Morgunblaðið - 03.04.1970, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 03.04.1970, Blaðsíða 11
MÖRGUNBLAÐKÐ, FOSTUDAGUR 3.- APRÍL ÍOTO 11 Uppbygging fiskihaf nar í Vesturhöf n Á FUNDI borgarstjórnar Reykjavíkur í gæs* var sam- þykkt tillaga frá borgarfull- trúum Sjálfstæðisflokksins um uppbyggingu fiskikafnar í vesturhöfninni í Reykjavík og er samþykkt borgarstjórn ar svohljóðandi: „Borgarstjórn telur að á- fram beri að vinna að og hraða uppbyggingu fiskihafn ar í vesturhöfninni á grund- velli skýrslu hafnarstjóra frá því í október 1968 og með til- liti til þeirra aðgerða, sem síð an hafa verið gerðar og rædd ar í hafnarstjórn. í þessu sambandi ber að stefna að sem hagkvæm- astri löndunar-, þjónustu- og afgreiðsluaðstöðu í vestur- höfninni og Ijúka gerð við- legu- og bryggjurýmis þar, er orðið geti til að bæta aðstöðu til fisklöndunar og fiskvinnslu í hraðfrystihúsum við vesturhófnina. Taka þarf vörugeymsluhús hafnarinnar í vesturhöfninni í þjónustu fi^kiðnaðarins, þar sem kom- ið verði fyrir fiskmóttöku, fiskmati, vigtun og ísfram- leiðslu. Stefnt verði að því að flytja sem mest af fiskiðnaði í borginni inn á hafnarsvæð- ið og útbúa hluta af vöru- geymsluhúsunum sem frysti geymslur fyrir sjávarafurðir í tengslum við útskipun og umskipun á frystum fiskaf- urðum. Borgarstjórn felur hafnar- stjórn og hafnarst.ióra áfram haldandi aðgerðir í þessum málum". Umiræ<5iuir uim þelbba miáfl spuintn ust út aif bilillögu er Guðmundur Vigfússon (K) ffliulbti í boirgair- stjónnliininii, ein þair var tailiið iniaiuið synfliegt aið slkiaipa aiðstöðlu tiil sjáltf virtonar og beiinmiair Olöraduiraair á filslkii úir bogiuiriufm og öðmuim fiistoi- skipuim í Figkii.jiuiver Bæjairúit- genðair Reykjiavítour og Hnað- firysbisböð Reykjavitauir við Gnaindiagiarið í stiað þeisis að fflytja fiistoilran á bíliuim fná brygigjuim í auisifcuirfliöfiraimini. Jafinifinaimit geirlðí C^ Þetta kort af vesturhöfninni í Reykjavík sýnir fyrirhugað skipulag fiskihafnarinnar þar, e n stefnt er að því að sem mest af fiskmóttöku og fiskvinnslu f ari fram í vesturhöfninni. ská- strikuðu reitirnir sýna fiskvínn slustöðvar, en krossstrikaði reit- urinn fiskimjölsverksmiðjuna. til'Lagan ráð fyrir, <að sem fyrst yrol hatfizt iharada uim gero vi)ð- lagu og bryggjiurýmis í suð- vestartiorind haflniariraniar. Bragi Hannesson (S) sagði í næðiu sdinirai uim imiáfliiið, að hafiraar- Bragi Hannesson. stjóriinin í Reykiavik befði tekið samian íbarlega skýrsttiu uim stoipu lag fisfcihaifiniar í veabuiiihöfMÍininá í ofctóber H9©8 og hefðii sfeýrsHiain venið send öiLutm bangarfluilllltinú- uim og öðmuim, siem þessá rmáfl varðia, svo seim Fisfcimáiianáði, flisfciimiatssfcjóra, Samlbainidi Ssl. fisfcfnaimllieiðenida og gaimitöfcuim útveggmianiraa í Reykiaivík o. ffl. Hjá öffilluim þesisuim 'aiðiLuim kom finaim miikilll sfciliniiniguir og áhugi á því að komia sem miestu iatf löndiuin, úrvinmsliu og öaruim þáittuim föiskdðlniai&airiins fyriir í vestiuirböfiniinini. Síiðiain befiuir haifin anafcjóri og haifiniainglkniifgtofian umm ið að frefcari uindiinbúiniragi miáiis- inis m. a. með öfliuin fnefcani gagma uim hréefmdismiaigra, sem uim höfin- inia fer, og gerð sfcipuiliagisuipp- dnátta asf fiskihöfn í vestuirhöfln- imnii. Síðan sagði Bnagi Hanm>es- son: f skýrslu Hafnarstjórans í Reykjavík frá október 1968, er lýst aðsböðu í fiskihöfninni í Reykjavík. Niðurstaða þeirrai sfcýrslu er, að nokkuð vanti á, í samræmingu á löndun og dreif ingu afla til fiskvinnslustöðva. Einnig að bæta þurfi aðstöðu til móttöku hnáefnis bæði í fisk- vinnslu og við löndun. Bent er á, að rekja megi annmarka nú- verandi aðstöðu til tveggja meg- inþátta þ.e.: a) Emgin einn aðili hefur á hendi samræmingu löndunar og dreifingar afla, og lítil samstaða mffii fliskkiauipendia uim aðgerðiir í þá átt. b) Vininsilustöðvar eru stað- settar víðis vegar um borgina og sumar fjarri fiskihöfninni. Af sömu ástæðum eru sams komar aminimiairfcar á geymislu og.. útskipun afurða. í skýrslunni er bent á leiðir til úrbóta, og er þar lögð höfuð- áherzla á eftirfarandi atriði: 1) Skipulagningu hafnar og hafnaraðstöðu. 2) Samræmingu löndunar. 3) Nýtingu húsnæðis í skemm- um á hafnarbakka til sameigin- legra þarfa. 4) Framtíðdrþróun miðið að því að allur nýr fiskiðnaður fái aðstöðu í fiskihöfninni og að fiskiðnaður sem nú er fjarri fljsikfhöifniriini varði flluittuir þang- Borgarfulltrúinn gerði síðan grein fyrir því fiskimagni sem á land berst í fyrsta lagi fyrir landið allt, í öðru lagi fyrir Reykjanessvæðið og í þriðja lagi til Reykjavíkur og verður síðar skýrt frá þeim kafla í ræðu Braga Hannessonar. Hann sagði að nauðsynlegt væri að hafa þau atriði í huga svo og staðsetn- ingu fisfcvinnslustöðva í borg- inni, þegar rætt væri um skipu- lag fiskihafnar í vesturhöfninni, þar sem stefnt væri að, að koma sem mestu af fiskmóttöku og fiiskiðnaði í borginni fyrir í fram tíðinni. Á grundvelli þessara gagna og upplýsinga, hefur hafnarstjóri unnið að uppbyggingu fiskihafn- ar í vesturhöfninni en einn áfangi á þeirri braut var bygg- ing Sundahafnar og vörugeymslu húsa í austurhöfninni, sem gera það að verkum að rýma má í áföngum vörugeymsluhúisin í vesturhöfninni og taka þau í notkun fyrir fiskiðnaðinn. Umf. Vaka, Samhygð og Baldur: Nýjársnóttin — eftir Indriða Einarsson I^eikstjóri: Ey vindur Erlendsson Á ANNAN pásfcadag var frtuim- sýmiiinig á Nýáinsffiióbtiiininii eftóir Indiriða Eiimairason í ÞjÓTisárveri. (Sýntiinigiiin var ánanigiur iaf sam- sfcairffli f ólllks úir þnemiur 'Uinigmieninia f éiliagiuim hér lauiatan f jallls, on þaw enu: Viatoa i VMlinigaihofllbslhneppi, Saimhyigð í Gaiulver jabæjarhireippi og Baiduir í Hnaumgienðliishineppi. Á Sl. hauistti var því fyrst hneyft, «8 áðiuinnieifinid féllög hæiflu samviminiu í því aið fcomia þelkkt- uim sjónllleilk & svið og varð Nýj- áinstntóltttiim. fyiniir vaíMlmu. Ekfci þarf a(ð geba þess, «0 ffliesit það fóHk, sam vaildist í .leilkinitið, er ósviðs- vamtt. Iieifcatjiómi va«- nálðintn Eyvind- w Erlandisison bómidi í Heiöarlbæ í Viilffliingalhoiitslhneippi, an bainin eir mteninibaiðiuir vel .aí 'ienfcTliatairskióta Þjó'ðHieilklhúisisiinB og síðar nokkiuir ár við miám í leifcgtjórn ausbuir í Moafcvu. Æfflnigair á teiikiniuim hóf- uiat svo miokknu upp úir áiramóibuim og hefwr leifcgtjáninin og ieik- enidiur iagt mikllia -aiúð og geysi- 'liagt abairtf í það aið gena sýminigair á sjóniTleilkiniuim sem bezt úr garði. Nýiánanióttima og höfiuirud henin- iar er efcki þönf á a® kynima, en miininiagt rroá þeas, aið Þjóðfllailkíhús iS vafldá hamia seim eitlt iaif vígsliu- liaiifcniibuim sýmuim á suimiarmiálium ánið liÖSO og ar (ekki ótnúleigt aið þar ihaifli róðið hvont tvagigj'a: huigþefc'fcuir bliæir iaitoritsiinK og bamátita og sft'arf höiflumidanimis fyr- ir auífcinini ieifcmemnlt íaliendiiniga. En hvafð aam uim það alLTlt er, þá er hverj'uim þeim, aem veflsja á teifcnit tiil sýmiiinigia ætrinn vandi á ihiandium. Ekíki sázt ósviSsvön- mm álhuigamöniniuim og það er áneiiðanílteigt, að mönguim hér þóbti i miifcið Táðizt, þegar áðuniraefind uimgmieniniafélög áfcváöu að fyrsta verkaflrai þeinna í aamivininiu <uim ieitoliisitanmiál skyldi vena Nýjáirs- wábbiin, éfcfci sízt vegnia viðarndlk- ils uimlbú'niaiðar ieifcainis. Ailair efasemidiir þeaau að lúibandi enu oú úir sögummii, og leifcstjórd og leikendiur sammarlega gemigið mieð Sigur af hólimii. Því bar aið fagma og ósfcia ölllluim þaim, er *að því uiramu, bil hamiimgju. Og það rroað, að þessi sigur m&gi verða laðeinis byrjiuiniin áð ein- liaagu samsbairfi þeaaama félaiga í leifcliigbanmáilium, > sem miamga aiigna faaði af sér mieniniiniganlífd Suinmlandinigia til amkirus vaxtar. Að öðmu Leyti voga ég mér ekki aið setjaiat i dómianasœti uim finuimisýniinigumia á Nýánsinióititinmii, en það áræði ég þó aið segja, að einis og alllis' sfcaðar gerist við fliutoiing siómliieikja, akilla efcfci allliir Tieifcer.dur síniuim hliuíbverfc- uim jafln vel. ÞesB er aillis elkfci að vaemba að atf svo f jölimianimuim hópi fóiltos, sam fier mieð hliuitverfc í Nýársmóbbininii, talfcist ölliuim a>ð náð viið pengóouisfcöpuin síiras hiuit vanbs svo iað hverj'uim og eimuim falflli jiafln vefl. Og þó mé það segj'aat afdnátbanliaiuist, að þarma .tófcat enigum iHia. í 'heilld var sýminigim mieð ágæibum, ein þar vefldur mifciu hiinin huigkvaamii og huglægi blær, aam er yfiir 'leik- tjölldiuim. og lýsimgu alfflini á svið- iniu, og sem auðiveJdar mjög leik- enidum, efcfci isizit i áiMasarauimuim túltoum Miulbverfca sinima. Leiksitjómainiuim,, Eyvirwii Br- Leradssyni baflur fainraazft stjóinn sín á leifcniusm mjög veft, og þarf þó emgiiran aig efaat uim að það hefur a. m, k. í byrjuin, verilð eiifitt þar sem svo tffl affir voru byrjendiuir á sviðii. Pensómuir og leifkieniduir enu: Gulðlmiuimdur bóodd. Tryggvi Bjiannason. Miaingrét komia hainis. Mangrét M. Öfjönð, Anr.ia sysbir heraraar. Mangrét Bjarinsdóttiir. Jcm fóabuirBioniuir þeimna. Róbert Maitoliand. öuiðirún. Signúin Á. GísLadótitir. Siiigga þjámuisfcuigbúitoa. Sigríður Bj'amnadóittir. Gnímiuir fyrnuim verziiumarmiað'uir Krigbinm Helgason. Gvandiuir sraamimibæri. SigurSuir Björgviimsson. ÁLf akóniguiniiran. Gunimar HailHdómgsoin. Ásiiauig áfLffconia. Sjöfln HaUdóinsdébhir. MjöiLl dóibtir állfafcaniuinigs,. Anradís Eriingsdóttúr, Ljósbjant. Arana M. Tómaisdótbir. Bafðbffláiin. HafllLa AðaLsbeirasdó*tir. Húinlbogi Sfcallilari. Egill Ö. Jóihanimessiom. Reiðar sendiimiaauir. Sigumðiuir Guömiuinidisson. Svanbur, þræilll áLfafcónigsinis. Guiðini Ágúsbason. Átóaisveiiniar. Ómar Bneiðlfjöirð. Jóm Krasfcjánsaoin og Pétur Henmanmssan,. Hulliduifo'llk og áKfar: Asba Eyvindsdóttir, Heiiðnúin D. Eyvindsdólbtir, Reyniir Eyvindisson, Mangrét Iiillltenidahil, Atli LíiLlliendalhl og Jóraas LillliiendahL. Umdiii'iLeifk á píainió og stjónn 'nJl^órnfliistar laranaíðiisit Óiafluir Siiguinjómiggan. Tnamipet. Þónainimn Sveiinssoira. Söngflóilfc <aiuk Lelitaeradia: Þóna Siguirjóragdóttiir, Guiðimiuimda Jámsdábtir, Jóm Óiafssan. Fnainiikvæmidasfcj ónn amraast: Helgi Sfcefámsison, Iragjaldur ÁarmuindsBon og Guðmi Agúisfasson. Búiniimgair alliir eru femgniir 'alð lánfl hjá Þjóaileiitohúiaiimu, en iauk þess lániaði það ásaimit lUinigm. fé- llöguim í Hnuiraarmaraniahneppi og Bisfcuipsbunguim, útbúimað við Itjós. Leilfctjöild öll enu smíðiuð og máíMS atf Leitostiónaniuim, Eyviindi Erlliendissyni, sem auik þess sagði fymr urn raotfcuin Ijósa, em. þeim Fiamhald á bls. 19

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.