Morgunblaðið - 24.02.1971, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 24.02.1971, Blaðsíða 14
/t 14 MORGUNBLAÐIB, MIÐVIKUDAGUR 24. FEBRUAR 1971 Virkjunarsérfræð- ingur kommúnista Athugasemd í REYKJAVÍKURBRÉFI Morg- Uinlbiaðis'iins, 21. feforúar 1971 er ég niafinidur vkikjuiniansér'fræðÍTHgur Alþýðiuibaindalaigsdinis og talimin sá lUippfoaifamaðiur að Gljúfurvers- virfcjun sem öSruim fremiuir beri að áfella. Nú er í öliu réttana að hafa það sam saininiara reymisit. í félagi við níiu aðma verfcfræð- iniga reik ég vertefiræðistoifu sem benlnid er við mitt niaím en fir&m tíil árisdins 1961 raik ég hania eíinin). Verikfræðiistoíam hefir aflidirei, hvorki fynr né síðar, gert sér maoniamuin, heflduir tekið að sér þau verfcefmi sem ieitað hefur verið til heranair uim og hún talið sig geta leyst aif hendi, óháð pódiltísiku viðhorfi viðsfcipta- imaminisinis. Þess hefiir helduir ekki oi-ðið vatrt, 00 till stofiuin/riiair ledtuðu VÍÍSökiptaimeinin frá eimum pólitísk- um, flokki öðruim frernur. Vel- gemigni stofiummiair hygg ég megi þafcfca því alflTueninia triaiusti sem hún mýibuir, er byggist á góðri reynislu af hemmi. Ég er dtarfsimiaiðiuir verkfræði- fltofiuminiar og tek engiini verk- fræðiistörf að mér niemia sem slíkuir. Ef litið er til nokfcutrra verka StofuimTiar á virkjuiniarwviði rmá greimia hverra viirkjuiniarsérfræð- iinigur staÉam og ég hefi verið. Upptalmdmig gefur það til kyniwa: Unnið fyrir ríkisstofnanir: Virfcjun Eiðiavaitaa — Gönigusklarðsáir — Foasáir í Ólafsvík — Þverár við Hóimiavík — Fossar í Hóishreppi Lupus MARGIR hafa lesið sér til ánægju palladóma um alþingis- menn, sem birzt hafa í „Vik- unni". Flestir hafa þeir þó auð- kennzt af kjánalegu skjalli. Ný- lega var brugðið út af venjunni. Palladómur um Jónas Péturs- son, þingmann Austfirðinga, var svo að segja samfelldur róg- burSur. Meðal þess fráleitasta í grein Lupusar var sú staðhæfing, að búskapur Jónasar Péturssonar í heimasveit og að Skriðuklaustri hefði verið „draslaralegur". Það var einmitt snilldarbragurinm á búskapnum á bjáðum stöðum, sem fyrst vakti athygli Aust- firðinga á manninum. Þá segir, að Jónas sé atkvæða lítill, og brottför hams af þingi er líkt við að „færa ljóstýru út í horn". Hitt mun þó sönnu nær, að Jónas megi kallast þingskör- ungur, ef nokkur alþingismanna ber nú alíkt heiti með sæmd. Jónas er dreifbýlismaður með sjálfstæðar skoðanir, víðsýnar og framsýnar, og nægan sann- færingarkraft til að fylgja þeim fram. Hann hefur haft forystu um þrjú stórmál síns héraðs: Lagarfoasvirkjun, samgöngu- áætlun fyrir Austurland og brú yfir Skeiðarársand, er opni hringveg um landið. Einnig hef- ir hann beitt sér af rökfestu og þrautseigju fyrir verknáms- og skylduþjónustu ungmenna, sem er eitt merkasta mál síðari ára. Lupus klykkir út með því að segja Jónas „aðeins sæmilega greindan". í þessu sambandi er skemmtilegast að mininast þess, að Gunnar Thoroddsen, fyrrv. hæstaréttardómari, lýsti því yfir á stórum fundi fyrir allmörgum árum, að Jónas Pétursson væri að sirani hyggju gáfaðasti mað- ur á Austurlandi. Hver ætli sé meðalgremdarvísitala þeirra Austfirðinga, ef gáfaðasti mað urinn er „aðeins sæmilega greindur"? Þeirri spurningu ætti Lupus að velta fyrir sér, þegar þinghlé byrjar og honum gefst Itími frá skriftum. Magni Guðmundsson. —i Grímsár —i Smyriialbjiargáir. Viækjuiraaruindin/búiniiingur að Laig- arf o ssvkfcj un. Athuganir á Vatmisafli ísflianids. Atlhugamir á svomieftnidiri Aiusit- fjiairðiaviirfcjumi. Unnið fyrir Sogsvirkjun: Viðgerð á stífiu íaiaifosisivirfcjiuiniar. Unnið fyrir Rafveitu Siglu- fjarðar: Stæfckum SkeiðisÆosisvicrfcjumiar. Unnið fyrir Rafveitu fsfjarðar: Virfcjum Fossawatnis —i Nóravaitmis. Unnið fyrir Laxárvirkjunar- stjórn: Laxiáirvirkjum II. Reninisliisj öiniumiarviirfki við Mývatm Gljúfurver. Unnið fyrir Landsvirkjun: Uxidirbúniiniguir, hömmiuin og uim- sjón með Þóriisvaitmisimiiðíliumi. Umddrbúniinlgur að virkjuin Hnaitwi eyj afoss. Upptaiinimig þesBi er alð visu ekfci tBemandi, en hvorki ertu í h'emind. Alþýðubamdalag né konmmiúmist- ar og er hvoruigu þó sleppt Þeasiir aiðilar hafa aldrei verið viðsfciptamenin stofiuininiair. Mér fiammst þvi efcki rétt a0 telja milg virkjuiniajrsérfræðing þeima og sé emda hvorfci hvaða rétbmætt tifliedini gæti verið til þess, mé í hvafða skynii því er hialdið finam, Jafm fráfleiitit væri aið telja, mig virfcjuiniarsérfræðimig Morgum- blalðsdms, sem í Reykjiaivifcurbréfii slínu væmtiir sér miifcils af Þóris- vatmisimjiða.um og Austfjiarða- viiíkjum en megim Miultainm á ég í þeiirri vir'kjumiairhugmynid. Þegar nú er gefið í 3kym að ég sé laðaílupphatfsm-naðuir þess að sitofnia tii lamdsspja'lflia aif iMjuim hvötuim í þágu Aþýðubamdialiags og kornimúindstia læt ég þeiim þvættimgi ekki ómótmælit, eimk- um þar sem homiuim er beiinit til ammama aðiia einmig. Hvað sjálf- an mig varðair léti ég mér hamm Framhald á bls. 24. Leikararnir ásamt Einari Þorgrímssyni Fjáröflunardagur RKÍ í Haf narf irði FJÁRÖFLUNARDAGUR Rauða kross fslands, öskudagurinn, er runninn upp. Þennan dag leitar eins og að undanförnu, en Hafn- Rauði krossinn til Hafnfirðinga firðingar hafa alla tima sýnt Hafnarfjarðardeild Rauða krosa ins einstakan velvilja. Aðalstarf deildarinnar hér í bæ hefur ver ið að sjá um sjúkra- og slysa- flutninga fyrir bæjarbúa og ná grenni. Nýverið hefur ný sjúkrabif- reið, sem kostar milli 6 og 7 hundruð þúsund krónur, verið tekin í notkun. Þörfin fyrir bif- reiðina er mikil, yfir 700 útköll á ári. Af því er um fjórði hlut inn vegna alysa, sem oftast er lífsnauðsyn að leysa af hendi á sem allra skemmstum tíma. Enginn veit hvenær hann þarf á sjúkrabifreið að halda vegna slyss eða veikinda. Það er því ótrúlega mikið öryggi í því að hafa bifreiðina staðsetta í bæn- um. Þetta er bví aðeins hægt, að bæjarbúar sýni Rauða kross deildinni þann velvilja að kaupa merki hennar, sem börn verða með til sölu, eða styrkja deildina á annan hátt. Sölubörn eru beðin að mæta kl. 10 við Verzlun Jóns Mathiesen eða öldutúnsskólann og vera vel búin. Hafnfirðingar! Tryggið eigin öryggi, svo sem þið framast get- ið, með því að kaupa merki Rauða krossins. í stjórn Rauða kross deildar Hafnarfjarðar fón Mathiesen formaður Gunnlaugur Guðmundsson, gjaldkeri Eyjólfur Guðmundsson, ritari J„Jakob eða uppeldið" Kennaraskólanemar frum sýndu sl. sunnudag í Limdar bæ leikritið „Jakob eða upp eldið" eftir Eugene Ionesco. í leikritinu eru 9 leikendur, en verkið er þýtt af Karli Guðmundssyni. Leikstjóri er Einar Þorgrímsson og er þetta í annað skiptið sem hann leikstýrir verki frá Kennaraskóla íslands, en Ein ar er nemandi í skólanum. Sýningar á „Jakob eða upp eldið" verða haldnar fyrir al menning í Lindarbæ n.k. fimmtud. kl. 9 og aðrar sýn- ingar verða auglýstar síðar. „Jakob eða uppeldið fjallar um kynlífið í þjóðfélaginu og mikilvægi þess og uppreisn æskunmar gegn eldri kynslóð inni, sem skipar hemxi í á- kveðið rúm. Leikritið er eðl istrúr kátleikur. Leikarar í „Jakob" eru: Rúnar Björgvinsson, Rúnar Matthíasson, Sigrún Björk Karlsdóttir, Guðrún Björk Guðsteinsdóttir, Kristín Björk Guðmundsdóttir, Sig- rún Magnúsdóttir, Guðný Tveir leikaranna í Jakob eða uppeldið Magnúsdóttir, Sigurður Páls- Þrjár sýningar hafa verið son og Gunnlaugur Sveinis- á Jakobi fyrir fullu húsi og son. mjög góðum undirtektum. Karlmannaskyrtur TIL hverra rennur það verð, sem karlmenn greiða, þegar þeir kaupa sér skyrtu? Hjálögð mynd sýnir, að innkaupsverðið, sem fer til erlenda framleiðandans, er stærsti hlutur vöruverðsina eða 37,4%. Ýmis kostnaður sem fellur sérstakiega á hver j a vörusendingu eins og flutningskostnaður, v!á- trygging og bankakostnaður nemur 4.4%. Ríkið tekur með tollum og sköttum næst stærsta hluta vöruverðsims eða 27,9%, eru þar í innflutningstolilur og söluskattur. Til innflytjandans renna 7,2% og til að standa að innkaupastarfi, fjármagns- bindingu, sölu og dreifingu. Til smásalans ganga 23.2% fyrir þá þjónustu að hafa birgðir af vörunni á boðstól- um, sem næst heimili þeirra. Helztu kostnaðarliðir verzl unarstarfsemi, sem álagningu er ætlað að standa undir: laun og launatengd gjöld eins og launaskattur, og líf- eyrissjóðsgjald, akstur, síma- kostnaður, burðargjöld, aug- lýsingar og annar sölukosto- aður, pappír, prentun, rit- föng, hiti, raforka, ýmisleg tryggingariðgjöld, félags- gjöld, hreinlætisvörur, við- hald áhalda, vextir, afskriftir af vélum, tækjum og bygg- ingum, skattar (eignaskatt- ur, eignaútsvar, aðstöðugjald, tekjuskattur og tekjuútsvar). Álagning verzlunarinnar er þannig bundin fastri prósentu, sem leggst ofan á kostnaðarverð vörunnar í samræmi við ákvarðanir op- inbers aðila — verðlags- nefndar. Það eru hin svo- nefndu opinberu verðlags- ákvæði. Er slík tilhögun neytend- um ávallt í hag? Nei, því miður. Við fasta prósentu- álagningu, bera þeir sem gera hagstæð innkaup minna úr býtuim í krónu/bödu en 3WZ1,8\23,1\7.Z\W 100% þeir sem gera óhagstæð inn- kaup. Opinber verðlags- ákvæði geta því dregið úr viðleitni hagstæðra innkaupa og þurfa því ekki að vera neytendum í hag. M/: VERÐLAG I /¦IN BRENNIDEPLI

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.