á þessumi bennamamiriismat á miarfcaðdinin, sag'ðS QLaflutr, að ef átfnamihaflld yrði á ínarn'leiðsl uinmi, einis og aiHt útLit væri fyrir, yrði áneiðlan/Lega eiitt- hvað s/ett á ísJianzkan miankað. Misheppnoður ilóllí Sdhriínidiinig, V-Þýzlkalllaindi, 4. sept. — NTB: — VESXUR-ÞÝZKA lögreglan skýrði frá því í dag að tékkó slóvakískir flóttamenn hefðu reynt að aka vörubifreið gegn um eftirlitsstöðina við Schmdr ing í gærkvöldi. Var bifreiðin fullhlaðin farþegum, en þeir voru allir handteknir nema einn piltur, sem komst undan. Segir lögreglan að sennilega hafi unglingnum tekizt að komast yfir landamærin til Bayern. Vörubifreiðin olli nokkrum skemmdum á landamæragirð ingum, og hefur landamærun um verið lokað á þessum slóð- um meðan viðgerð fer fram. Hlaul styrk Kvenstúdenta- félagsíns Kvenistiúdentaiféilaig Íslamd6 hef ur nýl'ega veitt styrfc fyrdr þetrta ár. Að þassu sdruni hliauit styrk- imn Steiiniuimn Hafstað, tii naimis í sitærðlfræði í Kauprniainmafhöfm, ¦mieð sénstöku tiIBti tii kentnBliu í menlgjafræði. (Frétitatilkynininig fra Kveni- stúderítaifélaigi íslainds). - BIAFRA l'r.iinhald af bls. 1 á miatvæluiniuim. Hins vegar hefur Nígeríuistjónn til þessa gert við- komiu í La/gos að skilyrði fyrir áframlhaldandi hjálparfkiigi. Ekki er ljóst hvernig þetta atriðti hef- ur femigizt leyst. Þótt flug Rauða krossinis hafi niú legið niðri í þnjá rraáinuðí, h'afa samtöik kÍTkju'rantar, Joimit Ohurdh Aid, haldið áfram mat- vælafkit/niiniguim fliuigleiðlis til Bi afna firá pontúgölslku eyjumni 9ao Tome. Þassir fliutnóiragar niægja þó hvengi mærri til að stöðva humgurdauðainin í Biafra, og er áætlað að urn 1.000 börn deyi þar úr humigrii á degi hverj- uim að mieðalta'li. Fluigvélar kirkj ummiar flytja að meðaltali urn 100 tontn miatvælia á r»ót)tu, en láigmar'ks'þöirf Biaf'ra e;r uim 500 tonm. - TILRAUNABORUN Framhald af bls. 28 sókmar í Baindaríkjuiniuim, ara hinu venðuir haldið eftir hér. Með þess um bonuinurn á að vena hægt að ganiga úr iskuigga um bvort gæðim á perlusteininuim séu neagilega mikil og hvort nægiiliega mifcið miagm sé af svo góðu efini að borigi sig alð vinmia míámumia. Ekki kvaðst Kjantiain geta nieitt um það sagt, fyrr en köininum hefði verið geið á sýnishormum. Þegar meðiar dró fékkst efmi, sem aildrei hefiur verið pmófað fyrr, og því ekki hægt að segja í hvaða gæðaflokki er. Perilusteálmn er ékki m'jög dýrt efni á mairkaðdm uim. Það er niotað í lébtsteypu- pliötur og í sií'U'narefrai í efiniadðn- aði, em til þess þarf það að hafa séngtiafca eigimileika. f Loðimiuindainfiirði er perlu- steinini'nin uppi í fjallLi og sagði Kjantan að akki hefði verið sarnin að 'hvont þamma væri urn að ræða slkriðu eða 'gairag aif periluisteimdih- uim. Sjáltfur kvaðist haran teija að það sé gamguir eða immiskot. Að vísu er mikið uim skriðuir, en þær liggja 'bvor skiium miegiin við Fitja hrygg, þair sem hainin teiliur að pariliuis einininin fcorni upp í gegn. í sumrair uinrau að jafraaði 8—10 miannis við þeltita venk í Loðrnumd anifirði, 5 bonmenira, ráðákona, ráðsmisiðuir, ýtuistjóri, gröfumiað- ur og svo bandaTÍ'ski verfcfræð- iniguiri'nin, sem var þar fynsitu vik uma. t/tisx&iixMsfoifo WM SIMI 22*4*SO Leila Ali Khaled, tuttugu og þriggja ára og Salim lasavvi, þrí tugur að aldri, sem stóðu að ráni TWA Boeing 707 vélarinnar, er var á leið frá Róm til ísrael 29. ágúst, en þau neyddu til Dam- aksus. Fulltrúar frá Alþjóðasambandi flugTnanna eiga fund með 17 Thant um þetta mál um þessar mundir og í kvöld heldur Félag ísl. atvinnuflugmanna fund um málið, en um það er rætt, hvort atvinnuflugmenn skuli sýna í verki mótmæli gegn ráni Boeing 707 vélarinnar.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.