Morgunblaðið - 23.05.1970, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 23.05.1970, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐli), LAUGARDAGUR 23. MAÍ 1070 11 — Eimskip Framhald af hls. 32 Skíp félagsiiniS, 111 aið tölu, voru faófcfærð í árslote á 197.1 rnilljóin og i f astejgindr félagsitnis á 117.8 milljóm króniur. Hiuitafé félaigs- iins í árslok var 43.7 málljónir kTÓnia. Þar af á Eknisfcipafélag- ið sjálft 5.9 milljóndr kr. :<Á áriiM 1969 var Máimafosis seldiuir úir laindli fól Bamtítarií&iianinia, en Eiimstoip hafðd þá átt skipið í hálft sjöunda ár. Samið var uim simíði þrigigja skdpa hjé Aal- borig Værft A/S og var fynstia Efcipkmi hleypt af stolkikutniuim 26. fehrúiar .síðastl. Hlaut skdpið niafniið Goðafoss, SJdpdð verður afhemit í júní 1970. Afhemidiniglar- tími hiinna skiparania er í septiemn ber eða október 1970 og vorið 1971. • BYGGINGAFRAM- KVÆMDIR Svo sam kummiuigt ar befur Ei'misfcipaféiaigið staðdð í mikl- uim by'ggimgaframfcvæmduim. í ánsioik nsaan byggintgakostniaður við Faxastoála mieS búnaði um 101.4 milljónium krórna og í lok apríl var kastmiaðuriinin komiinm upp í 107 milljóndr. Áfcveðið hefuir verið að sitækka Faxa- skála til mjög verulegra muinia, og stamda vonir til að fram- kvæmdir geti hafizrt. uan niæst- toofmiamdi áramót eðia fyrr. S'nemimia á áriimu tók félaigið á leigiu vörui@eymsl)Uihúi?iniæ'ði í toll- stöðvairbygtginigiuinini á Miðlbaktoa við Reykjaivíkuirhöfn. Á áriniu 1969 hóf félagið bygg- inigu vöruigieyimsiu á Akiureyri, sem fær nafnið OddeyrarskálL Byglgcnigin ver'ffur reist með svipuiðu móti og Faxastoáli og veirðuir 19 þúsiuind rúinimetrar. Á ériiniu 1969 laigði félaigið 5.4 millj. í þessia byggingu. Þá hiefur fé- lagið firá oig með 1. fe'brúar 1970 — Túristagos Framhald af bls. 3 —5 rnetrar á sekúndu, em áin, sem remmur niður hlíðina fjær fer rniklu hægar. Hraunrönd- in sfcríðUT fram með iim 20 til 30 metra hraða á klukku- stund. — Hve lengi heldurðu að þetta gos haldi áfram, Sigurð ur? — Mér þætti líklegt að þetta gos gengi svipað og hitt. Gos- stöðvarmar virðast lækka, gos ið færist norðar og neðar. — Efstu gígarnir hætta fyrst að gjósa en aðrir taka við neðar í fjallinu. Ég veit efcki hvað kamn að gerast, ef þessir gígar ldkast. En það gos, sem nú atiendiuir yfir hér gegint okfc- ur, er nær Búrfelli en wokfc- urt annað gos hefur verið síð ustu tíu þúsuind árin. Vestaæ hefur ekki gosið fyrr. — Og hve langt heldurðu að hraumið renni? — Eg vona að það teygi sig þarna fyrir fjallshornið, svo Búrfellingar sjái í það. Ég ann þeim þess. Em það sem gerir þetta nýja gos sérstætt hélt Sigurður á- fram, er hve þægilegt er að komast að því til að horfa á það. Þetta er aðgengilegasta túristagos, sem ég hef séð á þesisu landi. Þetta gos er eiin- göngu fallegt. Mér finnst að fólk ætti að nota sér það að koma hingað og virða gosið fyrir sér. En þá væri rétt að benda möntnuirn jafnfraimt á beztu leiðina hingað til gos- stöðvanna. Þá er beygt til suð urs þegar kemur yfir brúna við stífluna, haldið meðfram Sölvahrauni og síðaai þvert yf ir hingað að eldstöðvunum. Þarna er þurr og ágæt leið. Margir flaska á því að fara of langt norður eftir, en þegar ar þeir svo sjá eldana, beygja þeir af og stefna beint á þá og lenda þá gjarna í ógöng- um. Nú beinir Sigua-ður atfhygli okfcar að ýmfium fyrirbrigð- StjórnarformaÆur Eimskipafclag-shis, Einair Baldvin Guðmunds son, hæstaréttarlögmaður, fly tur skýrslu sána á aðalfundinum í gssr. Sitjandi «*• Óttarr Möller, framkvæmdastjóri félag^ins. Ljósm. Ól. K. M. Þverárbærinn endurreistur hafið vöruafgreiðisiu fk^ði í Hafmar- • ÁKVEÐIN SMÍÐI ,^>ÍÝS GULLFOSS" Undiainfiarin ár hefur farið fram athuigiuin á smíði nys far- þagiasfcips og er kostoaðairverð 12 til 13 þúsund lesita steips um 1200 milljónir kronia. RekHtTar- gruindvöllur silífcs sk'ips er ekki fyrir hendi, œma það sigli mest miagniis erlemdis á sdigilinigialeið- uon sikammtifer'ðais'kipa. Slifcar siglinigiar eru áihættuisamiar og fullniægja ekki niamia að litlu leyti þörfum íisiandiniga. Þrátt fyrir hina miklu fjárfestiinigu um skipaikaup, 'Slkipafoyggiinigar, byglg imgar vöruhúsia, tæfcj'alkaup o. fl. sem sitjia í fyTÍrrúmd, hefuir for- stjóri og félagisetjóm ákveðdð að ráðaist í bygigiinigu fariþegaskips mieð vöpurým-i, siem fullniægi þörfum Meindinga. Slíkt skip yrði nokfcru stærna en m.s.. Gull- foiss oig er talið að koistniaðiar- um, sem getUT að iíta úti á hr au nbreiðunni. t- Þarna er blágrái reykur inn, sem Jónas talar um, en elkiki er þó vitað til þess að hamn hafi séð eldgos. En lík- lega hefur hann heyrt góða lýsingu á þeim. Og Jón Helga son hafði heldur ekki séð eld gos þegar hann orti um Laka, en dró þó upp lifandi mynd. Og það er margt í eldri rit- um, sem skýrist, þe'gar maður virðir gos eins og þetta fyrir sér. í annálum Flaiteyjarbókar er lýst eldgosi í Heklu og hef ég tekið lýsingu á því upp í bókinni Heklueldar. Þar segir m.a.: „Menn fóru til fjalla- ins þar sem uppvarpið var og heyrðist þeim sam bjargi stóru væri kastað innan um fjallið. Þeim sýndust fuglar fljúga í eldinum, bæði smáir og stórir með ýmsum látum. Hugðu menn það vera sálir". Þetta er eina dæmið um hjátrú í tengsluim við Heklugos, sem kemur fyrir í gömlu anináluii um, en í biskupsannál segir frá því að Hans kóngur í Dan möifcu hafi dáið á sömu stundu og gosið hófst og hafi menn séð kóngs kórónu í eld inum. — Þetta held ég að hafi nú bara verið ósfchyggja. Nú er klukkan að verða ell efu og Sigurður má akki tefja lengur. Stöðugt er fólk á rjátli fram og aftur meðfram hraun jaðrinum. Sumir standa við þrífætur, sem þeir hafa sett ljósmyndavélair eða kvik- myndavélar á til þesa að geta tekið gosið heim með sér. Og á einuim stað fer maður með mælitæki einhversikonar upp á nýja hraunið, lifclega til að mæla í því hitarm. Menn una sér vel og sífellt eru fleiri að bætast í hópinn að virða fyrir sér stórkostleg náttúruuindrin. Á leiðinini til byggða eruim við enn að mæta bílmm með fólfc til að sfcoða nýju gígana við Skjólkvíar. jji.a. verð þeas! verðii utm 600 millj. króma. Hafizt verðuir hainda um þessa koistnialðairiS'amiu fnam- kvæmid, svo fljótt sem hiagur fé- lagsims leyfir. Á þessu stigi er ekki uininit að sagja hvemær úr framikvæmdum ver'ðiuir, en gertia má þesis að vegina mikilla aminia hjá skipasmíðiastöðvum, sem smíða fanþegaskip er afhemding- artírni um 4 ár. • SKIPAKAUP OG STJÓRNARKJÖR Á árinsu 1969 toeypti Eim- skipatfélagdð eitt nýlagt skip, m.;s. Ljosafoss og kom sfcipið til Reykjavifcur 4. móvember. Kostn aður vilð sfcipafcaupin varð alls um 47.3 milliónir króraa. Sett var á stofn ferðaskrifstofa á vagum félagisdms og Fluigfélags íslamds og hlaut hútn mafnið PerðaiskTÍfistofam Úrval h.f. Hluta fé er 1.050.000 krónur.. Stjórmiar- foTmaður er Axel Edmairsson og framkvæmdiastjóri Steinn Lár- uisisom. Á aðalfundinum í gær áttu að ganiga úr stjórn Einiar B. Guð- mundstsoin, Birgir Kjaram, Thor R. Tbors og Grettir Eggertssom. Voru þeÍT allir endurkjarruir og sfcipa því stjóm Eimsfcipafélags Islands h.f.: Einar B. Guð- miundagoin, Birgk Kjarain, Thor R. Thors, Pétur Siigiurðlsson, Halldór H. Jónissom, Inigvar Vil- hjáimsson og af hálfu Vastur- íslendimga Grettir Egigertssom og Sigurður Hjalti Eggertsson. A» ÞVERA í Laxárdal í Suður- Þingeyjarsýslu stendur einn hinna gömlu og reisulegu bursta- bæja, ásamt merkri steinkirkju. Bærinn á Þverá er reistur af Jóni Jóakimssyni um miðja síðustu öld og er mjög vel smíðaður að öllu leyti, enda hefur verið búið í honum til skamms tíma. Kirkj- an er frá 1878, og því með elztu steinkirkjum hérlendis. Bærimn er mjög góður fulltrúi niorðletnzku burstabæiamna, og í honum var fyrsta kaupfélagið, Kaupfélag Þingeyingja stofmað, 1882. Þegar flutt var úr bænum og hætt að nota harm þótti sýnt, að hanm yrði senm rifinm, væri ekfci að gert. Raerimn þótti þó of merfci laguir til þass að varða jafnað við jörðu, og því tók Þjóðminja- safnið að sér að gera við hann og halda honum við sem menin- imgarsögulegum minjagrip, svo sam ýmsum öðrum merkum byggingum. Var hafizt handa haustið 1968 að gera við bæinn og hefur því verið haldið áfrann síðan. Verfcið mun þó að líkind- uan tafca rtokkur ár, og verður vi&geirðin framkvæmd í áfömig- uim, eftir því sem fé til silíktra viðgerða leyfir. Stjórn Sambamds íslenzkra saanvmnufélaga og stjórn Katup- félags Þingeyinga samþykktu nýlega á fundum sínum að leggja 100 þúsund krónur hvor til við- gexðair Þverárbæiarins og minn- ast þannig þess merka viðburðar, er stofnun fyrsta kaupfélagsinis var. Gjafir þessar eru þjóðminja- vörzlunni mjög kærkomnaT, enda eru viðgerðir af þessu tagi mjög fiárfrekar og í marga staði að lita í þeim efnum. Ætti nú al- gerlega að vera tryggt, að hægt verði að gera rækilega við bæ- tnn til frambúðar, en að viðgerð lokinni verður hanm væntanlega hafður til sýnis aimennimgi e^nls wg önnur slík hús í eigu Þjóð- miniasafnsina. Tónleikar Tónlistarskólans í Keflavík TÓNLISTARSKÓLANUM í Keflavík verður slitið lauigairdag inm 23. maí í Félagsbíói kL 3 e.h Þá verða eiinmig síðuistu vortóm- leifcar skólams, Koma þar fram aufc einleikara á píamó, fiðlu, cello, fclarinet og trompet, þrjár hliómsveitir skólams, blásturs- hlióðfærasveit og tvær stremgia- hljóimsveitk. Nemendur í skólamum voru í vetur um 200 talsins og kenntar- ar tólf. — Minning Framhald af bls. 22 andlit sem maður hefur séð á förnum vegi, lifa hið innra með manni og gefa tilefni til ýmis konar hugleiðinga. Svo eru sum- k manni vandlausir sem sýna manni þá tillitsemi og alúð að þeir skapa varanlega minm- ingu sem auðgar mann sem ein- stakling, gerir vitundina um eig- ið sjálf og tilgang lífsins skýrari. Einn af slíkum mönnum kveð ég í dag þá óljúf sé mér sú kveðia, en hann hefur skapað sér lífsmagn hið innra með mér sem fylgja mun mér land úr landi og vera með að móta viðhorf mín til náungans og fyrir það kann ég honum ein- læga þökk. Sé eitthvað fram- haldslíf til leggja slíkir menn og aðrir hans líkir, grundvöll að þvi. Bragi Ásgeirsson. £T < -J 1 bústada|vegur * k. £ i fff W Lu J l 3 1/1 ¦ ð ^k. ^'1 o Tl 1 V ^^8 1 lu > O'B F. T) m « - V 3 C' ^k. 1 *> T "» <* 1 »«mlJ TVIÖiK tjj Ö? STJÖRNUGRÓF 18 SÍMl 84550 BREKKUVlÐIR. BIRKI OG FLEIRI LIMGERÐISPLÖIMTUR, RIBS, SÓLBER, STJOPUR, OG FJÖLÆRAR PLÖNTUR. OPIÐ TIL KL. 22 DAGLEGA. NauðungaruppboB Eftir kröfu Gjaldheimtunnar fer fram opinbert uppboð að Síðu- múla 20 (Vöku h.f.) laugardag 30. maí n.k. kl. 13.30. Verða þar seldar neðangreindar bifreiðir: R 383, R 1543, R 1873. R 2214. R 2544, R 2629, R 2947, R 3028, R 3306, R 3422, R 3592, R3608, R 3825, R 3871, R 3932, R 4416, R4433, R 4505, R 4885, R 4955, R 5120, R 5147, R 5210, R 5361 R 5561, R 6315, R 6605, R 6688, R 7027, R 7138, R 7522, R 8792, R 9025, R 9490, R 9535, R 9598, R 9745, R 10806, R 10941, R 11225, R 11307, R 11412, R 11554, R 12225, R 13309, R 13509, R 13793, R 13856, R 13903, R 14103, R 14104, R 14259, R 14276, R 15137, R 15383, R 15388, R 15885, R 15917, R 16464, R 16472, R 16733, R 16766, R 17574, R 18199, R 18244. R18267, R 18429, R 18658, R 18771, R 18914, R 18915, R 19193, R 19205, R 19212, R 19310, R 19467, R 19586, R 19672, R 19850, R 19884, R 19932, R 20108, R 20578, R 20631, R 20637, R 20781, R 20809, R 21210, R 21260, R 21290, R 21337, R 21412, R 21481, R 21508, R 21596, R 21878, R 22062, R 22334, R 22777, R 22876, R 22968, R 23061, R 23127, R 23270, R 23471, R 23472, R 23510, R 23512. R 23600, R 23774, R 23854, G 2662, G 3061, Y 753, Y 1034, Y 1922. S 212, V 582, ennfremur hjóldráttarvél, jarðýta, Caterpillar, jarðýta á beltum og skurðgrafa, Witlock trakorsgrafa, og Tomotor lyftari. Á sama stað og tima verða neðangreindar bifreiðir boðnar upp og seldar eftir kröfu lögmanna, banka og tollstjórans í Reykja- vík: R 3092, R 3178, R 5416, R 6141, R 8685, R 9105, R 9519, R 10002, R 15383, R 15596, R 17494, R 17530, R 18267, R 18513, R 18713, R 19391, R 19798, R 19994, R 20198, R 20360. R 20592, R 20714, R 21878, R 22387, R 23317, R 23548, R 23789, A 2074, B 77, Y 1034, ö 706, Opel Caravan, Rambler 1959, og skurðgrafa. GreiSsla vtð hamarshógg. Tékkávsanir ekki teknar gildar sem greiðsia, nema uppboðshaldari samþykki. Borgarfógetaembættið í Reykjavík.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.