Morgunblaðið - 15.03.1973, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 15.03.1973, Blaðsíða 9
MORGUNHLADIÐ, FIMMTUDAGUR 15. MARZ 1973 Risibúð 2ja herb. risíbúð við Háveg í Kópavogi er til söku. Verð 1500 þjs. Útb. 900 þús. kr. 4ra herbergja sérhæð við Auðbrekku í Kópa- vogi er til solu. Stærð um 117 fm. íbúöin er á 2. hæð í þrí- býHishúsi. Sérinngangur, sérhiti, tvöfalt verksmiðjugler, teppi. íbúðin er 3ja ára gömul. Bíl- skúrsréttur. Víð Reynimel höfum við til sölu stóra 3ja her- bergja efri hæð, ein stofa og tvö svefnherb. Eldhús endurnýj- að, tvöfalt gíer, svalir, góðar geymslur. Við Bólsfaðarhlíð höfur.i við tii sölu jarðhæð, 3ja til ^ra herb. Stærð um 100 fm. Sérirongangur, sérhiti, sérþvotta- hús. Einbýlishús við Hörpugötu er til sölu. Húsið er 10 ára gamalt parhús á tveim ur hæðum. í húsinu er 5 herb. íbúð. Útborgun 1650 þús. Við Hraunbœ 'höfum við ti>l sölu 3ja herb. tfaitega íbúð á 2. hæð. Einbýlishús Steinhús við Hallveigarstíg er til söl'u. Húsið er 2 hæðir og ris. Á 1. hæð eru 4 herb., forstofa og snyrting. Á hæð er 4 herb. I risi er eitt herbergi, baðherb. og þurrkloft. EWhúsleiðslur eru á báðum hæðum. Húsið hefur verið notað til atvinnurekstrar. Við Leifsgöfu höfum við til sölu efri hæð og ris. Á hæöinni er 1 stofa, 3 svefnherb., eldhús með endur- nýjaðri innréttiigu og bað. I risi eru 3 herb. og eldhús (sem mætti breyta í þvottaherb.) Bíl- skúr fylgir. Nýjar íbúðir bœtast á söluskrá daglega Vagn E. Jónsson Haukur Jónsson hæstsréttarlögmenn Fasteignadeild Austurstræti 9. slmar 21410 — 14400. Lögfræðiþjónusta Fasteignasala Kaplaskjólsvegur 2ja herb. íbúð um 65 fm á 2. hæð í blokk. Vel meðfarin ibúð í vinsælu hverfi. Verð 2.3 m. Skiptanl. útb. á næstu 12 mán. 1,7 m. Kópavogsbraut 4ra herb. um 100 fm risíbúð í timburhúsi. Varð 2 m. Skiptanleg útborgun 1,2 m. Nökkvavogur 4ra herb. kjallaraíbúð um 100 fm í vönduðu steinhúsi. Verð 2,3 m. Skiptanl. útb. 1.4 m. Varulegur afsláttur vifl hærri útborgun. Kaupendur & biðlista að hverskonar íbúðarhúsnæði. ,/ \ Stefán Hirst HÉRADSDÓMSLÖGMAÐUR Austurstræti 18 Simi: 22320 \ f 26600 allir þurfa þakyfirhöfuðið Ásvallagata 3ja herb., rúmgóð ibúð á 3. hæð i sambyggingu. Borgarholtsbraut 6 herb. (4 svefnherb.) efri íbúð- arhaeð í tvíbýlishúsi. Sérhiti, sér- inngangur. Þvottaaðstaða á hæð inni. Rúmgóður bílskúir fyigir. Verð: 4,0 mitlj. Útb.: 2,5 millj. Digranesvegur 6 herb. efri hæð í þríbýlishúsi. Allt sér, góðar innréttingar, bíl- skúrsróttur. Vei=ð: 3,5 miiM|j. Hraunbœr 3ja herb. um 85 fm íbúð á 2. hæð í blokk. Góðar innréttingar, tveiiinar svalir. Verð: 2,6 miH|. " Hraunbœr 2]a hsrb. 65 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í blokk. Verð: 2,1 millj. Útb.: 1.500 þús. Kleppsvegur 4ra—5 herb. um 123 fm vestur- endaibúð, ofarlega í nýlegu há- hýsi. Vönduð íbúð. Laus næstu daga. Verð: 3,5 millj. Laugarnesvegur 3ja berb. um 90 fm endaibúð á 4. hæð í blokk. Suðursvalir, útsými. Góð íbúð. Verð: 2,9 mitlj. Leirubakki 3ja herb. um 85 fm íbúð á 3. hæð í blokk. Þvottaherbergí og búr í íbúðinni. Ný, fullgerð íbúð. Verð: 2,7 miWj. Útb.: 1.800 þús. Lindargata Einbýlishús, járnvarið timburhús á steyptum kjallara. Húsið er kjallari, hæð og ris. 5—6 herb. íbúð. Verð: 2,6 miKj. Útb.: 1.500 þús., sem má skiptast. Nesvegur Steinhús, um 75 fm að grunn- fleti, kjallari, hæð og ris á 700 fm eignarlóð. í húsinu eru tvær ibúðir, 3ja og 4ra herb. auk kjallara, s©m mætb iníirétta. Verð: um 4,0 millj. Smáíbúoarhverfi Einbýlishús, um 60 fm að grunn- fleti, tvær hæðir og kjaltari undir háltfu húsinu. Hús i góðu ástandi. Verð: 4,5 millj. Smáíbúðarhverfi Einbýlishús. Steinsteypt hús, kiallari, hæð og portbyggt ris, alls 7—8 herb. í risi eru 4 svefnherb. og snyrting. Á neðri hæð er stofa, 2 svefnherb., eld- hús og bað. í kjallara er þvotta- herb. og góðar geymsluir. Nýleg- ur bílskúr. Ver3: 4,8 millj. Útb.: 2,6 millj. Upplýsingar ekki veitt- ar í síma um þessa eign. Síii ER 24300 Til sölu og sýnis 15 Stigahlíð 6 herb. um 135 fm endaíbúð á jarðhæð í blokk. 4—5 svefn- herbergi. Kæliklefi í íbúðinni. Góð samþykkt íbúð. Verð: 3,1 millj. Vesturberg 3ja herb. ný íbúð á 2. hæð í blokk. Vantar teppi að öðru leyti fullgerð. Laus 15. maí. Verð: 2,5 millj. Fasteignaþjónustan Austurstræti 17 (Silli&Valdi) slmi 26600 Nýleg 4rn herb. íbúð um 117 fm hæð með suður- svölium, sérþvottaherb., sérhita og sénnngangi í þríbýlishúsi í Kópavogskaupstað. Geymslutoft yfir hæðinni fylgir. Bíl&kúrsrétt- indi. 4ra herb. íbúð um 100 fm á 2. hæð í já'rnvörðu timburhúsi i eldri borgarhlutan- um. Sérþvottaherbergi og sér- inngangur. Ekkert áhvilandi. Einbýlishús kjafiari, hæð og ris, alls 8 herb. íbúð á eiginarlóð við Grettisgötu. Nýleg 3ja herb. íbúð urn 85 fm á 2. hæð við Hraun- bæ. 3/o herb. jarðhœð um 100 fm i Kópavogskaupstað. 3/o herb. risíbúð i Kópavogskaiupstað. Útborgun 500 þús. f Hlíðarhverfi 3>a herb. kjaMaraibúð um 85 fm með sérinmigar>gi og sérhitaveitu. Húseignir af ýmsum stærðum og margt fteira. Komið og skoðið Sjón er sögu ríkari Nfja fasteignasalan Simi 24300 I.augaveg 13 Utan skrifstofutíma 18546. Til sölu s. 76767 3ja herbergja kjallaraibúð í Smáíbúðahverfi. V/ð Hjarðarhaga 2ja herb. rúmgóð íbúð á 4. hæð. Eitt herbergi að auki í risi. 2/c herbergja íbúð í góöu standi við Hraunbæ. 4ra herbergja íbúð við Kleppsveg. Skipti á 3ja herb. Við Háaleitisbraut 5 herb. ibúð á 4. hæð. [inar Sigurisson, hdl. Ingólfsstræti 4, sími 16767, KvöMsími 84032. Vantar Xú söktmeðferðar 2ja herb. íbúðir á hæðum hvar sem er á Reykjavikursvæðinu og í Kópa- vogi. Hófum kaupendur að 3}a herb. til 6 herb. ibúöum, sérhæðum, raðhúsum og ein- býlishúsuim í Reykjavik, Sel- tjarnarnesi, Kópavogii og rtá- grannasveitum. Til sölu 3'ia herb. íbúð við Barmahlíð. Sérhiti og sér- inngangur. Góð íbúð með tvö- földu gleri. íbúðin er í kjallara en samþykkt sem íbúð. 4ra-S herb. rishasð við Lkndargötu í góðu timbur- húsi. Sérinngangur og sérhiti. Teppalagt. FASTEIGNASALAH HÚS&ÐGNIR 8AHKAJTRÆT! 6 Simi 16637. 11928-24534 Vfð Ásbraut 4ra herb. falleg íbúð á 4. hæð. íbúðin er m. a. stofa, 3 herb. o. fl. Sérgeymsla á hæð. Véta- þvottahús á hæð. Bílskúrsréttur. Áhvílandi 600 þ. kr. (35 ára !án). Útb. 2,2—2,3 mrfliónir. 5 herberg/a íbúð í sérflokki við Hraunbæ. íbú&in er m. a. stór stofa (m. svökfm út af) 4 herbergi o. fl. Teppi, gott skáperými, fallegt útsýni, (allar irfcnréttingar og skápar sérteikn- að). Stærð íbúðarinnar er 130 fm. Hlutdeild í vélaþvottahúsi fylgir. Qtb. 2,5 millj. Pallaraðhús i Breiðholti ný, glassileg, fullfrágengin eign. Rishœð í fvibýlis- húsi til sólu eða í skiptum um 72 fm 3ja herberg>a risibúð í tvíbýfishúsi (járnklæddu timb- urhúsi) við Einarsnes. Hér er um að ræða góða eign. Teppi, sérhitalögn. Utb. 900 þús. Skipti á 2ja herbergja íbúð, t. d. kj. kæmu vel til gretna. Rishaeð með bílskúr á góðum stað í Kópavogi. (búðin er í tvíbýMshúsi. 1500 fm falleg lóð. Útb. 1500—1600 þús. V/ð Hraunbas 4ra herbergja ibúð á 3. hæð (efstu). fbúðin er m. a. stofa (m. svöCum) og 3 herb. Teppi. Sameign fullfrág. Útb. 2 millj. 3/o herberg/a I Hlíðunum 3ja herbergja kjahlaraíbúð m. sér hitalögn. íbúðin, sem er um 85 ferm, er björt. Útb. 1400 þús. Fossvogsmegin í Kópavogi 113 ferm sérjarðhæð, sem skiptist í 3 herb. o. ff. Hér er um eT ræða nýtizkuíbúð m. sér inng., hiialögn og þvottahúsi. lítb. 1500—1700 þús. mGHAMieUISIrH VDNARSTRÍTI \% simar 11928 og 24634 StXu»tjórl: Sverrir Krlstln»»cn ¦ : úsava fASntlllASALA SKÖLA»Í»B8ST»S 12 SllHAR 24647 & 25550 V/ð Sogaveg 5 berb. hæð með 3 svefrnherb. í þríbýlishúsi — sérhiti. Hbfum kaupanda að 4ra—5 herb. ibúð á jarðhæð eða í kjallara. Jarðir Tú sö*u jarðir í Dalasýs*u, Norður-ísafiarðarsýsiu, Skaga- firði og Árnessýslu. Þorsteinn Júlíusson hrl Helgi Ólafsson, sölustj KwöWsími 21155. EIGNASALAN \, REYKJAVÍK INGOLFSSTRÆTI 8 3/a herbergja jarðhæð í Vesturborginni. fbúð- íji er um 95 fm. Sérinng., sér- hiti, teppi fytgja, frágengin tóð. 3ja herbergja ibúð á 1. hæð í steimhúsi í Mið borgir>ni, sérinngangur. 4ra herbergia tbúð á 5. hæð í háhýsi við Ljós- heima, sérþvottahús á hæðinni. Einbýlishús Steinhús í Miðborginni. Húsið er um 100 fm 5 herb. og eld- hús. Þarfnast standsetningar. 4ra herbergja íbúð á 3. (efstu) hæð i nýlegu fjölbýlishúsi við Hraurvbæ. Teppi fylgja á ibúð og stigagöngum, vandaöar innréttingar, suður- svalir, gott útsýni. í smíðum 3ja ^g 4ra herb. íbúðir i Kópa- vogi. Sérþvottahús á hæðinm fylgir hvorri íbúð. Seljast fok- heldar með tvöfökki gleri í gluggum, einangraðar og með miFliveggjum. EIGNASALAIM reykHivík I'órður G. Halldórssom, sími 19540 og 19191, Ingólfsstræti 8. 2/o herb. íbúð í Vesturbæn'um á 1. haeð. Ný 3ja herb. ibúð við Álfhólsveg. fbúðin er 1 stofa, 2 svefnherb., eldhús og bað Sérþvottahús. 4ra herb. ibúð í Fossvogi. íbúðin er ein stofa, 3 svefnherbergi, eldtiús og baS, faf eg íbúð. Eignarskipti Raöhús í Fossvogi. Húsið er 2 stotur, skáli, 4 svefniherbergi, eldttús og bað. Þvottahús. Mög» leiki á lítilli íbúð á jarðhæð. SStipti á 4ra—5 herbergja *>Ö0 í nágrermi. Raðhús í smíðum í Fossvogi, bílskúrs- réttur. Eignaskipti Höfum ávallt eignir, sem skiipti koma til greina á. Seljendur Við verðleggjum ibúðirnar yðar aö kostnaðarlausu. HÍBÝLÍ a SKIP GARÐASTRÆTI 38 SÍMl 26277 Gísli Ólafsson Heimasímar: 20178-5T970 [M\- I i & & & & & I s* wwiwiii ¦ jmoomiarmwKvovrwm mikíosjj í SUA SKIPTI ma mn

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.