Morgunblaðið - 03.04.1970, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 03.04.1970, Blaðsíða 19
MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 3. APRÍL 1970 19 130 rakettuárásir í S-Vietnam á 48 klukkustundum iSaálgan, 2. iapriíil. BÚIZT er við að sókn kommún- ista í Vietnam haldi áfram í tvo til þrjá daga í viðbót, en fjari þá út. Síðastliðna tvo sólar- hringa hafa þeir gert yfir 130 rakettuárásir, m. a. á flugstöðina við Da Nang, en þó aðallega á einangruð þorp víðsvegar um landið. Fjöldi óbreyttra borgara hefur fallið, og herstjórnin í Saigon segir að ekki sé ólíklegt að fleiri bandarískir hermenn | hafi fallið í þessum átökum en í nokkurri annarri viku frá ára- mótum. í vikunni sem lauk 28. febrúar, féllu 113 Bandaríkja- Hérna sjást stúlkurnar 5, sem hlutskarpastar urðu í fegurðar- samkeppninni í Tókíó. Fremst fyrir miðju er sigurvegarinn, Henný Hermannsdóttir, sú sem stendur lengst til vinstri er frá Danmörku sem varð no. 5, næst kemur stúlka frá Filippseyj- um sem varð no. 3, síðan fulltrúi Japan, sem varð no. 2, og loks stúlka frá Costa Rica, sem varð no. 4. Sigfússon-Kvartett- inn á Eyrarbakkaí Eyrarbakka, 2. apríl — Á LAUGARDAG fyrir páska kom Sigfússon-kvartettinn til Eyr arbakka og flutti Sjö orð Krists af krossinum með aðstoðs kvart etts Ruth Little Magnússon og Abel Roderiques. Séra Magnús Guðjónsson aðstoðaði við flutn- ing verksins. Tónleikarnir sem fóru fram í Eyrarbakkakirkju, voru mjög vcl sóttir og kirkjan fullskipuð. Á síðari hluta 19. aldar hóf verzLuin á Eynarbalkka, Einar borgari, sem svo er nefndur. Hann byggði hús, sem við hann er kennt og enn ste^ur á Eyr- arbakka. Sonur Einans var Sig- fús tónskáld, en börn haws tvö, Einiar Sigfússon, sem er aðalmað urinn í Sigfússon-kvartettinuim og Elsa Sigfúss hafa bæði haldið tónlei'ka hér á Eyrarbakka og þy'kir Eyrbeiklkingum það sýna vott Um ræktarsemi við staðinn. Að lokmuim tónleikunum færði oddvitinn Einari Sigfússyni mynd af Eyrarbakka að gjöf. — Óskar. Kynþáttamismun- un upprætt Washington, 24. marz — AP MXON Bandaríkjaforseti hefur lagt fram skýrslu um innanríkis- mál, og f jallar hún að meginefni Um hversu mikla nauðsyn beri til að uppræta kynþáttamismun- un í skólum. Hvetur forsetinn til að í þessu skyni verði varið 1,5 milljörðum dollara á næstu tveim ur árum. Skýnsla forsetans er náiægt tíu þúsund orð að lengd og er sú viðamesta, sem þjóðhöfðingi hefur Lagt fram uim skólamál. Nixon forseti tekur fraan að á síðasta ári hafi fjöidi svertingja- barna í skólum í Suðurrílkjunuan nær tvöfaldazt og aðkaLLandi sé að koma í veg fyrir kynþátta- rriismunun sem vitað sé til að þekkzt hafi í fjölmörgum skóL- uim, þrátt fyrir úrakurð Hæsta- réttar. Alþingi Framhald af bls. 12 kvaamt geti reynzt .að fram- kvæma fyrir lánsfé á þessu ári. Er gert ráð fyrir, að auk fjár- veitinga á fjárlögum verði varið 8,3 millj. kr. til vatnsorkurann- sðkna og 10,7 tmiLIj. kr. tii jarð- hitarannsókna, eða aiLs 19,0 milij. kr. af Lámsfé framlkvæmdiaáætl- unar. Á áætLun ura vatnsorku- ranrasöknir eru, auk almenns rekstrar vatnsorkudeildar, frum rannsóknir ýmissa helztu val- kosta vatnsorkuvirkjana á þýðing arimestu vatnasvæðuim landsins, svo sem Þjórsársvæði. þ.m.t. Efra-Þjórsársvæðið, Skaftárveita og Norðanveita, og vatnasvæðuim Norður- og AusturLands. Áætlum Uim jarðhitaranrasáknir miðast að allega við rannsóknir á Náma- fj'aiLssvæðd vegna frambúðaþarfa KísiLiðjunnar, jarðgufuaflsstöðv- ar o. fl. 2,1 millj. kr. á Reykja- nesi vegna væntaniiegrar sjóefna iðju, 4,5 milij. kr., og á Krísu- víkur-Trölladyngjusvætði vegna fuLLvinnsLu sjóefna og hugsan- legrar nýtingar á höfuðstaðar- svæðinu 4,1 millj. kr. Landsvirkjun: Vegna fyrirhug aðra framlkvæmda á vegum Landsvirkjunar hefur m.a. ver- ið ákveðið að auka eigið fé fyrir tækisins með framlöguim eignar aðiia. Eykst framlag hvors aðila, ríkis og Reykjavílkurborgar, uim 41 miLlj. kr. Framkvæmdir þær, eam hér um ræðir, eru fólgmar [ miðlunarmannvirQcjum við Þór isvatn, undirbúningsframlkvæmd um vegna Tungnaárvirkjana, rannsáknuim á Þjórsársvæðinu og kaupum þriggja vélasam- ftæðna vegna stækkunar Búr- feiLsvirkjunar. • ? * Nýju DeLShi, 24. marz — NTB INDVERSKA þingið felldi í dag með miklum atkvæðamun til- lögu frá stjórnarandstöðunmi um að þjóðnýta fleiri erlenda banka í landinu. Atkvæði féllu 152 gegn 41. menn, og hefur það verið hæsta tala hingað til. Þasisii sákn kornirmúniiiatia eir sú miaslba sam þair haifa ihinuinidið iaf stiaið aíðan í ágúiat' á sáðasiha ári, og er hún þó fjanni því að gafca talfat stónsiólkn. Heinfiræðiiinigar telija iað þaúr haifii idktei boimiagn tiil að hefjia irueiniar atóriettlldar hanniaiðlainaðlgariðiiir í Sulður-Viieit- 'niam, bsöði vegna hiims mikOia maninlfallls sem þeiir hafa oriðálð að þala í sibríðiitniu, og svo veigma þesis að þeiir hafia oú töCiuiv.eriðan henatydk í Laois og Kamíbód'íiu. í jainiúair á þasisiu áni, gearoXi komimiúniiisitiar 'að rmelðailitaM 1\ elid fliauga- og spneinlgijiuivöirpiuiáiilásiBr á þoinp og bæii í Vilebniam á sói- arhirimg. í febnúar fiómu þær miið- ur í 18, og í miarz inii'ðuir í tólf á sólairlhirinig. Laminn svo mér lá við köf nun — f rásögn Grigerenkos um meðferðina í Sovétríkjunum OsLó, 2. apríll — NTB — í SKJÖLUM, sem smyglað hefur verið út úr Sovétríkj- unum og birt voru í dag í London, BriissaL, Bern, Kaup- mannahöfn, Stokkhólmi og Osló, Lýsir sovézki hershöfð- inginn Grigerenko frá því, hvers konar meðferð hann hafi sætt af háifu LögnegLunn- ar í heimalandi sínu. Lýsk hann því þar m.a., hvernig fæða var neydd ofan í hann með valdi. eftir að hann hafði .'arið i hungurverkfall. — Um Leilð og ég var þvirígað ur í spaninii'trieyjiu, vair ág Liaim- inn og mér lá við köfnun. Síð an var byrjað á því að koma fyrir tæki í munni mínum til þess að halda honum opn- um og var það mjög sárs- aukafullt. Ég reyndi að strei'tast gegn þessari þvingunaraðferð, eftir því sem ég frekast gat. Aft- ur var ég sleginn og var næst um kafnaður. Handleggir mín ir voru bundnir. Af ásettu ráði var Lamið á annan fót minn, sem var særður, seg- ir Grigerenko í frásögn sinni, þar sam hann heldur því fram, að sálrænar ógnarað- gerðir gegn sér hafi samt ver- ið verri en þær líkamleigu. Til þess að draga úr siðferði- legu og andlegu mótsitöðuafli hans, var honum m.a. neitað um heimild fyrir fjölskyidu sína til þess að heimsækja hann og ennfremur neitað að kynna sér bækur í refsirétti. Grigerenko hefur verið tals maður minni hLuta hópa í So,v étríkjunum og hefur leynilóg reglan þar hvað eftir annað reynt að þagga niður í hon- um. Er það undrunarefni, að hann skuli vera enn á lífi, sagði Gunnar Moe, talsmað- ur svonefndrar SMOG-nefnd- ar í Noregi í dag. Styrkveiting til nemenda úr dreifbýli - er ekki fá húsnæði í heimavistum AÐSTÖÐUMUNUR nemenda í þéttbýli og dreifbýli kom erni til umræðu á Alþingi í fyrradag, í tilefni fyrirspurna frá þing- mönnunum Vilhjálmi Hjálmars- syni og Halldóri E. Sigurðssyni. Svo sem kunnugt er, var nú veitt á fjárlögum 10 millj. kr. til þess að jafna aðstöðumun nemenda, og spurðust þingmenn irnir m.a. fyrir hvort búið væri að ákveða hvernig þeirri fjár- hæð yrði varið. f svari Gylfa Þ. Gíslasonar menntamáLaráðherra kom fram, að ekki hefur verið endanlega ákveðið hvernig fénu verður ráð stafað, en að undanförnu hefur farið fram könnun á því hvern- ig það mundi koma í beztar þarfir. Hefur helzt verið hallazt að því að veita upphæðina, sem sérstakan styrk tiL þeirra nem- enda sem verða að búa fjarri heimiLum sínum og geta ekki notið heimavistar við skólanám- ið. Á þá fjárveitingin að ná til tveggja efstu beikkja gagnfræða skólasitigsins, menntaákáLanna, KennaraskáLans og Tækniskól- ans.-Yrði hugsanLeg Skipting sú, að 200 nerraendur gagnfræðastigs ins fengju 850 kr. styrk í 7 mán- uði, eða samtais 1,2 millj. kr. og 1050 nemendur í menntaskói- unum, KennaraskóLanum og TæknislkóLanutm femgju 1000 kr. á mánuði í 8 mánuði, eða samtals 8,4 millj. kr. Ráðherra sagði í ræðu sinni, að Ijóst væri að þetta máL þyrfti allt gaumgæfilegrar abhugunar við, og við styrkveitingarnar þyrfti bæði að taka tillit til bú- setu nemendanna og fjárhags- getu þeirra og foreldra þeirra. • » »--------- — Nýjársnóttin Framhald af bls. 11 sitijánniar á sýnfaguim Afllbent Sig- uinióimsision. Er etóki ofsagt, öð hainin sMlaidi hliulbveirkii siíniu mieð miilkillii pirýði. Af mininli hállfu þalkka ég ölili- uim, siem hár 'bafa iað umniiið, og gant -alð venuiiailka meið siómia, það siam uim áinamióit slL. virtist 'vera í óinaifjiarllæigð fná vianuflieiilkaniuim. Hitt miuiniu uiniglmianinialfélöigin enm isamnia ialð fártit er ibil mieini félalge- Iiegs og im'animiinlgarlllegs &iamlhuigar en slbaiif að ieiiklisibaiimiálluim og er veti a® samivtiinima hefur varið uipp tekiiin í ofaniniefniduim ung- ¦mianimaféBigiuim. Er þesis >að vaanita aið siam Æl'as'biir sijái sér fæirt alð sjá 'Sýin- inlgar f élaiganinia á Nýiánsmótbiinlnii, og þair mumiu saninia -aið ég ihef hér ekkar't ofsagt um ágæta sýr- inigu. Gunnar Sigurðsson, Seljaltiuiroglu. íhúð til sölu Öskað er eftir tilboðum í litla 2ja herb. íbúð fimm ára á 3. hæð (efstu) i fjölbýiishúsinu Ásbraut 9 í Kópavogi. Húsið er full- búið að utan og innan. ibúðin selst með lóð fullfrágenginni. íbúðin er til sýnis í kvöld kl. 8—10 og á morgun kl. 2—5 e.h. Óskast til leigu Bandarískur prófessor vill taka á leigu hús eða stóra íbúð, helzt með húsgögnum, til eins árs frá 1 júl 1970, Reykjavík eða nágrenni. Svefnherbergi helzt ekki færri en 3. Skrifið til: Richard Tómasson, Dptartment of Sociology, The University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, 87106. Nánari upplýsingar í sima 19162 milli kl. 7 og 8 á kvöldin. Sveinm í skrúðgarSyrkju Aðalfundur Félags garðyrkjumanna verður haldinn í Félags- heimilinu að Óðinsgötu 7 laugardaginn 4. april kl. 14. 1. Venjuleg aðalfundarstörf. 2. Samningarnir. 3. L'feyríssjóðsmálið. 4. Önnur mál. Áríðandi að félagar mæti, vegna hinna mik'lvægu mála er fyrir fundinum liggja. Nýútskrifaðir nemendur garðyrkjuskól3ns sérstaklega boðnir velkomnir. STJÓRNIN.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.