Morgunblaðið - 25.07.1970, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 25.07.1970, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 25. JÚLÍ 1970 Mikil aukning þega Lof tleiða - og sætanýtingin betri en s.l. ár far- Á FIMM fynsltiu iméniuíðtuini ánsing 1970 fjölgiaöli flairþeguim Loftleio'a hf. um 44,4% ef ímíðað er við satmia tíimiabil áirsáinis H9Ö9 og wwu saimitals 71.589. Nýttíiir siætakíló- imieitirair hækkulðiu uim 24,2% upp í 570.643.716 km og mýrtltliir far- þegaflurtmámlgatólómiertjnair hæfck- uðu ulm 43,7% uipp í 3i95.516.269 fcm. Sætainýiíilnig vairð ©9,3 % og er þaið 9,4% foæfckuin frá fynria áiri. en sem kutniniuigt er hefuir orcSið veruleg aulkning á flugflotia þeirii er Lofitlaiðir hf. hatfia yfiir að ráðla. Vönuiflultiniinigair j'Ufcuislt 'diminíg veirulega á fimim fyinsitu miárauiðiuim ámsáinis og var mýtiiinigín 71,6% — bæfckalðli uim 6,7%. Vanuleg arufciing vanð edminiig á fainþagafiu'tniiniguim iniað Initer- miatiomial Air Biahiaimia, fymsltlu flimim n-uánuiðli ánsinis eðla 56% milðlað við aamia tíimia 1969 og vair farþegartialam nú 17.318. Hæfckaðli særtiainýtiragin þar uni 14,4% frá 1960. „Af staða Bandaríkja- manna er jákvæðari" - en ég haf ði búizt við, segir Kekkonen Waslhington, 24. júlí — NTB „AFSTADA Bandaríkjanna er jákvæffari en ég hafði fyrírfram búizt við. Munurinn á heimsókn minni nú og 1961 er fyrst og fremst sá, að Bandaríkin eru já- kvæðari og hafa meiri trú á hlut- leysisstefnu Finnlands," sagði Kekkonen, Finnlandsforseti, á fundi með blaðamönnum í dag, en hann er nú í opinberri heim- sókn í Bandaríkjunum. Fininiski forseitinm lýsti ánœgju simmi með heimisiókn sína. Þá saigði finnsikur talsmaður í föru- meyti forsietans í daig, að afsitaða Baindaríkjanimiainna væri mjög jiákvæð. „Enginm vafi er á því, a'ð okfour hefur tekizt að sannfæra þá uim að hlutleysi okkar sé raun verulegt," siagði talsmaourimn. f dag lauk hinni opimiberu heim sokn Kekfconiens í Washingtom með mottoku í fínirasfca sendiráð- iniu, þar sem siaman voru komin miörg humdruð gasta. Fyrr í dag bauið Keikkonien William Bogers, utianríkisná'ðlherra Bamdaríkj.amma til hádiegisverðar og rniorguirwerð angestur hans var Maurice Stans, viðBikiptamélaráðlherra. í dag lagði Kekonem einmig blómsveig á leilðd óþetokta hermiannsins í Arlinigton-kinkjuigarði. Kekfconen mun einkum hafa rætt við Sfans, viðHkiptaimálaráð hierra, urn mögufeifca á því að Finnar smíðuðu ísbrjóta fyrir bamidaríska flotanin. Þá var eininig rætt uim ým.is viðskiptamál önm- ur, m..a. áhrif þaiu, sem hugsan- legiar innflxitninigslhömlur Banda- ríkj.anirua kyniniu aið hafa á út- flutninig Finmlamd's. Á miongun, lauigardag, heldur Kakkomien til Bo'Siton, þar sem bamin hyglgst stoooa hiafrannsókna stöð. Einniig hieimisækir haran bæ- inn Fitchborg, þar sem margir Bandarílkjamenn af _ finnsku bergi brotnár búa. Áður en Kekkoniein beldur heimleiðiis á mániudiagskvöld mium hann koima við í New York og ræða við U Tm/anrt, framfcvæmdasitjóra Sam- eiinuou þjóðairana og hitta John LindSay, borgarstjóra. Chou í heimsókn til Parísar? París, 23. júlí — NTB ANDRÉ Bettencourt, hinn f ranski ráðherra áætlunarmála, kom í Hannibal oddviti Ræktar landið og flýgur á fundi HANNIBAL Valdimarsson, forseti Alþýðusambamds fs- lands, er orðinn oddviti í Ket ilsstaðahreppi. Hann er sem kunnugt er bóndi í Selárdal og var kosinn í hreppsnefnd í nýafstöðnum sveitarstjórn- arkosingum. Mbl. hringdi í gær til Hannibals og spurði hinn nýkjörna embættismiann almennra tíðinda úr hreppi hans. Hannibal sagði að þar væri fátt stórtíðinda. Tún spretta seint vegna kuldanna og kal er með versta móti. Sláttur er byrjaður á einum bæ, en aðrir bændur fresta heyskap fram að mánaðamótum. Þó er spretta nú orðin undir það að vena í meðallagi. Sjálfur kvaðst Hannibal ekki byrjaður að sl'á. — Víð erum að ganga frá nýrækt, sagði hann. Jarðýta frá Verzl- un'arsambandinu er að frum- vinna 6 hektara lands og við erum að ljúka við að sá í og valta aðra 4—5 hektara. Hve mikil stækkun? Það eru um 30% af Selárdalstúni. Sjö býli eru í byggð í hreppnum, og Hannibal sagði að væru stórframkvæmdir á Hvestu, Fífustöðum og Grænu hlíð. — Reynt er að basla hér eins o-g^ annars staðar, sagði hann. Á Hvestu eru 20—30 kýr í fjósi og 400 fjár, blandað bú í Grænuhlíð og verið að vimna það upp og stórt fjárbú. á Fífustöðum, 600—700 fjár, með stærstu fjárbúum á Vest- fjörðum. Sjálfur kvaðst Hannibal hafa lítið bú, hafði um 150 á fóðrum í vetur. Hafði orðið 180 fjár, en hann fækkaði í haust vegna slæms útlits með hey, sem þó rættist úr. — Það er eng:n hætta á að Ketilsstaðahreppur leggist í eyði, sagði Hannibal. Byggðin hefur bara verið umsikipulögð vegna bneyttra aðstæðna. Áður var fjörðurinn fullur af fiski og allir stunduðu sjóinn. En þegar fiskurinn hvarf, þá breyttist þetta. Jörðunum fækkaði í dölunum og eftir gaerkvöldi til Parísar eftir tveggja vikna langa heimsókn til Kína. Skýrði Bettencourt frá því við komuna, að hann hefði rætt við Mao-Tse-Tung, formann, Lin Piao, marskálk og varaformann, og Chou En-Lai, forsætisráðherra Kína. Að því er ráðherriann sa.gði, miarkaiðí heimisiókn hans tímamót í saimsfciptuim Kína og Frakk- landis. Kvaðst hanm hafa vakið máls á því, að Ghoiu, fonsœtisráð- hierra, ellegjar einihver amnar kín- venskur náðlherra, kæmi í opin- bena heimisóton til Parísiar. Ráohernanm sagði, að viðræð- urnar við Kínverja hefðu farið fram á vinsamleigan hátt. „Enda þótt mikill muniur sé á stjórn- málakerfi lamd'amiraa, sýndu við- ræðurmiar svo ekiki verður um villzt, aið Frakkland og Kíma enu sömiu stooiðuiraar varðandi ýmis mál," sagði Bettemcourt. Bettencourt vildi ekki svara spurnimgum fréttaman'raa ura það, hvort hanm hefði hitt Norodom Sihamouik, fyrruim þjóðlliöfðingja Kambódíu, á mieðan hann dvaldi í Pefcimig. ,,Ég fór til þesis að ræða við kínvenstoa ráðiamemm," var eiraa svarið, sem ráðmierranm gaf. urðu fáar stórar jarðir. Það er þróurain. Við spurðum Hannibal, hvort hann væri lítið í borg- inni. Hann kvaðst verða að bregða sér þangað dag og dag. En lítil flugbraut væri fyrir neðan túnið og bann gæti verið kominn til borgarinnar eftir klukkustund þeglar boð- aður væri fundur. Hann þyrfti oft að skreppa til fundarhalda. T:l dæmis færi bann í dag til Hóimavíkur og kæmi aftur í kvöld. Þá sækti hann lítil flugvél. Það væri greiðfært um landið í loft- inu. Þetta væri mdkið breytt. Þegar hann var strákur, tók 6 klukkustundir að arka til Bíidudals. Spánarferðir á vegum Úrvals VEGNA mikillar eftirspurnar eft ir Spánarferðum að undanförnu hefur ferðaskrifstofan Úrval h.f. ákveðið að efna til tveggja Mall- orca-ferða hinn 8. og 21. septem- ber, og stendur ferðin í 15 daga. Er flogið með þotu Flugfélags íslands beint til Falma og er flug tíminn 5 klst. Panðlasknifstiofan Ihefuir tnyggt sér 'gortlt gisrtlirýmli fynir faffiþega isámia, aö þvi er segfiir í frétt'artil- kyminlinigu frá Úrvalli. Geta fair- þegiar vaiilð á mlilli . dvalar í Palmia sjálfrli, eða á þefckrtiuisrtu ba'ðsrtiröniduinium métlt ultan við boirigliraa. Venðliið er mlisimiuiniandi efltir gi'Sltlihúiguim.. Ódýnasrtia ferlðlin er á tar. 113.800, og eir þá búið á penis- ion-hóteli; eiininiig miá flá ibúðlir mieið eldlhúis'i og er verlð f anðlammla miað slílkrf gisitlingiu H6.8O0. Vemð á 1. flofctos B höteii er 21.800 kr. og á fyrsrtia floktas A 28.990 kr. Reymdir ísl. flanattsltrjómair verlða í fenðium þasisum, og slkipuiagiðiar ferðliir uim eyjiumia., niáigiriainmiaeyjiair og eiras yfir til Spániar og Aflnílku. Fræðsluyf irvöld sjá um æskulýðsmálin Rætt við John Young fráSkotlandi EINN af fararstjórum skozka ungmennakórsins, sem hér var í heimsókn á dögunum, var John Young, þekktur æskulýðsfrömuður í Glasgow. Morgunblaðið kom að máli við hann og fékk hann til að lýsa í stuttu máli þessari til- högun æskulýðsmála í heima- borg sinni. Hann sagði: Það er slkoðun yfirvalda í Skotlandi, að fræðsluyfir- völd eigi ekki einungis að annast kennslu barna og urag- linga í skólum, heldur líka að sjá um alhliða fræðslu og menntun almennings, sem. á að duga honuim alla ævina. Menntun til lífstíðar — þetta eru einkunnarorð okkar. — í framhaldi af þessari W0:í — Kreml Framhald af lils. 1 uir, an Miíkhiafilov, seim beifluir ver- ilð yfiinr'itskoolart í fimm áir, eir kallaðuir íbaldiggamiuir 'Stalínisrtíi. Pjó'nir 'báltiteiertitlir yflinmieinin áinó'ð- ums- og upplýsiintgaimála voru sviptiir embæltitiulm í aipríl, em að- einis tvæir brottvitoniiinlgar ítnaiía vaniið opámberliega staíðfestiair. Ýmisiar ásitæfflur hafla verið tíil- gnaimdiair fynir þessum bnotltvikn- imguim, mieðial ainimans óániaagj'a mieð áinó'ðuirelhenfenðíinla fyrir Len- ínis-afmiælið í voir. Enigin opánlbar srtiafðlfieisíiiinig hiefuir fenigizit á fynili frétóuim uim, aið Viadim/iir Sbepa- kov, sem vair viíkiið úir amlbætiti yfinmianiras ámóðuinsd'aildair imiið- gtjómniamimnia'r, varðli skipaðluir siand'iheirna í Pekiing. Mkoia N. Mesyalhsev, sem vék útr ennbættii formiainims útvarpsnáðis fyniir Ser- gai Lápin, mum takia við sanidi- banrae'mlbætrti í Ásitmalíu. Aiex'eli Rorruainiov, siem frétitlir hanmidu alð viikiB Ibefðli veniið úir isrtiainfli flor- mamnis kvilkmymdairéðis., virffisit anin gegma því starfi. stefnu hafa fræðsluyfirvöld umsjón með rekstri nokkur hundruða æsikulýðsheimila í Glasgow-borg, seim telur um eina milljón íbúa. Þar er lögð áherzla á skemmtun og fræðslu notokuð jafnhliða, þannig að bugir ung.linganna beinist smáim saman að æðri menntun, sígildri tónlist, list- um og öðru slíku. — Fræðsluyfirvöldin sjá einnig um rakstur nokkurs konar félagsheima í nýjum hverfum. Það hefur komið í ljós, að þegar gömlu hverf- in hverfa vegna nýrra fraim- kvæmda, þá á fólkið, sem það an flytur í ný umlhverfi, erf- itt með að fella sig inn í nýtt umhverfi. Þerta fólk hefur týnt niður öllum þeim siðum og venjum, sem bundin voru gamla hverfinu, og það hefur orðið að skilja við flesta ef ekki alla gamla vini. í félags heimilunum reynum við að skapa þessu fóki nýja vini, nýjar venjur og siði, til að því gangi sem bezt að setjast að í nýja hverfinu. — Við eigum við unglinga- vandamál að striða í Glasgow eins og yfirvöld í öðrum stór- borgum. Ég á sæti í einum af nokkrum unglingadómstól- um, og þar tokum við fyrir mál unglinga, sem hafa lent á glapstigum. Fæstir þessara unglinga eru afbrotamenn í rauninni, og því forðumst við refsingar í lengstu lög. Mörg um þeirra nægir sá skrekkur, sem fylgir því að koma fyrir dómstól, og við sjáum þá aldrei aftur. En það eru líka þó nokkrir unglingar, sem leiðast út á þessar brautir, og við verðum að grípa í taum- ana og koma þeim fyrir á sér stöikum heimilum. — Ég. var dálítið undrandi, þegar ég kom hingað og sá, að þið hafið lírtil æsikulýðs- ráð á hverjum stað til að ann ast mál. Ég tel 'hitt fyrir- komulagið heppilegra, bæði vegna þess að fjármagnið nýt ist þannig betur og lika vegna þess að hæfir einstaklingar geta þannig komið að meira gagni. Yfirvöldin veita miklu fé í þessa starfsemi og það er einimitt þetta fjárrnagn, sam gerir okkur kleyft að halda uppi sairnskiptum við æsku annarra landa með heimsókn- um og ferðalögum. — Ég á sæti í 18 manna nefnd, sem hefur það hlut- verk að gera tillögur um breytta og bætta tilhögun á menntamálum á áttunda ára- tugnum. Við í þessari nefnd munum í því sambandi taka fyrir æskulýðsmálin, því þau eru mikilsverður þáttur í menntuninni, sem á að gilda til lífstíðar.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.