Morgunblaðið - 05.09.1969, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 05.09.1969, Blaðsíða 28
 RITSTJORN • PRENTSMIÐJA AFGREIÐSLVSKRIFSTOFA 5ÍMI 1Q.1QD FÖSTUDAGUR 5. SEPTEMBER 1969 Tilraunaborunum lok- ið í Loðmundarfirði Tekin voru 500 sýnishorn af perlusteini BORUNTJM á perluisvæðimiu i Loðmumdarfirði, sern garðar voru í surniar í tiirauniaskyni og til að iné sýmiahoriniuim, er lokið. Tekim voru 500 sýnishom á svæðimu og fara 300—350 þeirra til Bamda- ríkjammia, þar sem prófamir verða gerðiar á þeiim, í því skymi að gamiga úr skuigga um gæðd perlu- steimisiras á ýmsuim stöðuim í nám ¦uinmi. Eru þau á leiðinini rrueð Ár- vakri til Reykjavíkwr. Kjartan Thors, jarðlfræðtim'gu.r sem stjórruaið hetfur raminsófcmum um í surniar, er kominm í bæinn. Sagði 'batnm Mbl., að erfiðleifcar hiefðu verið í fynstu á að kioma tæfcjuim á stiaðinm. Nær eingir veg ir aru, og í þvílikri rigninigartið og sífelldum þofcum, sem voru Magnús til Washington flrni tU Bonn MBL barst í gær evohljóðamdi frétitaitillkynining: Ákveðið hefur verið, að Magn úis V. Magnússon, ambaissador í Bonm, taíki við ambassadonsörtiainf- iniu í Washinigton, og jatfmtfraimt alð Árni Tryggvaison, airnfbasisador i Stoktahólmi, tekd viið ambaissa dorsstartfiniu í Bonin. (Fr'á utonríkisráðunieytiniu). í sumar, sökk alit sem sokkið gat ofain í leðjuma í slóðuni'm. Undir búnimgur hófst síðiaist í júlí, en boratnir hófust 3. ágúst. Var brot izt með tvo jeppa, eina jarðýtu, traktorisgröfu og stóram 10 hjóia trulkk laindledðdina úr Borgarfirði eystra og um Húsavík. En bor- ainndr komu með báti. Þar sem enigin höfn er, tók nofckra daga alð fcoma þeim í land og upp í fjallið í 250 m hæð, þar sem periuisiteiosniámian er. Verkið var uninið þamndig, að því er Kjartan tjáðd okkur, að graifndr voru 16 skurðdr, 2—4 m djúpir, þvert yfir brygginin, þar sem niámam er. Síðtein voru tekim sýmisihoTm eftir hverjum skurði enidilönigum og lloks boraðair tvær holur í hverm skurð. Flestar hol- urniar voru 16 m djúpar, em eim 20 m og önmur 30 m. Borumim gekk stirðfeiga framiam af, þvi mikið var um bilamdr á tækjum og tók tíma að vemiaist borumum í þatta efni, sem í etfti helmiingi holanna var sandur mieð stómutn hiniuillluin/gum atf föstum periliu- stedni. En menindmdr höfðu aldriei borað í slíkt etfni. En etftir að komið var yfir byrjumarörðulg- leika gefcfc aflllt vel. Var lökið við það verfc, sam áformaið var, sam kvæmit ráði Lommess jarðlfræð- inigs frá John Mamíield í Banda rikjumum. Tefcin voru 500 sýnis horm, sem vega um 5 kg hivert, og aí þeim fara 300—350 til ramm Framhald á bls. 27 Henný Hermannsdóttir, Ragnheiður Pétursdóttir og Theódóra Þórðardóttir sýna vetrarfatnað á kaupstefnunni tslenzkur fatn- aður. 1 gærkvöldi var haldin pophátíð i Laugardalshöllinni þar sem 11 hljómsveitir léku stanzlaust hver á eftir annarri og hafði hver hljómsveit 20 mínútur ti-1 umráða. Um 4000 unglingar sóttu hljóm- leikana, sem hófust klukkutíma síðar en auglýst var, eða kl. 9. (Ljósm. Mbl.: Kr. Ben.) Bæta þarf menntunaraðstöðu ungs fólks í dreifbýlinu Ályktanir fjórðungsþings ungra Sjálfstœðismanna á Norðurlandi FJÓRÐUNGSSAMBAND ungra Sjálfstæðismanna á Norffur- Iandi hélt árlegt þing sitt í félagsheimiliniu Tjarnarborg á Ólafsfirði laugard. 30. ágúst. Þingið sóttu fjölmargir fulltrúar frá flestum aðildarfélögum sam- bandsins. Fjörugar umræður fóru fram um margvísleg mál- efni. Eftirfarandi ályktanir voru samþykktar á þinginu: SKIPULAGSMÁL Fjórðiunlgsþ'imig umigira Sjáltf- stiæ'ðismaimnia á Nlorðuirllanidd, ihaHdið í Óiatfsifirði 30. ágiúst V98& tellur niaiuiðsynilegit að talka til enidurskioðluiniar sikipiutagKregl- ur SjáHfsltæ'ðdsÆloklksiinis og fnam- kivæmid þeirra í ljóisd þedrrar reynisiu, sem femigdzt ihiefur á þessluim áratuig. í iþví siaimlbainidd bedmir þinig- ið efltirifaramidi t'iQ. miðsltjóirnar flolkiksiinis: 1. Komið verði á ftólt séinstakri dieiid, er iheyri umidlir friam- fcvœmidastjióiria flolkksiinis' og amin- ist friamlkiviæmidlir í slkipufliaigs- máiluim, iftjármiálum svo og upp- lýsimigaþjónustu fyrir félög og máð inmain fQtnkfkisiinis oig út á vdð. Deild þesisiari er æltliað aið létita oig efllia ffliokfcsstarifið oig gera þ'að áriainigiursríikara. 2. Fraimlkiv'æimid varði IheiMiar- enidiuirstaoðtuin á sfciputtiaigsrieigílluimi filoikfcsinis og werðd þá m. a. sér- sltiatoleigia itefcdð tdi 'aitlhiuigiuinar: a) Að sikdpl'aigsr'agluirmiar verði rýmfciaðiair þanmalg að þœr getfi féiiöigiuim og ifáðiuim mieira svig- rúm til að laga siiig aið stað- bumidiniuim aðstæðum, Dnvalð varð- ar uppibiyggimigiu oig sitarfs'emd, og Framhald á bls. 8 Verzlunarmenn þinga á Akureyri — K\ara-, skipulags- og frœðslumál helztu viðfangsefni AKUREYRI 4. sept. — Sjöumida þinig Laindssaimlbainids íslienzkra v'erzilu'niarmiamma var selilt í fé- iaigslheimdiiiniu Biairgi á Akur- eyrd kl. 14 í daig. Forseiti sam- bainidsims Sverrir Hermianinssioin, viðslkiptalfiræðdmigur, s'ertlti þinigið iog ávarpaði þinigfudlitrú'a oig gesti. í samibianiddmiu ©nu nú Haustkaupstefnan Islenzkur fatnaður hefst um helgina — 17 framleiðendur sýna þar vöru sína HAUSTKAUPSTEFNAN tslenzk ur fatnaður verður haldin í Laugardalshöllinni 7. til 10. sept- ember næstkomandi og sýna þar að þessu sinni 17 islenzk fyrir- tæki nýjungar í fatnaðargerð, sem verður á boðstólum í haust og vetur. Kaupstefnur sem þess- ar eru haldnar vor og haust og annast Félag íslenzkra iðnrek- enda allan undirbúning. Þessi kaiupstetfma er him þriðja frá því er þessi aðiflerð "tifl. kynm- imigar á fatmaiðá var tekin upp hér flieirud,.'is hauistið 1968. Þá voru seldar vörur fyrir átta miJfljómir krónia, og síðiastidðdð vor fyrir hádfa seiutjámdu miililjóm krona. Vonkaiup'Sitefiniuma sóttu 111 imm- kaupastjórar verziamia um liamd alllt, em kaupstefmam er eimumigis <• Framhald á bls. 8 tiuttuigiu 'fié'löig og þair aif sendiu elllefu fuiHtirúia síma tii þimigsimis. Rétt 'til þimgseltiu hatfa sexitiíu og firnim flullflltirúiar, em fiimimltáiu voru toom'nir til þinlgs. Forseti mininitis't fyrsit Ósfcars- J'ó'nssiomar frá Vík í Mýrdial, sem lézt á síðiasta árd, en befði oriðdð sijötiuigur í giær, etf hanm hiefði Mfað. Óiskar var lenigi formiað- ur Verzdumarimiam'niaifélaigs Áirnes- sýsfliu og salt í 'alðaistjórin LÍV tdl daiuðadiaigs. Risiu vi'ð'sitiadldiir úr sæitluim 4dl virðinigar við mdmm- inigu hanis. Því miæst ræddd Sweirrir al- m'emirat uim miálafmd LÍV og iagði að lokuim til að þimgið vaidi sér kjöinorðdð, „stumidvdsi í starifi", en óstuinidivísi væri orðinin m-ilkiil og útbre'idldiujr lösitur, þó efcfki séinlaga hjá verzlumiarifióillk'i, hieid- ur þjóð'inmi aílmieninlt. Værd Vei, ef verz.lluiniainmiem!n gerðu kirötfiu til stjiáitfra sdm uim stumdtvísi jatfm- fraimlt því sem þedir igerðu fcrölfur tiil ammarra um kjaraméi. Björn Jónsson, afflþinigdsmiaiður ag varforseftii Alþýðluisiamlbamdsi íslamds, flltuitti þimigimiu ármiaðar- ósíkdr iflorseitia og mdlðsti'órmar ASÍ og iét þá ósk í ljós, að þing- ið miætti miairkia gllö|g|g spor í kjiaralbaráttfu laumlþaga. Sem Nioirðieniddinlguir ifaignialðli Björn því, aið þinigiið sfcyldii ttiaiidtt!ð á Akureyri og í miafoi Alþýðiuisiam- bamids Norðiurfliamids baiuið ihiaran þimigflulillltrúum í fcymindslflöir itii or- 'lcifsh'eiimiilia samlbanidsins aö 111- uiga'stöðum í Fngósfcadal. B'ragi 'Sdiguri'ó'nsisioini, alþiinigds- miaðlur oig Æorseltli ibæjiarstj'óírmiair Afcureyriar, baiufö þd'niglhie'iim vel- fcomiimm itliil Atoureyrar, ©n þar h'afði stéitit verzikimiar- oig skriif- sitoifiulfólks lemlgi verdð fjlölknieinini og uimnii'ð bæáairifeilaiginiu marigt til iheMia. Þessu niæst tióikt fcrjlörlbir'étfia- nefmd til starifla, en sfðiam fór fram kiosndmig starifsmiaminia. Þdmigflorseti vair kjörimin Krlistdán Oulðlaiuigs- som, verz'luinaTimaininialfétagi Suð- uirnesja, varalflorsatli H'alfllliði Gulð- miuinidisision, Akureyri og riteirar Hanines Þ. Siiguriðsisom, Reylk|ja- vík og Ari Gojiðimiuinidssiomi, Biöndtui ósi. Að ilofcdnind slkýrslLu forSieitia nm stöirif srtljiórmiariinmJar slíðuisitu tvö ár var kbsið í startfsniefindiiir þimigsims, sem rmum stamda fraar» á laiuigairdaig. Aðalmiál þeiss verða. ikjiaira-, skipuliags- og flrœðsfamáiL Sv.P.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.