Morgunblaðið - 15.03.1973, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 15.03.1973, Blaðsíða 21
MORGUNHLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 15. MARZ 1973 21 Kvenfélag Háteigs- sóknar 20 ára Nýlega átti Kvenfélag Há- teiigssókniair 20 ára afmæli, en það var stoímað 17. febrúar 1953. Er mér bæði ljúift og skylt að imiinnast þesisana tóimaináta félags ins með nokkrum orðuim. Hvarveitma uim lamd allt hafa fcvenfélögin unmið tnikill'vœigt starf, einkuim á sviði imemmimgar- og liknairmália, ein kirkjukvenfé- lögim hafa það sérstalka mark- imið að leggja lið sa&naðairmáliuin og efla saifniaðairlóifið. Á fyrsta startfsáiri byrjaði kverafélagið á þvi að teggja fé til búnaðar hins fyri'nhuigaða há- tiðasafeur Sjómammaskóliairas, siem fenigimm hefði verið til aifnota sem messusal'uir saimaðarims fyr- ir milkirvægam stuðniimig og vel- vilja Friðriks Ólafssonar, skóla- stjóra. En starsta verkedind kven- féla'gsims var frá upphafi að verja söfmunarfé símiu til bygg- tagair Háteigskirkjiu, og það gierðd félagið myndairlega, er irjjesrt á reið við lokaáfamga kirkiu byggin'garimmiar 1965 og til að búa hana himium vönduðustu kirkjunrumiuim. Og enm á síðasta ári lagði kvenifélaigið fraam rausnartega fjárhæð til kaupa. á tniyju pípuorigeli, er koma á í stað þess li'tla ongels, sem iemgið var til kirkjummar fyrir vígsliu henm- air og reyndar var furðu gotrt eft- tr stærð. Mum hið nýja orgel feoma í vor. Þá hefuir fcvenfélag- K5 togt fram notokra fjárhæð til Dyirirfiuigaðis saifnaðarheimilis, sem byggja á norðain við kirkj- uma og þegar hefuir verið teikn- að, — enda frá upphafi ráð fyrir iþví gert. Em þó að Háteigskirkja og þarfir hennar haifi sietið í fyrir- rúmi, hefuir kven fél'aigið ekki van- raekt manmúðatr- og líknarmál. Þamnig hefur félagið í mörig ár sent jóliaglaðnimg til vistmamma úr Háteigssókm á Grumd og Hrafmistu og árlega haldið sam- komu fyrir aldrað fóilk i sóikn- inni. Eiga marigir um þœr góðair og ániægjulegair iminnimgar. Ekki vil ég láta ógetið þeúrrar þjómustu við söfnuðiinn, sem kvemfélagið hefur immt aif hemdi í samibamdi við fermimga<rkyrti- amia, bæði með þvi að gefa þá og siðan skiptast komiurnar á um að færa börniin í þá og úr þeiim á fermimgardögumi. Þá hefur kven- félagið gefið biom á altari við hvevja guðsþjóniustu. Fumdairstaður félagsdms hefur frá upphafi veirið í Sjómaintna- sikól'anum, fyrst í kemnsi'ustofu og siðan í mörg ár í borðsaln- um. Naiut félagið velvilga og góðrar fyrirgireiðsitu Tryggva Þorfiinnssoniar, skólastióra og sdðan niúverandi skólastjóra. Hef - ur þessd aðstaða verið mjög þaikkarverð. Ég hef hér aðeins minnzt á nokkra þætti í fjölþætitu starfi Kvenifélags Háteiigssókmair. Söfm- uðuirimm á mikið að þalkka félaig- iniu fyriir 20 ára þrotilaust starf, sem ummið hefur verið af sívaik- andi áhuga og fómfýsd ttl eflimg- ar saflnaðarliifiniu. Myndim, seni þessari greim fyligir, er takin á liðniu ári af þeim konuim, sem frá upphafi höfðu verið í stjórn félagsims um lem'gri eða skemmri tóma, nokkr- ar flrá uipphafi. Vamtar aðeims eina koniu úr hópmium, frú Hólrn- fríði Jónsdóttur, sem lézt 1958. Fyrsti formaðuir félagsins var Fremri röð frá vbistri: Guðrún P. Helgadóttir, Halldóra Sigfúsdóttir Laufey Eiríksdóttir, Agústa Jóhannsdóttir og Guðrún Hafliðadóttir. Aftari röð: Sesselja Konráðsdóttir, Guðbjörg Brynjólfsdótt- ir, Ragnheiður Ásgeirs, Sigríður Benónýsdóttir, Lára Böðvarsdóttir, Sigríður Einartdóttir, Sólveig Jónsdóttir, Vilhelmína Vilhelmsdóttir og Guðbjörg Birkis. firú Laufey Eirífcsdótitir, og var húm formað'ur í 18 ár eða þar til húm baðst uindan end'urkosmdmigu fyrir tvei'muir árum. Við for- man'nsstarfimiu tók þá flrú HaiM- dóra Sigfúsdóttir, sem verið hafði varaformiaðuir flrá upphafi. Auk henmiar eru nfl i stjórm fé- laigsims frúmar Vilhelimáma Vil- helimsdótitir (varaflorm.), Lára Böðvairsdóttir (ritari), Valgerður Þorvarðardóttir (gjaildkeri), Sig- rdðuir Eimarsdóttir, Guðrúm Haf- liðadóttir og Friða HeJigadóttir. Kvenfélagið mimnist merkra tíimamóta mieð aiflmældsfaigmaði í Domus Mediea laiuigaxdagimm 17. þ. m. Heflst hanm með borðhaldi KL 7. Um leið og ég fseri Kvemfólaigi Háiteigssóikniair aOúðarþaikkir fyr- iæ sitörfin mikliu á liðmum áruim flyt ég því hugheilar ármaðarósk- ir á þessum ttenaimiótum. Jón Þorvarðsson. SKRA um vinninga í Happdrætti Háskóla ístands í 3. flokki 1973 8726 kr. 1.000.000 3359 kr. 200.000 Þessi númer hlutu 10000 kr. vinning hvert: — Grunnskóla- frumvarpið Framhald af bls. 10 Fyrstu 6 árin er aukningin mest og kemst upp i 44,5 millj- ónir eitt árið, en síðari 4 árin tiltölulega minni, allt niður í 4—6 miMjónir. Hvað veldur þessum kostn- aðarauka? — Mest stafar hann af leng- ingu kennalutima, stofmun skólabókasafna, starfi að fé- lagsmáluim nemenda, og rýmk- un á svoköMuðum kvóta, þ.e. rýmkun á fjárráðum smærri skóla. Tekin verður upp ný aðferð til að re'kna út það fé, sem skóii á að fá til starfsemi sinn- ar frá ríki og sveitarfélagi. Þessi aðflerð er hagstæðari smærri skólum en núgildandi kerfi, þar sem grundvöllur hins nýja kerfs er sá, að hver »kóli fái það fé sem þarf til að fram- kvæma kennslu eins og náms- skrá segir tii um. Þá er reikn- að út hvort fyrir sig, kenmslu- kostnaður og kostnaður við annað skólaatarf. Eftir þessu nýja kerfi, ættu stóru skólarn- ir að sitja jafnir eftir, en hag- Sitja áf ram inni BANDARlKJAMAÐURINN og HoUendingurinn, sem handteknir voru á Keflavíkurilugvelli i des- emberbyrjun sl. fyrir fikniefna- sölu og hafa síðan setið í gæzlu varðhaldi, hafa ekki verið látnir laiusdr, þótt rannsókn málsins sé nú lokið og það komið til sak- sóknaraembættisins, heldur hef- ur verið kveðinn upp sá úrskurð ur, að þeir skuli sitja i gæzlu- varðhaldi áflram, þar til málsmeð ferð er lokið. ur smærri skólanna, sem flest- ir eru i strjáíbýlinu, að batna verulega. Verður frv. samþykkt? — Er fyrirhugað að afgreiða gruninskóiafrumvarpið á þessu þingi? — Það er eindreginn viiji minn, segir Magnús Torfi Ól- afsson, menntamálaráðherra, að stuðla að því, að þetta þing afgre'ði frumvarpið. Grunn- skólafrumvarp hefur verið i umdirbúningi frá árinu 1969. Fyrst var það lagt fram á þingi fyrir tveimur árum og koirat þá aðeins í gegnum fyrstu um- ræðu, en það leiddi þó til al- mennra umræðna um málið. Frá því í fyrra hefur starfað nefnd að endurskoðun þessa frumvarps í ljósi þeirra um- saigna sem látnar voru i té á fyrri stigum. Því er óhætt að segja, að þetta mál hefur verið grandskoðað. Ég á ekki vom á því, að ný sjónarmið komi fram úr þessu um meginatriði sjálfr- ar stefnumörkunar frumvarps- ins, hvort heldur með eða móti. Ég tel því timabært að löggjaf- inn taki afstöðu til þessa máls, en að sjálfsögðu eru fjöLmörg atriði i framkvæmdinni, sem orkað geta tvimæilis og þar er það Alþingis að skera úr. En um endurskoðunina almennt vil ég segja það, að lagt hefur verið kapp á að taka fyMsta tillit til þeirra vandkvæða sem menn telja fylgja þessari nýju skólastefnu í strjáilbýlinu. Því er gert ráð fyrir rúmum að- lögunartima og undanþágum, þar sem staðhættir kref jast. 19« 14807 29286 38375 47966 56877 2151 16422 32689 38476 49552 57092 2832 18478 34796 38530 52019 58435 952» 21807 35985 38742 52106 58661 11624 22700 37437 41714 53695 59295 14083 26335 37825 47218 86240 59642 14155 27727 38191 47937 Aukavínningar: 8725 kr. 50.000 8727 kr. 50.000 Þessi númer hlutu 5000 kr. vinning hvertt BLADBURDARFOLK: Sími 16801. AUSTURBÆR Freyjugata 28-49 - Hverfis- gata frá 4-62 - Miðbær - Lindargata - Baldursgata - Bragagata. ÚTHVERFI Laugarásvegur. VESTURBÆR Lynghagi. u 4679 9390 14922 19319 25213 29780 34395 38691 44603 50249 5503» 78 4699 9416 14927 19341 25266 29992 34545 38716 44614 50251 55104 92 4818 9481 15004 19442 25301 30021 346H 38786 44635 50371 5520» 153 4837 9516 15071 19508 25103 S0047 34755 38896 45179 50432 5520T 161 4865 9559 15091 19522 23463 30101 34804 38926 45453 50608 55291 201 4938 3625 15184 19727 25472 30127 34818 38949 45527 50746 55394 324 4943 9647 15274 19745 25524 30192 34822 39138 45551 50880 55457 372 4969 »944 15296 18856 25563 30257 34827 39172 45581 50967 5555T 603 4997 9968 15420 20027 25637 30296 34841 39261 45600 51009 56680 666 B008 9987 16529 20208 25662 30362 34961 39354 45634 51088 65693 704 5042 10169 15530 20405 25748 30475 34962 39413 45642 51109 5577T 788 5046 10430 16597 20411 25768 30503 34984 39488 45787 51363 5580» 860 5116 10471 16637 20443 25807 30628 34998 39509 45940 S1378 66885 861 5352 10518 15756 20611 25949 30629 35109 39580 46048 51458 56004 915 5391 10556 1576T 20628 25970 30760 35125 3962J 46096 51520 86007 967 5508 10636 15827 20635 26039 30887 35277 36667 46141 51544 50109 976 5518 10705 16835 20652 26103 30945 35323 39735 46142 51614 56163 1113 5893 10866 15883 20742 26146 31141 35399 39802 46172 51700 56211 1141 5914 11013 15909 20835 26294 31176 35410 39917 46214 51723 56221 1161 5945 11158 15940 20910 26300 31222 35451 39966 46416 51786 56229 1164 6011 11158 15959 21058 28331 31266 35572 39984 46441 51804 56307 1183 6016 11335 16063 21167 26381 31273 35683 40140 46454 51806 56311 1217 6026 11366 16153 21173 26446 31292 35748 40279 46611 51813 56394 1255 6099 11405 16167 21259 26453 31311 35808 40348 46618 51923 56397 1257 6106 11519 16179 21337 26492 31347 35886 40442 46699 51029 5651T 1268 6120 11557 16183 21547 26518 31405 36155 40465 47004 62059 56519 1331 6142 11586 16201 21633 26676 31420 36167 40511 47089 52060 56708 1395 6169 11693 16217 21707 26719 31425 36191 40607 47225 52075 66854 1428 6228 11696 16288 21831 26778 31427 36212 40616 47226 52149 56900 1437 6370 11815 16342 21837 26823 31468 36351 40660 47287 52161 67053 155T 6537 12102 16368 22068 26837 31503 36422 40685 47325 52259 5707T 1580 6611 12151 16578 22061 26863 31521 36442 40705 47378 52314 57118 1608 6644 12170 16600 22314 26957 31589 36456 40763 47432 52356 57180 1702 6664 12193 16633 22311 27081 31651 36538 40786 47492 52109 57204 1878 6684 12207 16741 22446 27128 31819 36629 40798 47538 52430 5732T 1980 6698 12303 16787 224S8 27188- 31838 36639 40801 47563 52504 57448 1986 6720 12365 16814 22571 27390 31877 36681 40810 47600 52540 57482 2045 6985 12394 16810 22765 57412 31930 36860 40978 47706 52626 6761« 2056 7004 12474 16917 22771 27486 31984 36879 41021 47760 52702 57672 2161 7030 12477 16982 22782 27487 31987 36963 41052 47781 52740 57794 2164 7167 12486 16995 22797 27609 32037 36991 41143 47821 52816 57909 2344 7355 12512 17083 22987 27556 32054 37025 41169 47841 52960 68007 2466 7360 12544 17459 23013 27588 32055 37083 41182 47878 53027 58037 2501 7391 12643 17612 23144 27781 32099 37150 41184 47945 53198 58099 2698 7406 .12663 17627 23148 27792 32146 37165 41448 47958 53245 58115 2707 7485 12764 17638 23203 27803 32166 87173 41756 48051 53247 58173 2824 7686 12787 17674 23372 27012 32163 37209 41847 48067 53268 58224 2844 7699 12851 17699 23430 27926 32211 37211 41898 48164 53314 58227 2912 7799 12906 17700 23481 27967 32349 37231 42068 48409 53323 5823S 2928 7826 13058 17766 23471 28020 32353 37246 42171 48430 53372 58262 3020 7830 13200 17816 23634 28064 32390 37278 42198 48631 53438 58288 3138 7887 13282 17826 23659 28092 32456 37334 42322 48642 53451 58442 3255 7893 13360 17839 23717 28161 32578 37409 42334 48683 53469 5S643 3357 7912 13426 17843 23723 28264 32601 37444 42441. 48836 53544 58690 3439 8026 13455 17882 23747 28299 32632 37462 42456 48854 53556 58743 3549 8059 13467 17933 23806 28367 32657 37472 42592 48910 53557 58065 3569 8136 13493 17935 23812 28379 32663 37475 42607 48937 53826 58975 3604 8170 13624 17958 23861 28148 32697 37493 42689 48940 53801 59044 3711 8200 13635 17966 23862 28487 32733 37541 42743 49053 53826 5905» 3782 8241 13638 17987 24012 28552 32914 37569 42753 49064 53848 50081 3984 8428 13691 18071 24045 28579 32918 37678 42782 49065 53887 59079 4035 8471 13706 18195 24052 28702 33076 37740 42796 49115 54000 5914» 4095 8476 13720 18218 24127 28773 33107 37800 42810 49123 54110 69214 4100 8533 13729 18257 24136 28820 33218 37803 42852 49193 84167 69220 4104 8610 13873 18353 24252 28854 33299 37834 43023 49289 54166 59236 4118 8700 13916 18358 24379 28925 33366 37872 43101 49313 54307 59251 4246 8731 14011 18433 24393 28969 33628 37902 43177 49346 54314 50.141 4248 8751 14027 18506 24456 28983 33666 37915 43211 49399 54365 5940« 4253 8858 14070 18547 24469 29093 33772 37994 43318 49460 54413 59444 4271 8937 14192 18634 24472 29145 33824 38033 43441 49603 54469 59192 4285 8944 14272 18759 24632 29149 33861 38071 43492 49665 54553 59547 4389 8970 14308 18765 24666 29211 33896 38104 43632 49748 54637 59625 4420 9070 14392 18785 24776 29246 33903 38123 43797 49766 54747 5065» 4492 9087 14449 18916 24826 29484 33922 38131 43846 49817 54949 69664 4501 9131 14507 18923 24893 29488 34008 38143 43889 49919 54063 50703 4557 9186 14508 19156 24980 29563 34087 38361 44096 50032 54974 5980» 4679 9202 14577 19203 25019 29617 34261 38516 44101 50060 65000 59841 4607 9246 14831 19222 25087 29637 84288 38569 44331 50107 55014 59870 4609 9267 14838 19227 25128 29726 34314 38623 44416 50216 55022 6»1» 4666 9332 14880 19231 26157 29753 34365 38663

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.