Morgunblaðið - 04.11.1969, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 04.11.1969, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, MUÐJUDAG-UB 4. NÓVEMBER 1969 Fjárveitingar til rannsóknastarfs í þágu atvinnulífs hækki JÓN Skaftason lagði í gær fram á Alþingi tillögu til þingsálykt- imar um aukið fjármagn til rann sókna í þágu íslenzks atvinnu- lífs. Tekur Jón upp í tillögu sína tillögur er samþykktar voru á vísindaráðstefnu Sambands ungra Sjálfstæðismanna, er hald in var nýlega. Tillögugreinin er svohljóðandi: 10% framtala rannsökuð á hverju ári ÞRÍR þirrgmenn, þeir Halldór E. Sigurðasoo, Ingvar Gíslason og Helgi Bergs, hafa lagt fyrir Al- þingi frumvarp til breytinga á lögum um tekjuskatt og eignar- skatt. Leggja þeir til að fram skuli fara ýtarleg rannsókn á fram- tölum 10% allra framtalsskyldra aðila. Skulu þau framtöl valin með útdrætti úr öllum framtöl- um landsins af Hagstofu Ísland3 samkvæmt reglum, sem hún set- ur. Framtöl þau, sem tekin eru tiá. rannsóknar skal athuga vand lega, ran-nsaka bókhald aðila og leita upplýsinga um hvað eina, sem máli skiptir. Til sölu REYKJAVÍK Einstaklnngsíbúð við Hraunbæ. 2ja herb. íbúð við Njörvasund í tvíbýliishúsi. Sérinngangur. 2ja herb. ibúð í smíðum við Tjamarból. Setst tilb. undir tréverk. T'A afhendingar 15. febrúar 1970. 3ja herb. íbúð við Barónsstíg. 3ja herb. íbúð á 4. hæð við Njálsgötu. Falteg íbúð. Suð- ursvalir. 3ja herb. íbúð á 3. hæð við Hrauobæ. 3ja herb. íbúð á jairðhæð við Hraunbæ. 4ra herb. íbúð á 2. hæð við Stóragerði, 113 fm ása'mt 1 herb. í kjal'lara. 4ra herb. fbúð á 1. hæð við Kleppsveg. Sérþvortahús. 4ra herb. íbúð við Hraunfoæ, 2. hæð. 5 herb. íbiið á 3. hæð við Skip- hort. Sérbiti og þvottaihús ircn af eldhúsi. Bíiskúrsréttor. 6 herb. íbúð 137 fm á 5. hæð í háhýs: við Sólheima. Hafnarfjörður 3ja herb. íbúð við Suðurgötu í Hafnarfirðí, byggð á vegum Byggimgafélags alþýðu. 3ja herb. íbúðir við Árfaskeið. 3ja herb. Ibúð við Smyrlaibraun. 4ra—5 herb. íbúð við ÁHfheNna. FaBeg íbúð. 4ra—5 herb. í tvíbýrishúsi við Hringbraut. Einbýlishús, timfourhús við Hrwvg braut. KÓPAVOGUR 3ja herb. ibúð á 1. hæð í tvibýl- ishúsx' við Skólagerði. Bíkskúr fykj'w. Einbýlishús við Skólagerði, 3 svefnherb. og bað á efri hæð, stofur, eldhús og anddyri á 1. hæð, 3 herb. og snyrting í kjaltara, þar mætti hafa 2ja herb. ibúð. Ræktuð og girt lóð. Biiskúrsréttur. Einbýlishús við Fifuhvammsveg, 4 svefnherb. og bað á efri hæð, stofur, eldttús, þvotta- hús og skáli á neðri hæð. — Ræktuð og girt tóð. Bitekúrs- réttur. SKIP & FASTEIGNIR Skú'agötu 63. Simí 21735. EftSr lokun 36329. Alþingi ályktar að fela ríkis- stjórninni að láta gera áætlun um aukið fjármagn til rannsókna í þágu íslenzks atvinnulífs og tryggja, að á næstu 5 árum hækki fjárveitingar til rann- sóknamálefna um að minnsta kosti 0,2% af þjóðartekjum á ári hverju. Stefán Hirst héraðsdómslögmaður Austurstræti 18 - Sími 22320 Málflutningur - Eignaumsýsla. ÍUISÖLÖ /99 77 J 2ja herb. íbúð í háhýsi við Aust • urbrún. 2ja herb. 60 fm fbúð á 4. hæð í 8 hæða fjölbýlishúsi imnarlega við Kleppsveg. Sérlega gíæsi- leg ibúð. Harðviðar- og harð- plastsinnréttimgar. Teppi á gólfum og stkja. Ibúðin er öM í suður. 2ja herb. 58 fm íbúð á 1. hæð við Rofabæ. Teppalögð. Harð viðar- og plastsinnréttingar. SuðursvaiNr. 2ja herb. kjaHaraíbúð við öldu- götu. Sérinmgamgur, sénhiti. Verð aðeims 375 þ. kr. 3ja herb. íbúð á jarðhæð við Bauganes. Góð íbúð. Gott verð. 3ja herb. 90 fm kjaPkaraíbúð við Hagamel. Sérinmgangur, sér- hiti. 3ja herb. 95 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi við Hraunbæ. 3ja herb. 90 fm á 3. hæð í þrl- býlishúsi við Hverfisgötti. — Ibúðin er nýstandsett m. a. ný erdhúsinm'réttimg og nýtt bað. Sérhiti. 3ja herb. 96 fm Jbúð á 7. hæð í 8 hæða fjölibýliisbúsi við Kleppsveg. Rúmgóð íb'úð. Frá bært útsýni. 3ja herb. íbúð á 1. haeð ásamt 2 góðum herb. í kjallara við Miklubraut. 4ra herb. 115 fm íbúð á jarð- hæð í fjölbýlifshúsi við Fells- múla. Sikpti á raðhúsi í smíð- um æskiteg. 4ra herb. 104 fm endaíbúð á 2. hæð við Kleppsveg. 4ra herb. 118 fm íbúð á 3. hæð í nýlegu fjöPbýlishúsi innar- tega við Kieppsveg. Ilbúðin er 2 svefnherb., stórar stof- ur og bað með sturtuiklefa Þvottaiherb. og geymsla á hæðinni. 4ra herb. 90—100 fm risíbúð í þríbýlishúsi við Gmoðarvog. Gort verð. Laus nú þegar. 5 herb. 115 fm íbúð á 2. hæð við Álftamýri. Góð íbúð. Bíl- skúr. 5 herb. 140 fm endaíbúð á 4. hæð við Fellsmúla. Hairðvið- ar- og harðplastsii'nnréttingar. Teppi á gólifum og stiga. — Þvottaherb. á hæðinn'i. Tvenn ar svalír. 5 herb. 123 fm íbúð á 1. hæð við Háaleitisbraiut. Bílskúr. 5 herb. 125 fm íbúð á 2. hæð í nýtegu húsi innairtega við Kleppsveg. Þvotta'herb. og geymisia á hæðinmi. Tveninar sva'lir. Söluskárin er korrwn út. I söl»J- skrármii fáið þér á auðveldan hátt helztu uppl. um þær fast- eignir sem við hofum upp á að bjóða. Lítíð irm og fáið eirrtak eða hringið og við sendum yður skrána endur- gja'ldstaust. MHDBoae FASTEIGNASALA — SKIPASALA TÚNGATA 5, SlMI 19977. ------------- HEIMASlMAR------------- ™aðarbankinn «¦!¦ bankí fólkwins KRISTINN RAGNARSSON 31074 SIGURÐUR A. JENSSON 35123 2ja herb. nýeg íbúð á 1. hæð við Kieppsveg. Harðviðar- ininiréttingar, útb. 375—400 Þ- 2ja herb. góð kjaferaíbúð í fjölbýlishúsi við Skafta- hlíð. Sérbiti og séraningamg ur. 3ja herb. kjallaraiibúð í tví- býiishúsi við Kairfavog. — Bíiskúr. 3ja herb. kjalteiraibúð í tvíbýl ishúsi við Laugateig, um 93 fm. Sérinngaur. Útfb. 400 þ. kr. 3ja herb. risíbúð lítið undir súð við Borgarhortsbraut, Kópavogi, um 110 fm. Bíl- skúr. 4ra herb. góð íbúð á 3. hæð við Holtsgötu í nýtegu húsi um 125 fm. SérhitL 4ra herb. góð íbúð á 1. hæð við Digranesveg, um 102 fm. Góð íbúð. 4ra herb. íbúð í raðhúsi. 5 herb. vönd'uð endaíbúð á 4. hæð við Árfheima, um 117 fm. 5 herb. endaiíbúð á 1. hæð við AMaskeið i Hafnarfirði, 125 fm. Vönduð íbúð, úrb. 500 þ. kr. 5 herb. íbúð, 125 fm við Álfaiskeið í Hafnarfiirði. 3ja herb. risíbúð, um 80 fm við Háagerði. Svíðu'rsvalir. Teppailögð. Tvöfaih gler. Góð íbúð. f smíðum 6—7 herb. fokhelí Sigvatda- hús, um 290 fm við Bröttubrekku í Kóp. á 2. hæðum. Bílskúr, 50 fm svalir. Fallegt útsýrai. Mið- stöðvarliögm er komin. Fokheldar 5 herb. hæðir í tvíbýiishúsi við Ásveg í Reykjavík. Hvor hæð 125 fm. AMt sér. Verða tilb. í jam.—febr. 1970. — Hagstætt verð og gneiðslu sekilmálair. Höfum kaupendur ú 3ja herb. íbúð í Háaleitis- hverfi eða nágTenrvi. Útb. 750—800 þ. kr. Höfum kaupendur ú 2ja, 3ja, 4ra, 5 og 6 herb. íbúðum í Reykjavík, Kópa vogi og Hafnairfirði. Rað- húsum, eimbýlishúsum einnig kjallaraiíbúðum og og risibúðum. Sérstaklega sérhæðum með bílskúr. — Góðar útborgamir. TRY'GCINGAR PASTEIGNIR 1 Til sölu I ¦ í Hafnarfirði 1 4ra herb. íbúð í fjöfcýfehúsi við IÁIfaskeið. Aðeins 2ja áral íbúð. Endaíbúð. ! rherb. íbúð í þríbýlistrúsi ÍB Kinoihverfi. Allt sér. * Íja herb. tbúð í þríbýlishúsi i_ Kinmahverfi. Alllit sér. a herb. íbúð í tvibýlishúsii. Sér- Ihíti og sérinmgangur, Suður-I bæ. Fra herb jarðhæð, Suðurbæ. p ja herb. íbúð við öldutún. Sér-I jmmgamgur. Mjög skemmtileg íbúð. IGarðakaupfún 5 herb. hæð í tvíbýlishúsi á góðl um stað í Garða'kauptúni. j Hamranes \ Fasteignasata, skipasala, Iverðbréfasala. Sölustjóri Jón Rafnar Jónsson.l Strandgötu 1, Hafnarfirði. _ ¦ Sími 52680, heimasími 52844. I Til sölu Einbýlishús við Selvogsgrunm, húsið er einmar hæðar, 5 svefniherb., auik stofa, um 170 fm. Bíiskúr. 5 herb. einbýlisrrús í Smáíbúða hverfi. Bitekúr. Steinhús við Hverfisgötu með tveimur 3ja herb. íbúðum, auk kjallaTa, 2ja herb. íbúð. Verð á ölku 1400 þ. kr. Útb. 650 þ. kr. 5 herb. falteg 1. hæð ný við Miðbraut. Allt sér. 6 herb. vönduð hæð í Háateiti's- hverfi með 4 svefniherb. 4ra herb. 1. hæð ný og falteg íbúð við Fálkagötu. Sérfiiti. Svalir. 4ra herb. 3. hæð í háhýsi við Sólheimia. Verð á rbúðinni 1250 þ. kr., útb. um 550 þ. kr. íbúðin er með þremur svefnherb. 3ja herb. stór rishæð við Ból- staðarhtíð með sérhita og svökrm. Laus strax. Höfum kaupanda að 2ja herb. íbúð, nýlegri, helzt i Háaiteit- ishverfi. Útto. 750 þ. kr. [inar Sigurðsson, hdl. Ingólfsstr. 4, s. 16767, kvöld- sími 35993. Austnrstræti 10 A, 5. hæS Sími 24850 Kvöldsimi 37272. Sölumaður fasteigna Agúst Hróbjartsson. 2 66 00 i\!ý söluskrá Nóvember söluskráin er kom in út. i henni er að finna helztu uppl. um flestar þær fasteignir, sem við höfum til sölu. • Hringið og við sendum yður hana endurgjaldslaust í pósti. • Sparið sporin. Drýgið tím- 3 ann. Skiptið við Fasteigna- þjónustuna, þar sem úrvalið er mest og þjónustan bezt. FASTEIGNA- PJÓNUSTAN Auttursfrmtl 17 (Ulll t VaUII 3. fcoS Slmri I ft) 00 (2 fhrarj Ragrtar Tómatioa Mt. Halmoafmarl iltlán I. Htthr • 30S»T Jóaa Slaarlómtdafflr - >1396 w 2 66 00 2/cr herbergja ibúð á 1. hæð i steinhúsi við Brekkustíg. Stórt og gott baðherb. með tengingu fyrir sjálfvirka þvottavél. íbúð'm er ÖB nýstamdsett. Teppa- tögð og laus strax. 1 herb. uppi fylgir. Útb. 350 þ. kr. 2/o herbergja risíbúð í steinhúsi við Þor- móðsstaði í Skerjafirði. Mjög væg útb. 3ja herb. ibúð á 1. hæð í þrí- býlishúsi við Miikkibraut. — Ibúðinmii fykjja 2 eiostaki- imgsherb. i kjaHa.ra. Fullkom- ið véteþvottahús. 4ra-S herbergja íbúð á 1. hæð við Klepps- veg. 2 af svefrrherb. enu sér á gangi, en 1 herb. er for- stofuherb. Teppi, vélaþvotta hús, teiktæki á lóðirini, suð- ursva'lir. 4ra herbergja 116 fm íbúð á efstu hæð í fjölbýliishúsi við Bræðraiborg arstíg. Ibúðin er öM teppa- lögð, nýmákið og getur ver- ið laus nú þegar. 4ra herbergja rúmle. 100 fm hæð í þníbýiis húsi ofartegia við Vesturgötu. Tvöfairt gter, véiaþvottaihús. Teppi. Ýmiis heimHisstælci geta fylgt. 5 herbergja 117 fm endaíbúð á 2. hæð við Háaitertisbnaut. Vöndiuð íbúð. Efrihceð og ris í Hlíðun'um. Ibúðirmar hafa sameigin'tegan inngag og eru hentugair fyrir tvær samrýmd ar fjölskylduT. Á hæðinmii eru rvær sam'Jiggjam-di stiofur, 2 svefmherb., skálli, eldhús og baðherb., svaillir. I rhsiri'U 1 stofa, svefniherb., ekfhús, geymsla og smyrtiing. Báðar íbúðirrt'a'r enu í m'jög góðu ástamdi og seljaist mjög gja'Pnam saimam. í Smáíbúðarhverfi hús í Háagerði er til sölu. I húsi'nu er 3 ibúðir á hæð, kjailfaira og i risi. Risíbúðim er 3 herb., eldhús, bað og geymsla. Stórair svalir móti suðri. Á hæðimmii eru 4 henb , eldhús og bað. Suðursvalir. I kjallaTa 2 berfo., eldih'ús og bað. I Mum gil'oggum er tvö- fa'rt gter og eigmim er í mjög góðu ástandii. Selist samam eða Ibúðirnair sirtt í hvoru Hœð og ris í sternihúsi við Hverfisgötu- Á hæðinnii enu 2 stofur, 1 svefn'herb. og eldhús, sem er með nýnri ininirétt'ingu. I risiniu enu 2 svefrtherb., bað og geymsliuT. Húsið er ný- má'iað að utam og inmiam með nýju þaiki. Tvöfalt gter í gliuggum. Sénbitaveita, A Seltjarnarnesi jánniklætt timbiunhús á steypt um kjal'liaira. I húsinu eru 2 íbúðir auk þess 2 henb. og baðhenb. í kjallaTa. Mjög stór eignainlóð. Húsið selst með góðum kjöruim. Í1 n FASTEIGNA- PJÓNUSTAN AutlurttrmH 17 {Sllll & VaUi] 3. hmt Simi 2 66 00 (1 llaurl Kagaar Támattaa ftdl. Hmimatímar: SUIáa 1. HltUar - 30517 lim SlaarliatiitUr ¦ 1*396

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.