Morgunblaðið - 02.06.1970, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 02.06.1970, Blaðsíða 11
I>U‘I -V- •' n;.»' i i -j'M .--i'.w !!;• i: - i»y MOBGHJNBiLAÐIÐ, Þ-RIÖJUDAOUR 2. JÚNÍ 1*970 ju r 11 s veitasti órnarkosninganna D-3isti 293 (235) 3 (3) G-listi 84 1 1966 kom fram C-listi vinstri mEínina og hlaut ha;nn 57 atfcvæSi og enigan kj örkm Hreppsnefn'darful'ltrúar í Njarð vlkuim eru: Ólafuir Siguirjónissoin (A) (Hilmar Þórarinisson (A) Bjami F. Halidórsson (B) Intgólfur Aðalsbeinsson (D) Áki Granz (D) ÁiSbjöm Gu'ðmundssou (D) Oddbenguir Eiríksson (G). Garðahreppur Á kjönskrá í Garðahreppi voru 1306. Atfcvæði greiddu 166 eða 90,1%. Úrslit. A-disti 134 (129) 0 (1) B-listi 175 (152) 1 (1) D-listi 653 (388) 3 (3) G-listi 109 ( 97) 1 (0). í hreppsniefnid Garðahrepps eiga eæti: Steinigirímiur Hermannason (B) Ólafuir G. Einarssan (D) Eiinar Halldórssdn (D) dr. Guminar Sigurðisson (D) Haligrímiuir Sæ-muindsson (G). Selt j arnarnes Á Seiiitjarnamesi voru 1076 á kjörskrá. Atkvæði greiddu 948. Úrslit: D-listi 587 (460) 3 (3) H-listi vinstiri manma 312 (314) 2 (2) í hireppsniefftid Seltjarniarmesis eiiga sæti: Karl B. Guðmuindsson (D) Kristinm P. Michelsen (D) Sigurgeir Sigurðeson (D) Njáilll Þorsteinisson (H) Njátl Ingjaldsson (H). Borgarnes í Borgarnesi greiddu 610 art- kvæði eða rúmiega 90%. A-disti Alþýðuflökks og óh. 113 B-listi 238 (269) 1 3 (4) D-listi 195 (175) 3 (2) G-liati 58 ( 63) 0 (1) Hreppsnefnidarfuliltrúar í Bong- amiesi eru: Ingi Inigimuandar (A) Þórður Pálmaison (B) Guðmundur Ingimundarson (B) Guðmumdur Siguirðsson (B) Bjöm Arason (D) Órn Símiomarson (D) Guðmiundur í. Waage (D) Hellissandur Á HeQlliissandi voru 299 á kjör- dkrá og greiddu 258 atfcvæði. Úrslit: A-listi 52 1 B-listi 51 ( 50) 1 (1) D-d'isti 96 (124) 2 (3) G-listi Aiþýðuibl. og ðh. 49 ( 75) 1 (1) HreppsrneÆndiarfuilltrúar á Heli- issandi eru: Kristján Alfansson (A) ÁrsæiM Jómsson (B) Kristján Guðmiumdsson (D) Kristimm Kristjánissom (D) Slkúli Alexainidersson (G). Ólafsvík í Ólafsvík kom aðeins einn listi fram og var hann því sjálf kjörimm. Hreppsmefndarfiulltxúar eru: Aliexander Stefánsson Böðvar Bjarmiason Elinbergur Sveinsson Hermann Hjartarson Tómas Guðnmmdsisoni Við kosningarnar 1966 hlaut H-ilisti, aimienniria borgara 351 atkvæði og 5 menm kjörna og I listi, lýðræðissinnaðra kjósenda Miaut 67 atfcvæði og engan kjör inn. Grundarf j ör ður í Grundarfdrði voru 356 á kjörskrá. Atkvæði greiddu 343 eða 97%. Úrslit: B-listi 124 (63) 2 (1) D-disti 150 (172) 2 (3) G-disti 64 (57) 1 (1) Hreppsnefndarfulltrúar í Grundafriði eru: Jónas Gestsson (B) Sigurberg Ámason (B) Halldór Finnsson (D) Aðalsteinn Friðfimnsson (D) Sigurvin Bergsson (G) Stykkishólmur í Stykfcishólmi voru 570 á kjörskrá. Atkvæði gireiddu 520, eða 91,2%. Úrsdit: A-diisti 76 (47) 1 (0) B-disti 93 (103) .1 (2) D-ilisti 181 (194) 3 (3) G-listi 80 (100) 1 (2) H-dis.tá óháðra kjósenda 72 1 Hreppsnefndarfulltrúar í Stykkishólmi eru: Ásgeir Ágústssom, (A) Kriistinn B. Gíslason (B) Jón Magnússon (D) Ágúst Bjartmars (D) Unnur Jónasdóttir (D) Ólafiur Jónsson (G) Þorvaldiur Guðmundsson (H). Patreksf j örður Á Patreksfirði vom 533 á kjör skrá. Atkvæði greiddu 470 eða 90,9%. Úrslit: A-disti 135 2 B4isti 110 2 D-ilisti 137 2 H-ddsti óháðra kjósenda 72 (130) 1 (2) 1966 buðu Alþýðuflokkur— Framsóknarflokkur og Sjállfstæð isflokfcur fram sameigindegan lista og hlaut hamn 301 atfcvæði og 5 menn kjörna HneppsnefndarfuUtrúar á Pat- reksfirði eru: Gumnar R. Pétursson (A) Ágúst H. Pétursson (A) Svavar Jóhannsson (B) Sigþór Ln.gólfsson (B) Ásmundur B. Olsen (D) Ólafiur H. Guðtojartsson (D) Jens Límdad Bjarnason (H). Bíldudalur Á Bíildudal vom 229 á kjör- sikrá Atkvæði greiddu 198, eða 90%. Úrslit: J-disti frjádislyndra kjósemda 68 2 K-fliisti ólháðra kjósenda 90 2 L-disti frjádslyndra flramíaras. 34 1 í kosnimgunum 1966 hlaut A- liisti óiháðra 94 atkvæði og 3 fulltrúa og B-disti, frjádsdyndra 79 atkvæðd og 2 fullltrúa. Hreppsnefndarflulltrúar á Bildudal eru: Sigurður Guðmundsson (J) Hannes Bjamason (J) Pétur Bjamason (K) Björn Magnússon (K) Sigrún Magnúsdóttir (L). Þingeyri Á Þingeyri voru 236 á kjör- skrá. Atkvæði greiddu 181 eða 78,7%. Úrslit: B-diiisti 54 (71) 1 (2) D-listi 58 (56) 2 (1) H-disiti óháðra kjósenda 30 1 I-diisti sjómanna og verkamanna 36 (36) 1 (1) í kosningunum 1966 kom fram listi Alþýðuflokksins og hlaut hamn 33 atkvæði og 1 mann kjör inn. Hreppsmefndarfudltrúar á Þing eyri em: Þórður Jónsson (B) Jónas Ólafsson (D) Leifur Þombergsson (D) Friðrik Magnússon (H) Kristján Þórarinsson (I) Flateyri 204 greiddu atkvæði í Flat- eyri, eða 78,8%. Úrsdit: D-listi 106 (92) 3 (2) E-disti vinstrisimnaðra kjósenda 90 2 í kosningumum 1966 hlaut listi Alþýðufllökksins og óháðra 53 atkvæði og 1 fulltrúa og B-listi Franrnsóknarflokksms og óháðra 68 atkvæði og 2 fulltrúa. Hreppsnefndarfulitrúar á Flat eyri em: Einar Oddur Kristjánsson (D) Guðmumdur Þorsteinsson (D) Guðmundur B. Þorláksson (D) Gunnlaugur Finnsson (E) Emil Hjartarson (E). Suðureyri Á Suðureyri voru 287 á kjör- skrá og greiddu 252 atkvæði. Úrslit: A-disti 49 (57) 1 (1) B-ddisiti 61 1 D-flisti 88 (71) 2 (2) G-listi 50 1 í kosningunum 1966 kom firam listi frjálslyndra vimstri manna og hlaut hann 86 atkvæði og 2 fulitrúa kjörna. Hreppsnefndarfiul'ltrúar á Suð ureyri eru: Páll Bjarnason (A) Þórður Ágúsit Ólafsson (B) Barði Theodórsson (D) Óskar Kristjánsson (D) Gestur Kristinsson (G) Bolungarvík í Bolungarvík greiddu 447 atfcvæði eða um 91%. Úrslit: B-listi 71 1 D4d®ti 240 5 H4i®ti óháðra 48 0 I4iisti vinstri manna 75 1 í kosningunum 1966 kom að- eins fram éinn listi í Bolunigar- vík og varð hann sjálfkjörinn. Hreppsnefndarfulltrúair í Bol- ungarvík eru: Guðmundur Magnússon (B) Jónatan Einarsson (D) Guðmundur B. Jónsson (D) Óiafur Kristjánsson (D) Hálfdám Einarsson (D) Fimnur Th. Jónsson (D) Karveil Pálmason (I). Hnífsdalur í Hnífsdad kom fram einn listi og var hann sjádfkjörinm. í hneppsnefnd eiga sœti: Guðmundur H. Ingóifsson Ólafur G. Oddason Guðmundur Th. Sigurðsson Inga Þ. JónsdóttÍT Bernharður Guðmundsson Bjarni Hal'idórsson Sigurgeir Jónsison. f kosningunum 1966 hlauit A- listi, vinstri manna 56 atkvæði og 2 kjörna og B4isti, Sjálfstæð iisflokksins oð Aiþýð.uflLo(kksins 119 atkv.d og 5 kjörna. Súðavík í Súðavík kom fram einn listi og var hann sjálfkjörinn. Hreppsnefnarfulltrúar þar eru: Kristján Sveiinbjömsson Halildór Magnússon Börkur Ákason Bjami Guðnason Kristján Jónatansson. Hólmavík Á Hólmavik kom fram eiinn listi og var hann sjáffifkjörinn. Hreppsnefndarfulltrúar eru: Bjami HaUdórsson Karl Loftsson Hams Sigurðsson Sjöfn Áisbjömsdóttir Kristján Jónsson. í kasninigunum 1966 hlaut listi Fr amsófcn arflokfcsins 108 aitkv. og 3 kjörna og listd fram faxasinma 60 atkv. og 2 kjörma. Blönduós Á Bdönduósi greiddu 366 at- kvæði, eða 91,5%. — Úrslit: D-listi 160 (155) 3 (2) H-listi w 157 (156) 2 (3) I-listi 46 0 Hreppsnefndarfulltrúar á Blönduósi em: Jón ísberg (D) Óli Anndegaard (D) Jón Kristinsson (D) Árni Jóhannslson (H) Jónas Tryggvaison (H) Skagaströnd Á Skagastrond greiddu 254 at kvæði, eða 86,4%. — Úrslit: A-listi 57 (55) 1 (1) B-listi 50 (38) 1 (1) D-lisfi 104 (83) 2 (2) G-listi 35 (55) 1 (1) Hreppsnefndarfulltrúar Skagaströnd eru: Guðmundur Jóhannesson (A) Jón Jónsson (B) Adolf Bemdsen (D) Sveiinn Ingólfsison (D) Kristinn Jóhannsson (G) Dalvík Á Dalvík greiddu 511 atkvæði, eða 84,2%. — Úrslit: A-lisiti 148 2 B-listi 192 (184) 3 (3) D-listi 156 (104) 2 (1) 1966 hlutu Alþýðuflottdksmenn og óháðir 75 aitkvæði og 1 full- trúa og óháðiir vinatri menn 105 atkvæði og 2 fulltrúa. Hreppsnefndarfulltrúar á Dal- vík eru: Jóhannes Haraldsson (A) Ingólfur Jónsson (A) Baldvin Magnússon (B) Gylfi Bjömsson (B) Valgerður Guðmuindsdóttir (B) Óskar Jónsson (D) Hallgrímur Antonsson (D) Raufarhöfn Á Raufarhöfn greiddu um 200 atkvæði. Úrslit urðu þesisi: G-listi 88 2 H-listi 112 3 1966 kom fram einn listi á Raufarhöfn og var sjálfkjörinn. Hreppsn'efndarfulltrúar eru: Guðlmundur Lúðvíksson (G) Angantýr Einarsson (G) Páld Árnason (H) Hilmar Ágústsson (H) Jónas Finnbogason (H) Þórshöfn Á Þóráhöfn kom fram einn listi og var sjálflkjörinn. Hreppsnefndarfulltrúar eru: Pálmi Ólafsson Sigurður Sigurjónssan Jóhann Jónasson Sigurður Tryggvason Bjami Aðalgeinsson. 1966 hlaut listi Vilhjálms Sig- tryggssonar 79 atkv. og 2 fulltr. og listi frjálslyndra kjósenda 104 atkvæði og 3 fulltrúa. Egilsstaðir Á Egilsstöðum vom 345 á kjöj* Skrá og greiddu 315 aitkvæði eða 91%. — Úrslit: B-listi 161 D-listi 49 G-listi (80) 3 1 (2) 43 H-listi (36) 0 (1) 53 (41) 1 (1) í kosningunum 1966 kom einn ig fram I-listi, óháðra kjósenda á Egilsistöðum og hlaut hann 41 afkvæði og 1 fulltrúa kjörinn. Hreppsnefndarfulltrúar á Eg- ilsstöðum eru: Guðmundur Magnússon (B) Magnús Einarsson (B) Vilhjálmur Sigurbjömsson (B) Þórður Benediktsson (D) Sveinn Jónsson (H) Eskif jörður Á Eskifirði voru 526 á kjör- Skrá. Atkvæði greiddu 462 eða 85%. — Úrslit: A-listi 76 (78) 1 (1) B-lisíi 110 (125) 2 (3) D-listi 122 (117) 2 (2) G-listi 117 (78) 2 (1) J-listi 23 0 Hreppsnefndarfulltrúar Eskifirði eru: Steinn Jónsson (A) Sigmar Hjelm (B) Sigtryggur Hreggviðsson (B) Guðm. Á. Auðbjömisison (D) Herdís Hermóðsdóttir (D) Alfreð Guðnason (G) Grétar Sveinsison (G) Reyðarfjörður Á Reyðarfirði vom 347 á kjör skrá, atkvæði greiddu 326, eða 93,9%. B-disti — Úrslit: 76 (68) 2 (2) D-lisíi 57 (65) 1 (1) G-listi 47 (57) 1 (1) K-listi 64 1 M-listi 79 (113) 2 (3) Hreppsnefndarfulltmar á Reyðarfirði em: Bjöm Eysteinsson (B) Guðjón Þórarinsson (B) Arnþór Þórólfsson (D) Helgi Seljan (G) Sigfús Guðlaugsson (K) Marinó Sigurbjörnsson (M) Hjalti Gunnarsson (M) Fáskrúðs- fjörður Á Fáskrúðsfirði vom 492 á kjörskrá. Atkvæði greiddu 413 eða 85,5%. — Úrslit: Framhald á bls. 19

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.