Morgunblaðið - 21.03.1973, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 21.03.1973, Blaðsíða 4
4 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUU 21, MARZ 1973 , ItÍLAIJ.IUi^ 'ALUB," 22-0-22- RAUÐARÁRSTÍG 31 BILALEIGA CAR RENTAL Br 21190 21188 14444 S 25555 \[EUfí0lfí ^ BllALtlGA-HVtflSG0Tulu3, 14444 2* 25555 BÍLAR Mercury Cougar 1968 Cortina 1600 L 1971 Opeí R 1965 Vottcswagen 1966 Moskvitch 1965 VauxnaW Viva 1971 Fiat 128 1972 Toyota Corina 1972 Toyota Crown 1970 Skoda Cocnby 1967 LandTower, benzín 1964 Ford Country Squire st. 1966. BÍLASALA MATTHÍASAR BÍLBABÐINN Borgartúni 24 24540 — 24541. Armúta 3-Simar 38900 1X221 38904 38907 ¦ WBÍLABÚÐIV1 1972 Vauxhall Viva SU 1972 VauxhaU Viva station 1972 Toyota Crown, 4 cyl. 1971 Chevrolet B.azer 1971 VauxhaiM Viva de Luxe 1971 Chevrolet Malitou 1971 Toyota Coroíla Coupe 1971 Datsun 1200 1971 Vwtvo 144 1971 Taunus 1700 statiom, 4ra dyra, gótfsk. 1370 Opeí Rccord, 4ra dyra, L 1900, góltfsk. 1970 Plymouth Barracuda 1969 Scout 800 1968 Taumus 1700 station 1968 Opel Rekord, 2ja dyra 1967 TauTMJS 17 M, station 1967 Scout 800 1966 Vauxba* Viva De-Luxe I ¦ mmá ««™ ¦¦ 1» 1VAIJXHALL *m fi* m s STAKSTEINAR Öf ugt þingræði V.nn á ný haf a sl.iórnarblöo in Þjóðviljinn og fylgirit hans Tímimi hafið háværan söng um hína dularfullu stjórnar- andstæðinga, sem eyðileggja aðgerðir ríkisstjórnarinnar, sem meirihluta hefur á Al- þingi. Þessir duiarfuUu stjórn arandstæðingar vilja nú senda mann til Haag til að vinna mál í slendinga þar, í stað þess að senda þangað „syrp- ur af bréfum og skeytum". F,r það þó ólíkt skynsamlegra, að láta reyndan málflutnings- mann flytja mál okkar þar, heldur en láta syrpurnar nægja, þótt vitanlega geri þær eitthvert gagn. Þessi söngur stjórnarblað- anna leiðir hins vegar hugann að því öfuga þingræði. sem nú er við lýði á Islandi iinilir forystu eins helzta stjórnlaga- fræðings þjóðarinnar. Ríkis- stjórnin leggur fram frinn- vörp á Alþingi, sem hafa grundvallarþýðingu, en lýsir því yfir að hún geri sam- þykkt þeirra ekki að fráfarar- atriði. En málin eru siðan söltuð, vegna þess að stjórn- in á nú allt unclir því, að við- komandi frumvörp verðt ekki samþykkt. Þannig getur þing- ið ómögulega komið stjórn- inni frá með því að fella henn ar eigin mál, — banabiti henn ar verður hins vegar fyrsta frumvarp bennar iun efna- hagsmál, sem Alþingi sam- þykkir. Þessi riidsstjórn nýtur einn ig trausts Alþingis. Um það hafa verið greidd atkvseði. En hún nýtur ekki trausts stuðn- ingsmanna sinna til þess að gera tillögu um eitt eða neitt. Stjórnin kemur engu máli fram, nema ef stjórnarand- staðan styður hana. Það er tæpiega hægt að trúa því, að siðnienntaðir menn leiki aðalhlutverkin í þessum sérkennilega leik. Miklu nær væri að trúa því, að lítil börn væru að leika sögupersónur úr barnabókum. Frumskóga- maðurinn Ðr. B.jarni Guðnason hefur nú lýst því yfir, að Hannibal Valdimarsson sé pólitískur frumskógamaður. Með þessu á þingmaðurinn væntanlega við, að ráðherrann gegni hlut verld Tarzans apabróður í apaspili, sem vinstri menn hafa staðið fyrir undanfarin misseri, og landsmenn allir súpa nú seyðið af. Hvort Hannibal hefur þvílika yfir- burði yfir hina ráðherrana, sem Tarzan hefur yfir apana í sögunni, skal ósagt látið, en alla vega er hann mun til- komumeiri ásýndar, þegar hann sveiflar sér grein af greiu í því myrkviði, sem stjörnmálabarátta vinstri afl- anna er háð í. Hinn pólitiski frumskóga- maður nýtur á Alþingi hlut- leysis Bjarna Guðnasonar til þess að stjórna landinu eftir þeim lögmálum frumskógar- ins, sem Bjarni óttast svo mjög. Þingmaðurinn er að vísu ekki hrifinn af stjórn- mennsku ráðherrans, en skort ir kjark til að lcisa þjóðina við hann. Þess i stað lætur hann ófriðlega í hæfilegri f jarlægð og hendir smásprek- um í Hannibal. Engin nierki eru sjáanleg um það að þing- niaðiirinn manni sig upp i að sýna hreystiyrðum sínum stað með raunhæfum athöfnum. Yrði hoiiiim þó sannarlega þakkað, ef hann tæki sig til og léti tjaldið falla á þessari einstöku dýrasýningu, sem ber heitið „Stjórn vinnandi stétta á Islandi". spurí og s varaó* Lesendaþjónusta MORGUNBLADSINS Hringið í síma 10100 kl. 10—11 frá mánudegi tU föstudags og biðjið um Lesendaþjónustu Morg- unblaðsins. ÚTLENDINGAR KENNA ÍSLENZKU Hulda Snæbjörnsdóttir, Reynimel 43, spyr: „Eru ekki einhver ákvæði- í íslenzkum menntalögum, sem segja til um, hvort út- lendingar mega kenna ís- lenzk fræði?" Birgir Thorlacius, ráðu- neytisstjóri, svarar af hálfu menntamálaráðuney tisins: „Til þess að fá skipun í embætti á islandi þarf er- lendur maður fyrst að öðlast ríkisborgararétt. Síðan þarf hann að fuUnægja þeim menntunarkröfum, sem gerð- ar eru í sambandi við starf- ið. Hins vegar munu ekki nein ákvæði sem banna, að erlendur maður annist kennslu í íslenzkum fræðum, ef hann fullnægir framan- greindum kröfum. Að sjálf- sögðu kenna erlendir menn íslenzk fræði við ýmsar er- lendar menntastofnanir." GATNAKERFI VB9 BORGARSPlTALANN Haukur Kristjánsson, lækn ir, spyr: „Til yfirvalda gatnamála: Hvenær verður gengið frá gatnakerfi umhverfis Borgar spítalann, svo að það komist í viðunandi horf ?" Ingi Ij. Magnússon, gatna- málastjóri, svarar: „Nú í sumar verður byggð brú á Bústaðaveg yfir Kringlumýrarbraut, ásamt fléttum við þau gatna- mót. Ætti það að bæta nokk- uð úr umferðarleiðum við Borgarspítalann. Á meðan ekki er lokið við heildar- skipulag á svæði Borgarspit- alans er ekki hægt að segja fyrir um endanlegt gatna- kerfí í nágrenni hans." SAMSTILLING l MFKKHAKI,IÖSA Gunnar Brynjóifsson, Dvergabakka 10, spyr: „Er ekki hægt að hafa meiri samstillmgu á ljósunum á mótum Kringlumýrarbraut- ar, þannig að maður geti ek- ið beinustu leið án þess að stanza, frá Laugavegi upp að Miklubraut?" Guttormur Þormar, yfir- verkfræðingur hjá gatna- málastjóra, svarar: „Verið er að ljúka við sam stiUingu umferðarljósa á Kringlumýrarbraut, en það tekur nokkurn tíma að fín- stilla ljósin þannig, að sem flestir komist í gegn án þess að þurfa að stanza. Vegna þess hve stutt er á Tnilli gatnamótanna við Suð- urlandsbraut og Háaleit- isbraut er ekki unnt að sam- stilia þau ljós þannig, að þau virki jafn vel í báðar áttir við eðlilegan aksturshraða." GlRÓÞJÓNUSTA FÓSTS OG BANKA Auður Stella Þórðardóttir, Vallarbraut 3, Seltjarnar- nesi, spyr: „Frá því að gíróþjónusta bankanna var tekin upp, hef ég notfært mér hana mikið við greiðslur á reikningum o.fl. En þar sem styttra er fyrir mig að fara í póstúti- bú, ætlaði ég að nota gíró- þjónustu póstsins fremur til þessara hluta, en fékk þá þau svör hjá afgreiðslu- stúlkunni, að gíróþjón- ustu póstsins væri einungis hægt að nota þannig, að við- komandi greiddi inn á ákveð ið póstgírónúmer, t.d. númer Rauða krossins, Pósts og' síma, eða annarra aðila. Því langar mig til að spyrja: Gilda aðrar reglur um gíró- þjónustu póstsins en bank- anna, og ef svo er, í hverju er mismunurinn fólginn?" Þorgeir K. Þorgeirsson, forstöðumaður Póstgíró- stofunnar, svarar: „Samstarfssamningur um gíróþjónustu milli póst- og símamálastjórnar, við- skiptabanka, Sambands ísl. sparisjóða og Seðlabanka Is- lands var undirritaður 15. apríl 1971 og hófust gíróvið- skipti 1. júní sama ár. Reglu- gerð um gíróþjónustu Pósts og síma var gefin út 30. marz 1971 og er hana m.a. að finna á bls. 591 í símaskrá þeirri, sem nýkomin er út. Samkvæmt 1. gr. reglugerð arinnar tekur póstþjónustan „á móti innborgunum á gíró- reikninga, annast yfirfærsl- ur á upphæðum frá. einum gíróreikningi til ann- ars og sér um útborganir af gíróreikningum". Um mis- skilning hlýtur því að vera að ræða, á annan hvorn veg- inn, þar sem fyrirspyrjandi segir „að gíróþjónustu pósts væri einungis hægt að nota þannig, að viðkomandi greiddi inn á ákveðið póst- gírónúmer". Áð því er inn- borganir varðar þá er tekið við þeim án tillits til þess í hvaða innlánsstofnun reikn- ingurinn er, en tilgreina þarf reikningsnúmer og stofnun. 1 aðalatriðum má segja að gildi svipaðar reglur um giró þjónustu Pósts og síma og annara aðila." A NÆSTUNNI koma á markað í Bandaríkjunum stórar plötur fj-á Paul Simon og Art Garfunkel — þ. e. ein frá hvorum. Er þess án cfa að vænta, að menn keppist um að bera þær saman, en i fljótu bragði kann manni að virrtast Paul Simon sigur- stranglegri, því að hann samdi jafnan öll lögin, sem þeir fc'-lagar fluttii á sam- vinnuárum sínum. Hins vegar hefur Art fallegri rödd! — 0 — ríTLAUÖG halda alltaf sölugildi sínu og nú er EMI- hljómplötufyrirtækið að und- irbúa útgáfu á tveimur tví- plötupökkum með gönilu, góðu Bítlalögunum, allt frá Love Me Do til laganna á L<et it Be-plötunni. Koma þessir skammtar á markað i Bret- landi í Iok apríl. — Þess er helzt að minnast úr sögu Bítl- anna, að i þessari viku eru 10 ár liðin frá þvi að Bítlarnir voru fyrst í efsta sæti brezka vinsældalistanRa — með „Please Please Me". Mik- KJ eru stimir orðnir gamlir síðan! — 0 — ENN IIAFA ungpíurnar i London fundið sér ný átrún- aðargoð tU að elta og of- sækja: WiIIiams Brotliers. Það eru tveir bræður, Andy og David Williams, báðir 14 ára, sem ekki er óeðlilegt, þegar tekið er tillit til þess að þeir eru tvíburar. Þeir eru frændur þess geysivinsæla Andy WUliams, sem heillar húsmæður í Bandarikjunum með söng sínum og sjónvarps- brosi, og nú á að gera þá að stórstjörnum, svipaða Osmond-bræðrunum og Jack- son-bræðrunum. Það ætti ekki að vera erfitt, þegar haft er í huga, að Osmond-bræðurnir hófu sigurgöngu sína um hyl- dýpi kvenhjartnanna, er þeir voru fastur liður í sjónvarps- þætti Andy Williams. — 0 — I FLUGSLYSINU í Frakk- landi í byrjun síðustii viku, er tvær þotur rákust saman og fórust, beið bana Mike Jeffrey, fyrrverandi umboðs- maður Jimi Hendrix og Anl- mals. Eftir að Animals slitu samvistum árið 1966 upp- götvuðu Mike og Chas Chandler, fyrrverandi bassa- leikari Animals, Jimi Hendrix i næturklúbbi i New York. Þeir tóku hann með til Bret- lancls og stjórnuðu fjánnála- hlið sigurgöngu hans til dauðadaís hans í september 1970. Chas Chandler gerðist síðan umboðsmaður Slade og er það enn.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.