Morgunblaðið - 23.05.1971, Blaðsíða 25

Morgunblaðið - 23.05.1971, Blaðsíða 25
MORGUNBLAÐH>, SUNNUDAGUR 23. MAl 1971 25 Borgaraíundur um spónaverksmiðju á Olafsfirði Ólafsfirði, 22. maí. SÉÐASTLIÐINN fimtudag var íialdinin í Ólafsfirði aimeniniur borgarafundur og Ts>>oðaði bœjar- stjórin Ólafsfjiaaðiaar tii furadar- íieis. Tilefni vaar tojrgging og rekstur spánavefksmiSju í Ólafs- ffirði. Hinin, 16. ap.ríl sl.. hafði taaejarstjónn kosið bráðabirgða- síjóm til undirbúindngs og hluta- fj'ársöfritrniar og vaor f umdstir þessi því kymningarfundur á málinu áður en hlutafjájisöfnun hefst. í bráðabirgðastjórtn Spónaverk smið'j uninar eru: Aagrímvtr Hart- mannsson, formaður, og með- stjórinendur Haraldur Þórðarison, Ánmanrn Þórðarson, Hreggviður Hermannisison. og Kristinn G. Jö- haransson. Það er veríkf ræðiþj ónusta Guð mundar Óskaar'ssor.aiv sem undan farin ár hefur kannað og gert ýtarlega akýralu vam. rnálið. Á- ætlað hlutafé er 10—14 millj. kr., en stofnkostnaður 45 rnilljónir. — Fundurinm á fimmtudag var mjög fjöknennur og kyininti Ed- gard Guðmumdsson, verkf ræðing- ur, málið, en bæjarfulltrúar og ýmsir borgarar tóku einnig til máls og lýstu stuðningi sínum. Bæj arstj'ó'nn Ólafsfj arðar stenid ur einhuga að umdirbúiningi á verksmiðj urekstrinum. — K. Kþ. — Verið ; Framhald af bls. 3 liann langt, út fyrir Eldey. Þann- ig ksorn Visir inieð 15 ltastiir í vilkuinni. Heilldara'flli'nn á verfciðinmi varð 13.760 tesitir, ert I fyjrra 19.908» testir og svo að segja sami róðra JjöMi. Þarna munar um 6200 tesifeuim, Affliahæsti báturinn, sem landaði aillltaif í Sandigerði, var Bergþór með 878 lesrtir, en Þorri kann að hafa meiri aflPa á vertíðiinni, því að hann lamdiaði uim hwlmiriign- um í Grindaivík. ftRINDAVÍK Allir báitar eru nú búnir að taka upp netiin. 3 erui byrjaðir með fisk- og humartroJl. Heildaraflinn á wrtíðinmi ueyndist 39.348 lestir, en var í fyrra 41.155 lestiiK.. Núoia varu róðrarnir 4982, en i fyrra 416©, (3VO að meðailaÆU 1 sjáferð heíux verið mun minni í ár en í fyrra, eða í kringum 8 lestir í róðri niúna, en tæpar 10 lestir í fyrra. Afliaíhæstu Mitaarnir á vertíð- inini voru Aíbert með 1406 lestir og Arnifixðmigur með 1393 lestir. 6 aðrir bátar voru með yfir 1000 tes&ir. VESTMANNAETÍAB. Nú era svo til ein'göngu stund aðatr togveiðar, nema hvað litlir bátar roa með hamdifæri og lúðu; Mmt. Afilinn, hefur verið ágætur f troJHið, þaninig fékk GuMborg í etouim túr 50 lestir og Stígandi 40 Destir. Heiidaraflinn á vertíðinni varð 22.912 testir, en varð i fyrra 39.034 lesitir. Aflahæstiu bátarnir voru And- vari með 850 tetir og Sæbjörg með 705 lestrr.. EFNAHAGSSAMVINNA EVRÓFtJ Island var síðasta landið,, sern gekk í EF'TA. Margir irayndu nú segjat, að" að það hefðt imtátt vera fyrr. Ýrnisir voru þvi and- vtiigir í wppltaifi, það var óttiinn við hið ðtouima. Nú á sal sam- vLrunia sér fáa aimdim«e'lenidiur. — Þvert & imióti er táxwmms sá,. að menn myndiu sjá eftrr EFTA,, ef það yrðl ránr S'öigiumni. MönniuTn þótti gott að fá Iae*;k- aðan toflD) og leMdaai niður k ýms- uim úrJtiutnimigsvöruæn lamds^ mtanna i EFTA4i(m'diuTi'uairai. Það hafefcaði fisfcwerðið oe stuðXaði að tnærra kaupigjaidí. Hér war þ6 eklki um verulegar f járhæðir «01 ræða, því að EFTA-löndin voru efcki kaupendur að útflutn- imigisvörum lisilerudiniga í stórum flUCLVSinCflR #^-»22480 stSl, og avo voru margar þekrra tollfrj&lsar fyrir. Mönnum þótti Sífca go*t að fá 30% tolfflækkun á flestuari vörum f rá EFTA-löndr unum og fyrirheit um, að toíBur- nom yrði alveg feH'duar niðuiir á naastu 10 árum. ÖHuin nema þá fcaTmski helzt fjánmiáliaráðtrÆTTa, vegna riikisfeassamsi Töl'lalækkun á að öðru jöfnu að stuðla að þvi, að hægt sé að lifa odýrar: Þá þó*ti mönoruim. gatt að fá Inðþröuniarsjoðinn á aiman miilljarð torónia. Hann á að geta orðið mikil lyftistömg fyrir iðn- að landisrnatnTia og sftuiðUað að þvi að lyfta. íslemidninigum atf hráfi'friis- framleiðsHiustiginiu og upp í það að verða iðnaðarland og þar með öðlast sess meðal þeirra þjóða, sem búa við bezta líifsafkomu og vehnegun. Menn greinir á um, hvort EFTA sé í andarsliitruimeðaekki. Þrjú EFTA-lönd, Bretland, Dan- mörk og Noreigur, eru að yfir- gefa það SSálfsa'gt eru þeiir raun særri, sam segja, að EFTA sé úr sögunni. Það getur hjarað eitthvað, á meðan þessi þrjú lön-d hafa sinn aðlögunartima og þurfa að- standa við sína saimn- inga, err svo verða þaiu sem önnur EBE4önd að brynja sig sömu tollmúrum og þau. Ef Is- íand yrði að standa utan þessa múrs og sfeipita enigu að sáiðuor meiira og miirana við EBE-liöndSm, er taegt að sjegja að það vaesi eins konar sfcattflamd þessara rilkja. Meðat aaonairs jnrðoi fsJBesnid- ingar að grefða 15%% toll af hielízstu útffluitninigsivömr sámraii, fi'sfcfanium,, þð að þarna séu á ým- is frávJfc. Á iðMaðaorvaírainigi es toffliurinn efalauist miilsliu haearri.. Islendingum rmy/rrclt tviirmæiCa- lautst vera mikiill afkkur i þvt að geta flurjt óhinidarað og tofflfrjiálst inn á þennan itniiWia og þeEntt eðlilega markaðx. Þetta befuar verið þeirra viðskiptasvæði öld- um saman, þó að nú séu aðrir mjög mikill'vægir markaðir komn ir til sögurmar. Má þar einkum neíraa Bandarikin otg Sovétrikin. Þeiar myndu bezt sjá það, ef Dasnir, Norðmienn og Færeyimg- ar, aðalfceppinautar islendinga, stebu svo' tM eirtix að þessum markaði af þeim þ]óð«m, sem ISytja wt ftft og fiiskBttffuæðír af norðuirsl'óðuaTi. Bf íslendinigar yrðu útilokaðir frá þessunr» markaði, er hætt við, að annað fylgdi á eftir: Menning arleg tenigjsl myndu vekkjast, svo að efcki sé sagt rof na. Merm tala uim, að ístendinigar ættu að geta fengið aukaaðild að Efnahagsbandaílagi Evrópu, fáir tala enn um fuiHgilda aðild. Afflt er þetta þó óljóst. Ýmis áfcvæði Rómarsáttmálans vaxa mörHTOm i augron. Eh einfcum er það eitt, sem íiefMF verið þyrn ir í augmro Norðmarpnia og Fær- eyiniga, og það eru regluannair um, að bamdaliagsþjóðioiiar megi veiða í landhelgi hver annarr- ar með sarna rétti ©g landsmenn sjáilifir. Þessi mál eiga eftir að skýræt á næstunaai, en svo dýr- mæt er landhelgin Islendin'gum, að þeir gætu ekki hugsað sér slífct fyririkiomulag. DEILA EOTABOIC OG USA UM 200 MfLNA LANBHELGINA íslendinigar heyra við og við getið um lamdlMftgisdeiflu Eoua- dor og Bandaríkjanna, eimkum I sambandi við töku túnlfisfcbáta. Fram að 1. marz siðastliðnum hafði Eouador tókið 25 amerísk túmfisksikip og dæmt þau í sefctir, I sem BandariBtejastjórn greiddi bátunum aftuar jaifnóðum. En sjiómennirnir eru elíki ámægðir með þetta, þeir víLja, að Banda- ríkín bammi immifluitiiing á vörum frá Ecuador. Eouador býðw up^i á að veita : túMfislkbátunuim leyfi til veiða inman 200 m'iln'aarana fyrir rúmar i 2 miLljónir torórta fyrir hvert Skip, en Barudlaríkjastjórn hefur varað þá við þessu og heldiur fast við skilnirig sfnn á, að 2ja miílnia landlheígi sé i giTdi Ecuador í»eMur þvi fram, að 200 miíttma lartdtoeigim sé nauðsyn leg tii þesa að varðveita fiski- stoifninn. SKIP ÚB ÁLI Bandaríkj'ameiin hafa nýlega smiíðað 165 Iiesta fiskiskip úr álL Það er gert ráð fyrLr, að skLp úr á)Li séu mun ódýrari í við- haldi en tré- eða járnsikip.^1 sam- jbandi við þetta er gizkað á, 300.000 kröniur sparist áirl^ega í I viðhaldi. Hvenær fara IsLendingar að ! Iiagnýta sér álið, sem þeir tnafa | í Maðvarpainum, til iðnaðar?' ÖBVGGISKL E»f A S.IÓ Þ'jóðVeTJar' era niú að umdir- :bóÉa að liita sjónniemn á norður- síóðuim bera sérstakan kLæðnað, þegar þeir vinna á þilfari, swn venadar þá fyrir kuLda, svo að þeir iML af einhvern tíma, þótt þeir Jendi í sjó, sem er við 0 gráðu á oelciííSL Þ-ÍÚBVKIM.YK OCt ÍSKI.SK UBINUÍ Þjóðverj'ar eiga rrú 62 ísfisk- togara og 46. vertemiðiuskip. Eirtomd sldp 'iömduðu 157« af ftsfcí, sem landað var í Þýzka- lamidi 1970, sjáifea'gt mestur hlut- Lnn ísEeivz'kir togarar. Isfislkimaurfeaðöri'nini í Þýzka- landi hefur undanifarið gefið svo góða raun, að Þióðverjar hafa breytot mörgum fymsitiu verk- snniðj.iUitogurum sániurn í ísfisk- togara. Samit byggja bæði Eng- lendimgar og Þjóðverjar nú near euTigiönigu verksmíðj'uskip, MIKIL \ MHLEBSHHÖf'N Franska eyjan St. Pierre úti fyrir ströndum Nýfundnalands er geysimikilvæg umhleðsl'uhöifn fyrir fiskiskip margra þjóða, einikum þó Þjóðverja og noJkfcuð Japama, annars margra annarra þjóða, svo sem Pólverja. Þama voru árið 1970 lagðar á Land 53.900 testir af frosnium fiski og fiskimjöii, og hafði magnið aukizt um tæp 20% frá árinu áður. Þetta er áliika mikið fisfcirmagn upp úr sjó og ársafii Vestmammaeyimiga, þó að sjáif- sögðu ekki í ár. Eoa. það mymdS. þýða, að það þyrfti þrisvar sinn- iam meira fiakrmiagn upp úr sjó en ársafia Eyjamanma, ef hann ætti að ná jafmrL þyngd aif full- unninmi vöru eíms og frosmum eða soltuðum fiski, etrrs og fer ¦m þeása mikLu frönsku um- skipunarhöfn. Það er eftirtefcltaiirveirt,, að að^ eLms Pólverjar fHmttu framLeiðsTu aina frá St. Pierre til Bandaríkj- anma. En Gortons, stærsta fL»k- fyrirtæki Bandaríkjanma, fceiTmdi PóLverj'um að framfeiða nothœfa fískbiokk fyrir Baaadarítejaoinarkr aðinn. Þarraa á Sfc Pierre gætu Is- lendinigar lagt á Land salts'íLd, ef þeir væru að veiðum á þess- utu slóðum og suður með Kan- ada og Bandarikjunum, en þar eru auðug síldarmið. KBKIÐLEIK YKMR MK.B SKKEIÐI> Y MikHr erfiðteiikar tiaSa verið baeði á fsteiHÍi og í Níosregí ™e® söla. á sfcreið, 'sÆðaum Nigeriia hætti að kaupa. Mztta akreiaiŒi er dd orðin 3j"ia áraL Nigeria teiuar ság; efcki þmnrfa né hafa efini á að eyða gjalds- eyri til kaupa á mat. I Kamer- ún er naarkaður fýiriir mm 2000 Jestir af AfrffciiisfcreiðV era nnit selst þangað varla meira en 1000 til 1500 lestir og sjálfsagt sára- Ktið frá IsTandi. Noarðrnienín sendu nýtega etwn ffluigrvélarfarm, 18 tonn, af Af- riku-sfcreið til Austur-Pakiisitan. E»i þjóðin er efcki vön skreiðar- áti, avo atð það er efcfci að vita, að hvaða gagni Skreið kann að koma þar, en Norðmenn æöa sér að senda þangað eínn flug- vélairfarm á viku fyrst um sirin. STÓBT VEBSMIÐJUSKIP Rússar hafa nýiega tekið í niotlfcun 43.000 Lesta verksmLðju- skip. Eins og allir sjá j*afnigildir það að stærð 43 þúisuaad Lesta togururm, eínis og stæarstnit togar- ar fslendinga eru. Skipið getur hiaft með sér 15 veiðiiskip og ver- iS úti í fjóra máaiiUðL 14. BÁBHEBBAB Á fiskiráðsteifriiu Norður-At- iamtshafsLandamma, sem nýitega var ha'Idih I Lotkíott, stunigtr Rússar upp á því, að sjávarút- vegsmáLaráðherrar hinna 14 meðli'malanda kæmu saman á fuaTdi eiucs ftpórjft og Jijægt væri tiH þess að ræða verndun fiski- stofnanna í Norðursjónum og Nbrður-Atenitstiafinu. STEINROR RÖRSTEYPAM H/F. V/FÍFUHVAM WSVEG KÓPAVB&Í. SIMI: 40930. Farfuglar — Fcrðamenn Hvítasunnan: 1. Ferð í Þórs- nmörk. 2. Ferð á Kötlu. Skrif- stofan opin á miðvikudag og ftistudagskvöldum frá kl. 20,30^—2. — Farfuglar. Kristniboðsfélag karla Ftmndur verður E Befianíu márw éagskvöld 24. maí kl. 3 30 Altir karlmerrn veNtíírrww. Stjórnin. Firá Guðspekifélaginu Sumarskóli félagsms; verður að Jaðri dagarva S.—13. júní nk. að báðum dögum meðtöld- um. Uþprýsingar f símum 15569 og 17520. ,-< " »» 1-O.G.T. — V'ikingur Fundur annað kvölct mánudag á venjulegum stað og tíma. ÆT. Heimarrúboðið Almenn samkoma í kvöld að Óðinsgötj 6 A kl. 20.30. Altir velkomnir. Bræðraborgarstígur 34 Samkaraa í kvöld kl. 8.30. Sunnudagaskóli kl. 11.00. AHir velkomnir. FTIatfelfía Alrnenn samkoma í kvöld ML 8. Ræðumenn Einar J. Gísla- son og tveir ungir menn. Safnaðarsamkoma kJ. 2. Félagsstarf eldri borgara í Tónabæ Á morgun mánudag hefst fé- lagsvistin kl. 2 eftir hádegi. ÍLirrTA Á NÆSTA LEITI • eftir John Saunders og Alden McWiIliams IFVtXJ'LL PARDOH ME< C3ENERAL ...TODAV KVERy COLLESft OWtnr Werrfy þætti vænt um ef þú vildir vera svaramaður, Lee Boy. Égr veit ekki, Pevry, þú vent kvað mér ftnnst uni ...(£. m.yiwl) Sjáðu nú til, gróði niiiin, ég held að okkur sé bezt að læra að um- g:ang:ast hvorn. arnnan bróðurlegra fyrst við eigum að búa mnlir samii |>:iki. (3. mynd) K.umsUi ættum við að leita að herbergi fyrtr utan ln'inuu islina. Þér vitið að Marty er . . . óvenjuleg-t tilfelli. Þér verðið að afsaka, hershöfðingi, en í dag; eru Al.i.Ilv fyrstu bekkingar óvenjuleg til- fellu

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.