Morgunblaðið - 25.07.1970, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 25.07.1970, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ, I.AUGARDAOUR 25. JULI 1970 17 EFTA-löndum boðn- ar viðræður í haust — um hugsanlega samvinnu — Boð þetta nær — einnig til íslands Bruasel, 214. júlí. NTB. ÞEIM alðildalnrííkjuim Fríveirzluin- airistaimjtlalkla Evmópu, EFTA, sem ekfci bafia þagar sótt uim fulla laíSild að Efinialbagsbaindalagli Ev- irlópu, EEC, viair í dag tiilkyranit ia6 stjónn EfinlalbagNbawdalalgslinis værli meftðulbúlin 'til viðlnæonia vilð þaiu í ihaaiist uim buigsianJieiga sarni- vdinlnlu. Þiaið var fionrniaðuir fasiba- ráðls Efiniahaigsbaindalagsiinis, v- þýzfci sendilberirBinm Hanis Georg Sadbs, seim kallalðli sawdibeirira Svíþjóiðiar, Fiininlanids, íslamdis, Byltingartil- raun í Líbýu Kadaf i segir konungssinna haf a ætlað að ná völdum á ný Trípolí, 24. júlí. — AP. MUAMMED Kadafi, ofursti, for- maður byltingarráðs Lfíbýu, skýrði frá því í kvöld að Líbýu- stjórn hefði kæft í fæðingu bylt- ingartilraun, sem gerð hefði ver ið af fylgismönnum hins fyrr- verandi konungs Líbýu, Idris. Þ«ssi yfirlýsing Kadafi kom óvænt fram í ræðu, sem hann flutti hinum nýstofnuðu kven- réttindasamtökum Líbýu í kvöld. Kadafi tiltófk ekki nákvæm lega ihvenær komizt hefði upp um byltingartilraunina, en sagði þó að það hefði verið nýlega. Kadafi, sem er 28 ára að aldri, sagði að Seif Amnassr-f jölskyld- an, sem býr í bænum Lebha í suðurhluta Lábíu, hefði staðið fyrir byltingartilrauninni. Með- limir fjölskyldu þessarar hafa mikil ítök í viðsikiptalífi Líbýu. Þá sagði Kadafi að kunnur líbýskur kaupsýsluma>ður, Abd- ullab Senussi, 'hefiðd átt að verða formaður hins nýja byltingar- ráðs, sem koma hefði átt á lagg- irnar. Kvað Kadafi hermenn stjórnarinnar hafa fundið tölu- vert magn vopna í helli einum í Lebha, sem nota hefði átt við byltingartilraunina. Kadafi sagði einnig að meðal þeirra, sem átt hefðu að talka sæti í byitingarstjórn Senussi hefðu verið nofckrir fyrrverandi ráðherrar úr stjórn þeirri, sem sat í Líbýu áöur en Kadafi og menn hans ráku Idris konung frá völd'utm og yfirtóku stjórn landsins. Israel Framhald af bls. 1 bjartsýimi, og miörig blöð halda því fraim að jélkvætt svar forsetamts vi'ð tillöguim Baindaríkjatmamna íhafi verilð kæmisfcuibragð til þess að reka fleyig á milli Ba.ndaríkja- manma og ísraielsimain>na. Mörg amabísfc blöið teljia það pró>fs>tetin á einlætgmi Bamiaríkjamainina hivermdig þedr muini nú bregðast við yfirlýsitngiu Nassers og hve lantg't þeir mumd ganga í því að lagigja fast að ísrae'lsimiöniniumi t:l þesis aið tryiggja stuðmin'í; þeirra við bráðabirgðavopmahlé og óbeinar sairitninigaviðræður við Arabarífcira. Utrnimæli arabískra blaða sýna aið iný áigmeiniinlgsiatrið'i eru risitn upp mieðlal Araiba, fyrsit oig fremst milli Egypta oig íratoa uim Pale- stioumiálið. Nasser fótr lofsamleg- tuim omðuim uim framirniistöðu Sýr- lantdiniga í átöfcumiuim við ísraels- meinin, en minmrtdlsit efcki á fram- lag íralfea, siam er of lítið að dómi Egypta. Bæði Sýrlendingar og íralkar hafa inieitatð að viður- (keninia ályktun öryggisratðisms frá Mótvarnlbeir 1967. Blöð í Sýrlamidi ¦sdlá uipp rælðtu Nassiems, an siá kafli banm.ar, þar Seim hamn kvaðst reiðiuibúiimn aið fallasrt á tillogur Banidarilkj'amtainina, var strikaður út. Úfrvarpið i Baigdad birti hins vagar þanin hluta ræðunnar, og blöð í írak lögðu áberzlu á að Nixtotn væri árnsegðiur með sva>r Bgypta. Blaðið „Al Jumlboiutriya" lagtði áhierzlu á það viðlhiorf íraikts stjórnar, >að tillaga Bandaríkja- miantnia væri htætttuilagt samtstæri geigin Araibailöinduiniuim. Málgagn Al Fatah-íhreyfiinigai- paleisttíniskra slkæirutliiðia vísiaði banidaríslku tillögunum á buig í dag, an gagnirýnidi akki ræðu Nasisiens beint fremur en öninur bl'öð í írak. Htas vagiar hélt mál- gagmið því fram, að yfirlýisiinig Nasisiers kæimi Banidatriikjiamönin- uom oig ísraielsttnönnium í bobba. Þó banidir blalðið á að Israels- mienin láti sér í léttu rúmi liggja fiordtæmiingiu erlenidra ríkja. Hekniildir í Beiirút ibarma, að þótt sikæruliíðiar séu anidvígir friðsam- leigri laulsn, htafi þeir aktkiert á tmióti ræðu Nasseirs sam 'kænsku- braigði til þasis alð einianigra ísrael st j ó rnimálalaga. Nasisier forsieiti lýsti því yfir í kvold, >að ef ísraelsmemn höfmuðu atlgjörletga tillögum Bandaríkja- 'Sitjórniaír til lauisnar á dieilumum fyrir botoi Mi'ðjiarðarhafe og héldu áfram að fá vopmasending- ar, „dmh komta til árekstra milli Arabaríikjianinia . . . og Bretlands oig Batndiarfkijanoa. Nasisier siagði, að ef ístratelsmie'nn getnig'ju hinis veigar að fritðartil- lögutnium, yr<ðiu þeir eininiig að 'halda vopniahléið viið latndiamæri Sýrlands oig Jórdanítu, en ekld aðiainis við laindtamiæri Egypta- lainids. Nasister laigiði álberzlu á að í gildi væri >@aglnkivæmur varnar- siátbmáli miilli Egyptalands, Sýr- lanidis og Jórdanáu oig sagði, að ef ísraelsmienn ryfu vopnahléð gagnrviairt Sýrlaintdi og Jórdaníu jiafmgiliti þa0 broti á vo'pniahléi við Egypte. I>á lagðd Nassier eimnig áherzlu á, að það væri að'eins Egyptaland slam hatfðá í maí 1969 vísað frá samlþyikkt Öryggisráðls SÞ um vopinalhlé. Hvorki Jórdanía né Sýrland bafðu breytt afstöðu sitmni til samþ'yk'ktarinin>ar, sern þau hefðu falliat á í júní 1967. >á endurtók Nasissr þau um- mtæli slín frá í gætr, að banda- rísku tillöigiurnar væru mjög svip aðar ályktun Öryggisráðsins frá 22. nióvemiber 19>67 og væri þetta ástæ>ðan til þesis að hamn hefði fallizt á þœr. En Nasiser lýsti því jafnframt yfir, að hér væri um að ræða síðasta tækifæri Bandarikjain.na. Hafmaiði ísrael tillögunuin og héldu Bandaríkin áfram vopna- sanid.inigum þanigað, niyradi baigs- muinium B'andiaríkj'anna í Araba- ríkj'uimum verða stefnt í voða. Uimmæli Nassers kotmu fram á flokiksfuinidi Araibískia sósíalista- siamtakanna í Kaíró, sam >er eini floiklkuirinn, sem leyfður er í Egyptalandi. Auistuirlriikis, Sviss og Poirtúigial á simn fiuinid í d'ag til þasis tað itlil- kymnia þaim um þatta. Saohs gnaiindi .steindilberriainiuim. firá því, >alð ráiðlhannaniafnid Efinia- bagstoanidalaigsiinis befði tiakið ákvönðuin uim >sSS bafa sammband yið lönd þairra í saimrætmii við yflkiýisiilnigar þætr, siam gefimar voru á „toppfuindli" Efmalhaigs- banidalaigsríkiiainina í Haiaig í des- emlbar í fyrina. Sænislki semdiilbeiririanln, Svan Badkluinid, svairalðli þelgair alð Sví- iar viiláu igjiarnian. rœiðia þeasii miál í bauHt og slíkt hilð saimia Söigðu siandibanrair Auist'uinrtkiis, Sviss og Porlbúigals. Sandiilhanna Finnliandis þakkaðli íytrlir boöið og kvatðsit mlulnidu gnéinia ríkilsistiótrn 'áinirili fná því. Slilkit hifð siaimta semidibanna fslands. JThestrup óttast ÍEBE-aðild DANSKI dómsmálaráðiherr- ann, Knud Thestrup, hefur 1 látið í ljós ugg um, að aðild I í Danmerkur að Efnahags j bamdalaginu geti leitt til þess - ¦• Knud Thesitrup að útlendingar kaupi uppl jarðnæði í Danmörku. Þessi | yfirlýsing ráðherrans þykir, stangast nokkuð á við stefnu stjórnarinnar, því að hún hef- ur engan ugg látið í ljós | vegna inngöngu Dana í EBE, en andstæðingar aðildarinn- ar hafa um árabil varað við ' því að ein mesta hættan sam- I fara aðildinni væri sú að, danskar jarðir kæmust hendur útlendinga. líornadwtte Devlin — Bernadetta Framhald af bls. 1 tveimur dögum að neita ung- frú Devli'n um leyfi til þess að fara til Lumdúna og sverja þinigmannseið sinn. Berna- dette Devlim afplánar nú sex mánaða fangeltsisdóm í Aragih fangelsi fyrir að liafa æst til • óeirða á Norður-írlandi. Bernadette Devlin hefur setið inni í einn mlámuð. Hún hefur ekki fengið greidd þingmannslaun, en er leyft að taka á móti gestum tii þess að ræða þingmálefni og bréf um frá kjosemdu'm henmar er komið til hennar. — Meistaramótið Framhald af bls. 26 KR, befur náð beztum áramgri í greininná í ár, 59,90 m. Óvenjulega margir keppendur uir skráðar og hefur þar íslands- m>eth'atfinin, Arnna Lil'ja Gunmars- dóttir, Á, titil sinn frá í fyrtra að varja. í spjótkasti eru 9 keppendur skráðir og má þar búast við jafnri keppni. PáM Eiríksson, eru skráðir til leiks í 5 km hlaupi eðla 10. — Úrslit eru ákaf- lega óviss en búast má við því að Gunniarr Kristinsson, HSÞ, vinni þar sigur, komi hanin heim til keppnd. Aninars er himn bráð- efnilegi ÍR-intgur, Sigfús Jóns- son, líklegui sigurvegari. I kringlukasti eru 10 kepp- enduir og ef til vill tekst Erlendi vel upp og bætir einm met sitt, sam er orðið 58,26 metrar. Átta 'keppemdur eru skráðir í þnístökk og meðal þeirra Karl Stefámsson, UMSK, sam ekki hefur keppt í greiminni í ár, svo og Friðrik Þór Óskarsson, sem tekið hefur stórstígum framtför- uim að undaniförmu. I 100 mietra hlaupi kvenna eru keppendur 7 og ekki er ósenni- ilagt að Inigunni Einarsdóttur, ÍBA, talkist að bæta með sitt í gireininini. í 800 metra hlaupi eru 6 þátt- talkendur, m. a. landsliðsmaður- inn Halldór Guðbjötmisson og ís- landsmieistarinm fná í fyrra, Haulkuir Sveimsson. Á miorgum hefst svo keppnin kl. 14.00, sem fyrr segir. — Skæruliðar Framhald af bls. 1 Maninlinniiir tvedr 23 áina gamiall klæðtslkani, Eliag Danganabediam og 21 áns 'gamiall stúdianlt, M>an- souir Mouinad, emu ákænðir uim fiimim taitiniði vanðandli ispnemgjiu- áras á slknilfisrboifiu ísinaelskia fluigfé- lalgsiinis El-Al í Aþamu í nióvem- b«r í fyinna. Þeir emu báðir fr'á Amimian og miaðlimir >einimair sikæinuliiðlalbnetyiflinigair Amaba, Biair- áítitiulfylik&nigar fólfcslinls, Sa&sólkniariinn (hélt því finam í dag, að Deingatriaibedlilan ihefðí varp >að sprtenigju þteliinrli, sem vanð bin uim tvaggjia ána dmanig aið bania og særði 17 miaimms. Hafði Moumad aðötioðialð Ibaimn við varknialðlinmi. Lötgnegluimiaðluir tainm bar viltnli og fcvaðst hafa séð Dergarabediam kaatta :s^plenlgjlumlnli¦ og Ibafli banin; þagar bafið að elta hanln. V'arj- ainidli tivímianinliiniganinia saigði, iað þeir tbeflðu báðlir fanið eifltír fyir- inslkiipiuiniuim og a'ð þöiir beif ðu ekká baft í hyggju alð dmepta fólk. Fyrr í diag kvaddi vanauttam- ríkisiráðlbanna Grikklalnids senidi- hanna Eyptialamids, Sauidi-Anabíu, íriak, Líbamion, Súdan og Líibíiu á slimn fumd, og bar fnaim mtóitimiæli 'Gmikkliaindsisitjóriniar vagma altlbuinð laninls á Aþamuifluigvelli á míiiðviku daig. Skonaðli bainin á stjómniiir alina mega Japanir veiða 1,493 hvali, Ariabair'íkjiaininia alð beliltia á'hrifuim Sovétrílkin 976 og Norðmenn 231. síinluim 'tlil þess að komia í veg fyr- iir finefcani aðgenð)ir skærul'iiSa á gríslku landsisvæiðS. ísnaelssitjióirm beindli í daig fbrm- lega þeim tilmæluim tlil girngtou Stjómmairininiair a0 hún hefSi að amgu siaminlinigilmn vdð fkugvélair- rænlinigjtania uim a0 láitia lauiaa sjö anabislka sfcæmulliöla, em Grnlkk- lanidssitijóinn svanaðli því til að húin rnluinidli stiandia vilð samm'imgíiinini „svo sem lofað hafði veniið." Styiianlos Patitiatoos, >aðstOðair- forisiæltiisiráðlhienria, siam kiomiat >að fynngrieálnidu isamtooimiuliagi viið flugvélamræniiinlgj>ania miað mlilli- gönigu Rauiða knossims, lýsti yíir í daig ialð „Grlifckliainidsgbjóirn rmyndi stianda við öll loforS, sam gefiin væinu Raluiðia kinosisíimum, bvanjiair tsrvo 'Siem kirdiniguimstælðiuir kynmu að vena." Hvalveiðunum skipt Tókíó 24. júlí — NTB. I DAG var undirritaður samn- ingur milli Bandaríkianna, Jap- an og Noregs um skiptinu „hval veiðikvótans" við Suðurheini- skautslandið. Skv. samningnum Lögregluvörður í n-írskum höf num Fiskimenn hafa siglt með land- búnaðarvörur frá N-írlandi Londom, 24. júlí — NT3 LÖGREGLAN stendur nú vörð allan sólarhringinn í ýmsum smá höfnum á N-írlandi þar sem fyrst kom til átaka milli hafnarverkamanna, sem eru í verkfalli og verkfallsbrjóta á fimmtudag. Verkfall brezkra hafnarverkamanna hefur nú staðið í tíu daga. Bæmdur á Norðtur-írIam>di siemda miær allar afurðir slíniar, egg, flesk oig kj'úklinigia á brezk- an markað oig er flutniimtgtaleiiðir lofcast á milli þeirra og m>ankað- arinis enu þeir því niær teikjulaus- ir. Munu þeir bafa gert leyni- samininiga vi'ð fiskimiemin, sem fluittu afuroir þeirra í nokkra daiga yfir hið 32 kim bneiðta sund, sam aðsfcikrr N-írland og Skot- land. í fyrstu fónu flutnMgar þestsir fram áin þass að noktour ieyntd hvíldii yfir, en þeigar haf:n>- arverikamienm tótou að mótmæla, fóru fiutn'inigannir fram að næt- urlagi. í gæir tctou síðan hafniarverka- mtenin af stoarið í tvedimtur, littum fisikiiböifinuim og fleytgðu matvæl- uim þeim, siem fiskibátarnir fluttu, í sjóimm. í Portavioigie urðu slagismál milli fiskimanna og verkiamiaininia og í dag yfir- heynði löigraglan sex menm vegma þeirra. í kvöld lait út fyrir að allar tilraumir til samkomulaigs hefðu sig.lt í sitnamd og var útlit fyrir að rik'isistj'órnin ynði a'ð láta her- lið skipa í lanid matvælum, s«>m liglgja undir sfaemmdum. Slítoar ráðisitafamir eru sagðar lítt fallniar til vinsiælda og rne>n:n úr öðnum verkialýðsfélö'gram, sem vtana að flutndmgi matvæla, hafa þagatr lýst því yfir, að þeir mumi komia í veig fyrir fretoari flutn- img á ölluim þeim maitvæ'lum, sem bermenm kynniu að skipa upp. Emgimin stoortur er saigður emm á helztiu matvælum í Bretlamdi, en þó er stoortur á viisisum vöruteg- undiuim, eimtouim fenskum ávöxt- uim og inmfluttu kjöti. Mikið rwagin ávaxta liggur umdir skemimdum um borð í skipuim í höfn.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.