Morgunblaðið - 20.10.1970, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 20.10.1970, Blaðsíða 9
MORGUNBLAfMÐ, ÞRIÐJUDACUR 20. OKTORER 1970 Fakhett raðhús við Látnastiwd e* t»l sölu, trt- bú»ð wl a.ftieridirvge'r. 1\a herbergja íbúð vtð Álftamýri er til soki. R/úmgóð n-ýtíz'kaj íbiið. Laus strax. 3/o herbergja rmjög gteesrleg rvýtt'zk'U íbúð við A'Has'keið ! Hafnarfiirði er til söki. ífoúðpn w á 2. heeð. Einbýlishús við Summufföt er twl söki. — Húsið er í sérflokiki hvað fná- gang snertir og er staosett á úrvars>stað. 2/c htrbergja íbúð við Einiholt er *H soiiu. Herfoergi í kjal'leira fykgÍT. 4ra herberg/a nýtízku ífoúð við Holtsgötu er til sö'liu. í'búðin ©r á 1. hœð. Séflhiti. 5 herbergja rfoúð við Goðheiima er til sölu. íbúðin er á 1. hæð,. Sé'.iimog. Sénfiiti. Bítsikúr. Einbýlishús við Fögpubrekku er trl söiu. Nýtt hús, eimryft, með geyms-ki kjaHara. Nýjar íbúðir bcetast á sölu- shrá daglega Vagn E. Jónsson Gunnar M. Guðmnndsson hæstaréttariögmenn Austurstræti 9. Símar 21410 og 14400. Húseignir til sölu Ný 3ja herb. ífoúð. 4ra herb. ifoúð, útib. 250 þús. Eíntoýlishús á erfðafestularidi. 5 herb. 'rbúð i Vestuirfoorgiimni. 4ra herb. íbúð í Laugannesii. 5 herb. hæð með bílisikór. Húseign i Miðfoorginni, 20 herfo. Litið einbýlishús. 4ra herb. efri hæð með Wtekúr. I Fossvogi óskast fokmelt raðihús og 'rfoúð. Rannveig Þorsteinsd., hrl. málaflutningsskrífstofa Sigurjón Sigurbjömsson fasteígnaviQskípti LaufSsv. 2. Síml 19960 - 13243 Kvöldsími 41628. Ibúðir til sölu 4ra herb. jarðhæð, um 100 fm við ÁSbraut í Kópavgoi. Er í ágœtu standi. Vandaðar ioriréttimgar. Bílsik'úrsréttur. 4ra herb. rúmgóð ibiúð á 8. hesð við SóHheimau Er í ágæfu standi. Sérihi'testi'lring, frátoœrf útsýni. 6 berb. íbúð í húsi við L&ngu- fonetWku í Kópevogii. Allar inm- rétt'mgar af vönd'uðu'Stu gerð. Jtoúðin litor út sem ný. Bíl- stkúrsrétfiur. Mjög glœsi'tegt útsýni. Teákning í sfkrifstofurwvi. Skipti á 4ra henbergja ítoúð í Reykjavík koma tii greinek Eintoýlishús (2 stofur, 4 svefnfo.) við Mánafora'Ut. B'rlsik'úr fylgir. Vandeðac iirwiréttinga'r. Ágœtt útsými. Árni Stefánsson, hrl. Málflutningur — fasteignasala Suðurgðtu 4. Simi 14314 Kvölds'rmi 34231 6 herbergja íbúð 4 Norourmýri tH söki Bírskiúr tytgir. Ermfremur hei+t hús i Höfoat>úmi. Haraldut Guðrnundsson löggiftur fasteignasali Hafnarstræti 15. Simar 15415 og 15414. SÍMAR 21150 • 21370 filý söluskrá alla daga Til kaups óskast 2ja—3ja herb. íbúð í Haaleitis- hverfi eða nágnermi. 3>a—4ra herb. íbúð í báhýsi. Til sölu Glæsilegt raðhus í srmið'um í Fossvogi. 2/o herb. íbúbir við Miðtún í kjaHara, 60 fm. Mjög góð íbúð. Laus strax. Útb. 350 til 400 þ. kr. Hlíðarveg í Kópa'vogi, í kjallara, 60 fm. Mjög góð íbúð. Lítið eitt nið'U'rgirafin. 3/o herb. íbúðir við Hamrahlið á 3. hæð, 90 fm. — Glœsiteg Sbúð með fal'tegu út- sýni. Reykjavíkurveg á 2. hæð, 85 fm. Nýtt bað, nýlegar innréttingair að hluta. Verð 900 þ. kr.. útb. 450 þ. kr. Löngubrekku i Kóp., neðri hæð, 90 fm. Teppalögð með harð- viðarinnréttiingurn. Sérinmg., sénhifi. Barmahlíð risihæð. 75 fm, góð með kvistum á ötkrni herb. Verð 875 þ. kr. 4ra herb. íbúðir við Borgarholtsbraut, Kóp., effi hæð, 102 fm, mjög góð íbúð í tví- býtísihúsi með sérþvotta'h'úsi á hæ&inni. Sérinng. Verð 1300 þ. kr„ útb. 700 þ. kr. Bergstaðastræti, efri hæð, 120 fm, nýlega standsett í stein- 'húsi. Teppalögð. Geyms'l'uris fylgir. Stór trjágarðuir. Verð 1100 þ. kr., útb. 500 þ. kr. Lindarbraut, Sertjarnannesi, 110 fíri, góð jarðhæð. Alit sér. Steinhús í Kleppsholtinu með tvepm-uir íbúðom. 4ra herb. íbúð á hæð og 2ja henb. íbúð í kjattara. Clœsilegt einbýlishús í Auisturbænum í Kóp. á tve'rm ur hæðum með 7 heiib. ífoúð og 2}a henb. íbúð í kja'Hara. Gott v'irwTUipláss. Skipti mogu- leg á 4ra henb. ífoúð í Reykja- vfk með b'rlsik'úr. Einbýlishús í Garðaihneppi, uim 100 fm með 4ra—5 henb. ífoúð stórni rækt- aðri tóð og bHsikúrsirétti. Verð aðeins 1 milljón kr.., útb. 600 þ. kr. Einbýlishús við Aratiún, 146 fm. næstum fullgert. í kjaillera 75 fm, má gera litla Jbúð e&a mjög gott vinn'upláss. SkiptJ mögu'leg á 6 henb. íbúð eða einibýli'Sihúsi sem næst Borgarspitalanuim. Hafnarfjörður Til kaups óskast einbýlishús, ýmsar stærðiir koma tii gneina. Komíð og skoðið SIMINN FR 24300 Til sökj og sýnis. 20. LMENNA Al_______ FASTEIGNASALAW ['NDARGMA9S1MHR2U50 21570 5 herbergja íbúð um 130 fm á 2. hæð í Aust- unborgiinni. Sértirtaveitia. Bfl- sik'únsréttiindi. Ekikert áhvílandi. Laus 4ra herb. íbúð, um 100 fm á 3. hæð með svbkim i Aust- unbongirm'i. Bkikert áíwíkand'i. Ný 3ja herb. íbúð, um 80 fm á 1. hæð, næsttmn futlgerð í B reiðho Itshverf i. 2ja herb. ifoúð, um 65 fm á 1. hæð með sérinng., og sérfiita- vertu við Sogaveg. Steinivús. um 80 fm, k'jaHiari og hæð i góðu ástandi ásemt stór um b»í!is»kúr í Austunfoorgiinni. 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðir á nokikruim stöðum í borgiririi. VERZLUNARHÚS á eignarlóð, neðarlega við Skólavörðustig og mergt fleira. Komið og skoðið Sjön er sögu ríkarí Nýja fasteipasalan Laugaveg 12 I Utan skrifstofutíma 18546. Til sölu 2ja herb. íbúð á jarðhæð við Hranjtvbæ. Útb. 300 þ. kr. 2ja herb. kiallaraíbúð við Hlíðar- veg. Verð 750 þ. kr. 2ja herb. ífoúð á jarðihæð við Efstaland. Verð 900 þ. kr. 2ja herb. íbúð á 2. hæð við La'ugarnesveg. Venð 750 þ. kr. 3ja herb. ris'rfoúð í Vesturbæn'um. Útfo. 300—350 þ. kr. 3ja herb. ibúð við Lönguforekiku. TvífoýriS'hú'S, lóð frágengin,. 3ja herb. íbúð á 1. foæð við Bragagðtu. Útb. 170 þ. kr. 4ra herb. risíbúð við Hörpugötu. Útto. 250—300 þ. kr. 4ra herb. íbúð á 1. hæð við Kleppsveg. Útb. 650—700 þ. kr. 4ra herb. 119 fm ifoúð á 2. hæð við Kleppsveg. Tvennar svafcr. 5 herb. 140 fm sérbæð við Álf- hólsveg. Gott útsýtvL 5 herb. 130 fm sénhæð við Hraun bæ. Lóð ræktuð. Tvíbýlishús við Hjallaveg Húsið er aAt um 270 fm og er kjailari, 1. hæð og iondiregin 2. hæð ásaimt 40 fm bíteikér. Fa'Heguir garður. Vandað hús. 3ja-4ra herbergja ibúð óskast Höfum kaupanda að góðri 3ja—4ra herfo. tbúð (eð- eins 2 svefmherfo.). Ef íbúð'in er 3}a henb. þanf stofan að vera mjög rúmgóð. Gott út- sýni er æskilegt. 750^—800 þ. getur verið búið að greiða, þegar íbúð verður afhent kaup anoa. Fasteignasala Sigurðar Pálssonar byggingarmeistara og Gunnars Jónssonar lögmanns. Kambsvegi 32. Simar 34472 og 38414. Kvöldsími sölumanns 26322. 20. Fasteignir einnig á bls. 11 •kja'Hanaibúð við Laiugateig.. Sérínngangur, tvöfa'lt gier. — Verð 700 þús.. útb. 300 þús. 2/o herbergja kjaHaraíbúð við Rauðaráirisfíg. Teppi. Ibúðin er laos mú þeg- ar. Verð 700 þús., útb. 250 þúsund. 3/a herbergja íbúð á 2. hæð við Barónsstig. Teppi, flísalagt bað. AWt ný- standsett. Éngiin veðfoönd. ¦— Verð 1150 þús.. útb. 500— 550 þús. 3/o herbergja íb'úð á 3. hæð við Fraimnes- veg, auk henb. í kjaillara. 2 saml. skiptanlega'r stofur, svefnherfo. og herfo. í kjaila're. Teppi, tvöfalt gler. Bað ný- standsett. Verð 1250 þús., útb. 650 þús. 3/o herbergja íbúð í sérflokiki á efstu hæð i sarrtbýKshúsi við Hraunfoæ. Sérin'nga'ngur af svöluim. — Verð 1350 þús.. útb. 650 þús. Vélaþvottaihús, gufiibað o. fl. if I Horðurmýri 3ja herfo. kja'llaraíbúð, sem skiptist í 3 aðsikilin herfo., 40 fm bílskúr m. sa'terni o. fl. fylgir. Verð 1100 þús.. útb. 550 þus. Engin veðbönd. 4ra herbergja glœsileg ífoúð á 4. hæð við Kaplasik'jóteveg, a'Uik benb. i kjaHera. Teppi, tvöfalt gler. 2 saml. stofur og 2 herb. Sval- ir í S'uður. Glœsiiegt útsýni. Vélaþv ottaihús. Sé nhitaiögm. Verð 1650 þús., útb. 800 þús. 4ra herbergja ibúð á 3. hæð (efstu) i Breið- holiti auk herb. í kjaliara. — Teppi á stofuim og holi Hátt húsn.m.stj.lón áihvílendi. Verð 1400 þúsund. 4ra-S herbergja 4ra herfo. efri hæð við Haga- mel, auk herb. í risi. Teppi. ífoúðiri sktptist í 2 stofur, her- bengi m. sikápumn og forstofu- henb. Verð 1700 þus. í Hafnarfirði Einbýlishús við Þórólfsgötu. Húsið er mjög vandað, að aNrii gerð. A neðri hæð eru 2 semliggjandi stofur, eldfoús, þvottaihús. W.C. og forstofur. Uppi eru 4 góð svefniherfo., fKsalagt bað og gott hol. Stór bílsikúr m. gryfju fylgir. Lítið á>lw»l- andi. Verð 2 millj., útb. 1 mill)ón. I smíðum 3ja herfo. ibúð, verð 970 þús. 4ra herfo. íbúð, verð 1030 þ. ibúðirnar afhendast tifcúner undir trévenk og máhn. n. k. vor. Beðið eftir húsn. m. stj.- lámi. Saimeign fuWfrágengki. Aðeins þessar ibúðir eftir. EIGINiASALAN REYKJAVÍK 19540 19191 Sérlega vönduð ný 2ja herfo. jibúð á 3. foæð við Hraunfoæ. Glæsileg ný 2ja herb. ífoúð í Foss vogsilwerfi, sérlóð, hegstætt lén fylgir. Nýleg 65 fm 2ja herfo. ífoúð i Háaleitisihvenfi, teppi fylgje á íbúð og stigagangi, sénhrta- ve'rta, suðunsvaíitr, íbúðm teus mú þegar. Stór 3ja herb. íbúð í nýtegu fjöt- býliisfoúsi við Kleppsveg, glœs'i tegt útsýnii. Rúmgóð 3ja herb. íbúð á 2. foæð við Hraunfoæ, 'ifoi-jðm öW mjög vönduð. 3ja herb. ifoúð i steinfoúsi í Mið- foorginniL Ifoúðim er á 1. foæð, ölil í mjög góðu standi, laus f Ijót tega. 100 fm 3ja—4ra herb. Jbúð í Vesturfoorgiinri'i. íbúo%i er í um 9 ára steimhúsi, séninng., sér- fo'rtii. Vönduð nýleg 4ra herfo. ibiúð é 2. hæð við Ásforaut, bílskiúrs- rétttndi fykjjft. 130 fm 4ra herb. ifoúð á 2. foæð við Drápuhlið. 110 fm 4ra—5 herb. íbúð á 3. hæð við Rauða<læik. Óvenju glæsileg 4ra—5 herb. 'rbúð í háhýsii við Só'lmeima,. 115 fm 4ra—5 herb. íbúðanhæð við Kaimfosveg. íbúoiiri er um 6 ána, séninng., sé'rthitíi. 120 fm 5 herb. ilfoúð á 3. hæð v'ið Háaleitisfonaiut, sala eða sikipti á 3ja henb. íbúð. f smiðum 3ja og 4ra herb. íbúðir við Suour- urvang, sérþvottah. og geyms} á hæðinni fylgir hverri ifoúð. tbúðirnar seljast trlfo. undir tréverk og mátningiu með tuM- frágenginni saimeign, teppa- lögðum stigagöngum og lóð að öllu leyti frágengin. Beð'rð eftir lánium Húsnæðisméla- stjómar og auk þess lánar sekj andi kr. 100 þús. tH 3ja ára. EIGIMASALAN REYKJAVÍK Þórður G. Halldórsson Símar 19540 og 19191 Ingólfsstræti 9. Kvöldsimi 17886. Ildi til sölu m.a. 3ja herb. ibúð i steinfoúsi við Hverfisgötu, um 90 fm. Sér hrti. Ný eldfoúsinnr. Verð 800 þús. kr. 2ja herb. ífoúð i séiti'úsi við Skipasund, um 45 fm. Útfo. 200 þús. kr. Baldvin Jónsson hrl. Kirkjutorri 6, Simi 15545 og 14965 J Eignir Höfum kaupendur að 2ja, 3ja og 5 herb. íbúðum í Austurfoæn- um, ennfreimur 6 henb. fbúð með bílsikúr. Háar útto. FASTEIGNASALAN. Óðinsgðtu 4 • Simi 15605. Kvöldsimi söíustjóra 36301. (BÁMRIBOM VONARSIftim 12, símsr 11928 og 24534 Sölustjón: Sverrir Kristinsson heimasímí: 24534, kvöldsimi einnig 50001. Fasteigna- og verðbréfasala Laugavegi 3. 25444 - 21682. Kvoldsímar: 42309—42885. Sölustjóri Bjami Stefánss.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.