Morgunblaðið - 02.06.1970, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 02.06.1970, Blaðsíða 15
MORGUNIBLAÐIÐ, Þ'RIÐJU'DAGUR 2. JÚNÍ 1970 15 Átök harðna við Súez Sovézkir hernaðarráðunautar að baki skyndiárásum Egypta Ríkarður Jónsson stendur þarna við skírnarfontinn úr Prest- bakkakirkju á Síðu, en í tréútskurðinum á fontinum er Eld- messan útfaerð. — Ljéemiyimd Mongulnibl. Svieliinin Þoinmófflasoin. Ríkarðssýningin: Ótrúlegur f jöldi listmuna Yfirlitssýning á verkum Ríkarðs Jónssonar opnuð Sýnishorn úr þúsundum verka Tel Aviv, 1. júnií. NTB-AP FLUGVÉLAR ísraelsmanna héldu uppi stöðugum loftárásum á stöðvar Egypta fyrir sunnan Súezskurð um helgina. Voru þessar árásarferðir famar í hefndarskyni við launsátur, sem egypzkir hermenn höfðu gert fyrir ísraelskum herflokkum á tveimur stöðum austan skurðar- ins, þar sem 13 menn af liði Israelsmanna höfðu fallið. Sprenigjfufþoitiur israielsmamina fluigu í hópuim yfir skiurðinn saimfleytt í 18 klulktouistuinidir á lauigardaig til áráisa á stö'ðvar Bgiypta ag tók hver sveitin við af aininiarrd, þanruiig að eklkie-rt lát varð á árásuiniuim. 1 gær gerðu ísira&lsmiemn einm fjörar loftárásir ag stóð eán þeiirra í fiimim klutofauisbuinidir. Talsimaðiur Israelislhers hefur lýst því yfir, að allair hafi fluigivélarniar snúið aftur heilair á húfii. ÁRASIR EGÝPTA VEL SKIPULAGÐAR Árásir Bgypta yfir Skiurðiiinin voru betur skipulaigðiar ein niotokrar hiermidarvierkialárásir, seim þeir hafa gert t’il þessa. Biðu ísraeisimietnn mieira miann- tján í þesisium árásium en motokr- uim öðruim á einium dieigi fré því í sex ðaiga stríðiimu. Er þetta í DAG verður opnuð yfirlits- sýning á verkum Ríkarðs Jónssonar útskurðarmeistara og myndhöggvara. Sýningin er haldin í Casa Nova, sýn- ingarsal Memntaskólans í Reykjavík og stendur ættfólk Ríkarðs og hann sjálfur fyrir sýningunni, sem reyndar átti að halda í tilefni 80 ára af- mælisins hans, en hann er nú 81 árs. Með þessari sýningn gefst almeimingi kostur á að sjá sýnishom af þeim ótrúlega fjölda verka sem Ríkarður hefur unnið, en verk hans eru dreifð út um allt ísland og víða erlendis. Á sýnliniguininli eriu taeplieiga 200 miuinfir, tréú'tislkiuirlðlr,, högg- myinidlir, baikiniinlgar, taairaúit- stoumðiuir og fleliina, Ekltoi er til tala á þaiim fjöidia liis'tiavarka, sam Rítoairlðluir hefiur uininiði, en hainin slkiptiir miöirgiuim þúsuinid- uim. Á þasslató sýnlimigu aru miargir önidvagiisigr(ipiir, efltiiir hanin og miá þair nieiflma Rík- airös-sipagilinin sam va-r próif- vertoefinli hiams, 19 ána gamials, ’hjé Gtefiáni Eiríksisiymli tré- skuirðlainmiaiBtaina, an RStoarðluir laiulk viið spegiiitoin á 27 dög- um, þó aið hainin hafðii til þess varks 4 vitouir. Ánimairis' er spegilliiimn gott dæmli uim. iaif- kost Rítoanðis, því áð í þeisiauim göimlu listigridinlum, útstoiuirði og ainidlitíáhöggmiyinidiuim hefiuir hanin vedilð hriailniaStia eldfjiall, svo mdklil enu aftoöislt ihainls. — Geimfar Framhald af bls. 1 ur. Fór Nifaoliayev í fjögurra diaga geimfeirð rraeð geimskip- iiniu Vos'boto;-3 í ágúsrt 19*62. Sevastiamov er nýliðli í geimn- um. Hainin er 34 ára, og hefur starfaið í fliuigvélaiðimaðiinum. Hanin er einnig tovæinitur og á sjö ára dótrtiur. Nioktouir hiulnidinuð lágmyn/diir og sbanidmiynidiir liggjia eftiir hanm áiuto 'þúsiuinda iaf últisfauirið- anmynidiuim og öðinu og þass má geta að Ríkiarðiuir Iheáuir teiknaið öll siín útskiuir'ðáirverk sénstiaklaga, oam og ömniuir verto. Mleiðial lanimariria mienkna gnipa á sýhilniguininli miá miefnia Glímiu hanniið fnaaga, Skíriniairfianibinm úir PrieStibatotoakliirkju á Síðlu, en þair útfærir Ríkainðlu/r í útSkiunð'inuim Eldimiesisu Jómis Sbeilnlgrímissaniar, séiria. Þieiss mlá geta -að v'eriilð er að neista tolapellu þar auistuir frá til mlininíinigar um séna Jóm Stielin,- gnimsson. Þá mlá mieifinia toriists- lítoniaStóiið úr Biessaötialðlatoiirlkj'u, baðtatíofumynd úir Kientraaria- slkóla Islanris, næiðiuistólinin á Hvaninieyri og fieina. Ymigsitía verikilð á sýmingiulnmii er lág- mynid af Stíefánii Ólaifissyinii istaáldi frá Vailianiesi, en Rík- -ariðuir laulk við hama fyinir dköffnimiu, -an. elzltla varlktið á sýmiiniguminii eiriu taflmeinm sem Ríkarðuir gerði 12 ária gamiall. Ulm þessar munidir vininiur liistlaimiaðuiriinin að gerð tanjóst- mýnldar -af ÁSgöirii Ásgeiiris- ■synii fyrirvenanidii forHaba ís- lanids, Mest af verlkuiniuim á sýtn- iniguninii enu flemgin úr Reytojia- vik, en eimniig anu miörig úban af iianidi. Rikarölur hóf iniám í útStounðii 17 ána gamiall hj'á Stíefánii Ei- níkssynd ánið 1905, em hianin útStoriifaðist í því námi 19 ána, fymStiur íslenidimga til þess áð miema þá lisrtigrein á íslandli. Hanin var viið nlám erlemriiis £ná 1995—.1(912, fyinst hjá Bim- ani Jómissyinli mymdlhöggvaina og síðan í LiStiaiatoariiemiíuininli í Kaupmamniahöiflm. Allam þanin tímia sam hamrn srtlundialðii oám í Kauipmianmiahöfn vairið hantn ■að Vininia fyiriir sér jiaflnhiilða niámi og gerðd þaið mieð varto- flftijóm á ibréslkiuirðairvenkistiæði þar. Fraimlhaldisnlám stuíndaðS hamn á ítalíiu 1920 í éiltt ár, ien elinis og fyrir er aagt er hamin bæðii ú'tlæinðuir últskuinðarmiaist ami og mynidlhoggviarii. M'örg þau verlk sam Rítoairðiur hetflur sltooilið út hefluir hainm móitíað í leir fyrSt og steypt í gíöfls. Meðal þeinria miöffigu vartoa Rítoarfðs, sem enu 'eriendiis má imeflnia nnairiga fluindarlhaimina, en þeilr enu í eilgu t. d. Samieiim- uiðu þjóðianmla, Kainiadiaistjóirmiar, Nonðuirlamdiaráðls og eimn er í digu Maio fonmiaininis, *an Ein- iair Olgeimsisom gaf Mao fundiar- hamiar á síraum 'tíimia. Þá má einlnlig gefla þeas að Ríkianðuir heflur siýnrt á sýnlimigum víða ttm larad, t. d. á heiimssýmiinig- umind í Niew Yarlk 193i6, en yfiirlitssýnling á veirlklum baini3 hefluir 'etotoi verið baldliln Síðan 1918. Fyirh- 35 áriuim vair bald- 'in sýmiing á höggmyindum eftilr hanin og því er hér um ein- Sfiátot 'taékiifaeni að ræðia. Sýn- iragiin vemðluir opirauð í diag kl. 14 og verðiur hún opám dag bverin frlá kl. 1'4—22 tíil 14. júní og isýndinigin verður elklki frlamlenlgd. Verði látinn laus Mostovu, 1. júraí — NTB TVEIR þeitoktir sovézkir vísinda- menm á sviði kjiariniortouvísimidia hiafa látið fana fré sér ásfaorum um að Pjotr Grigorentoo, fyrrum herShöfðiingi, vei'ðd látiran 1-aus, en hiomium hefur verið haldið inirailakiuðum á geðveikraihæli. Segir frá þeasu í Skjali, sem genigur mianmia á meðal milli er- skýrt á þairan vag, að sovézfair herniaðarrá'ðumautar hafi skipu- laiglt árásdrruar. Þegar egypzkiu herflolkikiarnir hörfuiðu aftur suð- ur yfir Súiezskurð, héldu egypztoar stórstootaliðssveitir uippi miikilli siko'thríð þeiim til verndar og Síðam toomu flug- vélar ■ á vettvang oig gerðu árás- ir á hierfloto'kía ísraelismaninia, sem-sóttu að. Y. Gaviish herslhöfðinigi, sem áður hefur stjónraað herliði ísnae'lsmjaininia mieðfnam Súez- Stourði, hefiur látíð sivo um mæit í útvarpsviiðtali, að harnn teldi ekltoi, aið þessar áráisir taenitu t.il nieininiar voirsótomar Egypba. Hairan taldi, að tilviist sovézkra herniað'arráðumiauta í Egyptalandi hefðli gert þaö kieift fyrir Egypta að beiraa miætti sínium að herliði ísraels- manrna meðfram Stourðdnum, sötoum þass að Egyptar gærtu treyst því, aö Soivétmeran myradiu stianda til varraar að bafaii þeirra. Talsmaður egypzku hierstjórn- ariraraair hefur skýrt svo frá, að miargir tugir ísraielsimanmia hefðú verið felldir í þessum tveimur skyndiárásium Egypta ag að tvær flugvélar ís'raielsmiainmia h-efðu verið stootiniar ndðiur. Þá hefðu eninfremur veriö eyðilagðir mangir skri'ðdrekiar fyrir ísraels- miöniniuim á lauigardaig, en blaðíð A1 Ahram hefur komizt svo að orði, að þær áráisir séu upþhaf- ið að kiafiaiskiluim í baráttunini við ísraiel. SKÓLABARN DREPIÖ Eitt ísraelStot skólaibarn var drepið og fiamm særð, auk þriggja fudloirðiininia í flug- skeytaiárás arabiskra skæru- liðia á þorp fyrir sunirjan Gali- leuvatm, Er þeitta öoniur áráus- in á. Skólabörn á tveimur vik- uim, em 22. m-aí v-oru 8 börm drepin, er arabiiskir skœruiiðar réðuist á vagn, sem flutti stoóla- börn rétt suniman landamær- an.na við Líbainon. Meirihluti bainidarísikra öld- uragardeilda'rþiragmaniraa, þar á mieðal rraargir, sieim lýst hafa yfir aindistöðu siinmi víð aðgerð- irraar í Indókíinia, eru taldir muinu leiggjia harit aið Nixon for- seta að lýsia því þagar í stað yfir, að haran sé reiðubúiran tál þess að seljia ísT'aieilisimöininium 125 nýjiar herþotur. Vélskóla * Islands slitið VÉLSKÓLA ÍSlands var slitið í 55. sinrn laugairdaigi'nm 30. miaí. Mikil aðsöton ©r að skólan'Uim og voru 'raemendur í vetur 214 tais- inis í 10 bekkjardeiM'Uim. Auik þeinrar keramslu sem fram fer í Reýkjavík er toemrat 1. og anmað stig á Akureyri og 1. stig í Vest- manmiaeyjuim. í ráði er alð 2. stigs taeranslia hefjist næsta haiust í Vestmanraaeyjum og er það niú í undiirbúníingi. Skólasrtjóri er Guraniacr Bjanraason. 1. stigi laulk í Reýkjavík, Atour- eyri og Vestmararaaeyjum 28. fe- brúar og voru afhemt samitails 109 skírteini 1. stigs, en samtals 230 stoírteini vonu afherat tiil al'lira fj öguirra stiga stoálans. leradra fréttaimianma í Mostovu. Margir tounirair vísimdamenm hafa erarafreimur faöð þeisis á leit við stjónniarvöldim, að vilður- toenindur erfðafræðiprófeissor, Jaures Medvedev, verði látiran lauis, en Medvedev var tefcimm til raransóknar ó sun'raudag af sér- fræðiragum, sem toomusit að þairri mi'ðunstöðu, að hamm væri heilbrigður, en hanm verður hafður í hialdi í vitou til við- bótar til fretoari ramirasókmia. Flóðin í Dóná vaxa enn Búlkianest, 1. júnií — NTB NEYÐARÁSTANDIÐ af völduim flóðaninia í Rúmemiíu versraaði emn vemulaga í daig. Á 960 tom lemgju meðfram böktoum Dónár virana niú tugir þúsuinda verkaimiamnia og hermarana af örvæntimgar- toniúraum mætti að þ-ví að haldia aftur af vatnisflóðuraum, sem í diag urðu meiri en ruoklkru sirani fyrr. Gífurlegt tjón toefur orðið í 37 af sýsluim lamdisins, þar seim vatni'ð hefur elkltoi eiraumgiB flætt yfir lágliendáið, heldur einm- ig yfir svæði, seim hærra liggja ag nú er röðin kamin að suður héruðum Rúmenlíu. Flóðim í Dániá eru nú tekim að ná lamigt ndður eftir fljótirau og þar er geirt ráð fyrir verstu flóðuiniuim á tírmabiLinu fram til 11. júmL — Efstu menn Framhald af bls. 3 meirihlutavaldi Sjálfstæðis- floiktosins í borgarstjórn Reykja víkiur yrði aðeins hrundið með því, að Aiþýðuba.ndalagið héldi sínum þremur borga'rfulltrúum. Á miilli þessara kvarnarsteina málaðist verulagiur hluti þess fylgis, sem Sósíalistafélag Reykja víkur raunverulega á meðal al- þýðu manna — vegna hug- sjóna þess og óhvitauls vilja til að beina stéttabaráttu ísienzkr- ar alþýðu, af fiullrti aivöru, að því að svipta stéttarandstæðing inn völdum hans — etoki aðeins í borgarstjórn Reykjavítour, held ur einnig í þjóðfélaginu í beild. Þessi sundruðu átök andstæð- inga Sjálfstæðisfloktosins björg- uðu völdum hane í borgarstjórii inni, enn einu sinni. Áður en framboð til borgar- stjórnarinnar voru áikveðin, benti Sósíalliistafélag Reykjavík- ur á leið, sem öruggiega hefði dugað tii að hnetokja meiriíhluta valdi Sjálfstæðisflotoksins í bongarsitjórn. Þeirri leið var hafnað. Þess vegna er það ekki Sósíal istafélag Reykjavílkur, sem ber ábyrgð á því, að Sjáilfstæðis- flokkurinn hélt velli — beldur hvílir sú ábyrgð á „stóru" flokk unum, sem í hofmóði sín-um höfn uðu sameiningarleið Sósíálista- félagsins. Þá reikninga eiiga þeir eftir að greiða alþýðu þessa lands. — Sjálfboðaliðar Framhald af bls. 1 Karrabódíu, verður þá uirant a‘ð senda til beinna bardiaigia gegn liði tooimmúnista. Hiins vegair á Kambódía að láta he'nmönrauin- uim í té útbúnað og vopra og gneiða laun þeirra. Thaileirazk etjórniarv'öld hafa áður tilkynmt, að þau myindu senda 20 fallbyssuibáta, siem eiga að vinina að ©fltárliti meiðfnam Metoonig-fljótiinu. Þá miun Thiai- larad að autoi laggj-a til eiin- taeniniisbúininga og araraan búiniað handa 10.000 möranium og ammast hönmuiraarflug meðfnam landa- mæruim Kaim'bódíu og Thailainds. Haft var eftir Tharaom, að ríkisstjónndin myradi leita til sjiálfhóðialiða á mieðal mamma úr varaliðssveitum Thailamds og á mie'ðal borgama þar af kaim- bódísikium upprunia. Saigði hamm, að það væri betra að berjast við óvilrairaa erlenidis en bíða eftir þeim heiima fyrir. Skæruliðar Víetconig gerðu að nýju árás á bæiinin Dalat í Suð- ur-Víetniam í dag en að þessu sinrai úr öruiggri fjarlæg'ð. Skiutu skæruliðaimir af spremigjuivörp- um og fallbyssum á stórskota- liðssveit Bairadiaríkjiamarana, siem nú er í Daliat. Þá voru eirarailg gerðar árásir á Huie og lentu 10 flugskeyti smiíðuð í Sovétníkj- unium á bonginmi mieð þeim af- leiðinigiuim, að 1 óbreyttur bot-g- ari be.i'ð baraa, en 14 aðrir særðusit.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.