Morgunblaðið - 21.03.1973, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 21.03.1973, Blaðsíða 3
MORGU'NBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 21. MARZ 1973 3 Raforkumál Norðanlands: „Þetta er orðið vandræðaástand" „Allt laust í reipunum", segir rafveitustjórinn á Akureyri „ÞAÐ ER þegar orðið vand- ræðaástand og verður þrátt íyr- ir nýju virkjunina, sem verið er Samtök aldraðra GÍSLI Sigurbjörnsson skrifaði gre'n í MorgunbíaðiS í gær undir fyrirsögninni „Ofaiukið?", þar sem hann spyr: „Hvað verður uim okkur ööl i ellinni. Gísli heíir öðru hvoru skrifað greinar til þess að vekja athygli á þessum máium, en honuwi mun manna bezt kunnugt uan þau vandræði seim fóik hefir við að stríða, þegar það er ekki lengiur fært að srjá um sig sjáMt Hefir hann hvatt fólk titt bess að taka höndum saman og vinna skipulega að framtíðai-miaiuim aldraðra. Ég vil gleðja Gísla Sig- urbjörnsson, og aðra þá, er um þessú mál hafa fjallað, með því að láta þá vita, að skrif þessi hafa borið nokkurn árangur. Hefir verið unnið að því að kanma grundvöll fyrir stofnun samtaka, er beiti sér fyrir aðgerð um í þessum málum, og koimið í ljós mikJM áhugi, einkum í sam- bandi við bygginigar á íbúðum sem miðaðar væru við þarfir aídraðra. Stofnun samtakanna hefir dreg'zt vegna þess, að erfiðleikar reyndust vera á þvi að fá hæfa og málisimetandi menn til þess að standa fyrir þeim. Nú eru hins vegar góðar horf- ur á þvi að sá vandi sé leystur og er fyrirhugað að boða til fundar í Glæsibæ, í lok þessa mánaðar, tll þess að stofna formlega sam- tök aldraðra og eftirlaunafólks. Vil ég hér með hvetja þá, sem áhuga hafa á þessum málu<m, til þests að sækja þennan fund. að ljúka við," sagði Knútur Ottersted rafveitustjóri á Akur- eyri, þegar Morgunblaðið hafði samband við hann í gær. Knútur sagði að vararafstöðin hjá þeim væri oftast keyrð með fullu álagi, en stöðin er dísil- stöð og einnig eru disilstöðvarn- ar á Húsavík og Raufarhöfn keyrðar mjög mikið. „Allt í þessum efnum ermjög iaust í reipunum," sagði Knútur, „og við vitum ekkert hvorki um framkvæmdir, timalengd eða annað varðandi línu yfir háiend- ið, eins og talað hefur verið um, hvað þá um varaafl og kostnað. Við áttum fund með iðnaðarráðherra um þetta fyrir skömmu, en það eru ekki nein- ar horfur á að lausn geti komið á þeim tíma sem við þurfum án þess að vandræðaástamd skap- ist." Um hádegið í gær varð mjög harður árekstur á móts við hús nr. 120 við Kleppsveg. Þar skullu saman Vauxhall f ólksbíll og Volkswagen með þeim afleiðingum að hinn fyrrnefndi valt. 1 hon um voru þrjú börn í aftursætinu og tvær konur í framsætinu, en aðeins ökumaður i VW-bíln- um. Slösuðust þau ÖU og voru flutt í slysadeildina, en ekki var vitað hversu alvarleg meiðsl in voru. Bílarnir skemmdust talsvert, eins og sést hér á myndinni. (Ljósm. Mbl. Sv. Þorm.). ÁtÖk í Háskólanum: Fógeti stöð var kosning u í MORGUN kvað borgar- fógeti upp úrskurð, þar sem lagt var lögbann við því að fram færi utankjörstaða- kosning vegna kjörs fulltrúa stúdenta í Háskólaráð. Þess- ar kosningar áttu fyrst að fara fram fyrir mánuði síð- an, en þá ógilti Háskólaráð allar gjörðir kjörnefndar þeirrar, sem meiri hluti stúd- entaráðs hafði skipað. Það varð úr, að kosningar voru auglýstar á nýjan leik, samkvæmt nýrri reglugerð, sem sett hafði verið, og er mikill hiti í kosningunum. Nú síðast gerðist það, að kjörstjórn, sem einungis er skipuð fulltrúum vinstri manna, ákvað að hafa sér- stakar utankjörstaðakosning- ar fyrir náttúrufræðinema, sem voru að fara til Færeyja fyrir kjördag. Þessi ákvörð- un var aðeins iniðuð við nátt- úrufræðinema, og áttu því aðrir þeir, sem ekki verða við á kjördag, ekki kost á að kjósa. Varð þetta til þess, að Davíð Oddsson, sem er í fram boði til setu í Háskólaráði, Iagði fram beiðni til borgar- fógeta um lögbann við þess- um utankjörstaðakosningum, og úrskurðaði fógeti, að lög- bannið næði fram að ganga og var kosningin stöðvuð er Vilja fá Grensásdeild áfram fyrir hjúkrunarkvennaskóla MENNTAMÁLARÁDUNEYTIÐ I borgin láti skólaniun í té hús- hefur skrifað Reykjavikurborg næði fyru- nýja hjúkrunar- bréf, þar sem farið er fram á að | kvennaskólann skólaarið 1973__ Tæp 81 milljón kr. til Rauða krossins Hér fer á efttr listi yfir stærstu framlög, sem borizt hafa Rauða krossi fslands til Vestmannaeyja aðstoðar, frá birtingu síðasta lista: Frá Rauða krossi Sovétríkj- anna kr. 7.900.000. Safnað af íþróttafélaglnu Hug inn, Kvenfélögunum og framlög þeirra, Seyðisfirði kr. 294.298. Framíag ibúa í Engihlíðarhr., A-Húnavatnssýslu kr. 61.000. Hreppsnefnd Bæjarhrepps, al- menn fjársöfnun Strandasýslu, kr. 152.000. Safnað í Biskupstungnahreppi, kr. 400.000. Starfsfólk Dyno Industrier A.S., Osló, kr. 183.300. Starfsfólk Rannsóknastofnun ar Atvinnuveganna, kr. 53.000. Gösta V. Martén, c/o Sveriges Sillim.portör foreningen, kr. 191.500. Hafnarfjarðardeild R.K.l. af- hendir söfnunarfé kr. 168.090. Aluminium Profiler AB I Sví- kr. þjóð kr. 72.000. Ibúar í Þingvallahreppi 57.500. Skriðudalshreppur kr. 86.500. Flugfreyjufélag Islands kr. 100.000. Söfnunarnefndin á Isafirði kr. 59.500. Frjáls framlðg frá Rípur- hreppi, Skagafirði kr. 80.000. Framlag íbúa í Svinavatns- hreppi, Austur-Hún. kr. 89.500. í Blönduóshreppi kr. 365.000. i Torfalækjarhreppi kr. 155.100. I Sveinsstaðahreppi kr. 93.500. í Áshreppi kr. 80.000. Öjaby-deild Sænska Rauða krossins s.kr. 3.500. Samtals hafa safnazt kr. 80.972.450.00. Rauði krossinn færir gefend- um, bæði þeim sem hér eru upp taldir og öðrum, kærar þakk ir fyrir veitta aðstoð. Framlög- um verður áfram veitt móttaka á sömu stöðum oe áður. 1974. Þurfi hann umfrain það húsnæði, sem hann hefur núna í Grensásdeild borgarspitalans, eina stóra stofu eða tvær litlar. En sem kunnugt er fékk skólinn til bráðabirgða húsnæði í hjúkr- unarheimilinu við Grensásveg í vetur, en þar á að verða deild fyrir Ianglegusjúklinga. I nýja hjúkirunarkvennasikól- ainiuim stunda nú nám 22 ljós- mæður, seim muoru ljúka náimi í nóvember 1974. Á næsta hausti var ætlunin að 30 nýir niemar hæfu þar náim og síðam árlega sú tala. En ekkert húsnæði er fyrir hendi fyrir þennain sik61a. Erindi mienintaimálairáðuTiieytis- inis vair liagt fyrir borgariáðs- fumd á föstudag og þar vís&'ð til umsiagnar borgarritara, ssim mun athuiga málið i samvinmu við borgairlækni. hún hafði staðið í 15 mínútur. f viðtalá við Mbl. sagði Davið Oddsson, að hann harmaði, að grípa hefði þurft til lögbanns, en bjá því hefði ekki verið komizt. „1 allan gærdag unnu vinstri- menn við atkvæðasmölun, frá skrfstofu Stúdentaráðs!! og undruðumst við hinir frambjóð- endurnir, hvers vegna þeir byrj- uðu kosningabaráttuna svona snemima. En kl. 11 um kvöldið heyrðum við á skotspónum, að kjörstjórn hefði skyndilega ákveð ið að efna tii utankjörstaðakosn- ingar fyr!r náttúrufræðinema kl. 10 morguninn eftir, á þeirri for- sendu, að 85 þeirra væru á för- uim til Færeyja fyrir kjördag. Var þar komin skýringin á kosn- ingaundirbún'ngnum. Hvorki við né okkar stuðningsmenn höfðu fengið nokkuð um þessa kosn- ingu að vita. Nú er vitað að fjöldi stúdenta úr öðrum deild- um verður ekki heima á kjör- dag, og var þvi hin mesta ósann- girni að opna sérstaka utan- kjörstaða kjördeild í lesstofum einnar deildar Háskólans, að ekki sé nú minnzt á, að farið var á bak við þá frambjóðendur sem ekki fylgja kjörstjórn stúdenta- ráðsmeirihlutans að málum. A það má benda, að í reglu- ger'ð er engin heimild til að leyfa utanikjörstaðiaíkosningu, og Innbrot í kartöfluskúr SL. föstudag var brotizt inn i skúr við einn af kartöflugörðum borgarbúa í svonefndri Borgar- mýri, skammt frá Smálöndum, og var rutt úr honum miklu magni af grindum, sem notaðar eru við kartöflugeymslu, og kveikt í þeim fyrir utan. Þeir, sem kynnu að hafa orðið varir við, er þetta gerðist, eru beðnir að hafa samband við lögregluna. segir þair, að kosning skuli faira vera. firaim á einum virkium degi, eigi fyrr em sjö diaigaæ er>u liðnir fra því að fiianniboðsifrestúr er rumm- inin út, en hanin rann út sl. föstu- dag. Auðvitað er eíkikert fagnað- airefni að þurfa að sækja rétt sinin með þessum hætti. Bn vinstri menn haf a komið því svo haigamlega fyrir, að við eigum erjgan mann í kjörstjóminni og í stjórn Stúdenteráðsins eigum við heldiur engan mann, en sú stjórn þykist ein hafa rett til að endurskoða gerðir kjöirstjonn&r. Vinstri menn beita þanniig nieiiri- hlutaaðstöðu sinni ta'kmamka- laiust." Mbl. náði ennfremur tali at Sigurði Eirikssyni formanni kjörstjórnar. Sagði Sigurður að kjörstjórn- in hefði heyrt á skotspónum að hluti náttúrufræðideildar ætlaði að fara i ferð til Færeyja og yrði ekki i skólanum á kjördag. Hefði því verði ákveðið að hafa utankjörstaðakosningar íyrir alla nemendur í skólanum og hefði auglýsing verið hengd upp um það í atvinnudeildarhúsi Há- skólans og að Grensásvegi 12. Aðspurður um hvort ekki hefði þurft að auglýsa þetta annars staðar innan Háskólans, ef þessi kosning var fyrir alla, sagði for- maður kjörstjórnar, að hann og kjörstjórn hefðu ekki talið þess þörf. Formanninum var bent á, að auglýsing kjörstjórnar hljóð- aði svo: Jarðfræðinemar. Fær- eyjafarar. Þið getið kosið til Há skólaráðs á skrifstofu Stúdenta- ráðs í dag 20. marz kl. 12—14. Kjörstjórn", og hann spurður hvort auglýsinguna bæri að skilja svo, að hér væri rætt um alla stúdenta, og hvað hann svo Færeyska sjómanna- heimilið opnar bráðum Basar til ágóða fyrir byggingasjóð FÆREYSKA sjómannaheimilið við Skúlagötu verður opnað hinn fyrsta apríl næstkomandi, sagð; forstöðumaður þess, Jóhann Ol- sen er Mbl. hitti hann sem snöggvast að máli í gær. Hann er nýkominn til landsins ásamt konu sinni og dóttur, en þær að- stoða hann við rekstur heimiiis- ins. Hefur Jóhann verið hér ár- legur vertiðargestur um mörg undanfarin ár og á hann hér marga vini og stuðningsmenn. Við þurfum ýmislegt að lagfæra í heimilinu áður en við getum opnað, sagði hann. Þá hafa færeyskar konur ákveðið að árlegur bazar þeirra til ágóða fyrir byggingasjóð hins færeyska sjómannaheimilis verði þar í húsinu sunnnudaginn fyrsta apríl. Hafa færeyskar konur á höfuðborgarsvæðinu jafnan styrkt bazarinn svo og vinir og velunnarar hans. Eru þeir sem styðja vildu bazarinn nú á einn eða annan hátt beðnir að gera viðvart í síma heimilisins 12707 eða í síma frú Jústu Mortensen 38247, sem er ein þeirra fær- eysku kvenna sem jafnan hafa sýnt málefnum sjómannaheimil- isins mikla velvild og skilað miklu starfi i þess þágu, sagði Jóhann Olsen.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.