Morgunblaðið - 25.07.1970, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 25.07.1970, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 25. JÚLÍ 1970 15 Sex menn koma til greina í æðstu valdaembættin Krómpriirasar í Kreotnl . . . . 555 FYRIRHUGUÐU þingi sov- ézíkla kommiúmistaflokksiins hefur verið frestað nokkruim siraniuim, og eftir ölkum sólar- mterfcjuim að daama rífcir gruradvallarágre'iningur mieðal ráðamianina í Kreml uim stefn- unia srvo að völd Brezihnevs floktosleiðtaga eru í hættu. Venrjia er, að á flokksþinigum legigi flakksf'orinigjarniir fram stefnuiskrá, siem ákvelðim hefur verið fyrirfnam, og bersýni- legt er, aið þiniginu hefur ver- ið frestað vegrua iþesis að sam- komiulag hiefuir ekki tekizt um steftniuraa. Nú hefur verið áikvéóiö að flofctasþjragiið fari fram í marz á næista ári, og ljóst er að íyr- ir þaran tíma verður að útkljá stefniU'ágreiminiginin og þá verðia þeir, sem sætta sig ekki við þá stefmiu, sem tekin verður upp, að víkja úr emb- ættuim. Ef af maniniaskiptutm ver'ður í æðstu forystunni er líklegt talið að einn eða fleiri af sex valdiamöninjum verði hækka'ð- ir í tigin. Þessir manm eru Aradrei Kirilemko, Alexander Sbelepin, Geoadi Voroniov, Kiril Mazurov, Dmitri Poli- anisky og Karastantín Katu- sjev. KIRILENKO ANDREI KIRILENKO, seim á. sæti í sitjórnmiálaráiðiniu, er fæddur 1906 istaaimmiit frá Voromiesih, en telur siig Rússa, þótt eftimiafn hains sé úkra- ímskt. Ekus og Brezhniev f lokks leiðtogi befur Kirileniko sitarf- að mikinn hiuita ævinmar í Úkraínu, ag einis ag Brezhn- ev er hanin verkfræðingur að meinint. Arið 1950 tók haran við starfi Brezbnievs sem að- alritari fylkisf lakfcs'stj órntar- inmiair í Dmieropetrovsik. Kirilentoo lauik prófi frá fluigmáiasitofniuinininii í Rybinistk 1936, en þegar hann hiafði starfað sem fiuigvélaverkfræð- iragiur urni tivetggja ára staeið, var haimn sfcipaður ritari flofeksdieildarininiar í fylkinu. Hann hefur siíðan gegnt ýms- uim flokkseinibættutm að stríðs árumum undaratiefaniuim, en þá var hamn farstjóri í flugvéla- verkstmiiðju, Krúsjeff kvaddi Kiriienko til starfa í Kremil einis og Brezhnev árið 1957, þegar Molotov, Malientaav ag fleiri ráðaimienin voru sviptir völd- um. Kirilemtao er talinn dug- legiur, emtn frefcar sviplauis stjórnsýsilutmiaSur. í>að, seim háir (honutm inest í valdabar- áttummii, er aldurimm. Hanm er 64 ára gfamiall. SHELEPIN ALEXANDER SHELEPIN er af mörguim talinm komna belzt til greimia í eitit af valda- mestu emibættumium. Hann er 52 ára að aldri og fæddur skarrumt frá Voronesih eins og Kirilemtao. Hamin hætti námi við Sögu-, hieimspefai- ag bók- memntastofrauminia í Mosfcvu árið 1939 og tók sfcömmju síð- ar virkain þáitt í vetrarstríð- iruu gegm Finmum. Árið 1940 varð hamm félagi í flotoknium og varð amám samian yfirmiaðiur æsfculýðs- sambamdsins Komisomol. Á ár- umuim 1943 til 1952 var hann ritari í mflðstjórm Komisomols og síðam fyrsti aöalritari til ársinis 1958, em þá var hamn skipaður yfinmiaður leyr.ilög- reglumimar KGB. Árið 1954 átti haintn þátt í því að boðmiir voru út um það bil 500.000 félagiar í Komso- mol til þesis að starfa á ný- ræktarsvæðum í Mið-Asiíu. Á 22. flatoksþiniginu 1961 var hanm kjöritnm í framkvæmda- stjórm flotakains. Á saima þimigi hélt hann uppi hörðiustu árás- Kirilenko Krónprinsar í Kreml umuim sem gerðar voru á Stalín og lýsti Molotov og aðra fyrrum mðamenm sam- sefca hooum. Hann var ekki hæfcka'ðuir í tign og missti af sæiti í farsiætisniefmd miðstjóm arinraar. Orðrómur var á kreiki um, að hainn hefði fall- ið í ómáð hjá Krúsjeff. Shelepim er talinm hafa gegmt úrslitaihlutverki í þeirri baráttu, sem háð var gegm Krúsjeff og lauk með því að homiuim var steypt af stóli. Hainin var um siíðir hæfakaður í tign og fékk sæti í stjónn- miálaráðinu á 23. flokksþing- imiu 1966. Síðam hefur hann eninfremur verið sfcipaður for- malður veíkalýðsráðsinis. Þótt nafn Shelepina sjáist sárasjialdan á premti, hefur hanm miikil áihrif, bæði í flakkniuim og öryggisiþjónust- VOKONOV GENADI VORONOV er fædidur í Úral 1910 og hóf störf sem rafvirki 19 ára gamall. Hanm gekk í flokkinm 1931, og árið 1936 lauk hann prófi frá Ianaðiarmálastof'niim.- inni í Tomsk í Síberíu. Því næist stunidiaði hanm fram- haldsnám við Marx-Letnín- isma-stofniunina í Novosiibirsk. Hanm gegndi störfum floíkks starfsimianmis á ýmsium stöðum í Síberíu og Austar-Asíu-hér- uðum Sovétríkjainina, þar til Krúsjeff Skipaðd hann aðstoð- arlandbúiniaiðarráðh'erra 1955. A'ðalverkefni hams í því emb- ætti var að sjá um fram- kvæmd áætlama Krúsjeffs USn uppbygginigu, þróum, eflinigu og ræktum eyðisvæða og ný- ræktarsvæða. Á árunum 1957 til 1961 sneri Voronov sér aftur að störfum í dreifbýlinu og var aðalritari fylkisflokksstjórnar innar í Orenibuirg. Árið 1931 kallaði Krúsjeff hann aftur til Moskvu, og var hann þá skip- aður fulltrúi í forsætisráði flokksins, sem síðan hefur verilð skírt upp og kaliað stjórnmálaráð. Voronav var einmig skipað- ur alðstoðarforsætisráðherra og síðar fors>ætisráðiherra Sam bandslýðveldisinis Rússlands. Hanm gegnir enn síðarnefnda embættimiu. MAZUROV KIRIL MAZUROV gegnir oftast allra störfum Brezhn- evs þegar hanm er forfallaður eða fjarverandi. Hamn er fæddur 1914 í Hvíta-Rúss- landi. Hanin er verkfræðingur að mienmt og lærði á bréfa- námskeiðuim í flokksskóla mið stjórnariminiar. Hann gerðist flakksstarfsmaður árið 1938 ag hafði þá starfaS sem verk- fræðingur í þrjú ár og gegnt henþjónustu í tvö ár. Hann barðist með skæruliðahópum bafc við víglínur Þjóðverja miltoiinm hiuta stríðsinis. Á árunuim 1953 til 1956 var Mazurov forsætisráðherra Hvíta-Rússlainds, og á árunum 1956 til 1965 var hann aðalriit- ari kommTiúinistaflokks Hvíta- Rússlands. Þegar Krúsjeff vék Molotov, Malenikov og fleiri valdiamönnum úr emi^ættum 1957, varð Mazurov varaifull- trúi í forsætisnefnd flokksins (stjórmnálairáðiniu), og árið 1965 varð hanm fullgildiur full- trúi. Sama ár fékk hann emibætti fyrsita aðstoðarforsæt isráðherra Sovétríkjanna. Mazurov er þannig lýst, að hann sé emkar alúðiegur og góður ræðumaður, en það há- ir horaum að hann er Hvít- Rússi og af beim sctoum kem- ur hann varla til greina í eitt af valdamestu ornbættum. POLIANSKY DMITRI POLIANSKY er fæddur í Úkraínu og er af fá- tætouim bæmdiaættum. Hamn er fæddur sama diag og rússm- eska byltingin hófst. Hann óiat upp á samyrkjubúi og lærði í landbúnað'arskóla í Kharkov. Poliansky hóf störf í þágu flokfcsins 1952 og gegndi fyrst ýmsium embættum úti á lands bygg'ðinni og síðam í aðal- stöðvum miðstjórniarinnar, þar sem hamm var yfirmaður starfsmaminalhalds á áruaum 194>5 til 1949. Hann varð síð- an aðalritari fylkisflokks- stjórniannia á Krím og í Oren- burg ag að lakum í Krasnod- ar. Á 20. flokksiþinginu 1956 var hamm kjörinn í miðstjórn- inia, og tveimur árum síðar var hann skipaður forsætisráð herra Sambandslj' ð veldisinis Rússlandis. Sem slíkur var hanm formiaður semdiruefndar, sem fór í beimisókn til Banda- rikjaminia 1960, og vakti hann þar abhygli vegnia þeas að hann þótti skeimimtilegur og kátur giesitur. Eniginn sovézkur valdamað- ur er talinn eins afslappaður og menn'iingarleg'ur og málið er sagt þaö eina sem komi í veg fyrir að memm gætu hald- ið hanin vestrænan stjórn- málamiann eðá kaupsýslu- manm. Hann á sér marga fyig- ismenn í Sovétrífcjunum, bæði innan flokksins og meðal al- miúgafólks, einkum meðal lainidbúinaðarverkamainina, enda styður hanm af alefli margar og miklar fjárfeistiingar. Hugs anilegt er, að Poliansky hafi hrapað um nokkur þrep í valdastigaraum á allra síðustu mániuðum, en þrátt fyrir það kemur hann mjög sterklega til greina sem einn af æðstu valdamönmum flokksins. KATUSHEV KONSTANTIN KATUSHEV er ynigstur þeirra valdamianna, sem ssekjast eftir því a'ð flytj- ast í Kremikastala. Hann er fæddur 1927 í Gorki, ag þar lauk hann prófi frá verkfræði stofn'um árið 1941. Á næstu sjö árum starfaði hann sem hömm- u'&vv, yfirhönnuður ag loks sem aðistooaraðalyfirhömnuður í stórri bifreiðaverksimiðju í Gorki. Árið 1957 hætti hamm sitörf- ara í verksmi'ðjunni og tók við embætti í flakknum. Skömimu síðar varð hann að alritari flofcksstjórnarinnar í borginni og seinna flotoks- stjórniar fylkisins. Árið 1966 var haran kjörinn fulltrúi í miðstjórniinni á 23. flokfcsþinig imu. Ári síðar var hann hækk- aður í tign og skipaður í emb- ætti í framfcvaemdanefnd mið- sti'órmiarinniar. Þótt Katushev hafi enm efcki fenigið sæti í stjórmmálaráð- imu, hefur hmn leyst af hendi ýmis mikilvæg verk- efni, einkum á timabilinu fyrir og eftir inmrásma í Tékkóslóvakíu. Hins vegar hafa ýmsir aðrir alveg ein.s góð meðimæli og Katushe/, en emginm þeirra hefur þó sýmt eims mikinn öuigraatð og starfs- áhuga ag hanm.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.