Morgunblaðið - 04.11.1969, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 04.11.1969, Blaðsíða 24
24 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 4. NÓVEMBER 196» Skemmdarverk á björgunartækjum Keflavik, 30. október. UTI á Hólmsbergi við Keflavik befur verið komið fyrir kassa nokkrum ásamt krókstjaka og öðrum tækjum til björgunar úr sjó. Talsvert fjölsótt er þarna um slóðir til veiðiskapar og aðr- ar gönguferðir um bjargbrún. Slysavarnafélagið Iét á sínum tíma setja þarna upp björgunar- tæki, en nú hefnr björgunarsveit in Stakkur í Keflavik haft um- sjón með hessum og öðrum tœkj um. Það var ljót aðlkiamia að þess- luim bjömgiumairtækiuim á Hólms- TILLAGA til þingsályktunaT um flutniÍTiig afla af miðum og hafna á mi'l'K vair í gær lögð fram á Alþingi ai þeim Vilhjálmi Hjálm arssyni, Helga Seljams, Páli Þor- steinssyni og Eysteimi Jónssyni. Tillögugreinin er svohljóðaindi: Alþingi ályktar að fela ríkis- stiórndinmi að láta ramnsaka og gera ti'UogUT um, hversu skipu- leiggja megi flutndmg á siávarafla af fiskinröðum og hafna a milli, með það fyrir augum að nýta sem bezt afkastagetu veiðiskipa og fiskvinmslustöðva og stuðla að beta-i meðferð aflans og iafnari atvinnu. bergi um síðtusrtiu fruelgi. — Þar höfðu einfh'vierjir bysau- g$aðdr imieinin komað að og ætft stooftfimi staa á kiassamiuim, sem geymiir bjiainglhiriinigiiinin og skotið í hiamm urni 30 sikiotuim, sfaemimt kassanm og bjainglhriinig- iinm lítea. Björlgutniarsvedltiin hietflur nú komdið þasstu í iag afltiur og væmt ir þesis að sffik f&Istau verk verði ekkii framiin afbur. — hsj. Forseti íslands, herra Kristján Elðjárn, len/rst til hægri, tekur við trúnaðarbréfi Béla Nagy ambassadors Umgverjalands. Emil Jónsson utanrikisráðherra er í miðjunni. Sendiherra Ungverjalands NYSKIPAÐUR senriHtoerra Umg- verjaJamids, Béla Nagy, aimlbaissa- dxxr oflheniti í diag forseta íslaindis trúmaðairbréf sitt í sterif- stofu forseta í Alþimgislhiús- Haukur Ingibergsson: t Hljómplötur Efni: 4 lög Flytjendur: Facon Útgefandi: SG-hljómpJötur (SG 538). FACON heitir ein þeirra hljóm sveita, sem starfar nær eim- gongu úti á iandsbyggðiririi. Er henmiar heimili, nániar til- tekið, í Bíldudal vastur, og leikur hljómsveitin aðallega á dansleikjum, sem haldnir eru á Vestfiörðum og Vesturlandi. Má þvi búast við, að þeir, sem búa utan áðurnefndra laradshhita, kamnist lítt við téða hljómsveit. Nú er komin út hljómplata með bljóm- sveitimni, þaninig að áðurnefm ástand fer að breybast, a.m.k. etf piatan nær stumdar-vhi- aældwm, sem margt virðist benda til að verði, er þetta er ritað. Visitolufjólskyldan, nefnist fyrsta og jafnframrt. ema er- lenda lagið á plötunmi Er það einmig bezta lagið, aem hér er boðið upp á, með mjög skemmtilegum hljómagamgi í millikaflanuim. Efeki fjallar textinm, sem er eftir Pétur Bjarnason bassaleikara Facon, urn þá vísitökifjölskyldu, sem reiknað er með í opinberum skýrskun rikisstofnana, held- ur ar hér fjallað uin hjón, Ásu og Jón. en þau áttu aðeins eina kú, en undu samt glöð "við sitt. Heldmr lítill kraftur er í Faconmönmiuim við fluitn- img þessa lags og bítið þess vegna heldur slappt. Jón Ástvaldur Jónssom git- arleikari í Facon hefur samið tvö laganma á plötummii við texta Hafliða Magnússonar, IJnaðsbjarta æskutíð og Ljúf- þýtt lag, sem óneitanJÆga er all-undarlegt nafn, nema þá sem skilgreinaridi undirfyrir- sögm, þar sem urnrætt tónverk er eittlhvað í þá áttina að vera IjúfþýtJt og fá Facon fiðkur í Uð m-eð sér til að ná ljúfþýðu tórnuiniuím. Ég er frjáls, eftir Pétur Bjarniason, er liag af einföld- wsittu gerð, og ljóðið mumdi flokkast urndir dryikkjuvísiu. Hvort tveggja er því líklegt til vinsælda. Ekki er hægt að segja, að þessi hljómplata miarki djúp spor í ísl. hljómplötuútgáfu. Það eina, sem horfir til nokk- urrar nýjumgar, er hvísl í ein- um kafla Vísitölufjölskyld- ummar. HljóSfæraskipumin í Facon er gítar, bassi og tromm ur, og út úr þeirri samsetningu ná þeir ekki ýmsu því sem aðrir hafa bezt getað, en úr því hefði að nokkru verið hægt að bæta með margtöku. Söngvari Facon heitir Jón Kr. Ólafsson og ar þar á ferðinmi sambland af Einari Júlíus- syni og Þorvaldi Halldórssyni. En sem sagit: þessi fyrsta plata Facon er ekkert sérstök, og á því trúliega fyrir sér, að falla í gleymskutmar dá, er árin líða, edins og ovo mairgt aninað. Efni: 2 1ög Flytjandi: Þuríður Sigurðard. Útgefandi: SG-hljómplötur (SG 539). ÞEIR, sem koma á veitimga- húsið Röðul, miuiniu skjótt ejá og heyra, að söngkomam er aðalskraiutfjöðuirim í ágætri hljómsveit Magnúsar Inigi- marssonar, sem þar leikur fyTÍr dansi. Þessi stúlka, ÞuríðuT Sigurðardóttir, er mörgum kumm, og þar sem íslendimgar eru almemmt áhugasamir um ættfræði, má táta þess getið, að Þuríður er dóttir Sigurðar Óliafseonar söngvara. imiu að viða'Jödidlum utanirikisTiáð- hema. Síðdeglis þágu sendáhierT- amm og fcoma hams 'heimboð flor- setalbj'ómanma að Beasaisitiöðiuim ásamrt noklknum fleiiri gesihuffn. Þrátt fyrir að Þuiriðiuir haifi sumigið opinberlega í mokkur áir, hefur heninair ekki gætt verulega á hljámplötumiairk- aði. Að vísu söng hún (ásamt öð'rum) editt lag á plötiu með Lúdó sextettinium sáluga, og aftiur eitt lag á plötu hljóm- sveitiar Magmúsar Ingimars- soruar, sem út kom fyrir ári. Þetta tókst þó ekki sem skyldi, því að á Lúdó-plötummi var ÞuiríðuT aðeims efndlegur byrjamdi og á Magmúsar Imigi- miaTS-plötummi fékk hún ekiki lag við sdtt hæfi. Nú ct komin á marfciaðinm tiveggja laga platia m'eð Þuiriði, og anniast stóra stúdíóhljóm- sveitin hams Magmiúsar Ingi- marsomiaT undirleikinm. Á hlið A er „Ég á mig sjálf", emm eitt „happy-go-luoky-me" iag eftir Chrds Andrews, sumg- ið í frumútgáfummi af Samdie Shaw. Textinm er eftir Ómar Ragnarsson, og lýsír hamBi bar áttu kvenpersóniu einmar við stráka. ÞuríðuT synguir þetta iag af miklum krafti, og nœr út úr lagitnu þvi, sem hægt er. Á hlið B er „Ég ann þér enn", lag, sem býður upp á dramatísk tilþrif í flutningi, og fékk Þuríður þar eitthvað við sittt hæfi, enda er fluto- imguirinin stórgóður. Vaexi óskandi, að út kæimi seinma meir lagafleiri plaita með Þuríði, em hún miumdi auðveldlega valda því verk- efni, eftir þessari plötu að dæma. Sveinn Kristinsson: Skákþáttur m Að loknu svæðamóti ÚRSLIT svæðamótsins í Aþenu gerðu að engu vomir íslenzkra sikákunnenda um það að fá mann í millisvæða- eða kandídatamót að þessu sinni. Þótt frammistaða Guðmundar Sigurjónssonar á svæðamótinu í AusturríM sé frá- bær, þá enu toppmenmirnir þar svo stertkir, að frá byrjun mátti teija vonlaust, að hann næði einu af þremur efstu sætunum. Ýmisir, sem maður hitti á förn um vegi, eftir að líða tók á svæða mótið í Aþenu, spurðu gjarnan: „Er Friðrik farið að fara aftur?" eða eitthvað í þeim dúr. Spurmingin er út aif fyrir sig dkki óeðlileg. Friðrik hefur áv- allt ummið sér þátttökurétt í millisvæðamóti, þegar hanm hef ur gert tilraun til sliks, nema í fyrsta skiptið, en þá var hann aðeins 19 ára að aldri. 1961 varð Friðirik meira að segja að vinna tvö svæðamót, til að ávinna sér þátttökurétt í millisvæðamóti, þar sem hið fyrra var dæmt ógilt, af pólitískum orsökum. Sjálfsagt hefur Frdðrik farið aftur, í þeim skilningi, að hann er eikki í eins góðri þjálfun og á þessum árum, hann teflir minna. Kemur þar fyrst og fremst til, að hann hefur hin síðari ár stund- að allerfitt háskólanám, og að því loknu hafið störf í opinberri þjónustu. Hins vegar hefur Friðrik ör- ugglega ekikert gefið eftir af sín- um góðu hæfileikum, hann hefur ekki orðið fyrir neinu óaftur- kræfu skákstyrkleiikatapi. Hamn er emm á góðum aldri og gæti þess vegna átt sín beztu afrek óunnin. — Það liggur því við, að spurningunni um það, hvort honum hafi farið aftur, megi svara bæði játandi og neitandi. Jáyrði yrði þó bundið þeim fyrir vara, að þar væri aðeins um tíimabundna breytingu að ræða, sem auðvelt væri að kippa í lag, ef ytri aðstæður og áhugi við- komandi skáikmanns beindust al farið að því marki. Þegar þess er gætt, að flestir fikæðustu andstæðingar Friðriks á Aþenumótinu munu vera svo gott sem atvinnusikákmenn, si- teflandi á mótum alllan ársins hiring, þá þurfti raunar engan að undra, þótt svo gæti farið, að stórmeistaranum okkar yrði fóta skortur á efstu þrepunium. — Nú orðið heldur enginn í við fremstu Mkákkappa heims, nema gera slkákiðflcun að atvinnugrein sinni. Sýnist raunar engin goðgá, þótt það mál væri bordð undir það opimbera, hvort það teldi ósann- gjarnt, að svona tveimur til þrem ur fremstu skákmeisturum okkar væru greidd starfslaun, með því skiiyrði, að þeir helguðu sig ein göngu skákiðkun, einhvern ákveð inn, tiltekinn tíma. Svipað því, t.d. og rithöfundar hafa nú knú ið í gegn. Þvi miður mun Friðrilk Ólatfs- son fyrir löngu hafa ákveðið að gera ökiki gkák að ævistarfi sínu, svo uppástunga þessi snertir hann kannslki ekki beint. — Eigi að sdður virðist tímabært að gaumgæfa málið. FRA HAUSTMOTINU Svo sem fram hefur komið í fréttum urðu þeir Ingi R. Jó- hannsson og Bragi Kristjánsson jafnir, afstir í meistaraflokki á nýlega loknu Haustmóti Taflfé lags Reykjavikur. Munu þeir væntanftega heyja einvigi um efsta sætið og þau réttindi, sem þvi fylgja. Gæti það orðið spenn andi viðureign og ekki einsýnt urn úrslit. Ingi vann þeirra innbyrðisslkák á mótinu og birtist hún í þættin um á dögunum, eins og ýmsa refe ur væntanlega minni til. — I etft irfarandi skák frá mótinu sigrar Bragi hins vegar nafna sinn Hall dórsson: Hvítt: Bragi Halldórsson Svart: Bragi Kristjánsson Benóný-vörn 1. d4, Rf6 2. c4, c5 3. d5, e5 4. Rc3, d6 5. e4, Be7 6. f4 (Djairf legur leikur. Meginhættan fyrir hvítam er sú, að svartur fái sterk an „punkt" á e5 og auk þess þrýst ing á peðið á e4. Því kjósa menm yfirleitt fremur að leika 6. Bd3 og síðan Rg-e2 o.s.frv.) 6. — exf4 7. Bxf4, o-o 8. Rf3, He8 9. Bd3, Rb-d7 10. o-o, Rf8 11. Dd2, Rg6 12. Bg3, Rh5 13. Bf2, BÍ6 (Staða svarts er þegar orðin friálsari. Bæði f4 og eð eru öslkareitir léttu manna hans) 14. Ha-el, Bg4 15. Re2 (Hér er 15. Be3 fallegri leikur, og hugðist svarbur svara honum með — Re5, og hefur þá áfram betri stöðu. Em hvítur vildi flýta sér að koma riddaran um sem fyrst í vörmina á kóngs armi) 15. — Bxf3 16. gxf3, Bg5 17. Be3, Bxe3f 18. Dxe3, f5 19. f4 (Slæm nauðsyn. Hvítur má ekki leyfa svörtum að leika — f4, því þá mætti segja, að hamn lakaðist inmi með allt sitt lið) 19. — Dm4! 20. Df3, fxe4 21. Bxe4, Hf8 22. Bxg6, hxg6 23. Dg2, Ha-e8 24. Dg5 (Skiljanlegt er, að hvítur vilji reyna að ná drottningar- kaupum, með tilliti til hinnar slæmu kóngsstöðu sinnar, en nú vinmur svartur peð og fær hag stætt endatafl, sem er trúlega ó- verjandi fyrir hvítan) 24. — Hxf4! 25. Dxh4, Hxh4 26. b3, H3h-e4 27. Kf2, Rf6 (Nú stramdar 28. Rc3 á Rg4t) 28. h3, Kf7 29. Rc3, Hxel 30. Hxel, Hxel 31. Kxel, a6 (Hindrar Rb5) 32. Kf2, g5 33. Kf3, Kg6 34. Re4 (Svartur hótaði að leika Kf5 og síðan g4 og fá þannig frípeð. Staða hvits sýnist þannig alla vega töpuð) 34. — Rxe4 35. Kxe4, Kf6 36. Kf3 (Hvitur yrði fyrr eða síðar að gefa eftir á miðborðinu, því svart ur á fleiri peðaleiki upp á að hlaupa) 36. — Kf5 37. Kg3, g6 38. Kf3, (Hvitur heldur hinu fræga „andspæni", og á meðan svo er, fær svartur ekki brotizt í gegn. Bragd Kristjánissom leysir þann vanda á skemmtilegan hátt, að vísu á þann einasta hátt, sem til boða stendur) 38. — g4t! 39. hxg4t, Ke5 40. Ke3, g5 (Þannig missir hvítur andspænið, og er þá litið annað etftir en „kasta rekunum") 41. a3, a5 42. Kd3, Kf4 43. b4, b6 44. bxc5, bxc5 45. a4, Kf3 — og nú gafst Bragi Hall dórssom upp. Notað mótalimbur óskast 1" x 6" ca. 10 þús. fet. 1" x 4" ca. 9 fet 200 stk. 2" x 4" ca. 9 fet ca. 260 stk. Óli Kristjánsson Sími42821eftirkl.7.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.