Morgunblaðið - 24.02.1971, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 24.02.1971, Blaðsíða 4
MORGUMBLAÐÍÐ, MJÐVIKöDAGtm 21 FKBRÍÍAR ItTÍ Jta ix "-—2S555 V/M/W BILALEIGA HVERKISCíÖrTJ í»» MikkMMtataÉmMHMÉií ViVSítiariria-iamirojaf 7mariíta UTLA BÍIALEIS AN Bergstaðastræti 13 Sími 14970 Eftir lokun 8174» eft* T4970. til sölu í Chevrolet fólksbil T967 nýupp- tefciirn möror, gírkassa, hásingu með drifi, felgur o. ft Uppl hjá Iwgóffi' Helga-syni Kaupfél. Borð- eyri, sími um Brú. Nýkomið POKABUXUR 09 MMMPHLS úr BRILLtANT VELOUR í glæsilegum Ktum. Ennfremur VISTBAIVt-KAPUR staerðir 14 tit 42 PEYSUW með háum rúdu- kraga, stærðir 12—14 0 Bósa saga ag HerrauíSs „Til Velvakanda, Morgunblaðshúsinu. Mér var skerminait, þegar ég fas grein Freymóðs Jóhanns sonar, þar sem teauaæt veik nofckKwa asSuaiB að ötgáfu. minní á „Bósa söigu og Htar- rauðsu'* EUkt skeyti ég um þvaarg sjáldfskipaðara sáagaeíjiis vatða og sizt þeirra, sem lita nútimann i l.jósi nitjándu ald- ar, en aftuir á naó*i Bamigar rnig til að foressa upip á rniinTti þessa aldna séjmswxasans. Fáiar esra þeiar íslending.ar, sem hafa ekki heyartl JBésa sáigu og ÍBeinrauðis" nefnuia <ag skemaaaatt sár yfiár af- FekuraB BöguhBésa,. seraai ftes*. eru unæmira EMraasii stokks^ Sagaœ hef ur Tömguoaa. tmriia italáaa; perla norrænna ástarlífsbókmennta, og hefur hún öðlazt þá viður keraraiiiiiiigtB v*graa. stiðisníMtólar söguaritanra og líkingaauðg.i. Hnyttmi og gíSetitiœí eruí ráSandni i sögœrsniii.. Ég, gemg órt frá þwí serri ggebngv. aði Freynríðawiar baft Iesið sðgmma,. o>g kewni ég van- hugsxsmi uoiEt eðan ótvesi^iraikliunxi tepruhætti, að hann skuLi t.et ja „Bósa srögia «»g HwirauííSsí' tiŒ ótíndra klámrita. Svo Iamgt gengw Freyimiáítaor í gjreiáaiaF- stúfi sírttmit, að haiam; fseitir a valrJaianeiifm (ðóraiismiialla „að dtotta ekki á •wwSSiniranai,,"' og ge-rir hann að tiílögu atð banna fit gáfu bókarinnar. Ha£a menn orðiía að&tólruarsefai BBérleKwiSs fyrir rismstraní tilllföguar.. Ptwsfc útgáfa, klitetaeði þeiirriv. sem ég er kastaaðairmiiaðwinr aðv Bte-fuir veriið ttil sðiu, i biökav^3rzlhonii«aaoa hér. Það hafa ekki einvötiV utagu ótíndir strálidajálfar stað- ið að eða vesrMJ kostnaðarrneriirf í titgáfum „Bósa sögu og Her- rauðs." Ef litið er i fyrri út- gáfur söigunnar, kemur í Ijós, að nöfn margra merkra manna eru teagd, útgá,fu hennar. Vil ég þair nefiaa C.C. Ra«m» QMo I^ Jwizeck, Gtaðna JTóttssoB, Bjarna Viiihjálrnssoii-, eirtni'g tpjíL ég nefraa útgáfu Valdinnars Asiaa'U'ndatrsonaar, er Siguarðuar Kiistjiámssoíi var. kostnaðarriiaid uar aA.. Árni BJtoírnssoii, cauaidi. naag. í*ýr þessa sjöundu út- gaffui til gwetttuiiiiar. Freyrríóið*ir, ég mS þakka þér að lokum fyr iar greiaa. þma>,. þwí a&. húoa vakti margar skemmtiiegar hugsanir um bréfritarann. Ég 11»» semda þér ejirrtak af sjöumdiu útgáiu „Bósa sögu og Her- rauiðs", þá er béfete keraanaar úst. Meði þiökk fyiriir biartiflaguv Steimgjráwutr í.iiitnai-s^m." 0 A»Jlegir efcdrjrar ÍHafhrttjjjr anstaa — VeiwaikatiKáiai fajtajast það rtú ekki lol'a góo'u um útgáf- uriaa, þiegaar hainjai sa hfiwtaair ¦wataidlliega getiði L eiaaiu» djajgWað^ aurmaia,. að. mafn, teiknatrans var alis síaðaur raaaiglega ritað\ Ana»- airs vihrðBBSí X<njrðæraieiaŒi; rnasf a gef- iið) unjKrpi vtsarm' að> þessu IJeyti,. þsrí aði Velrvaiijataaidii sás þesisai tatgafu 1fflj sœiBui i asliiaaiemiaiuaaai fiuokaveirjji- urnitaiiaa: í JXoaregii þegaar haaaia «ar þar á fejrði fyarinr alllfflöitiigia!,, og þar sá miaiaa eiaaiaig laors&a ú.tgáfu af hinu nauðaómerki- tega „liitlla,, rauðai kvesrii" tearada skó.l'abdjrrouaaffl,. sema iaú á að> fara Til leigu — Melar 4ra herb. íbúð á Melum tif tógu. Sérinmgangur. IVíánaðargreiðisla kr. 9.500.— Aðeirts regJusamt fólk kemur til greina. Tilboð sendist afgr. Mbl. rnerkt: „Skilvís. — 630Q" fyút 26. febirúar rt.k . VIÐURKENNDAR ELDTRAUSTAR — fyrir kyndiklefa hvar sem eldvörn þarf — Standard stærðir — Sérstærðir SÆNSK GÆÐAVARA VIDURKCNNING HUNAMAIASTOFNUNAR ílKISlNS. E. TH. MATHIESEN H.F. • SUÐURGÖTU 23 HAFNARFIROI — SÍMI 50152 að auðga ísienzkar bókmennt- ir með. Einkennilegt er, að ein- lirver skuli halda, að sá illa framsetti heimsliaisanriiSetnmgur eigi erindri við Islendlnga eftir allan þennan tima. Ert svona er þáð oít hér; þegar eitahver dell an er lömgu fyrmd £ Skanójim- avíu, er húm fl'utt hingaa sem fagnaðarboðskapur hins nýja tima, þó að ástæðan sé auðvit- að aðehas sú, aS einhver ætlar sér að hirða hér flióttekinn gróða ur vQsjiBm þeirra, sem láta glaspast á áuglýsimgujm og haida, að hér sé éitthvaa nýtt og merkilegt á ferðimmi. Þeö er samaa sagaaa me# þessa amdlegu lífseliíxííEa nú á dögui» «g gömsilu branaaa- og kímarláifseiiíxír- ana: þegar þeir esu orðnir bragadaufÍB, úreltirr og óseljan legir L Skaradiaavíu, má þó- gera lokatilraum ttneð þvi að; seija þá norður á Islamdi. 4 „SkíœtiarmeStMr* Hér kemur bréf, sem smarað hefur verið lauslega úr dönsku. Það er skrifajð á þrett- ándanum vegna bréf V séira Jóms Thorarensems um skírnarrmess- ur. Bréfritari er kona á tíræð- isaidri. „Göði VelvakanóS! Inmilegar þakkÍT fyrír l'estr- arefnið í dálkum þínum, sem oft er gaman að lesa, og eink- um fyrir svör þáim og ýmsar leiðbeimmgar. Nú bi® ég þig vimsaml'egast að ljiá maér rúm í dálkum þimum. Ég er ekki nógu vel' að> naér í himu fagra, Islenzka tumgumáli, og verð þess vegma að nota rnttt eigið mál (dömsku.)'. Ég ðska þér og þímum guðs blessumar á nýja; ár imu í Jesú mafmi. í tm það' M tóltf áp var ég r safmuði Neskirkju og hl'ujst- aði oft á útleggimgar presísims, séra Jóns Thoraremisems, á biblíuaaaai, sem maér þ"ó*tu góðar og urrðu maér til blessunar. Fyr ir það þakka ég innilega. l>rátt fyrir það er ég ekki ánaegð, maeð skrif psjestsims í dálkumi Vel- vakanda fyrir stuttu. Guð hef- ur af visd4rriii símum. skapað okkur mennina naAsjaina og álika inrmtoyrrSis, berjði hvað smertir hæíileika og máðargjaf- ir; og þess vegna geta aliirr femgið> akurskák við. sitt bæfi, stóra eða litla,. til þess að erja á hinuim alhliða og fjöl- breytilega akri drottins. En af þ.ví að. við, erum rnásrm,unandi, eru aðferðir okkar einnig mis- munandi, en alTar beinast þær þó að sama marki. Aðferðirmar eru eimmaiítt tmistmuimaaadi tii þess að sem flestir geti komizt með bagga sina eftir ólíkum leiðum inn í hina himnesku hlöðu. Prestinum geðjast ekki að op- imberum skírnarguðsþjónust- uaaa, em Jesú gaf engin ákveð- 6EZT ú auglfsa i Morgunblaiinu irt fyrirmæii um form, tima eða stað til skírnar, heldur aðeins að börnim jnrðu færð ftimB'um. Það er gurði tU vegsemdatt- og okkur stóru böroumiam haurts til blessunar, að kirkjan hefur stofnað til þessarar fögru- og toátiðlegu heJjgtathafnar. Góð* pres*ur, látið sérlivem geta það, sem samvizkan býð- ur honum, stríði það ekki gegn. kenmlmgtHm biblSmnmar. Og sjálf ur séra Bjarni Jómssom, okkar kæri vígslubiskuip, semn þér viitmiði í, og adiir viartu og eisk- taðiu., viðurkenjadi laka, að þirátl; jryirir aUam laerdómii og lamga MfsJreymsi'U' vaeri hiamm, eims og- aðsrir, maaður^ semai þyrftj : ác hóiáilp frá okkaar hÍEtaiiaeska töfy wt að halida. EimkaskiBðamir okkar vega pt létt á vogar- skálum drottins. Sv« látum- okkuor þá, góði piestur, viður- kenma aiðÆerðir hvert anmars, þótt þær séu ólikar. Fyrir um það bil tveimur árurn var ég vig skírnarguðsþjömustu i kirkju. Fimamtán böim voru skírð, og allt var svo virðulegt, smekk- legt,. hátiðlegt og fagurt. Tón- listin og. sö2Lgurinn vortt 1 góðu samræmi. Þarna var ekk- ert flytisverft ummið hvert barn fékk síma blessum og handayfirlagnimgu. Mér fannst himÍTrmimm stamda opimm og Jesús sjálífur vera komimm tii þess að taka váð hverjai' ein- stöku barmi. Ekkert hijóð heyrðist frá meinu þeirra. Stuntfim var hátíðleg, og henmi mun ég seirtt gleyrma. Jesús seg ir, að við megum ekki deiia á vegÍTram', em mér finnst prest- uTÍrm hafa geftð mér trfefrai til þessa fyrsta og síðasta twéfs míms vegma þessa rrráls, sem er svar við bréfi hans. Sva bið ég báðum prestunum i Neskirkju ríkulegrar blessumar drottins á nýja árimur. \ nirn- ThorsOu.si'n, ETliheiiria>rTiwú Grtrmd, stofu S". 0 V'ísa í óski111 m Sigurðujr I)i:n 111 il;tiid skrifar: Fyrir naörgum ácum birtist eftirfarandi visa í blaði morð- anlands, eða náaaar tiltekið skömmu eftlr 1960. Englnn höf undur var nefndur,. en sú grein var gerð fyrir visumni, að þingeyskur höfundur var á ferð að austan og orti hana, er hanm Ieit yfir Eyjafiörð af Vaðlaheiðarbrún. En vísan er þa'nrrig: Sundið fagurbláa biður bárurnar að stiga danJjV Greiðir hár á herðar niður heiðasæta kvöldroðans. Vill nokkur kannast við vís- una? Sigurður Draumland". 5-6 herb. hæðir — Þríbýlishus Höfam ttí sölti tvær íbúðir í þríbýlishúsi á eÍEtiam bezta stað í í%igbííIttiiriiiHiíi. íbúíðirnax eru á 1. og 2,. hæð 130—140 ferm. hvor.. IBUÐA- SALAN GÍSLI 6LAFSS. ARNAR SIGXJRDSS, INGÓLFSSTRÆTI GEGNT GAMLA BÍÓI SI.\U 12180. HEIMASÍMAR 83974, 26349.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.