Morgunblaðið - 24.02.1971, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 24.02.1971, Blaðsíða 9
MOBGWNBIAÐIÐ, IMIÐVIKUDACUR 24. FEERÚAR 1971 9 3/o herbergja hæð við Auðarstræti er 1)1! sölu. Wæðin er um 90 fm. Svalir, teppi. tvöf. gter. Hæðinni fytgir helim- ingseign í 2ja hertjengja kjattara- íbúð og toitskúr, auk annarrar sametgnar. 3ja herberg/a unjög góð rishæö wið Btönduhliö er tiil sölu ibúðin er 2 samtiggj- amdi stöfur, 1 svefnhertoepgi, ck) hús, baðherbergi og torstofa Kvistir á öflum herbepgjum, teppi á gólfum. 4ra herberg/a íbúð við Rauðatæk er ril sölu. Ibúðin <er á jarðhæð og hefur sérinngang, sérhita og sér- bítastæði. Björt íbúð í góðu standi, stórt eldhús, góðir skáp- 4ra herberg'/a íbúð vrð Affbeima er til sölu Ibúðin er á 2. hæð og er 2 sam- : tiggjandi suðurstofur með stór- »§m svölum, 2 jafnstór svefn- herbengi með w-inby.ggðum skáp- j um, etdhús með góðum borð- krók, baðherbergi og forstofa. Tteppi, tvöfatt gter. 4ra herberg'/a íbúð við Háagerði er tii sötu. tbúðin -er á miðhaað í þrítoýl'is- húsi. Sérhitri. 4ra herberg/a ibúð við Hvassaleiti er til sölu. Ibúðin er á 3. hæð og er 2 saml. stofur, 2 svefnherfoergi, en er teiknuð sem ein stofa og 3 svefnherbergi og má auðveld- tega foreyta henni í toað. Lítur mjög wel út. Sameigintegt véla- þvottabús í kjaHara. 3/o herberg/a rrýtízku ibúð við Rauðagerði er tH sölu. Ibúðin er á miðhæð í tvíbýfrshúsi. Á jarðhæð fylgir stórt herbergi og bilskúr. Einbýlishús einlyft hús. um 10 ára gamatt, stærð um 1f50 fm, viö Nýtoýlav. 4ra-S herberg/a búð víð Sólbeima er tíl sölu. ítoúðin er á 7. hæð. Lítur mjög vel út. Nýjar íbúðir bœfasf á sölu- skré daglega Vaga E. Jónsson Gunnar M. Guðmundssan hæstaréttarlögmenn Austurstraeti 9. S'imar 21410 og 14400. 3/o herbergja 'itoúð á 2. hæfi í btokk v.tð Atta- skeiö, HarbtarfniSi. Suðursvatir. Vétaþwouahús. Bflskiúrsnértur. 3/0 herbergja Stoúö a cfri hæð við Laugarnes- veg Hós'ið er að totuta ssem- f*ús en nluta timburhús. Berto. i kjáttara tyfcjir. Stó-r bttsfcúr. — Mjög góö eign. 3/0 herberg'/a 'ttoúð á jaiðhæð wM Skélabraut á Settjamamesi. Sérhrto. Sérinn- gangur. Góöar itnnrétrmgar. 4ra herberg/a íbúð á miðhæð við Aoðbrekku, Kðp. Nýleg íbúð með góðum innréttingum. Góður bílskúr fylg 5 herbergja ibúð á efri haeð við ÖWutún í Hafnarfir&i. ÓfuWgert ris yfir ibúðinni fylgir. Sértoiti. Tvennar svater. Höfum kaupendur að 2ja ttl A-r-a herb. 'rbúðum í smíðum svo og góðum eldri ibúðum. Höfum kaupanda að góðri 5 herb. sérhæð á&amt b'tlskúr eða bílskúrsréttindum. WÍ'ikil útborgun. Höfum kaupanda að góðri 2>a herto. íbúð. Stað- greiðsla. Til sólu skemmtftegt fokheh raðhús i Kópavogi. Skipti á 'Rtiffli ítoúð æskileg. AutturtlræU 20 . Sírnl 19545 6 herbergja íbúð á efri hæð vkð Hlíðarveg í Kóp. Suðursvalir. Sérhiti. Sér- inng. Vandaðar innréttingar. Í^ Fasteignaþjónustan Austurstneti 17 (Sitli&Valdi) sími 26600 M\ til sölu m.a. 2ja herb. 'tbúð á jaröhæð við Reykjav'ikurveg, Skerjaftrði. Sérhiti og sérinngangur. 3ja herto. ibúð á anrvarri hæð í steirfhúsi í Vesturbænum. Um 90 fm. Góð geymsla og þvottahús i kjaltara. Utto. 500 til 6O0 þús. kr. Steyptur grunnur undir 1^ fm einbýhshús við Kastala- gerði í Kópavogi ásamt 40 fm totlskúr. BaMró Jróssen Kirkjuforíri 6, Simi 15545 og 14965 FASTEÍGNAVAL Skólavörðusttg 3 A. 2. hæð Stmar 22911 og 19255 Til sölu m.a. 2ja berb. kjaliaraibúð vtð Hverf- isgötu, sanngjarnt veríí. 3ja berb. snotur jarðhœð við ÁÞfheima 3ja herto. 'tbúð v'ið Skólabraut, sérhiti, sérinrtgangur. Laus flijóttega. 4ra fterb. íbúðarhæð við Rauða- kæk, sérhiti, sérinrtgartgur. 4ra herto. sólrík og vönduð ibúð arhæð við Heimana. 4ra herto. íbúðarhæð við Alf- heima. 5 herto. íbúðarhæð vtð Miðborg- iia. Miktð og stórt ris sem mætti rnnrétta, fy:lgir. Raðhús (endaraðhús) á góðum stað í BreiðhoHti, selst fok- helt, sk'ipti á 4ra herb. ítoúð- arhæð æsktteg. Jón Arason, hdL Símar 22911 og 19255. Kvóldsími 15887. Slllil [R 24300 Til sölu og sýnis. 24. Einbýlishús járnvarið timburhús, um 86 fm hæð og ris á steyptum kjaltara á eignarlóð i Vestur- borginni. 1 húsinu eru vand- aðar innréttingar. Efri hœð og ris alls 6 herb. ibúð i stemfiúsi i gamla borgarhtutaman. Laust nú þegar. Við Vitastíg 4ra fterb. Ibítö, i*m 110 fm á 2. hæð í steinhúsi. Við Lindargötu 3ja herb íbúð á 1. hæö með svötum. Otb. 350 þús. Við Bragagötu 3ja herb. rrsibúð í steinihúsi. Sérhrtaveita. lÍJto. 250—300 pús. V i ð 2ja herto jarðhaeð, um 86 fm. Húseignir af mörgum staerðum og margt ftera. Komid ag skoðio Síón er sösu nkari Hýja íaslcipasalan Laugcrveg 12 Wim- , _*LLjaLl. ^ Utan skrifstofutima 18546. 2/0 herbergja einbýlishús 2ja herb. gott einbýlishús við Sogaveg, um 50 fm, harð- viðar- og plasteldhúsinnrétt- ing, 50 fm foíl'skúr fyfgir. — Verð 1300—1250 þús. Útb. 550—575 pús. Góð eign. 3/0 herbergja 3>a herb. jarðhæð í nýlegri blokk við Bólstaðarhlíð, um 70 fm, harðviðar- og plast- innréttingar, tvcfalt gter, teppalagt. 3ja herb. jarðhæð við AM- heima, um 70 fm. Sérhiti. 3ja til 4ra berb. jarðhæð í StJÓragenði i þríbýllishúsi, sér- hiti, sérinngangur, sérþvotta- hús. Hanðviðarinnréttingar, teppalagt, útto. um 900 þús. Hlífum kaupandíi al 3ja ©ða 4ra herb. ibúð i Áff- heimum eða nágrenni, einnig kemur tiil greina Arbæjar- hverfi, Breiðholt og HPiðar. Góð útborgun. Höfum kaupenÉr 3 2ja, 3ja, 4ra, 5 og 6 herb. íbúðum i Beykjavík, Kópa- vogi, Garðahreppi og Hafnar- firði, kjallaraibúðir, risibóðir, hæðir, blokkaribúðir, ein- býiishús og parftús. Otb. 300 þús., 500 þús., 750 þús., 850 þús., 1 miHj., 1200 þús., 1500 þús. og aflt að 2 rnitlj. Vinsamtegast hafið samband vtð skrifstofu vora sem alfra fyrst. mseimii flSTÍlClnl Aostnrstrætl 10 A, 5. hscS Sim; 74850 Kvöldsími 37272 11928 - 24534 3/0 herbergja ibúð á 4. hæð (efstu) sem ¦skiptist í stofu og 2 herb- Tvöfailt gter. HBrðviðarhurðir. Parket á gólfum. Lítiil veð- bönd. Verð 1400 þús. Útb. 700 þús. Aflar nánari upptýs- tngar á skriístofunnú. 4IGNÁMIBL1ÍIH WWARSHílfTI 12. simar 11928 og 24634 Sc«ustjóri: Svemr Knstmsson •teimasimi: 24534. Kvöldsími 19008. SllviAR 21150-21370 I Hhðunum 3ja herb. góð kja*laraíbúð vð BarmahKð m»ð sériwngangi og sérhitavertu. 3ia herb. lítíl en góð rrsbæð við Mávahfóð. Bogakvistir á ÖB- um herb. f Fossvogi 4ra teerb- ný órvats ibúð á 1. hæð með sérhitaveitu. Við Hliðarveg etnfoýlishús 2x80 fm með 6 herb. góðri íbúð á tvetmur hæðum. Verð kr. ISOO—1900 pús. Útb. kr. 800 pús. Clcesilegf einbýtishús við sjavarsiðuna, sunnan megin í Kópavogí, 140 fm með 6 herb. ífoúð á hæð, innbyggðum bílskúr o. H. — Ekki fuílgert. Nánari uppl. á ^CT'ifstofunni. 2/0 herbergja Efstasund i kjaftera, um 50—60 fm. Sérinngangur, sérþvotta- hús. Verð kr. 600 þús. Otb. fcr. 250—300 þús Skipti 5 herb. gtssiiteg efri haeö, 140 fm j Lækjunum, n*eð sér bita- veitu, sérþvottahúsi á hæð- terri, bilskúr og fattegu útsýni. Sekst eingóngu í skiptum fyrir 3ja herb. íbúð með bilskúr. Nánari uppl. á skrifstofurwii. Hofum kaupendur að 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðum, hæðum og einbýtis- húsum. Komið og skoðið EIGIMASALAÍNS RÉYÍCJAVÍk 19540 19193 LE5ÍÐ DHCLECR MORGUNBLADSHUSIKU Höfum kcupanda að góðn 2ja herb. íbúð, hefet i Háateitishverfq. Ibúðin þarf ekki að ktsrta fyrr en næsta haust, útb. kr. 800 þús. Höfum kaupanda að 3ja herb. íbúð, helzt nýtegri, gjaman í fjölbýlishúsi, goð út- borgun. Hófum kaupanda eð 4*a—5 herb. ibóð, hefet í Háa teitishverfi eða Vesturborginni. Útb. kr. 1100—1200 þús. Höfum kaupanda að 4<a—4> herto. ftæð. hetot sem mest sér, gjarnan 1. hæð með bttekúr eða foyBkúrsréttmdum. ibúðin parf ekki að losna á næst uiwvi. Til greina kemur stað- greiðsla. Hófum kaupanda að góöri 5—7 herb. íbúð, eða tveimur íbúðum í sama húsi, mjög góð útb. Höfum kaupanda að raðhúsi eða einbýlishúsi i Reykjavík eða Kópavogi, útb. kr. 1200—1400 þús. Veðskuldabréf óskast Höfum kaupendur að ve) tryggð um veðskuldabréfum. EIGIMASALAM REYKJAVÍK Þórður G. Halldórsson Súnar 19540 og 19191 Ingólfsstræti 9. Kvöldsími 30834. Fasieignasalan Eiríksgötu 19 Ti/ sötu Vlð Hraanbœ 3ja ti 4ra herfo. íbúð. Sértega gott útsýni. Víð Hofteig 3ja herb. kjallaraíbúð. I Kópavogi Ekítoýtisfiús í Austurbae í Hcfnarfirði Fokhett raðhús í Norðurbæ. 5 herfo. mjög vönduð endaíbúð með b'tlskúrsréttindum við Álfaskeð. Surnarbústaðalóðir í Mosfellssveit. Fosteignasalan Einksgöíu 19 - Sími 16264) - Jðn Þórhaflsson sölustjóri, hermasími 25847. Hörður Einarsson hdl. óttar Yngvason hdl.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.