Morgunblaðið - 25.09.1969, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 25.09.1969, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 25. SEPT. H96Ö f JMwaptiMaMfr Úfcgféfiancli Fr lamlcvæmdaisirj óri tRitstjóraa! Eitstj órnaifulltrúi ÍTrettaistjóri ATiglýsingiaatjori Bitstjórn og afgreiðs'la Auglýsrngan? Ajafcriítargjald kr. ISO.C'D í laus as.ö'Iu HÆ Arvafcuiri Rey&Ja'Viíik. Haraldur Svemsaon. SigurSíur1 Bjarwasioitt dSnft Vigur. Mvlithías JoEhann'essten. Eyjólfur Konráð Jónsaon. Þorbjörn Guonmndsson. Björn Jóhannss'ora. Árni'Garðaí Kxistinsson. Aðalstræti 6. SJmi l'O-lflfl. AðlaMræti 6. Síml 22-4-BO. á mánuði innanilands. fcr. 10.00 eintakið. GEGN RÍKISAFSKIPTUM '17'axandi áhrif ríkisvaldsins * og annarra opinberra að- ila á flestum sviðum þjóðlífs ins eru mönnum stöðugt áhyggjuefni. Að vísu er ekki óeðlilegt í litiu þjóðfélagi sem okkar, að afskipti hins opin- bera verði meiri en í stærri þjóðfélögum, þar sem til eru fjársterkir einstaklingar, fyr- irtæki og samtök, sem hafa bolmagn til að hrinda í fram- kvæmd verkefnum, sem í okk ar landi eru ekki á færi ann- arra en opinberra aðila. En þessi þróun hefur þegar geng- ið alltof langt á íslandi eins og sjá má af því að þýðing- armestu ákvarðanir í atvinnu málum og fjármálum eru yfir leitt teknar af stjórnmála- mönnum og embættismönn- um, stjórnendum opinberra stofnana og sjóða. Af þessum sökum er það jafnan fagnaðarefni, þegar fram koma nýir menn, sem vilja snúast gegn þessari óheillavænlegu þróun. Sl. þriðjudag birti Mbl. við- tal við nýkjorinn formann Sambands ungra Sjárfstæðis- manna, Ellert B. Schram. I viðtali þessu segir Ellert m.a.: „Vinstri menn herða nú mjög áróður sinn gegn ríkis- stjórninni og fyrir auknum ríkisafskiptum og að fjár- magn og framkvæmdir verði í höndum hins opinbera. Þess vegna ríður á, að í hinni nýju sókn til örvunar atvinnu iífinu, sé lögð á það megin- éherzla, að svigrúm einstakl- inganna bæði um aðstöðu og fjármagn sé rýmkað fremur en hitt. Það er hið frjálsa framtak einstaklingsins, sem á að vera það afl, sem knýr á um breytingar, og það er ein- mitt í þessum efnum, sem við verðum að standa vel á verði". Síðar í viðtalinu víkur Ellert B. Schram að ríkisbákn iniu og segir: „Við teljum einnig höfuðnauðsyn að greiða úr því völundarhúsi, sem er að hlaðast upp í ríkis- bakninu og að mál fái mun hraðari meðferð en nú er, að styttri tími líði milli hug- myndar, ákvörðumar og fram- 'kvæmdar. Fjármagnið og þekkingin eiga að vera í hönd um þeirra, sem eiga að nota það og þeirra svigrúm má ekki skerða með opinberum afskiptum og sífellt aukinini skattabyrði á einstaklinga og fyrirtæki. Sjálfstæðisflokkur- inn er að mínum dómi eini rtíáisvari þessara skoðana, sem ég hef sett hér fram". Undir þessi urnmæli for- manns Sambands ungra Sjálf- stæðismanna vill Mbl. taka. Þau sýna, að í röðum ungra Sjálfstæðismanna eru menn, sem ekki hafa látið blekkjast af stanzlausum áróðri fyrir auknum ríkisafskiptum á öll- um sviðum. Undirstaðan að heilbrigðum þjóðfélagshátt- um er einmitt að einstakling- urinn hafi nægilegt svigrúm í þióðfélaginu og að framtak hans, áræði og dugnaður fái að njóta sín til fulls. MIKIL FRAM- LEIÐSLUAUKN- ING í IÐNAÐI ¥»ótt öllum öðrum sé ljóst, * að mikil umskipti hafa orðið í atvinnulífinu á þessu ári og að atvinnufyrirtæki landsmanna starfa af vaxandi þrótti, hafa Framsóknarmenn enn ekki komíð auga á þessa staðreynd. En væntanlega er hægt að ætlast til þess, að þeir trúi þeim upplýsingum, sem fram koma hjá Sambandi ísl. samvinnufélaga um rekst- ur fyrirtækja þess í ár. í stuttu viðtali, sem birtist í Mbl. í gær við Erlend Ein- arsson, forstjóra SÍS, kom fram, að gífurleg framleiðslu- aukning hefur orðið hjá verk- smiðjum Sambandsins á Ak- ureyri það sem af er þessu ári. Framleiðsla Ullarverk- smiðjunnar Gefjunnar hefur í ár aukizt að magni til um 40%. Fataverksmiðjan Hekla hefur á fyrstu 8 mánuðum þessa árs framleitt heldur meira en allt árið í fyrra. Skó verksmiðjan Iðunn, sem starf ar nú í bráðabirgðahúsnæði, framleiðir nú um 280 pör af skóm á dag, hefur framleitt 14000 pör af skóm frá því í júníbyrjun og er öll fram- leiðslan til áramóta upppönt- uð. Þessar staðreyndir sýna glögglega, að þær efnahags- aðgerðir, sem ríkisstjórnin beitti sér fyrir seint á síðasta ári, hafa gjörbreytt starfs- grundvelli iðnaðarins, enda er þessi þróun engan veginn bundin við iðnfyrirtæki Sam- bandsins, því að sömu sögu er að segja úr fjölmörgum öðrum iðnfyrirtækjum og at- vinnugreinum. Þjóðin er eng- an veginn kominn út úr þeim erfiðleikum, sem að hafa steðj að á undanförnum misserum, en allir aðrir en nátttröllin í Framsóknarflokknum og kommúnistar sjá, að ný fram- farasókn er haf in. UTAN UR HEIMI Salazar heldur að hann ríki ennþá I KYRRLATUM, Æaítagluim iblórniaigairði, váið íhiöl'l eioa í Lissa/boin, röa/tir giaimiaQfl. omiaið- iuit oig læ'tur sér ffilkia vei í sói- slfcininiu. Hainin toedtir Oiivieira SaHaziar, cng er miú kiomiiinin tlil lullilnair lnefcu eift-ir imiilkllia 'alð- gerð sam igexð var á Ihioimuim vegima Móiðltapipa í IheiLa, fiyrir réttu ári... Þaið einia seim alt- toiuigavert etr við hiainin er, að (hianin toMiuir að hamin sé eran- þá forseetis!ráð(heri''a Poníiúigal. Þegair laðgerðlin var igerð á Ihioniuim í seiptemlber í fyrra, var Ihioouim vart Ihuigað lílf, og sýinlt var að hianin yrði aMia- vega eklki fæa- uim iaið gegna áfram stljóimarstörfuim. — Marcellio Caietainlo, tók því við emlbœ'titi tonis iiion 27. sepbeimlb'eir 1988. En gamlli miaðuiriinin. var löf- seigur, oig nláöi sér að fuflllu, a. m. k. Mtoamileiga. Nýliega ífélklk blaðiatmiaðiuir fransika 'bliaðsinB L'iaurone, að toe'ito- sæfcjia Manin í hiöll inans, en foarun var strangltega ámiinint- uir u/m að ávarpa Saiazar sem „hierra forsætisnáðlh'eiTia." Þeg air tii fcoim, haiflðii enginin get- að fewgið 'atf sér iað segja gamlia miainininiuim aið ibainin oefði verið sviptiur vöidíuimu Salaaar Ihefur elklki yifingef- ið böflfliinia siíðian Ibairun fóir að Ihressast. Þafðlain stijórniaði hiann ianidliiniu í 88 ár, og hieflid- wir stjiálifisagt að Ihanin rniuini sitjióirnia því áfnam í öruniuir 3'S. Hanin les -eklki bllöðiiin, Ihm-fir eMti á sjÓMvarp og Miuislbar efktoi á útvarp, því lætonannir segjia aið það myndii verða hioniuim ofviða. Hanin fær a'Har upplýsinigar tum ástanid í lainidiniu, og Iheim iniuim öflfliuim reymdar, ihlj'á riáð- hiernuim símiusn sem heimísæfcjia 'banin regfliufliega, og Maildia rweð Jnomiuim sitjórniaalfluindli. Eiiruniig k'emiur dagleiga ©Jtlt- h'Viað sflianigur ialf fiófllki og emlb ættismiixniniuim, sem toeðiið (haf- 'Uir uim álheryinn (hjá gamla rmaininiiiniuim. Bn aflfl.ir gestirtniir Salazar. verða að igælta þiess vandllega aið lláta sam hamn sé eninlþá forsæitisiráðlherna. Salazar, sagði framisfcia blia^ðiamiaininiintuim, að Ibann ihéildd ríáðlherriafuindii úti í igarð taiuim, því það væri þægilliegra og stoeirnimftoilagra.. Hann vedft eklki að hinium miegin við miúir intn sem utmflyfciujr garðinin, situir Oaetano, forsæit'isiráð- herra, og vininiur að stjóiriniar- stömfiuim. Biaðamiaðuirinin spurði Ihvað hioniuim fyrudisit uim Oaetanio. Saiazar sviaraði því til að (hoiniuim væri það (hryggðarefnii aið Caetamto hiefði meiltiað að eiga sæti í ríkisstjióiroimni. „Hamin elstoar vöid. EHdki Vegnta þess iað þau ihj'álpi hiom utm tíl iað aiuiagasit persóniu- lega, eðia fjöltsfcylldiu hams, hanm eilstoar völd vegna þðirra Sjiál'firia, veginia tiMiinm- iinigairininiar sem þau tflæra hon luim. Hanm toeniniiir erun við iaiga deild hásfaói'ains, og öðru hvtonu sendiir hamin miér bréf, og segir inér h\nað homiu'm f ininiist. iutm ýrmsiar stjióirmiaralt- (hialfiniir miíimair. Hanm -er eklki aflitaf samimiália, oig hefuir hug refcfed tifl að segijia það hrtednit últ Bg dlád huigirdklki hams, en það er eing og homiuim getd eklkd stoildzt aið itil þess að M eiinlh'ver vöid, variðluir tonin að eiga sæiti í rdlkisstijórninmi AðBpuinðiur, saigiði Safliaziair, að ráðherrarniir kæimiu laflilitaf til sín maglufliagia gæfiu siér slkýrslu <wn sttörtf sín, oig legfðiu fraim þiær tilBöigiuir sem þeir heifðlu fram að fæna í það og það sfciiptið. Siðam vimna þeiir upp fnuim'vi»rp, sem teik- in enu til meðfflerðiar á fiuindi rnieð Aamerigo Tomaz, for- seta. Sa'lazar igagði að Ibanm hafði islfcipað afllia ráðlbenrania, og ef þeir einhvenn timta ynðlu sér óstamtmiála, ynðd þeim vifcið úr emlbæltiti. Þeigatr Ibér vair kioan- ið siamltiafliiniu, fciotm Donirua Mania, niummia sam lanigsit 'aif hefur anmlazt uim pipairsiviein- inin 'aldma, og sagði að geatir vænu kammir 'tifl. florsœitisnáð'- henrans. ViðltaHð vairð því 'ökfcii ienigna, og gaffnili eilna^'æðlis,- ihernanin kivaddi Ibfliaðiaimiamm- inin vimigljiannaiaga, áður em hanin fór „að simtnia stjónruar- störfiuim". J Egyptar deila á Bandaríkiamenn NEW YORK 23. sept, NTB. — Utanríkisráðherra Egyptalands, Mahmoud Riad, gerSi harða hríð að Bandaríkjamönnum á Alls- herjarþinigixnu í dag og sakaði bandarísku stjórnina uam að vera samábyrga um ríkjandi ástand í löndunum fyrir botni Miðjarðarlhafs. Hanm tevað bnoit á silofnsikirá Samieiniuðu þjóðaininia oig hæitibu- lagt frdðli í miáliæigaini Auisitiuriömid- iuim að Bianidiarikj'aimiemin veititu ígraielsmiöininiuim henniaðiarlieigan, páiitóskiam og f jiánhagöliegam stuðn íng. U'tanirítoiisTiáiðhennaintn gagirt- rýnidi sölu á bamdiarístoiuim Phamibam-batorri itill ísnæls og saigðd aið þessiar þottutr genðni dag- legair áná'sir á analbístoa Ibongara og ífllióttamieinin frlá Pafliesltíniu. Saimt vísiaði Ri'aid efctoi lalfldnátlt- arfliamsit á buig tillfllögiuim Nd»oes fionseta til laiusniar dieifliuiméfliumluim fynir boitni Miðjjiarðarhalflsi, «1 það haifði Jarsæltíisiriá-ðlhieirra Súd- ans gert fyrr í luirnirseðluiniuim,. Riad gagnirýinidli ðbeinjlíiniis, að Nixioin virtist sityðja tonöiliur ísra- elstmiaintna í lainidaimiæradleiliumiuim, og spurði hvont Bianidarífcjiaimienin teldu elfckd henruám analbíistora landsivæðia hrat á fulllvaidi og yfimáðianétti hiuitaðieiigiainidi ríkjia, og enin/fremiur hvort vopraasenid- inlgar Bianidarítojaimiaininia til ísna- el jafngil'tu ekfci stiuðmiinigi við árásiarátiefiniu. Nixon ákveöur smíði á hljoðfrárri þotu Waslhington, 23. september NTB BANDARÍSKA stjórnin heimil- aði í dag smiði hljóðfrárrar flutningaþotu, og er ætlunin að þotan verði tekin í notkun fyr- ir 1978. Stjórnin mun biðja Þjóðþingið uim aufcafjárveitingu að upphæð 662 milljónir ddllara næstu fimim árin til smíði þotunnar, seim mun fceppa við Concorde- þotu Breta og Frakfka. Nixon forsieti slkýrði sjálifur frá áikvörðuninni um simíði þess- arar uimdeildu risaþotu. Forset- inn sagði ,að Bandarikjamenm vænu staðráðnir í að halda for- ystu sinni í flugmáluim. John Volpe, samgöngamálaráðherra, sagði .að hann mundi fara fram á 97 milljón dollara fjárvei'tiingu til áæ(J''unarinniar á yfirstandandi fjánhagsári.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.