Morgunblaðið - 23.05.1971, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 23.05.1971, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐH), SUNNUDAGUR 23. MAI 1971 Otgefandi hf. Árvakur, Reykjavík. Framkvæmdastjóri Haraldur Sveinsson. Ritstjórar Matthías Johannessen. Eyjólfur Konráð Jónsson. Aðstoðarritstjóri Styrmir Gunnarsson. Ritstjómarfulltrúi Þorbjörn Guðmundsson. Fréttastjóri Björn Jóhannsson. Auglýsingastjóri Árni Garðar Kristinsson. Ritstjórn og afgreiðsla Aðalstræti 5, sími 10-100 Augfýsingar Aðalstræti 6, sími 22-4-80. Áskriftargjatd 186,00 kr. á mánuði innanlands. í lausasölu 12,00 kf. eintakið. AFSTAÐA SJOMANNA OG ÚTGERÐARMANNA f rúma tvo áratugi hafa Is- •*• lendingar háð markvissa baráttu fyrir yfirráðum yfir landgrunninu öllu og haf- svæðinu þar yfir. Þannig hef- ur útfærsla fiskveiðilögsög- unnar jafnan verið eitt af brýnustu hagsmunamálum þjóðarinnar og á liðnum vetri komst þetta málefni enn á nýtt stig. Illu heilli hafa stj órnarandstöðuflokkarnir þó reynt að blása upp ágrein- ing vegna alþingiskosning- anna, sem nú fara í hönd. En augljóst er, að þeim verður ekki kápan úr því klæðinu. Það má glöggt merkja á sam- stöðu þeirra aðila, sem gerst þekkja til á þessu sviði, út- gerðarmanna og sjómanna. Þannig samþykkti stjórn Landssambands íslenzkra út- vegsmanna svofel'lda ályktun í apríl sl.: „Stjórn LÍÚ telur að leita eigi eftir samkomu- lagi við aðrar þjóðir um út- færslu fiskveiðilögsögunnar og bíða beri með einhliða að- gerðir þar til séð verður, hvort samkomulag tekst eða ekki á fyrirhugaðri hafréttar- ráðstefnu Sameinuðu þjóð- anna um hver réttur þjóða skuli vera til víðáttu fisk- veiðilögsögu. Þegar að út- færslu fiskveiðilögsögunnar kemur má hún ekki ná skem- ur að áliti LÍÚ en að 400 metra dýptarlínu, sem mun í framkvæmd leiða til 60—70 mílna fiskveiðilögsögu við Vesturland og um 50 mílna annars staðar. Jafnframt hvetur stjórn LÍÚ til þess, að svo fljótt sem hægt er, verði gerðar nauðsynlegar ráðstaf- anir til verndar ungfiski fyr- ir öllum veiðum á land- grunnssvæðinu, þar sem við- urkennt er, að helztu uppeld- isstöðvar ungfisks séu." Sarns konar afstaða kemur fram í ályktun aðalfundar Sjómannafélags Reykjavíkur, en þar segir m.a.: „Fundurinn fagnar ákvörðun Sameinuðu þjóðanna um sérstaka haf- réttarráðstefnu, sem fjalli um hver réttur þjóða skuli vera til víðáttu fiskveiðilög- sögu sinnar, um nýtingu hafs- botnsins, mengun sjávar o.fl. Telur fundurinn, að fyrir forgöngu og baráttu íslend- inga fyrir hafréttarráðstefn- unni og mjög jákvæðrar þró- unar þessara mála á alþjóða vettvangi, beri að bíða með einhliða aðgerðir, þar til séð verður, hvort samkomulag tekst eða ekki, nema að um svo aukna asókn erlendra fiskiskipa verði að ræða á landgrunnsmiðin, að í út- færslu fiskveiðilögsögunnar verði þegar að fara á þessu eða næsta ári. Það er álit fundarins, að þegar að út- færsluni komi megi hún ekki ná skemmra en að 400 metra dýptarlínunni. í framkvæmd muni þessi regla leiða til 60—70 mílna fiskveiðilögsögu við Vesturland og um 50 mílna annars staðar og verði það lágmarksfjarlægð fisk- veiðilögsögumarkanna frá grunnlínunni og loki þannig af firði og ála, sem meira dýpi hafa enn sú dýptarlína, sem kynni að verða miðað við. Jafnframt hvetur aðal- fundurinn til þess, að svo fljótt sem hægt sé, verði gerðar nauðsynlegar ráðstaf- anir til verndar ungfiski fyrir öllum veiðum á landgrunns- svæðinu, þar sem viðurkennt er, að helztu uppeldisstöðvar ungfisks séu." Af þessu má glöggt merkja, að bæði sjómenn og útgerðar- menn telja rétt að ákveða út- færslu landhelginnar eftir hafréttarráðstefnuna, nema að sókn erlendra veiðiskipa á íslandsmið aukizt til muna. Ekkert styrkir fremur rétt- mæti þeirrar- stefnu, er Al- þingi hefur nú markað, en stuðningur sjómanna og út- gerðarmanna. Eimskipafélag Islands lMfikill vöxtur er nú í starfi •i"* Eimskipafélags íslands. Fyrir nokkrum dögum kom til landsins nýtt skip í eigu félagsins, en það þykir jafn- an nokkrum tíðindum sæta, þegar nýr farkostur bætist við skipastól landsmanna. Á aðalfundi félagsins, sem hald- inn var sl. föstudag, kom m.a. fram, að velta þess á sl. ári var um 1200 millj. kr. og rékstrarhagnaður varð tæp- lega 19,5 millj. kr. A árinu 1970 voru 53 skip í förum á vegum Eimskipa- félagsins og fóru þau samtals 223 ferðir milli íslands og ann arra landa. Eígin skip félags- ins, sem voru 13 að tölu þá, fóru 146 ferðir milli landa eða 10 ferðum fleira en árið þar áður. Leiguskipin voru 40 talsins og fóru 77 ferðir og er það 19 ferðum fleira en áður var. Vöruflutningar með skipum félagsins jukust á árinu 1970 úr 383 þúsund tonnum í 433 þúsund tonn. Fjárfesting félagsins á árinu nam alls um 800 millj. kr., en verðmæti tveggja nýrra skipa nam um 610 millj. kr. Þetta sýnir mikinn vöxt og !NMMhfrGM!NlhfrfrGMlh(Mh®> á rölfi ••• (irUllllli' lliUHP miilP ui illllll» «11111111» Það ínun, að dómi þeirra, sem um- ferðarmálum borgarinnar stjórna hafa verið knýjandi nauðsyn að ráðast á Stjórnarráðsblettinn, þessa vin í mal- biki MiSbæjarinis, sem raun ber vitni, til þess að tryggja greiða umferð um Lækjartorg. Spurningin sem er ofarlega í huga fólks, varðandi þessar stórfram- kvæmdir, er þessi: Raskast nú ekki öll hlutföll Lækjartorgs? Hvernig' verður umhorfs þar, þegar öllu þessu mikla umrótt er lökið og búið er að flytja stytturnar af Kristjáni IX og Hannesi Hafstein svona mikiu nær Stjórnarráð- inu en verið hefur? Já, hvernig verð- ur umhorfls á Lækjartorgi? Ég minnist þess ekíki að hafa heyrt um eða séð út- l&tsteikningar af Lækjartorgi í hinum nýja búningi. Oft hefur þó vissulega af minna tilefni verið efnt til blaðamanna- funda. • Spurning þessu viðkomandi, er svaraverð: Verður hin gasmla Stjórnarráðsgirðing rifin og eyðilögð, eða er gert ráð fyrir að flytja hana, eins oig Danir gerðu, við sendiráð sitt við Hverfisgötu, er sneið var tekin af lóð sendiraðsins? Þá lét sendiherrann endurreisa gömlu járnrimlagirðinguna eins og hún hafði áður verið. Nú getur vel verið að skipulagsmenn Reykjavík'Ur og borgaryfirvöld vilji alis ekki gera þetta, jafnvel þótt sanna megi, að girðingin sé altént söguleg. Því er nauðsynlegt að þeim sem stjórna framkvæmdunum við Stjórnarráðið verði gefin um það ákveðin fyrirmæli að þeir taki járngrindverkið niður án þess að það verði eyðilagt. Sá dagur kann að vera nær en marga grunar, að þeir sem hafa yfirumsjón með þessu ðllu verði spurðir, ef girðingin verður eyðilögð: Var endilega nauðsynlegt að gera það þótt nauðsynlegt væri að flytja girðinguna? Hvað á þá að gera? Kemur kannski einhver ljótur og leiðinlegur steinsteypuveggur um- hverfis Stjórnarráðsblettinn? Eða verð- ur gerð falleg og smekkleg steinhleðsla, eitthvað í Ukingu við þá sem gerð var við lóð okkar gamla Menntaskóia við Lækjargötu? Ég vil nota tækifærið og lýsa algerri vanþókn- un minni á steinsteyptuin vegg. Skerð- ingin sjálí á Stjórnarráðsblettinum er vissulega nógu mikil fórn. Það er skylda borgaryfirvalda að taka málið til endurskoðunar og nýrrar yfirveg- unar áður en ráðizt verður i það að gera einhverja girðingu eða garð i stað þeirr ar gömlu, sem enginn hefur neitt á móti. Láta þær hugsanlegu teikn- ingar sem jafnvel hafa legið árum sam an á teikniborðum skipulagsins biða. Þegar þess» verki er lokið, — breikk- un götunnar og flutningi þeirra Hannesar og Kristjáns — og menn hafa verksumimerki fyrir augunum, er þá ekki rétt að gripa tækifærið og hressa upp á sjálít Lækjartorg? Fegurðarsér- fræðingar kalla það andlitslyftingu á sínu máli, þegar þeir taka eldri konur og hressa upp á útlit þeirra. Þetta finnst mér tímabært varðandi Lækjar- torg og ég er viss um, að bezta og ár- angursríkasta aðferðin við þessa and- litslyftingu væri sú að borgaryfirvöld létu fara fram samkeppni meðal skipu- lagsfrömuða og arkitekta um það, hvern ig Lækjartorg framtiðarinnar skuli verða. Framtiðarskipulag Lækjartorgs og Stjórnarráðsblettsins er þannig stórmál, sem borgaryfirvöldin verða að íhuga rólega. Það væri sterk ur leikur af þeirra háltfu að segja eitt- hvað á þessa leið: Nú stokkum við upp ráðagerðir okkar og áætlanir og leitum samstarfs við alla þá skipulagsfrömuði og arkitekta sem vilja með okkur vinna við að leysa framtíðarskipulaigsmál að- altorgs Reykjavíkur. — Efnum tii sam keppni milli þessara sérmenntuðu manna og stefnum að þvi að Lækjar- torg verði komið í sinn framtíðarbún- ing þjóðhátíðarsumarið 1974 með Stjórnarráðsblettinn sem órjúfan- legan hluta þeirrar heildar og þá á vel við hið fornkveðna: Að fortíð skal hyggja ef frumlegt skal byggja. Lækjartorg og Stjórnarráðsbletturinn, Forsætisráðherra- fundur í júní FORSÆTISRAÖHERRAR Norð- urlanda koma saman til fundar í Osló, hinn 8. júní næstkomandi, til að ræða þann góða árangur, sem náðst hefur í viðræðum grósku í " tiglingum kaup- skipa, enda gegna þau vax- andi hlutverki í atvinnulífi landsmanna með síaukinni efnahagssamvinnu og við- skiptum við aðrar þjóðir. Bretlands við EBE um aðild að EBE. Það er Trygve Brattelie, forsætisráðherra Noregs, sem boðar til fundarins. Hilmar Baumsgaard, forsætis- ráðherra Dana, sagði við frétta- menn þegar hann fékk boðið, að nú þegar náðst hefði svona góð- ur árangur í viðræðum Bret- lands við EBE, væri sýnt að einnig þyrfti að herða á samin- ingaviðræðum Danmerkur og Noregs við EBE til að þeim gæti iokið um leið og viðræðum Bret- larrnda við EBE. Danmörk oC Noregur hefja aftur samminga- viðræður við EBE í júní og á ráðherrafundinum verður m.a. rætt um hvort breyta eigi áætl- unum fyrir fundirun, t. d. breikka viðræðugrundvöliiiui. Jóhann Hafstein, forsætiaráð- herra, sagði Mbl. að hainin heíði tjáð Bratteli að enginn íslenzkur ráðherra gæti komið til fundar- inis ef hanin yrði haldinm á ofan- greindum tíma. Hinls vegar tsaldt forsætisráðherra að íslenzkir embættiamenin yrðu sendir tttan til að fylgjast með umræðum & fundinum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.