Morgunblaðið - 09.05.1971, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 09.05.1971, Blaðsíða 3
MORGUNBLABIÐ, SUNNUDAGUR 9. MAl 1971 Sr. Árni Pálsson, Söðulsholti; Kröfurnar „NÓTTLAUS voraldar veröld" nálgast óðfluga. Maímánuður er runninn upp óvenju hlýr og frostlaus um megin hluta lanðsins. Slikt gleður alla, ekki sízt bændur og búalið, sem eiga aiit und- ir veðri og vindum. Söngfuglarnir hafa þegar glatt eyrun og ærnar dreifa sér um tún og naga viðast nýja gróður- sprota úr jörðu. Og ekfci minnka von- irnar um áframhaldandi blíðu við það að heyra kríuna komna tíl landsins þann 4. maí. Við tökum þvi fréttum um slæma íærð á vegum með jafnaðargeði og þeim árvissu aðvörunum, sem íylgja því stundlega vandamáli, um öxulþunga bífreiða. Bráðum heyrum við svo hlægi- iegustu tilkynningu ársins til bænda frá dýraverndunarfélögunum um góða meðferO á lambánum þetta vorið. Sú Mægilegasta er hún vegna þess að ég veit enga bændur, hvernig sem þeir ann- ars kunna að fara með búfé, sem ekki leggja nótt við dag og fyrirgera oft heilsu sinni af umönnun við lambærn- ar. Slíkt er kannski ekki hjartagæzku einni að þakka heldur vita þeir og bet- ur en auglýsendurnir að ill meðferð ánna á þessum tíma árs kemur sárast við pyngjuna þeirra sjálfra og varðar víðast úrslitum um ársúttektina. „Safnið yður ekki fjársjöðum á jörðu," segir Kristur í Fjallræðunni (Matt. 6,19). Hann veit gerst um veilur manna í þá átt og „að þar sem fjár- sjóður þinn er, þar mun- og hjarta þitt vera". Sú auðsöfnun, sem Kristur varar við á þó sjálfsagt ekki frekar skyít við sam- vizkusöm störf bóndans í vorönnum, heldur en kröfur launþega 1. raiaí. Báðir hóparnir þurfa til annarra að sækja um afrakstur vinnu sinnar og semja um það hverju sinni. 1 lýðfrjálsu landi er kröfuréttur þegnanna sjálfsagður, öðru vísi helzt ekki jafnvægi í ytri kjör- um fólksins. En öllum kröfum fylgir nokkur ábyrgð, og þegar við heimtum meira tii okkar þá verður auðvitað meira af okkur krafizt. Og auðvitað eigum við, sem seijum vinnu okkar, þá sjáJfsögðu kristilegu kröfu á hendur þeim, sem ákveða laun sín sjálfir, að þeir sitji við sama borð og við í því að bera byrðar þjóðfélagsins í réttu hlutfalli við launin. Ekki er alltaf víst, að allar kröfur okkar séu sjálfsagðar eða réttmætar og að tregða þeirfa, sem við þarf að semja um óskir okkar, af illum toga spunnin. En látum það samt ekki draga úr okkur máttinn og sætta okkur við allt eins og það er, þótt harla gott sé nú að lifa miðað við fyrri tið. Við eigum og við verðum að hafa kjark til þess að breyta því, sem breyta þarf til fullkomnara lífernis. fyrir sem flesta. En því aðeins erem við fær um slikt, að við höfum hjartað með í ráðum í hita baráttunnar um hinn sanna fjársjóð. Maímánuðurinn minnir okkur líka á aðrar kröfur en launakröfur. Þetta er aðal prófmánuður ársins. Nú setjast allir skólanemendur við prófborðin og þeir eru krafnir um það, sem numið var á vetrinum. Mikil vinna og samvizkusemi Hggur að baki góðum vitnisburði -nemandans að prófi loknu en sáriega margir góðir nemendur ná þó ekki tilskiidum árangri miðað við ástunöun. Þetta sýnir Ijóslega veílu í skólakerf- inu og að foreidrar, kennarar og kirkj- an hafa ekki gert nægar kröfur til breyt- inga á þvi að starfssamur nemandi fái námsefni við hæfi þroska síns eða sér- gáfna. Það er meiri raun en þoiað verð- ur að sjá efnisfólk niðurbrotið að prófi loknu vegna þess að íastmótað, gamalt, „klassískt" kerfi krefst jafnari alhliða árangurs en jafnvel vel gefinn og sam- vizkusamur nemandi getur af hendi leyst. Það hlýtur alltaf að vera mikil andleg áreynsla hverjum nemanda að falla á prófi, en þó mest þeim, sem veit sig hafa lagt sig fram við að stunda námið. Kirkjuna nefndi ég hér vegna þess að hún er þriðji uppeldisaðilinn í þjóðfélag- inu, þegar foreldrum og skóla er sleppt. Hún byggir hins vegar ekki tilvist sína á mannlegum lagasetningum um skyidu- nám, heidur á fúsum vilja fólksins að viðurkenna hana sem nauðsynlegan þátt í siðrænni og andlegri menntun. Hún er reiðubúin að fylgja barninu allt til fullorðinsára og vekja með þvi áhuga og skilning á þeim verðmætum, þeim fjársjóðum, sem aldrei tæmast og möl- ur og ryð fá ei grandað. Þetta hlutverk nær hún aldrei að rækja til fullnustu meðan foreldrarnir sjálfir og fræðsiu- yfirvöld sýna henni tómlæti og opna ekki dyr skólanna fyrir boðun hennar. Ennþá er kristileg siðfræði ekki orðin föst námsgrein í framhaldsskólunum og ekki er almennt leitað til starfsmanna kirkjunnar til þess að reyna að bæta skólaagann. Aiiir vita þó að eitt stærsta vandamál unglingaskólanna er virðing- ar- og agaleysi. Væri ekki þörf á þvi að byrja starfsdaginn þar með sameigin- legum hóplestri þjóðlegra bæna, sem skapar kyrrð og ró? hwerm dag, en nú er róið daig- voriiiu EFTIR EINAR SIGURÐSSON KEYK-JAVÍK TÍÐIN var áigæt til sjávarins efiðuisitiu viku, meira að segja svo gðð að triiflurnar gátu róið fHesta dagaraa. AíJi hjá netaíbáitum var sizit verri siiðusitu viku en áður. Til að Tnynda fengu Arinbjötrn, nýi Akureyrarbátiuriinn, og Ásfojöm 'ucm 90 testir hvor yfir vikuna. Vikiragur fékk 70 Jestir. Algeng- asti aiflinn hjá þeim, sem vitj- ruðu ora dagflega, var 6—10 Jetst- ir. Það var hefldur góður aflli á troHQið, þannig fékk Haírún yfir vikiuna 45 Jestir, Særún 55 iest- &r og Sæfoorg 70 lestir. Togara.rnir hatfa afflað sæimi- Oetga og sucmir ágæitilega. Nokkrir þeirra haía verið við Auistur- Græraland, svo sem Víkimgur, Þorkell Máni og Sigurður, en ffteetir hatfa verið á heimamiðuan. AÍMlt er í óviissu með veiðar við Grænland, þvi að isinn getur sikoiHið yfir þá og þegar. EMrtaldir togarar iögðu á D'aoid aífla siinn í Reykjavík ! söð- ustiu viku.: HalMwJig Fróðadóttir 223 Jestir Marz 201 lest Ingólfur Arnarson 272 lestir Neptunus 223 lestir Þorkell máni 230 lestir AfflS togaranna frá áramótum. oem Jandað hefur verið í Reykja- vfls, er nú orðinn 6000 lestir, en var á sama tlima í fyrra 1000 Jtestium meiri eða 7000 iestir. Það ber að haifa í huga, að framain aá vertiíðinni var togaraverkfall, sieim stóð á annan mánuð. Einn togari, Karflsafni, seídi eriendis í vikunmi, 120 lestir og fékk fyrir aflaran kr. 3.365.000.00, eða 27 króna meðaflverð fyrir kig. KEFLAVfK Reytinigsafli var siðustu viku. Netabáitiar voru að Já þetta 6— 15 lestir í róðri. Stænsta róður- imn í vikunni fékk FMey, 37 lest ir. Affli llímubáta var miisjafn, ai- gienigastur var hann 3—5 iestir, eai komst upp í 7 lestiir. TroQltoátar löraduðu Htið í vik- vjrani, en nokkrir korrai þó inra, eímin imeð 15 lestir og annar imeð 17 liestir. Sjómenn eru ekki seura óánægð astir með aiflabrögðin, þegar Öi- lit er tekið til þess hve lanigt er Jiðið á vertíðina. Or því þessi timi er kominin, hefur oítast ekki verið róið neuraa arainan AKRANES AQgesiigasti afJi í net eftir nótt- ima hefur verið 4—^10 lestir og komist upp í 13 lesitir. O30 Minuútgerð er raú hætt í bil. Afflahæsti báitiurinn é vertSð- iminS er Sigurborg imeð 570 Jestir. Tbgaiiinin Vífldragur landaði í vikrunrai 350 lesbum af fiskS. SANDGEKÐI Netabátar hafa verið að t& aJ- gengast 6—10 lestir S róðri, en þó ifékk Daigfari einn daigiinn 30 Jestir. LSnubátar eru nú fjórir, ag hsía þeir verið að fá 5—7 iestSr í roðri, sem þyk.ir alveg sœani- iegur afl4 Troffllbátair haía verið að fiska veö. Þannig kom Sirraári frá Stykk iishóJimi einra daginn með 20 Jest- ir, og voru nm % hlutar af afl- anium ýsa, en algeragast i trollið hafa verið 8—9 lestir. Þeð hefjur verið ónæðissamt hjá handifærabálfcuraum, þó hafa þeir verið að kroppa, þannig fékk Birgir einn daginn 4 lestir. Aflahæsti báltiurinn á vertið- inmi er Berþór með 830 lestir. GMNBAVlK Nú er orðið tregt hjá raetabat- unð, 6—10 iestir í róðri Hæsti röOurinn í vSkunni var hjá Al- bert, 34 testir. Með Mrau og handfæri rœr nú enginn, Afli hefur glæðzt í trofllið. — Einkum hefur verið sæimiJegur afli út aí Stafinesinu, og haiía bátarnir verið að koma með þetiba 10—15 lestir. Nokkrir báitar eru búrair að taka upp raetin og búizt við, að ffleiri geri það eftir helgina. Aflafliæsti báturinn á vertið- inni er Arnfirðimgur með 1240 lestir, næstiur er Albert með 1210 lestir. VESTMANNAEYJAB Sáratfáir bátar eru enn á net- urai og affli mjög rýr, þetta 5—1 lestir í róðri. Framhald á bls. 8 Feröaúrvaliö hjá UTSYN FERÐA-ALMANAK ÚTSÝNAB 19711 Nlú þegar eru margar jbessor ferðit ao seljast upp! Mai: 22. iTALlA: Feneyjar, Lídó, London, 18 dagar ....Verð kr. 26.800,00 — 29 SPÁNN: Costa Brava — London, 18 dagar ___Verð kr. 24.500,00 Júní: 13. LONDON: Vinna í Englandi (til 19. september) Fargjald kr. 9.800,00 — 19. NORÐURLÖND: Kaupmannahötn með vikudvöl (má framlengja)Verð frá kr. 16.900.00 — 26. SPÁNN: Costa Brava — London. 18 dagar ___Verð frá kr. 25.800,00 Jiilí: 9. NORÐURLÖND: Kaupmannahöfn með vikudvöl (má framlengja)Verð frá kr. 16.900,00 — 17. SPÁNN: Coata Brava — London, 18 dagar ___Verð frá kr. 26.800,00 — 26 SPÁNN: Costa del Sol, 15-29 dagar ........Verð frá kr. 12.500,00 Ágúst: 7. NORÐURLÖND: — Kaupmannahöfn með vikudvöl (má tramlengja) Verð frá kr. 16.900,00 10. SPÁNN: Costa del Sol, 15-22-29 dagar ......Verð frá kr. 15.500,00 — 14 SPÁNN: Costa Brava — London, 18 dagar .... Verð frá kr. 26.800.00 — 24 SPÁNN: Costa del Sol, 8-15-22 dagar ......Verð frá kr. 15.500,00 — 30. SPÁNN: Costa del Sol, 8-15-22 dagar ......Verð frá kr. 15.500,00 Sept: 2 SPÁNN: Costa Brava — London, 18 dagar ___Verð frá kr. 26.800,00 — 4. RÚSSLAND: Leningrad, Moskva, Jalta, Odessa, London, 18 dagar Verð frá kr. 39.800.00 — 7 SPÁNN: Costa del Sol, 8-15-29 dagar ......Verð frá kr. 15.500,00 — 7 SPÁNN Ibiza — London, 19 dagar..........Verð frá kr. 31.500,00 — 9. GRIKKLAND: Rhodos — London, 18 dagar ___Verð frá kr. 34.200,00 — 14. SPÁNN: Costa del Sol — London. 19 dagar . . Verð frá kr. 22.900,00 — 19 JÚGÓSLAVÍA: Budva — London, 17 dagar .. Verð frá kr. 29.400,00 — 21. SPÁNN: Costa del Sol, 15 dagar ..........Verð frá kr. 15.500,00 — 21. SIGLING UM MHÐJARÐARHAF — London, 15 dagar Verð frá kr. 31.000,00 Okt: 5. SPÁNN: Costa del Sol — London, 27 dagar . . Verð frá kr. 23.500,00 AILAR ÚTSÝNARFERÐIR MEÐ ÞOTUFLIÍGI! — SKIPULEGGIÐ FERÐ YÐAR TÍMANLEGA! ÚTSÝNARFiRÐ: ÖDÝR £M I. FLOKKS! Ó>DÝRAR IT-FERÐIR EINSTAKLINGA. — ALLIIR FARSEÐLAR OG HÓTEL A LÆGSTA VERDI. MUNIÐ FERÐAKYNNINGUNA I SJALF- STÆÐISHUSINU A AKUREYRI t KVÖLD. FERÐASKRIFSTOFAN AUSTURSTRÆTI 17 — SlMAR 20100/23510.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.