Morgunblaðið - 08.06.1974, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 08.06.1974, Blaðsíða 2
MORC.UNBLAÐID, LAUGARDAGUR 8. JUNÍ 1974 Velía SÍS rúmir llmilljarðarl973 AÐALFUNDI Sambands fs- lenzkra samvinnufélaga lauk um hádegisbil f gær, en hann hófst á fimmtudaginn. Fundurinn var að þessu sinni haldinn að Bifröst, og sóttu hann um 100 fulltrúar frá rúmlega 40 sambandsfélógum, auk stjórnar SlS, framkvæmda- stjómar og allmargra gesta. Formaður Sambandsstjórnar, Jakob Frímannsson, setti fundinn og minntist i upphafi forvfgis- manna samvinnuhreyfingarinn- ar, sem létust á síðastliðnu ári. Fundarstjóri var kjörinn Ágúst Þorvaldsson, og Ólafur Sverrisson til vara og fundarritarar þeir Jó- hann Hermannsson og Gunnlaug- ur P. Kristinsson. Jakob Frimannsson flutti síðan skýrslu stjórnar og skýrði frá helztu viðfangsefnum hennar á liðnu ári. Að þvi loknu flutti Er- lendur Einarsson forstjóri ýtar- lega yfirlitsskýrslu um rekstur- inn árið 1973. Kom þar meðal r.nnars fram, að miðað við aðstæð- ur reyndist árið hagstætt fyrir Sambandið rekstrarlega séð. Um- setning jókst mikið vegna þenslu í efnahagslífinu. I heild varð reksturinn mun betri en árið á undan. Tekjuafgangur ársins varð 174 millj. króna. Er þá búið að færa til gjalda opinber gjöld að fjár- hæð 79 millj. kröna, vexti 217 millj. króna og afskriftir eigna 145 millj. króna. Tekjuafgangi er ráðstafað þannig, að 37 millj. króna eru endurgreiddar til kaup- félaga og frystihúsa, 17 millj. króna eru greiddar kaupfélögun- um sem vextir af stofnsjóði, en 31 millj. kr. er færð á höfuðstól sem söluverð eigna umfram bókfært verð. Endanleg niðurstaða rekstr- arreiknings verður þá hagnaður að fjárhæð 89 millj. króna. Rekstrarkostnaður hækkaði mikið á árinu, að nokkru vegna aukinna umsvifa í rekstrinum, en þó fyrst og fremst vegna þeirra miklu hækkana, sem urðu á svo til óllum rekstrarliðum. Stærstu liðir í rekstrarkostnaðinum eru laun, vextir og opinber gjöld. Laun hækkuðu um 28.6%, vaxta- greiðslu um 47.7% og opinber gjöldum38.6%. Heildarvélta Sambandsins 1973 nam 11.253 millj. kr. og jókst um 3.744 millj. frá árinu á undan eða 49.9%. Er það mesta aukning á umsetningu, sem orðið hefur und- anfarin ár. Velta skiptist þannig niður á einstakar deíldir Sam- bandsins: Búvörudeild 2.096 millj., Sjávarafurðadeild 3.624 millj., Innflutningsdeild 2.549 millj., Véladeild 1.046 milli.. Framhald á bls. 18 Stjórn sjómannadagsráðs 1974, f.v. Guðmundur Oddsson, Tómas Guðjónsson, Hilmar Jónsson og Pétur Sigurðsson formaður. Ritari stjórnarinnar, Kristens Sigurðsson, var fjarverandi vegna veikinda. þegar myndin var tekin. (Ljósm. Mbl. Sv. Þorm.) Sjómannadagurinn: Hátíðarhöldin í Nauthólsvík Að morgni sjómannadagsins verður fyrsta skóflustungan tekin að væntanlegu dvalarheimili fyrir aldraða sjómenn á mórkum Garðahrepps og Hafnarfjarðar. Verður það einn liður f hátfðar- SFV í Vestmannaeyjum: Hafna samstarfi „við glund- roðaöfl úr öðrum flokkum" Lýsa yfir stuðningi við framboð Alþýðuflokksins SAMTOK frjálslyndra- og vinstri manna í Vestmannaeyjum hafa lýst yfir fullum stuðningi við framboö Alþvðuliokksins í Suð- urlandskjördæmi, jafnframt sem hörmuð er sú slefna. er tekin var á síðasta flokksstjórnarfundi SFV, „þar sem gengið var til sam- starfs við glundroðaöfl íir öðrum liokkum, en áframhaldandi sam- Fengu undanþágu fyrir allt nema kíttið! SAMKVÆMT ákvæðunum um 25% innborgunarskylduna áttu hráefni til iðnaðar að vera undanskilin gjaldinu. Ekki standast þau ákvæði að öllu leyti, t.d. f sambandi við fram- leiðslu á einangrunargleri. Fyrirtækið Cudogler hf. notar þrjú meginefni f framleiðslu sfna, gler, állista og þéttikftti. Undanþága fékkst fyrir glerið og állistana, en blátt nei við kfttinu! Þetta nei við kfttinu hefur í för með sér, að fyrir- tækið verður að leggja fram 1500 þúsund krónur f geymslu- fé þá þrjá mánuði, sem inn- borgunarskyldan á að gilda. „Ég get ómögulega skilið hvers vegna kfttið fékk ekki undanþágu," sigði Hilmar Vil- hjálmsson framkvæmdastjóri Cudoglers hf. við Mbl. f gær. „Þessi þrjú efni eru öll uppi- stöðuþættir í framleiðslunni, og ef eitthvað þeirra vantar, stöðvast framleiðsan." Hilmar sagði ennfremur, að framleiðslan gæti stöðvazt dag Framhald á bls. 18 vinnu og samstarfi við Alþýðu- liokkinn var hafnað'. eins og seg- ir í fréttatilkynningu frá SFV í Vestmannaey.jum. I tilkynningu þessari segir annars. að á f'undi. sem haldinn var i SFV i Vestmannaeyjum sl. miðvikudag haf'i venð samþykkt- ar tvær tillögur — önnur um af- stöðu SFV i Eyjum til alþingis- kosninganna og breytt viðhorf í stjórnmálum. en hin tillagan varðar útgáfu Þjóðmála. sem upp- haflega voru gefin út í Vest- mannaeyjafélaginu. Fyrri tiliagan er svohljóðandi: ..Samtök frjáislyndra og vinsti manna i Vestmannaeyjuin harma þá stefnu. sem tekin var á síðasta fiokksstjórnarf'undi SFV. þar sem gangið var til samstarf's við glund- roðaofl úr öðrum fiokkum. en áframhaldandi samvinnu og sam- starf'i við Alþýðufiokkinn var hat'nað. Fundurinn telur. að með þessari stefnuyfniýsingu hat'i tiokksstjórnarfunduiinn alger- lega brugðist í sameiningarmál- inu. sem SFV og Alþýðuflokkur- inn hafa unnið að undanfarin ár. Vegna þeirra breyttu viðhorfa, sem nú haf'a skapast i íslenzkum stjórnmálum og þess pólitíska rót- leysis. sem Samtókin haf'a stuðlað að, ineð því að bregðast í sam- einingarinálinu. lýsa Samtök frjáislyndra og vinstri manna í Vestmannaeyjum t'ullum stuðn- ingi við í'ramboð Alþýðufiokksins í kjördæminu." I síðari tillögunni koma fram ínótmæli SFV í Eyjum vegna ákvörðunar f'ramkvæindastjórnar SFV að leggja niður ritnefnd Þjóðmáia f'yrirvaralaust, skipa síðan aðra og halda útgát'u blaðs- ins iif'ram án nokkurs samráðs við Vestmannaeyjaféiagið. er upphaf'- lega gaf blaðið út. Kemur fram í f'réttatílkynningunni. að Samtök- in í Vestmannaeyjum hafa nú aft- urkallað tafarlaust heimild fram- kvæmciastjórnarinnai' til útgáf'u Þjóðmála, jaf nframt því sem kjör- in var þriggja manna útgáf'u net'nd í Eyjum til þess að haf'a á hendi frekari aðgerðir í þessu máli. höldum sjómannadagsráðs, sem að öðru leyti verða með svipuðu sniði og undanfarin þrjú ár. Aðal dagskráin verður f Nauthólsvík en þar mun formaður sjómanna dagsráðs, Pétur Sigurðsson afhenda heiðursmerki sjómanna' dagsins að venju og auk þess verða þá afhent afreksbjórgunar- laun sjómannadagsins. Dagskrá sjómannadagsins, sem er hinn 37. í röðinni, hefst kl. 8 á sunnudagsmorgun með þvi aö fánar verða dregnir aó hún á skip- um i höfninni. Klukkan níu mun Lúðrasveit Hafnarfjarðar hefja leik á lóð væntanlegs DAS heimilis á mörkum Garðahrepps og Hafnarfjarðar. Síðan verða flutt ávörp og fyrsta skóflu- stungan tekin að hinu væntanlega heimiii. Klukkan hálf tíu byrjar Lúðra- sveit Reykjavíkur að leika létt lög við Hrafnistu f Reykjavík. Klukkan ellefu hefst svo sjómannamessa í Dómkirkjunm, Áskorun frá Þjóð- hátíðarnefnd 1974 Mbl. hefur borizt áskorun frá Þjóðhátíðarnefnd 1974. Fer hún hér á eftir: Þar sem afmælishátfðir fara að hefjast um land allt á ellefu alda afmæii byggðar á islandi vill Þjóðhátfðarnefnd 1974 nota tækifærið og þakka samstarf við byggðanefndir um mikilsverðan undirbúning, sem nú er að ljúka. Fyrstu þjóðhátíðirnar hef jast 17. júnf. Þann dag verður efnt til afmælishátfða á sjó stóðum á landinu. Hátfðirnar verða að Varmá f Mosfellssveit, f Ólafsfjarðarkaupstað, að Laugum í Reykjadal, Höfn f Hornafirði, Kleifum við Kirkjubæjarklaustur, Selfossi og f Garðahreppi. Hátfðin á Selfossi stendur dagana 15. — 17. júnf, en hinar standa einn dag. Síðan verður efnt til hátfða um hverja helgi f júnf og julí og f byrjun ágústmánaðar vfðs vegar um landið. Þjóðhátíðarnefnd 1974 vill í þessu sambandi benda fólki á, að hinar ýmsu byggðir hafa lagt f mikinn kostnað fyrir utan fyrirhöfn, við undirbúning hátíðahaldanna. i flestum byggðum hafa forráðamenn hátfða látið gera minjagripi, bæði til að minna á merkan atburð í sögu byggðarinnar, og einnig til að afla fjár til hátfðarhaldsins. Þá hefur Þjóðhátfðarnefnd 1974 gefið út minja- gripi f sama skyni. Það er von Þjóðhátfðarnefndar 1974 að fólk láti sér annt um að eignast þessa minjagriði, sem bæði hafa mikið verðgildi sem söfnunargripir og auðvelda auk þess nefndum að standa f járhagslega undir kostnaði við hátfðarhöldin. Þegar þjóðhátfðirnar eru að hefjast er Þjóðhátfðarnefnd 1974 þó efst f huga að þær megi fara vel fram og vera landi og þjóð til sóma í hvfvetna. Enginn undirbúningur eða góður vil.ji örfárra undirbúningsaðila getur ráðið úrslitum í þvf efni. Þar ráða þjóðhátfðagestirnir jsjálfir mestti. Þvf heitir Þjóðhátíðarnefnd 1974 á landsmenn að taka nú höndum saman og láta hvergi koma blett á þær hátíðir, sem fyrir dyrum standa. Frá upphafi undirbúnings hátfðarhaldanna f landinu hefur það verið einn og óskiptur vilji allra hátfðarnefnda að áfengis yrði ekki neitt á þjóðhátfðunum. Þjóðhátfðarnefnd 1974 skorar þvf á hátfðagesti um allt land, að þeir firri hátfðirnar þeim vandkvæð- um, sem fylgja áfengisneyslu, enda nógir aðrir dagar til slfkrar iðju. Líf þjóðarinnar f ellefu aldir rfs hærra en svo, að hægt sé að óvirða minninguna um það með vanhugsaðri fratnkomu og drykkjulátum. þar sem biskup íslands, herra Sigurbjörn Einarsson, minnst drukknaðra sjómanna. Dómkór- inn syngur, en einsöngvari að þessu sinni verður Sigriður E. Magnúsdóttir og er það i fyrsta skipti, sem kona er einsöngvari við sjómannamessu. Organleikari verður Ragnar Björnsson. Þá verður blómsveigur lagður á leiði óþekkta sjómannsins. Hátiðarhöldin í Nauthóls- víkinni hefjast svo klukkan hálf tvö með því að Lúðrasveit Reykja- Framhald á bls. 18 Dr. Esther Amundsen í heimsókn Dr. Esther Amundsen, fyrr- verandi landlæknir Dana, hefur verið hér á landi undanfarna daga í boði ríkisstjórnarinnar. Hingað til lands hefur hún komið tvívegis áður, er hún sat lækna- f undi hér. Dr. Ester Amundsen lauk doktorsprófi i læknisf'ræði árið 1939. A árunum 1944 — 1950 starf'aði hún mikið að berkla- varnamálum og skölalækningum, en árið 1951 hóf hún starf hjá heilbrigðismálastjórninni, og starfaði þar unz hún varð land- læknir árið 1961. Hún var í sendinefnd Dana hjá Sameinuðu þjóðunum árín 1954. 1955 og 1957, og árin 1962 — 1974 var hún formaður dönsku sendi- nefndarinnar á alþjóðaþingi heil- brigðismálastofnunarinnar í Genf. Frá 1971 hefur hún verið i framkvæmdastjórn Alþjóðaheil- birgðismálastofnunarinnar, en Norðurlöndin eiga jafnan einn fulltrúa í stjórninni. 6. júni hélt Dr. Esther Amundsen fyrirlestur i ráð- stefnusal Loftleiða, og fjallaði hún um heilbrigðisþjónustu i Danmörku eins og hún er nú og f'ramtiðaráform. A fundi með f'réttamónnum s.I. f'immtudag sagðist hún vera þeirrar skoðunar, að á næstu ár- um myndi þróun heilbrigðis- þjónustu f Danmörku einkum verða" á sviði aukinnar skipu- lagningar og hagræðingar, því að ljóst væri, að nauðsynlega þyrfti að draga úr þeim mikla kostnaði, sem nú er við þessa þjónustu. Nú ónnuðu sjúkrahús eftirspurn eftir sjúkrarúmum, en nauðsyn- legt vaeri að auka þann þátt heil- brigðisþjónustu, sem miðast við heimangöngu, þe. að sjúklingar dveljist á heimilum sinum, en geti sótt læknishjálp í sjúkrahú.sin. Meðan Ester Amundsen dvelst hér heimsækir hún sjúkrahús og ferðast til Þingvalla og Vest- mannaeyja.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.