Morgunblaðið - 23.05.1971, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 23.05.1971, Blaðsíða 24
24 MORGUNBLAÐH), SUNNUDAGím 23. MAl 1971 Hafnarfjörður; St. Jósepsspítalanum gefin rafstöð IIIXjV 15. þ.m. afhenti Lioms J< líibbur Hafnarfjarðstr St. .lóKpps fcpítalantim í Hafnarfirði að gjöf RucivsmcnR ^«-»22480 sjálfvirka 10 kw Peíters diesei- rafstöð tíl fuQnur eigmar og um- ráða. Fyrir rúrrMi ári ákvað klúbb- urími a£ geía St. Jó&epsspítaJa eitöivað, seœ kaami þar í góðar þarfir, þar sem klúbbnum er kunníugt um, að spátalinn hefur ekki notið styrks fains ©pönbera á borð við önnur sjúkrahús landsins, en nýtur hiris vegar rniMIia. vinsaeida, virðingar og trsúasts. Eflir áberwiirigu yfirlaefcnis rpítalans, hr. Jónasar Bjarnasonr ar, réOst klúbburinn i að kaupa sjalfvirka dieselraístöð, sem ¦gaati tekið við, þegar straumur frá. rafveitukerfinu rofnaðli eða spenna laekkaði til muna, og væri nægileg til ljósa og fyrir hin ven.3ulegu raftaaki spítalans. Taicti yfirlæknirinn, að spítal- aiui heíðö alla tíð vanitað sláka stöð, en bjargazt hefði vwriö við rafhlöðulampa, þegar mikið laegi við, t. d. þeigar rafmagnið faeri af, meðan á skurðaðgerð staeði. F.iár 1il kaupanna öfluðu kiúbbfélagar að mestu leyti með því að ganga í hös fyrir joitín og selja jólapappír. í fjarveru priorinnuniiar, systjir Helenu, veitto sysflr Lioba og yfirlaeknirinn, Jónas Bjarnasoni, gjöfinni viðtöku að vJðstööjdum alHnsörgnm Idúbbfé- logum, systrum og gestiam. Systir Lioba og .lónas Bjarnason, yfirla?knir, ásamt félögum úr I .ionsklúbbi Hafnarf jarðar við afhendmg'U rafstöðvariimar. REYKJAVÍK SKRIFSTOFA STUÐNINGS- KVENNA SJÁLFSTÆÐISFL. Dartsskola Hermarms Ragnars simar: 85910 og 85911. KOSNINCASKRIFSTOFA SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS UTANKJÖRSTAÐASKRIFSTOFA Kosningaskrifstofa Sjáifstaeðisflokksins, utankjörstaðaskrif- stofa, hefur verið opnuð í Sjálfstæðishúsinu, Laufásvegi 46. Skrífstofan er opin frá kl. 9—12 og 13—22. Símar sfcrrfstofurmar eru 11004, 11006 og 11009. Stuðningsfólk Sjálfstæðisflokksins er beðið að tófa samband við skrifstcilfniir*a sem fyrst og veita upplýsingar «m kjósertdur, sem verða fjaTve'raTKÍi á kjördag — imtanlands sem utan. — Upplýsmgsr um kjörsfcra eru veittar í síroa 11006. Koswrag fer frarm \ Vonairs*raeti 1 Jcl. K)—12, 2—6 og -8—10. Á beigidogum 'kl 2—6. ATH. LISTI SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS ER D-LISTINN. Starfandi eru á vegum Fulltrúaráðs Sjátfstæðisfélagarsna og hverfasamtaka Sjátfstæðismanna i Reykjavík eftir- taldar skrifstofur: Eru skrifstofurnar opnar frá kkikkan 4 og fram á kvöld. Nes- og Melahi/erfi Reynimel 22 (buskör), síml 26686. Vestur- og Miðbæjarhverfi Vestwrgötu 17, bfkhús, 1101& Austur- og Norður- mýrarhverfi &ergstaðastræti 48, sími 11623. Hlíða- og Holtahverti Stigahlíð 43—45, sími 84123 Laugarneshverfi Sundlaugarvegur 12. Arbæjarhverfi sími 34981. Bílasmiðjan, siroi 85143 Langholts-, Voga- og Heimahverfi Goðheirrtura 17, símii 3045«! Háaleitishverfi Darvsskóli Hermanns Ragnars, sími 85141. Smaibúða-, Bústaða- og Fossvogshverfi Oansskóti Hermarms Ragnars, sími 85960. Bretðholtshverfi Víkurbakka 18, simi 84069. Stuðningsfólk D-iistans er hvatt til að snúa sér til hverfisskrifstofanna og gefa upplýsingar, sem að gangi geta komið í kosnmgunum, svo sem upplýsingar um fólk sem er og verður fjarverandi á kjördag o. s. frv. FRAIMBJÓÐENDTJR FLOKKSINS VERÐA TIL ¥IÐTALS í SKRIFSTOFUNUM KL. 5— 7 DAGLEGA, NEMA LAUGARDAGA OG SUNNUDAGA. Nash látinn BaJtimore, Maryland, 19. maí, AP. HÁÐFUGLINN og riihöfund- urinn Ogden Nasfe, sem varö hvað frægastur fyrir limrur sinar, lézt i sjúkrahíliisi i Balti more í dag, 68 ára gamall. Hann gaft úit fyrsfia bók sina með lirnrujii árið 1931, og sáð- an skrifaíði hann marga tugi sGákra, auk þess sem hann hjálpaði til við aS semja þrjú Broadway leikrit En þótt Nash vœri faáðskur vaT hann aldrei bitur og iw- gætnin ag lífsgleðdn í verk- um hans öfluðu honum margra vina. Nash fylgist vel með því sem gerðist 1 kring- um hann, og löngu áður en aknennt var farið að tala um vernduji umhverfisins gerði hann það að umnæðuefni og ekki aðeins f rá heiisuf arslegu sjónarmiði heldur og fagur- fraeðilegu, eins og þessi hug- leiðing ber vott uim: I think that I shald never see a billboard lovely as a tree perhaps unless the billboards fall I'll never see a tree at all. AFMÆLI Guðspekifélag íslands 50 ára (5). Mæðrafélagið í Reykjavik 35 ára (17). Bæjarútgerð Hafnarfjarðar 40 ára (21). ÍÞRÓTTIR Rúmenar léku tvo landsleikl viS íslendinga í handknattleik, SigruSu beir í fyrri leiknum 22:18 (S). en jaftrtefti varð í 'þeim síðari, 14:14 (11) 15 íslandsmet sett i fyrstu Bikar- keroni Sundsambands íslands 23). Valur íslandsmeistaii í lianilkiiatt leik Jcvenna innanhúss (23) | Morg isiandsmet sett á meistara-: móti íslands í lyftingum (25). FH íslandsméistaxi í h.andknattleik karla innanhúss (25). Enn brju Islandsmet I sundi (26). FyrSta íslandsmeistaramótið i judo haldið 36). 25 sundmet sett á einni viku (2J) ÍR íslandsmeistari í körfuknattleik (30). ísland í þrátiga sæti á NBr&urlanda irvöti unglinga í hand.knattleik (30). MANNAI.ÁI Helgi Valtýsson rithöfund«r, 93 áia »). Haukur Haukssoti, blaðamaðnír, 32 ása (14). Steindór Gunnlaugssoa, tögíræSiistS ur. «1 áni (1»). ÝMIStEGT Mengun frá Áburðarverksmiðjunni í Gufunesi (*) 274 heildverzaanir i fullum rekstri (3). Vindlingareykingar dragast sam- an hér á landi (3). íslenzku minkasiinnin seldust öll á uppboði í London (4). Stoppaður geirfugl keyptur fyrir Nártúrugripasafn íslands á uppbaði í London að undangenginni söfnun (5. 6 ) Flugfélag íslands annast Grænlands flug fyrir SAS (S). Bein Hólabiskups frá 13. öld fund tn i Höregi? (10). Norræn sérfræðinganefnd mælir með eldfjallarannsóknarstoð á íslandi (W9. Dómur í nandriUmáJínu: Engax nkaðabæl.ur vejna afhendingar hand ritanna (11. ÍZ. 19) öry£gisútbúnaði dráttarvéla Stór- lega at)ótavant (13). General Motors hættir við að koma hér upp verksmiðju til framleiðslu úr áli (14). Árið 1969 voru rúmlega 60 þúsund nemendur 1 skólum á íslandi (16), Leit að lungnakrabba meðal rejk mgafólks að hefjast (17). Frumvarp tii nýnna staðla í iBmaði d«).. Störlíaupmenn setja á stofn fjár- festingarsjóð (18). Friðrik Jörgensen ákærður fyrir 27 ntiDi. kr. fjárdratt (1S). •SÍcip á vegum Eimskipafelagsins komu yfir 800 siimum á hafnir úti á landi á sl. áTÍ tlS). Samningurinn um afhendingu hand ritanna verður staðfestur 1. april (30)' SÍS gefur þrjár kltíkkun- i HaH- grímskirkju (20). 25 ferðir á vflcu samkvæmt stunar áætlun Loftleiða ,(2S). Forrannsókn hanitasvæSisins & Beykjanesi lokið: Nægur jarðhtti fyr ir sjóefnaverksmiðju (23). Frásö^num Hrafnistumaraia safnað á segulbandsspótur C24,). Þórs-jBugvél með 8 tonii af fiski' til Tralfiklanils (24). Heildarvelta Osta- og srajözsölunn ar 1970 nam 512 millj. kr. (25). Gjaldeyriseign bankanna jókst um 1200 millj. kr. sl. ár (26). Nokkrir ungir menn stela sprengi efrii til liermdarvertsa C30). Heildarinnlán Iðnaðarbankans 970 milj kr. sl ár 30). Tveir geirfuglar og 13 egg I búðar glugga í Irtndon (31). GKETNAR SpjaTlað við fumriia á BúnaðaT- þingi («}. Geirfuglasker (3). TJm toörn og myndir, eftir Jens Kristleifsson 13). TJm Ríkisútgáfu námstiöka og Skólíivörubúðina (3). Svar við bréfi Sveins Guðmunds sonar í Miðhúsum, eftir Gunnar GuO bjartsson (3). FJuorskýrsan leiðrett (*).. Samtal við Jöhann Helgason ný- kominn frá Ástralíu (*).. Pingvellir 1974, eftir Sagnar Jóns son (4). Úr Hornafjarðarreisu, eftir Ingva Hrafn Jónsson Maður Jíttu þér nær, eftir Krist in Skæxingsson, skógarvörð (4). Fundur í Belfast og Dublin, eftir Láxus Sigurbjörnsson (4) Athugasemid frá veíktökum vMS Voga&kóla (4). VJðsýn framfarastefna eða „vinstra afturtaa&rl" effitdr Einax ö. Björnsaon, Mýraesi ;(5i). HvafB «egja )« « getrfugls- og Ás1xaíl2Msot£minina? (S'). EyrtoekJkitagar gera l*ö£ia (5j). Lúsin er komin, ef tir Ár ixa ViJ-, hjáJmsson, lækni '(5) Fja®Eral&>k r>g ^BrfanTímamTOa^jMHin^ efftir eftir Gylfa GíslaBon (5). Hvað segja þau um kennaraskóla frumvarpið? (6). Ra-unhæfur .poppskóti" eftir Sigur þór Þor^ilsson kennara (6). Sanrtal við Brendan DiJlon, nýskip aðan sendiherra írlands á ístandi (61 Enn trm þjó»garS á VestfjörSum, eft ir Ingimar Guömundsson (S). Rætt við BemharS Guðmundsson æskulýðsfulltrúa þjóðkirkjunnar (T). Samtal vrð Guðbjart Gunnarsson um kenrrsrutækni (T). Fasteignaskattur — þjöðrryting eft- ix Sigurð Hejgason (9). Samtal við Lárus Sveíxisson, tromp- etleikara (*). OfrikshneigB eða jafnaðaTsteína'? eftir Þórðlf Jðnsson (»). Athugasemd frá fjármálaráðuneyt iiiu um tollstöðina við Tryggvagötu (9). Enn um byggingaframkvæmdix viS Vogaskóla (9). Verður SkeiSarársandur sigraSur? (10)- Meira um hunda ketti. G.Á.S. og hitt og þetta, eftir Halldóxu Rútsdótt ox (10). Nordforák, samstarfsnefnd NorðuT Janda um hagnýtar rannsöknir (JJ) Réttur barna fótum troðinn, eftár HeJgu TiryggvadióttMr (11). Samtal við Þór Guðjonsson uin raekliuxa Jax (11). tJm klámgróSa eftir Jón ísberg (11) Skattfíreiðslux Jaeimilarina, eftir ís Jeif Jónson, vexikfxæíiing (11). En umfram allt —. takið varlega mark á gagnryninni. eftir LáTus Sig urbjjrixnson (JÚA. Hjúkxunaxskóljnn,, Alþingi og fréi*a; flutningur, eftir Guðrúnu Sveinsdótt- ux, hjúkrunarkonu (12). Komáð við í La acá rvi rk, jun, eftir Freystein Jóhannssora (12) Sagan af riátanum óþekkta, e/tir Pál H. Jónsson, Lauguxn (12). ..Grunnskólafrumvarpið", eft'ix t»ór gný Guðmunclsson, skóiastjóra (13). Frá Laxárvirkjunarstiórn: Tillögux um virkj^un Laxár i S-Þíngej/jarsýslu (13).. Upphlaup bæiarstjórans á Altureyri eftir Karl Kristjánsson (13). Þrjatiu umsækjendur uan 5€ J*á- skólastoður (13). Sr%uaidiaxr>aeiriinTi, eftáx íwrB 5óns-' son, Látrœm (131). Ockrviitar tetaærir tali (14). Dýxa- og fugJafræBingi vexðá toett; vlð, eftir Óttar ImdrMSaeon (JB). A2pi!piígi og t6J3alcsaTi»gJýsi«ígar, «ptáxi Aiel Kxistjánsson (K). Enn um Jaxveiðiréttindi útlendinga, eftir Skúla G. Johnsen (17). Greinargerð frá stjorn Landeigenda feJags Laxar og Mývatns (17). Passabitarnir frá aldamótum uod irstaða nútima stóriðnaðar (U8). Áhrif skattamála á þjóðfélaigsþrióim ina og ýmsir þættir í þróun ríkis- fjármála frá 1958 til þessa dags úr raeðu Magnúsax Jónsonax, i'járniaia- ráðherra (19).. Hafnaxstræti 16 a sína sögu (1S).. Stórslys hjá Dyrhólaey fyrir 108 ínilíii Í2(*l. FramHvæmdahugur í GrindvSkiing um (20) Athugasemd frá Birni Jónssyni, al þirrgiismaruai ^20). Rætt við Niels P SigumBsson, sendi herra falamitas H* NATO Sa). Á ,jrxunn»kólinn" að vexa andleg- ax þmaelafoúðÍT fyrix börm? eftir J«án N. J'uuisson 121). Hvaða kartöfluafbrigði eT hagkivæm ast að rækta? ei'tir E. B. Malmquist (21). Lanctbóitastefna og náíttúrarvermdar félögin, eftir Gunnlaug Jónasson SeyðisfirSi (21). 1974? eftir Einar E. Sarmiundsen ög Stefán öm Stefánssan (23). Saimtök aldraðna, eftir GysSu Jó- hannsdóttur, Siglufirði 23). Saxntal við Lennart Axelsson, starfs mann UNIDO, sem k.anrcað Jnefur is lenzkai! sJcipasmíiSaiðnað (24). Þorvaldur Búason, eðlisfræðin®ur, skrifax Vetitvang (84). Yfirlýsing frá Málarafélagi Reykja víkur varðandi ölfusborgir (25). Miðkvíslarstífla og veiSi í Mývatni eftix Try^gva Hejgason flugmaim (25). Er Faxaflói að brerma? eftir Mark ús B. Þorgeirsson, Hafnarfi'rði (26), Sitt af hverju frá Eyjum. eltir. FriSfinn Finnsson (25).. Austur á JaSar, eftir Árna G. Ey lands ,(26X Hver er íslenzk rétUætisvltund'? *ft ir Bjöxn G. Jónsson, Laxamýri (26). Strandrfki vexðuT sjálfsagt að á- kveða fisskveiöitalurrörkiri, eftir Hans G. Andersen (26). Saxrrtai við George Brovra (26) VJnamsla jæxJShdlta i Anneirirkiu, sasn ltífl_ -við Guranax ÍBSí&VarsBon CSÍ6). A að Jegg.ja riiður búsetu í Gráms eyí etftix AJÆreð .Jránssom 26). Laxness og halinn i Háskólubioí. eítáx Albert SSdwason C26). AUiugasemd írá friimkvæmdastjÓTa Tiömahæjax (36). Aðstaða gamla fólksins í þjóðfélag inu eftir Björn Ólafsson, Jofskeyta- mann 27). Hvert stefniT 1 barátttwvni gegn hjartasjukdómuim'? (28). Samtal við Baltasax (28). í>orsteinn Matth'iasBon ræSir TÍB Saamund Jónsson i Fljotom (28). Heimsóikn á skóladagheimili í Skipa sundi (30). SamgöngumáaaréSuneytið ra SvS- vallarmál höfuSborgarinnar (31). Öhei'Uaþróun, efttr Loft Júliusson »1) Samtal við Tómas Þorvaldsson í Grirxia vík (31) Hvaða veiðarfæri eru ekM naeitu leg fyrir fisKistofnana"? eftir Magniús Gíslason, skipstjóxa (21). Frá xaðstefnu háskólamienntaðEa kennara: Hentugra að kennaraskÆJl yrði deild i HÍ (31). ERLENDAR GREINAR Hvers vegna Laos? efíir Brian Crozier (3). Kosningar á Indlandi (4). Nýtt valdajafnvægi í SDvétxíkjiHi- um, eftix Mflovan Djilas 10). TJmmæli Nixons um landhejgi og úthöf (11;).. Sigurganga Indlru Gandhi (14). Klofnar Pakistan? (18). Við verðum að lifa í heimi töJv unnar (21). Nauðungarflutningar þjóðarbrota í Sovét, úr bók Roberts Conquest ,(2tt) Músin, sem fann bein Péturs post ula, eftir Corxado PaJIenbeiig (21). Ferð gegn vilja til Siberín, úr bfik Andrei Amalrik (21). Hvað vannst með innrásinni í Laos (27). Á aS pröngva nimim NorBurlöndon um í aðstöðu Finnlands 27).. Veröld Dic'kens á yngxi írrrm eftlx Angus Wilson (2«). S!y myrid af Mahler, eftir Henry- Louis de La Grange (28). 24. þing KommúnistafloKks Sm&i- rfkjanna (30). Afrika: Rúmlega 30 byltingar ber íoringja á áratug (il)- Verður Max Jacobsson eftixmaðwr U Thants? (31).

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.