Morgunblaðið - 03.04.1970, Blaðsíða 31

Morgunblaðið - 03.04.1970, Blaðsíða 31
MbRGUNBLAÖIÍV FÖsttÖAÖutf!£ "AÍPRirf; íW¥ 31 :> .-¦ .'.V V. '.;¦ .-.'.¦.¦ ¦. .........'..,-...,_. ,,..,.. 3. Sigfús Jónason, Siglufirði, hLaiut 331,80 stig. Laugardagur 28. marz. Sviig í kvemnaflokki. íslamds- imetetjari varð Barbara Geirsdótt- ir, Afcuineyri, sanTanl. tími 90,2 sek. 2. Sigrúin Þórhiallsdóttir, Hér- aðssamib. S-Þimig., samaail. tímd 01,6 sefc. 3. Sigríður Júlíuisdóttir, Siglu- firði, samianl. tími 9>1,7 sek. Svig í toariiaf lokfci. íslamdsmeist ari varð Árni Óðimissoin, Atour- eyri, samnanl. tími 99,2 sefc 2. Jólhianm Vilbenglssom, Reyfcja- v*ik, samaml. tímd 103,8 sek. Boðganga 4x10 km. Startið. 3. tagvi Óðinsson, Afcuireyri, samianl. tími 110,6 sek. Alpabvítoeppni kvanmia. tslands- nmeisitiari varð Barbara Geirsdótt- ir, Ateuireyri. 2. Siigrún Þórhallsdóttir, Hér- aðssaimibamdi S-Þimg. 3. Sigríður Júlíusdóttir, Siglu- firði. Alpatvíltoeppni karla. ísfcmds- mieistori varð Ármi Óðinissom, Ak- ureyri. 2. Jóhanm Vilbergsson, Reykja- vík. 3. Imgvi Óðimseom, Atoureyri. Sunnudagur 29. marz. Úrslit í 30 tom gömgu karla. Íslandsmieiistari: Trausti Sveins- son, Fljóbum, á 90 miím 23 sek. 2. Kristján R. OuioVniumdissom, foafirði, á 96 miím 31 sek. 3. Frímiann Asimuindssion, Fljót- uim, á 97 mím 27 siek. Úrslit í flokkasvigi. íslamds- meistarar urðu Atoureyrinigar, samiaml. tími 466,1 sek. 2. ísfirðinigiar, samanil. tkni 509,4 sek. 3. S-Þimgeyinigiar, samianl. tími 543,4 sek. Það slys varð í flototoasvigi, alð Hammas Tómiassom frá Reykjavik fótbrotnaði. — S.K. Medína höf uðsmaður beri aðalábyrgðina — á meintum fjöldamorðum í My Lai Atlamta, Georgia, 1. apríl ERNEST L. Moelina hoiiiflsiinioiir hefur verið ákærður af banda- ríska hernum um morð í árásinni á þorpið My Lai í Suð'ur-Vietnam 1968, off segir í ákærunni, aS hann beri ábyrgðina á 102 meint- um mor'ðiim, sem liðsforingtnn William L. Calley verSur saksótt ur fyrir í næsta mánuði. Segir í tilkynningu bandaríska hersins, að ákæran sé byggð á upplýs- ing'iim, sem starfsmenn þ<irrar deildar bamlirísku leyniþjónust- unnar, sem um glæpamál f jallar, hafi aflað. Talismiaður heirskiis hefur siagt, 4,7 milljónir í stað 4ra HAUKANESIÐ seldi 1 Þýj*a- landi fyrir 194,821 mark, sem eru 4,7 millj. ísl. kr. en ekki 4, eins og mispremtaðwt. Stúdentakórinn með skemmti- kvöld STÚDENTAKÓRIN'N raun halda afimælis- og skemimtlkvold f kvöld, föstudag. Verður samkoam an haldin í félagsheimili Raf- magnaveitu Reykjavíkur við Elliðaár. að Medinia hafi verið ákærlðiur sem aðalsakborminiguir samkvaamt heiréttarlögum og að bað sé ekki stoilyrði að hamm hiafi verið við- staddur, er meint miorð voru fraimin, til þess að hamm beljist ábyrigMr. 1 yfirlýsiirngu hersins segir m.a.: „Þessi nýja átoæra felur í sér meint brot á 118. grein heriaiga og þar er Medina gerður ábyrgur á meimtuim morSuim á vietnömsik- uim borguruim " William L. Caliey var ákærður 5. sept. 1969 og var hamm fyrstur í hópi átoærðna vegma mieinitra morða í My Lai. Síðari raninBÓkn ir hafa má'ð til flestra liðsmianmia úr herflotoki Medkia. Medina befur neitað því edm- dregið, að hann hefðd gefið notok- ur fyrirmæli um fjöidaimorð en játað, að bamm hafi atootið toomiu úr hópi Viet Conig, sem haf i ver- ið særö. Ákiæiran á heindur Mediina hof- uðsffnanmi verður emm alð sæta niánari ransókn, áður en áltovörð- un verður tekim um réttarhöld yfir honium. — Hagnaður Framhald af bls. 2 viraiu við hina pekfctu ferðaskrif- stofu Tj'æreborg a/s, sem býður ferðir til flestra Evrópulanda, Af ritou og Asíu. SUMARGISTIHÚS Retostur Eddu-faótelamma gekk veL Á siðastliðmiu ári starfræfcti Perðasfcrifstofa rikisimis 8 gisti- hús. Starfrætosla Eddu-hótelamma miðast fyrst og freimst við það alð auitoa miöguleitoama á móttöku erlendra ferðamianmia og sénstak- lega móttötou fjöimenmra hópa. Aðuir em gisittstarfsamininiar í sfcóluim naut við, var það mitol- uim vandfcvæðuim bumdið að fá gistímgu fyrir slítoa hópa. Bæði var það, að gistirými vair mjög tatomartoað, og svo hiitt, að það þotti óhagkvæmt að taika stóra hópa í gistimigu fyrir einia eða tvær niætur. Fer'ðaisfcrifstofa ríkisins hefur nú skipulagt 47 'hópterðir, sem erlendiar ferðaakrifstofur hafa tefcið inm í áætlanir siímar o^ selja þátttötou í og allt bendir til iþess, Fundur virkjunaraðila í Suður-Þingeyjarsýslu AÐ gefniu tiffliefinii vil ég uindir- riltiaðiuir biðij'a blað yðar að birta eftiinf.araindii upplýsiirugair varð- lanidli fréttir iadt fumdi álhaga- mianmia <uim 'raiforttouivimimáliu í Þinig- eyjansýsl'U, sema haWinm var á Húisavík summiuriiaiginin 1. marz aL 1 suimiuim firéttuim aif þeissiuim fuindi sagir að_ ihamin hafii venilð f jöimianiniuir. Það er ^aið siálltfsögðiu miatsiabriiðii hvout 50—60 m fumd- uir í fjöSmieniniu byggðiairiagi 'get- uir tafllizit fj'ölllrnieininiuir. En þesis stoal gatið til sikýrinigar alð fuimd- aoiályktium sú, geim samiþyktot var mauit efcki stuðninigis niema 40 f uindanmainin/a. Tii fumdiarúnis vac boðað rnieð leynd og þeám ©iinium gleflinm kosbuir á að sæfcja fuindinin, sem taidiir voriu stuðmiinigsimieinin Gflljúf- uirverisviirkjuiniar, og etotoi llíkHiegiir til að andmœiia frtuamirniæleind'Uirn, sem niobuiðu þessa sérstæðu fuind- airihelgi siirua á þanin hiátt aið miömmiúim blöstoraðfi. Þess virtiist vandtaga 'gætt að eniainm aðiilii uitan (hinmia útvöldiu kæimiisit á fumdimin. Þessii fuinduir gefluir inöktoria huigmiymd umri vioniuibrögð viirikjumiaíraíðiillla tiér í hénaðainiu, bó að aflrafcstiuiriiinm ynðli ökki imieiilni en rauin ber vibm að þær verði fleiri, þar sem mik- ið hefir verið panitað niú þeigar. Þá er Perðaskriflsibofa ríkisims í samstarfi við erlemdar ferða- akrifistofuir og félagasiamtök, sem vinmia að því að má saman fjöl- mienniuim flerðaimiannahópuim. Fertðastoriiifstoifla mítaisims tetouir & móti slítouirn hópumi svo tugum skiptir. Hi'x.'r þessara hópa hefur 25—40 þátttakiemidur. Mi'ðað við það, að einn slíkur 30 manmia flerðamianniahópur dvelji 10 daga í landiniu og ferðisit með islenzk- urni farartækjuim milli landa miyndi þýða 900 þúsumd i gjald- eyristetojiuir. Miðað við að við tæikjum á móti 80 slíkum hópum, yrðu þær 72 miilljónir. MINJAGRIPAVERZLANIR Retostur minjaigripaiverzlana gekfc ágætlega, sénstaklega þó verzluiniarinniar á Keflavitourfluig- velli. Þar seldist fyrir rúmiar 27 málljónir, þar af í gjialdeyri kr. 25 milljónir. FARARSTJÖRANAMSKEIB Eins og oft áður efnir Perða- sfcrifstofla rikisiinB til náimistoeios fyrir verðamdi leíðsaguimmn,. Þingmál í gær FUNDIR voru í báðum dei'ldum Alþingis í gaar. í efri deild voru fimm mál tekin á dagskrá: Frum varpið um Fjárfestingarfélag Is- lands h.f., sem komið er frá neðri deild var tekið til 1. um- ræðu og afgreibt til 2. umræðu og fjárhagsnefndar, án umræðu. Frumvarp um Æskulýðsmál kom tM 2. umræðu og mælti Auður Auðuns fyrir nefndaráliti heilibrigðis- og félagsmálanefmd- ar, sem var sammála um að mæla með samþykkt frumvarps ins. Við atfcvæðagreiðaki voru frumvarpsgreinarnar samþyktot- ar og frumvarpið afgreitt tii 3. umræðu. Ólafur Björnason mælti fyrir áliti fjárhagsnefndar á frum varpi um Minmingarsjóð Jóns Sigurðssonar frá Gautfliöndum. Var frumvarpið síðan afgreitttil 3. umræðu. Til þriðju umræðu var einnig afgreitt frumvarp um atvinmuleysistryggingar, og mælti Björn Jónsson fyrir nefnd aráliti heilbrigðis- og félagsmála nefndar, er málið kom til 2. um- ræðu. f neðri deild mælti Matthías Bjarnason fyrir áliti heEbrigð- is- og félagsmáilanefndar um frumvarp urni verzlun með op- íum, en það mál er komið frá efri deild. Maelti nefndin með samþytakt frumvarpsims og var það afgreitt til 3. umræðu. Frum varp um leigubifreiðar var af- greitt til 3. umræðu. Til fyrstu umræðu komu fimm frumvörp. Ingvar Gíslason mælti fyrir frumvarpi umi sölu Fagra- ness í Öxnadalshreppi, Hannibal Valdimarsson fyrir frumvarpi uim Félagsmálaskóla verkalýðs- samtakamna, en frumvarp sama efnis hefur áður verið flutt á Alþingi, en þá ekki hlotið af- greiðslu. Hannibal mælti einnig fyrir frumvarpi er hann flytur um breytingu á almannatrygg- ingalögunum, þar sem hann legg ur tid að tryggingarnar greiði sæmigwrflieigtulkosttiniaið. Bmaigd Sig- urjónason bók þátt í umræðum um þetta mál, og sagði það mest flu'tt af sýndarmennsku, þar sem það mundi baka tryggingunum um 30 millj. kr. ársútgjöldum, em efcfci væmi igiemð mieiin tillDaga um það hvaðan ætti að taka þá fjármuni. Þá mælbi Björm Pálsson fyrir frumvarpi um sauðfjárbaðanir og urðu um það töluverðar umræð- ur, og frumvarp um Byggingar- samvinniuifélög, sem komið er frá efri deild, var afgreitt umræðu- lauat til 2. umræðu og heilbrigð- is- og félagsmálanefndar. mieið fuinidariþái;r.tötouininii. En hér er ektoi anm all'k talú'ð, þvi að hini'i;- =icirriu alðiillar garugui^t fyniir öðnuim 'lctouðuim flumdi og var bann haidinin, viS Laxá hiinm li6. þ. m. í þeim t'úgairtgi að mót- miæia flnatnlkomimu finumvappi á Allþinigli, „'Uim tafcmiarfcaida niátt- úiruiverred á La»ár- og Mývabnis- svæ'Siiniu", sem allftac viðkomandi sveiiitanstjóiriríir vonu þó búrnar að lýsa gtuðirainigi við. Á fiuindá þassuim voru 30-^-40 miamnis úr þremiuir sveibuim, og vonu mtær enigir bæmdiuir, sem lönd aiiga að Lacxá eða MývaibmL Til flumdarjns mium ihatfa vianilð sJtiofiniað atf stairifsmirjininiuim Laooác- vinkjumair. Þessiiir fuirudir hafla aif sumiulm verið rnefinriiir aimieininuir fuffídir, en sliitot er aið sj'^Wsöeðiui airangt. Með þöltak fyriir binbiniauinia. Ánraesi 1«.3. H970 Hermóður Guðmundsson, flor'rmaðuir hériaðsmeifindiar Þimigieiyiinigia í Laxámmáfli. ? * • - Veiðileyfi I'ramhald af bls. 32 um, og hygðust gera báta sína út á þær í sumar. Kolmunnarannisóknir eru hina vegar sfcaminit á veg komnar. Verður rannsóknarskipið Árni Friðriksson að síldarrannsóknum á hafinu milli Færeyja og ís- lands fyrri hluta sumars, en tal- ið er að kolmunninn haldi sig mikið á þessu svæði á þessum tíma, og er fyrirhugað að sam- eina síldarrannsóknirnar og kol- munmarannisóknirnar. Að lokum sagði ráðherra, að aðstaða til þessara ranmsótana myndu batna verulega þegar fiskirannsóknaskipið Bjarni Sæ- mundsson kæmi, en það yrði bú ið margs konar veiðarfærum til tilraunaveiða. Mikil nauðsyn væri á að auka og eflla fisfcrann- sóknirnar og hefði aldrei áður verið veitt jafnmifclu fé á fjár- lögum í þessu skyni. P. Holms. Yfirmaður hjá NATO í kveðjuheimsókn E. P. HOLMS, yflrmaður Atlants hafsflota NATO, keniur til lands- ins í dag. en hann er á kveðju- ferðalagi til íslands, Danmerkor og Noregs, því að hann mun láta af stórfum í sumar. Mun Holms sit.ia boð utanrtkis ráðherra í dag, en á meðan hann dvelst hér mun hann einnig ræða viiV aðra íslenzka ráðamenn, for- seta íslands og forseta Alþingis. Hann heldur áfram til Skandi- navíu á laugardag. E. P. Holms hefur geigimt amlb- ætti yfirma'nms Atlamtghaflsflota NATO síðan í júmd 1967 og hefur haft aðsebuir sitt í Narfolk í Banid'arí/kjum'um. Hamm hefuir komið nökkruim sinmiuim áður hinigað til iands í sambandi við starf sitt.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.