Morgunblaðið - 25.09.1969, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 25.09.1969, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 25. SEPT. 1369 Heræfingar í Póllandi Varsjá, 23. septamber. NTB-AP HAFNAR eru í Póllandi heræf- ingar fjögurra Varsjárbandalags- ríkja, og eru þær kallaðar Oder/ Neisse. Samkvæmt opinberum tilkynningum ganga æfingarnar eftir áætlun. I flokksmálgagninu Trybuna Ludu kom fram að deildir frá landher, flota og flug- her Sovétríkjanna, Póllands, Austur-Þýzkalands og Tékkósló- vakíu taka þátt í æfingunum og fara þær fram í norðvestur og vesturhlutum Póllands frá Eystra salti í norðri að ánni Neisse í suðri. Ekki heftw verið gagt hvenær æfing'airnar hófust, en talið lí'k- legt að þær hafi byrjað í gær. Heræfiinigrumurn stjórniar páliski vaimairmálaonáðlhieririainin Wojciech Til sölu ViÖ Brekkulœk glæsileg ný, ek'ki alveg fufl- búfn 3. hæð, 5 herb. Sérhiti og þvotta'hús á hæðinoi. Laus. Ibúðin er um 120 fm með stórum svöfum. 4 herb. alveg ný 'tbúð við FáPka- götu á 1. hæð í þríbýliishúsi. Sérhitaveita. 3ja herb. 1. hæð við Kaplaskjófs veg. Útb. 300 þ. kr. Laus strax. 2ja herb. 2. hæð við Austur- brún. Laus. Einbýlishús glæsit. nú að verða fokhelt í Arnarnesi. Mjög gott verð, 6—7 herb. 4ra og 5 herb. hæðir m. a. við Álftaimýri, Stóragerði, Rauða- tæk, Bræðratuogu, Blöodu- hlíð, og víðar. Einar Sigurðsson, hdl. Ingólfsstræti 4. Simi 16767. Kvöldsími 35993. Til sölu: 2|a herb. íbúð við Álfaskeið í Hafnarfirði. 4ra—5 herb. sérhæð við Limd- arbraut. 4ra—5 herb. sérhæð við Mela- braut. 5—6 herb. sérhæð við Rauða- gerði. 5 herb. raðhús í Kópavogi, — skipti koma til greioa. Skemmtilegt eínbýlishús í Kópa vogi, tilbúið undir tréverk. Glæsilegt parhús I Garða'hreppi, selst fokhelt eða tilbúið und- ir tréverk. Teiko'iog á skrif- stofunni. Eignaskipti 5 herb. hæð með stórum svöl- um í skiptum fyrir eiobýfis- hús, mætti vera í smíðum. SÖLUSTJÓRI JÖN R. RAGNARSSON ISIMI 11928 HEIMASlMI 30990 MluLUP Vonarstrætí 12. PILTAR, ~^—^Z& «f þiielglí-iimwstuiu /f/ / pí 9. éij lipin^ana. ,//// // W^V K/Jrfán fJs/!K//io(Si V/7i \[? ð£: sf**tsrr*r/& V Póstsendum. Jaruzelgki hersihöfðinigi. J?á segir í AP-frétt frá Moskvu í dag að sovézki maistoálkurinin Ivan Yakubovsky, yfiirrnjaðiur alls her- afla Varsjárbainidjailiaigsin's, sé tootn inm til PóHiamds vegna æfinga þessaira. T?á kom vairniairmiáiaráð- herna NaríSur-Kóreu, Choi Huyn, tii Varsjiár í diag ásiarnit fo-íðu föru nieyti o>g fylgiisit hópuirinin með æf ianguinu'm, sem að öILum líkinid- tim stamidia yfir í tíu daga. Til sölu 3ja herb. 96 fm ný íbúð í Ár- bæjarhverfi, mjög góð lán áhvílandi. Útb. 440 þ. kr. Nýleg 2ja herb. kiaHaraíbúð í tvíbýfishúsi í Vogahverfi. Raðhús á etnrw hæð í Fossvogi tiib. að utan með tvöföldu gferi í gfuggum, óinoréttað. Verð 1300 þ. Útb. 700 þ. kr. 3ja herb. góð íbúð á 2. hæð i steinihúsJ við Laugaveg. Útto. 300 þús. kr. FASTEIGNASALAN, Óðinsgötu 4 - Sími 15605. Kvöldsími 84417. Fasteígnasalan Hátúni 4 A, Nóatúnshúsið Simar ZI870 - 20003 Við Eyjabakka 70 fm ný og fafleg 2ja herb. ibúð á 2. hæð. Hagstætt fán áhvílaodi. 2ja herb. falleg íbúð á jarðhæð við Stóragerði. 75 fm 2ja herb. góð kjaHara- ?búð við Skjpa&urod, títil útb. 3ja herb. 90 fm jarðhæð við við Bauganes. LítH útb. 3ja herb. rúmgóð íbúð á V. h. við Álfheima. 3ja herb. stór og góð ibúð á 3. hæð við Ljósheima. Lylfta. 4ra herb. mjög vinaleg íbúð í risi við Granaskjól. 3ja—4ra herb. ný jarðhæð við Mávahlíð. 4ra herb. góð íbúð á 4. hæð við Stóragerði. 5 herb. góðar íbúðir á 1. og 2. hæð við Áffta'mýri. Bílskúrar. 6 herb. ágæt íbúð á 4. hæð við Laugarnesveg. 6 herb. góð íbúð á 3. hæð við Háaleitisbraut. Lítið einbýljshús við Efstasund. Bílskúr með 3ja fasa lögn. Húsið er 2 herb., eldhús. snyrtíng og geymsla. 110 fm efri hæð og 100 fm nis- hæð við Snorrabraut. BH'Skúr Á hæðinini eru stofur, eldihús og snyrt'nng. Risið er 4 svefn- herb. og bað. I smíðum 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðir í Breiðhotó. íbúðimar seljast titb. undir tréverk og má!n- ingu og afhendast fyrri hkita næsta árs. Hilmar Valdimarsson fasteignaviðskipti. Jón Bjarnason hæstaréttarlögmaður. Kvöldsimi 38745. Til sölu 2ja herb. 3. hæð við Hraunibæ. Harðviðar- og plastinnréttiing- ar. SuðursvaHr. 3ja herb. 92 fm 3. hæð við Hraunbæ. Útb. 430 þ. kr. 3ja herb. risibúð í þríbýl'ishúsi við HjaiHaveg. AHar ininréttimg m nýjar. Sérhiti. Stór lóð. 3ja herb. 2. hæð í tvfbýlishúsi við Lanigholitsveg. Útb. 450 þ. kr. 3ja herb. kjallaraíbúð við Háe- leitísbraut. Sa'meign fuflfrág. 3ja—4ra herb. 108 fm jarðhæð við Kleppsveg. Vandaðar inm réttingar. Teppi. Stórar suð- ursvaMr. FulHrágengiin lóð. 4ra herb. 110 fm jarðhæð við Háalieitisbra'Ut. Har.viðar- og plastin'nréttingar. Falteg íbúð. 4ra herb. 1. hæð við Bogaihfíð. Útb. 400 þ. kr. 4ra herb. 1. hæð ásamt bílskúr við Safamýri. Vandaðair 'mn- réttiinigair. Sérhiti. Saimeig'n og lóð fuliHfrágen<jin. FaHeg fbúð. 5 herb. 115 fm 2. hæð ásamt bífskúr við Áifheiima. Vaodað ar innréttingar. Suðursva'fir. Skipti á 2ja—3ja herb. íbúð koma ti'l gireina. 6 herb. 137 fm 2. hæð við Hra'unbæ Harðviðar- og plast fnin'rétti'nga'r. Sérþvottaihús á hæðinni og búr á hæðinri'i. — Suðursvaifir. 6 herb. 140 fm 4. bæð við Laug arnesveg. Skipti á 3ja herb. ibúð koma til greina. 6 herb. 145 3. hæð við Hra'un- bæ. Vandaðar harðviðar- og pla'Stinoréttfn'gaT. FaMeg fbúð. / SMIÐUM 4ra herb. 115 ferm. 1. hæð við Langholtsveg. fbúðin selst tilb. undir tréverk með svalarhurðum og tvö- földu gleri. Húsið pússað og málað að utan. Sér hiti og inngangur. 6 herb. 140 ferm. 2. hæð ásamt bílskúr í tvíbýlis- húsi við Nýbýlaveg. íbúðin selzt fokheld með þaki frá- gengnu. Beðið eftir Hús- næðismálaláni. íbúðir í Breiðholti 4ra herb. 98 fm íbúðir í enda- stfga'húsi við Jörvatoak'ka. — íbúðirnar efga að sefjast tffb. und'fr tréverk. Sameign og lóð að fulifu frágengfn. Sérþvotta hús á hæðinni fyfg-ir hverri íbúð, sumum íbúðunom fylg- »r sérherb. í kjaWara. Ibúðirn- ar geta verið til'b. til afhend- ingar um næstu áramót. Beð- ið verður eftir Húsn'æði'smáfa láni. Fasteignasala byggingarmeistara og Gunnars Jónssonar lögmanns. Kambsvegi 32. Símar 34472 og 38414. Kvöldsimi sölumanns 35392. 25. FISKIBATAR Höfum kaupendur au öffum stærðum fiskibáta. Yfirfeitt góðar útbarganir. TU sölu 250 lesta fiskisk'ip. 52 — 65 — 82 lesta bátar. Efnn'fg 10 lesta oýfegur bátur. TMGGINIÍW r&STEÍENlBÍ Austnrstræti 10 A, 5. hæS Sími 24850 Kvöidsími 37272. Sölumaður fasteigna Agúst Hróbjartsson. SIMAR 21150 • 21370 Vanfar Þurfum að útvega fjársterkum kaupanda góða sérhæð, helzt í Vesturborginni eða Hlíðun- um. MM útborguin. Ennfremur óskast 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. nýjar og nýlegar íbúðir. Til sölu 3 risherb. í góðu steinihúsi við Barónsstíg. Verð 250 þ. kr., útb. 100—150 þ. kr. 4ra herbergja 4ra herb. góð íbúð, 120 fm. við Miðtún. Teppafögð með góðum skápum. Séri'nngang- ur, sérhitastiifing. Útb. 500— 600 þ. kr. 4ra herb. góð íbúð 110 fm í stei'nih-úsi í gamia Austurbæn- um. Ný teppi á affri íbúð'inini Ný el'dihúsinirétting. Bað með öltum tækj'um nýjuim. Nýir skápar í svefnih. Ný tvöf&ld gter. Útb. 600—700 þ. kr. Glœsileg hœð 160 fm á fögrum stað við Gnoða vog. Teppalögð með vönd- uðum knnréttHngum. Sérhiti, sérþvottaihús, tvennar sval'ir. Bílskúr með vatnii og hita fyr ir tvo bíla.. Ræktuð tóð. Uppl. aðeins á skrifstofuininii. Hafnarfjörður 3ja herb. ný og glæsileg íbúð, 90 fm. við Áffaskeið. Sérhita- sti'lfing, sérþvottaihús á hæð. Verð 1150 þ. fcr., útb. 500 þ. kr. Einbýlishús Stórt einbýlishús með 6 herb. íbúð á tveimur hæðum ásamt stóru vi'ninupl'ássi. Bífskúr. Á góðum stað í Garðaihreppi. Eiginias'kipti möguleg. Odýrar íbúðir Höfum á skrá ódýrar fbúðir með útb. frá 150—300 þ. kr. Komið og skoðið VIÐ SÝNUM OG SELJUM ALMENNA FASTEIGNASALAN UNDARGATA 9 SIMAR 21150-21570 HÖFUM KAUPENDUR að 2ja herbergja íbúðum. Útborgun kr. 5O0—600 þús. HÖFUM KAUPENDUR að Sja herbergja íbúðum, Útb. kr. 600—700 þús. HÖFUM KAUPENDUR að 4ra—5 herbergja íbúðum. Útb. kr. 700—900 þus. IBUÐA- SALAN SÖLUMADUR: GÍSLI ÓLAFSS. ÍNGÓLFSSTRÆTI GEGNT GAMLA BÍÓI SfMI 12180. HEIMASÍMI 83974. HÖFUM KAUPENDUR að sérhæðum eða einbýlishúsum. Útb. kr. 1 miUjón—1SO0 þús. HÖFUM KAUPENDUR að góðum ris- eða kjallaraíbúðum. Útb. kr. 300—500 þús. 2 66 00 2ja herbergja 2ja herb. rúmlega 50 frn íbúð í timburhúsi við Efstasund. Stór hlað'inn bílskúr. Lág útb. Skipti mögufeg á 4ra herb. íbúð, hefzt í Austupbænurn. 2/o herbergja 2ja herb. 65 fm k'jaMaraibúð í tvíbýfishúsi við Hátún. Eitt sér herbergi með snyrtfngu fyfgir. 2/'o herbergja 2ja herb. efni hæð í tvíbýfis- steinihúsi við Lamgiholtsveg. Herbergi í rfsi fyfgir. Lág útb. 3ja-4ra herb. 3ja—4ra herb. 115 fm, gtæsi- feg jarðhæð í þríbýlii'sh'úsi við Unnarbraut. Sérþvottaiherb. ion aí efdhúsfniu. Sérhiti, sér «ningain<jiur. 3ja herbergja 3ja herb. fbúð á 4. hæð í ný- fegri bfokk við Kapfaskjóls- veg. Vé'.aþvottaihús, suður- sva'fir. 3ja herberg/a 3ja herb. íbúð á 3. hæð í háhýsi við Ljósheima. Ibúðfn er endaíbúð. Lyfta, véfa- þvottaihús. 3/0 herberg/a 3ja herb., 110 fm rúmgóð, vönduð íbúð á jarðhæð I ný- fegu fjórbýliisihúsi við Máva- hl'íð. Verönd. AfK sér. 3/o herbergja 3ja herb. neðri hæð í tví- býfi'Shúsi við Melabr. Gjarn- an koma t'il girefna skipti á íbúð í Hfíðunium eða Vestur- bæ. 4ra herbergia 4ra herb. 100 fm á 1. hæð í Ljósheimium. 3 svefniherbergi ágæt fnnTétt'iing. Skipta á 3ja—5 herb. íbúð í Hafnar- firði æskifeg. 4ra herbergja 4rá herb. íbúð á 2. hæð í b!>okk við Áfftaimýri. fbúðiin er 5 érra gömu'l, M teppa- lögð. Suðursvahr, bíl'skúr. EINBÝLISHÚS Á FLÖTUNUM Fokhelt einbýlishús við Tjarnarfföt. Húsið er efn h., 2 stofur, 4 svefniherb., hús- bóndaherb., og þvoítaiherb. Húsið er pússað að utan og að mestu leyti að ion'ain. — Tvöfaift verksmiðju'giter í gluggum. TvöfaWur bílskúr. Teikniogar fyrirligg'ja'nd'i. FASTEIGNA- PJÓNUSTAN Auslurstrœti 17 (Silti & Valdi) 3. haa Síml 2 66 00 (2 línur) Ragnar Tómasson hdl. Haimasíman SttfÓn J. Richter - 30387 Jóna Siguriónsdóttir - 18396 Málflutningsskrifstofa Einars B. GuSmundssonar, Guðlaugs Þorlákssonar, Guðmundar Péturssonar, Axels Einarssonar, ' Aðalstræti 6, III. hæð. Símar 12002, 13202, 13602.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.