Morgunblaðið - 23.05.1970, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 23.05.1970, Blaðsíða 14
14 MORiGUNBLAÐÍHO, LAUGARDAGUR 28. MAÍ 11970 Sjómannasíðan í umsjá Ásgeirs Jakobssonar FAO-ráðstef na á Islandi Erindi í fyrsta hluta » FAO-ráðstefnan um fiskileit, herpinótaveiðar og togveiðar er tvímælalaust ein merkasta al- þjóðaráðstefna, sem hér hefur verið haldin. Á þessa ráðstefnu safnast saman á þriðja hundrað manns hvaðanæva úr heiminum og deila með sér þekkingu á efni, sem fslendingum er vitaskuld sér lega hugstætt. Ráðstefnan hefst í Háskólabíói 24. maí eða á sunnudaginn kem- ur kl. 15 og verður þar að loknu einhverju kveðjusnakki sýnd kvikmynd. Umræður hefjast síðan á mánu dag í Súlnasal Sögu kl. 10. og standa daglega til föstudags og er vinnudagurinn allstrangur hjá þátttakendum eða frá 9—12 og 14—18 daglega. Þeir ætla að taka sér frí á miðvikudagskvöld ið og létta sér upp og á laugar- daginn ætla þeir að ganga um borgina og líta á, hverníg Geír hefur stjórnað og fara einnig um borð í skip. Tungumálin, sem töluð verða á ráðstefnunni eru enska, franska og spænska og túlkað á þessi mál. Athugandi væri fyrir okkur, ef margir fslendingar sækja ráð- stefnuna, að hafa þar einnig túlk. FAO-ráðstefnan fjallar um þrjú meginatriði í fiskveiðum. 1) Fiskleit almennt. 2) Herpinótaveiði. 3) Akned trawling, sem mætti kannski á íslenzku nefna mark- tog, þar sem þetta þýðir nánast það, að ekki er togað í blindni, heldur að ákveðnu marki eða fisktorfu framundan veiðarfær- inu samfara vitneskju um, hvað er að gerast í sjálfri vörpunni. Fyrsti erindaflokkunnn, fiski- leitin, skiptist í marga hluta. Fyrst verður fjallað um almenna fiskileit með fiskileitarskipum og hafa lagt fram erindi um það tveir Japanir, Hayashi og Inoue, SMURSTOÐIN Reykjavíkurvegi 54 Opin frá kl. 8—18:30 alla virka daga. nema laugardaga til kl. 12, sími 50330. í ferðamannaverzluninni fæst: tóbak, öl, sælgæti, rjómaís, dagblöð, vikublöð og fleira. SMURSTÖÐIN Reykjavíkurvegi 54, sími 50330. SJ'ALFBOflALIflAR KJORDAG D-listann vantar fólk til margvíslegra sjálfboðastarfa á kjör- dag. Sérstaklega vantar fólk til starfa, sem fulltrúar listans i kjördeildum auk margvíslegra annarra starfa. Þeir sem vilja leggja D-listanum lið með starfskröftum sinum á kjördag hringi vinsamlegast í síma 25980, Valhöll. Skráning fer einnig fram á skrifstofum hverfasamtakanna. ©-LISTINN BIFREIÐIR KJORDAG D-listann vantar fjölda bifreiða til aksturs frá hinum ýmsu bifreiðastöðvum D-lístans á kjördag. Frambjóðendur heita á stuðningsmenn listans að bregðast vel við og leggja listanum lið m.a. með því að skrá sig til akstur á kjördag. Vinsamlegast hringið í síma 25980, Valhöll. Skráning fer einnig fram á skrifstofum hverfasamtakanna. i£)-LISTINN Gunnar G. Schram Gunnair hafði forgöngu af hálfu heimamanna (og utanrík- isráðuneytisins) um undirbún- ing ráðstefnunnar. Jakob Jakobsson og Villanueva frá Perú. Að þessum umræðum loknum verður tekið fyrir ástand og hegðan fisksins með tilliti til á- stands sjávarins og veðurfarsins og verða í þeim umræðum lögð til grundvallar erindi þeirra Flittners og Laevastu frá Banda ríkjunum og Seydlitz frá Þýzka- landi. Næsti hluti í þessum fiskileit- arerindaflokiki ráðBtefnunnar er á heldur þrengra sviði og fjallar um aðferðir til að staðsetja ná- kvæmlega, þann fisk, sem finnst á gefnu hafsvæði, og er þá fyrst um að ræða þann fisk, sem sést ofansjávar frá skipi eða úr flug vél, og hafa þar lagt fram erindi þeir Bulles og Benigno frá Bandaríkjunum, Sims frá Chile og Seidel frá Bandaríkjunum, en hans erindi fjallar um efni, sem hefur sérstakt gildi fyrir íslend inga, þar sem það er um aðferðir til að ákveða magn af hörpu- diski á tilteknu svæðii, en til þess nota þeir orðið sjónvarp. Næst á eftir þessum erinda- kafla verður fjallað um notkun hljóðsins eða hljómburðar (acou stic) í fiskileitinni og við stað- setningu fisks í hafdjúpinu. Um þetta hafa verið lögð fram fjöl- mörg erindi. Freytag frá Þýzka- landi fjallar um, hvernig hlusta eigi eftir fiski, en við notkun ekkós og sónars er góð heyrn og hlustun ekki minna atriði en sjónin. Craig frá Englandi er með erindi um hljóðendurvarps- tækin almennt og hvernig þau eru nú. Hashiimoto og Haniva frá Japan leggja fram erindi um svonefnda fjölstílaritun, sem byggist á því að stílunum, sem rita niður end- urvörpin er fjölgað til að gera ritunina nákvæmari, þar sem margir stílar rita örar á pappír inn en einn stíll. Þessir sömu menn ásamt ianda sínum Kato eru einnig með erindi um hljóð- endurvarpstæki neðansjávar, sem stýrt er eða eru tengd raf- bylgj.u!tiæ!kjiuim uim borið ('teleso- unders). Hearn frá Englandi fjallar um fiskteljara eða fiskreikni við at- vinnufiskveiðar. Miyajima, Japani, tekur fyrir stöðugleika geislans frá hljóðend urvarpstækjunum, en velta skips og aðrar breytingar á afstöð- unni valda vitaskuld truflunum í endurvarpinu. Mross frá Þýzkalandi rekur á- hrif tæknifræðinnar á þau fiski leitartæki sem helzt eru notuð við djúpsœvar togveiiðar. Tveir Bretar, Philpot og Pear- ce koma með erindi um hljóðend urvörp, þar sem geialinn er þrenigdw ag atilltur me5 raf- bylgjum og einnig um svonefnd an botnlás, en það er aðferð til að greiraa botninn frá fiski við botn. Raitt, Losse, Schmitt og Hoff, allt FAO-menn, eru með erindi um fiiskmagnsimiælingar með hljómburði við Suður-Afríku- strönd. Japanirnir Shibata, Nis- himura, Aoyama og Yamanaka rekja þá þróun, sem orðið hefur í Japan í notkun ekkó-teljara eða reiknis við að ákveða stærð fiskstofna við Japansstrendur. Shibata flytur einnlg erindi um endurvarpshæfni fisksins og Bandaríkjamaðurinin Suomale kemur með erindi, sem mjög er nú á baugi, sem framtíðarverk- efni, en það er að tengja tölvu (computer) við fiskleitartækin til að vinna úr upplýsingum þeirra. Tanaka Japan rekur þró un fjölstílsins, sem áður hefur verið fjallað um. Þá kemur svo í þessum erinda flokki Sovétmaðurinn Kudrya- vibstev mieð eirlilndli ulm aið- ferðir almennt til að finna og meta fisktorfur eða fiskhnappa með ekkói. Næsti hluti þessa erindaflokka um fiskileitina og aðferðir til að finna fisk, er um sónarinn (ast- ikkið), sem hér hefur verið nefnd ur fiskriti, en er nú orðið ónot- hæft orð á það tæki eitt, vegna þess að dýptarmælirinn (ekkóið) er ekki síður fiskriti nú orðið. Hér hefur því verið horfið að því ráði, að nota með íslenzkum beygingarendingum orðin — ekkó og sónar — . „Astikk", er að vísu meira notað hér en són- ar, en' það er ekki eins íslenzku^- legt orð, og rétt að það víki fyrir sónar. Um sónarinn hafa'margir lagt fram erindi, Margetts frá Eng- Hilmar Kristjónsson Á Hilmavi mæðir þetta ráð- stefnuhald mest og vonandi heppnast hún vel, svo að liann þurfi ekki að iðrast þeiss að hafa faxilð 'framhjá stórum þjóð- löndum og alla leið hingað út til síns litla föðurlainds. landi um rafmagnssónar til leit- ar yfir tiltekinn geira (Electron ic sector scanning sonar). Tucker, einnig Englendingur fjallar um framtíðarmöguleika sónarsins og þá stefnu sem lík- lagt er að sónartæiknin takL Vestnes frá Nonegi er með yfir- litserindi um núverandi sónar- tækni og notfcun sónarins. Þá er næst á ráðstefnunni fjall að um val fiskileitartækja, sem byggjast á hljómburði (acoustic) með tilliti til áötands og hegðun ar fisksins, og um það efni er lagt fram erindi frá norsku firsma, Simonsens Radio, Rúss- inn Kudryatev hefur tekið sam an erindi um gerð og notkun þeirra Mjómburðartækja, sem nú eru notuð tii að finna með fisk ag eins um tæki á veiðar- færunum sjálfum, sem stjórna latflaim/aiglnJiinlu, aetm í þiaiu gienigtuir. Síðasti hluti þessa erinda- flokks um fiskileit og aðferðir til að finna fisk fjallar um aðferðir til að kenna á fiskileitartækin og um það efnd leggur R. Bennett frá Englandi fram erindi, en hann er forstöðumaður IDU(Ind uistrial Development Unit) í Húll, sem er nýleg stofnun, sem hefur mjög gefið sig að þjáilfun fiski- skipstjóra, Simonsens Radio er einnig með erindi um svipað efni. KOSNINGASKRIFSTOFUR SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS UTAN REYKJAVÍKUR AKRANES: Kirkjubraut 4. Opin 10—22, sími (93)-2245. BORGARNES: Borgarbraut 1. Opin 17—19 og 20—22, sími 93-7351. PATREKSFJÖRÐUR: Sjálfstæðisihúsið Skjaldborg, opin 17—19 og 20—22, sími 1189. tSAFJÖRÐUR: Sjálfstæðishúsið, Hafnarstræti 12. Opin 13—18, sími (94)-3232. SAUÐARKROKUR: Aðalgata 8 (Sæborg). Opin 16—19 og 20—22, sími (95)-5310. SIGLUFJÖRÐUR: Sjálfstæðishúsið, Grundargötu 11. Opin 14—22, sími (96)-71154. AKUREVRI: Skipagata 12. Opin allan daginn, sími (96)-21504. NESKAUPSTABUR: Hafnarbraut 24 (Texas). Opin 17—19 og 20—22, sími 249. VESTMANNAEYJAR: Sjálfstæðishöllin, Vestmannabraut 19. Opin 14—22, símar (98)-1070 og 2233. SELFOSS: Austurvegur 1. Opin 17—22, sími (99)-1690. KEFLAVÍK: Sjálfstæðishúsið, Hafnargötu 46. Opin 14—18 og 20—22, sími (92)-2021, NJARÐVÍK: Hólagata 19. Opin 20—22, sími (92)-2795. HAFNARFJÖRÐUR: Sjálfstæðishúsið, Strandgötu 29. Opið allan daginn, sími 50228. GARÐAHREPPUR: Stórás 4—6. Opin 16—18 og 20—22, sími 51833. KÓPAVOGUR: Sjálfstæðishúsið, Borgarholtsbraut 6. Opin allan daginn, simi 40708 — 40310. SELTJARNARNES: Skólabraut 15. Opin 17—19 og 20—22, sími 26588. D-listinn er listi Sjálf stæðisflokksins

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.