Morgunblaðið - 08.06.1974, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 08.06.1974, Blaðsíða 4
MORGUNBLAÐIÐ. LAUGARDAGUR 8. JUNÍ 1974 /Hl. tl.Elf. i\ 'ALUMP 220-22- RAUDARÁRSTÍG 31 LOFTLEIÐIR BILALEIGA w CAR RENTAL TT 21190 21188 LOFTLEIÐIR V, 14444 • 25555 BÍLALEIGA car remtal &2&JT (Hverfisgötu 18 sendum [£] 27060 mikio skal1 tilI 0 SAMVINNUBANKINN1 t KILS VINNA Æbílaleigan ^SIEYSIR CAR RENTAL 24460 í HVERJUM BÍL PIONŒCER ÚTVARP OG STEREO KASSETTUTÆKI FERDABÍLAR HF. Bílaleiga — Sími 81260 Fimm manna Citroen G. S. station Fimm manna Citroen G S 8 — 22 manna Mercedes Benz hópferðabílar (m. bílstjór- um). SKODA EYÐIR MINNA. Skodh LEICAN AUÐBREKKU 44-46. SiMI 42600. EINGONGU VÖRUBÍLAR VINNUVÉLAR ^ÐSfOÐ SlMAR 81518 - 85162 SIGTUNI 7 - REYKJAVÍK SIG. S. GUNNARSSON STAKSTEINAR Vinstri stjórn vegur að launþegum Víst er, að engin rfkisstjórn hefur verið jal'n ráðdeildarlaus og sú, sem nú situr og kennir sig við vinnandi stéttir. Engin ríkisstjðrn önnur hefur stefnt afkomu launþega og atvinnu- vega út á slíkt hengiflug sem vinstri stjórnin. Launahækk- anir þær, er samið var um sl. vetur, voru étnar upp á einni svipstundu í mestu verðbólgu- öldu, sem hér hefur gengið yfir. Hvergi er unnt að finna hliðstæður við óstjórn vinstri stjórnar Olafs Jóhannessonar, nema ef vera skyldi í fasista- rfkjum eins og Grikklandi. Við hagstæðustu ytri skilyrði hefur ríkisstjórnin komið efna- hagslffinu í það horf, að hún sér þann kost vænstan að efna til stðrfelldra kjaraskerðinga. Forseti Alþýðusambands Is- lands neyddist til þess að segja af sér ráðherraembætti í stjórn hinna vinnandi stétta vegna þess að ráðherrar Framsóknar- flokksins og Aiþýðubandalags- ins þverneituðu samráði og samstarfi við launþegasam- tökin við lausn efnahagsringul- reiðarinnar. Þungamiðjan f stjórnarsáttmálanum annálaða var þó sú að ástunda einungis gott samstarf við verkalýðssam- tókin. Nú er ekki einvörðungu hafn- að samstarfi við launþegasam- tökin, heldur eru launamenn sviptir samningsbundnum upp- bótum á laun sfn. Með þvf að skerða vísitöluna um 7,5 stig eru 1000 milljónir króna tekn- ar af launþegum. Samtals hefði kaupgjaldsvfsitalan átt að hækka um 15,5 stig 1. .jíiní sl. Auk þeirra 7,5 vfsitölustiga, sem rfkisstjórnin sviptir laun- þega, greiðir hún nú niður úr galtómum ríkissjóði ein átta stig. Þær niðurgreiðslur koma auðvitað niður á launamönnum í stórauknum skattaálögum. Láglaunamaður með 36 þúsund króna grunnlaun hefði átt að hækka í launum 1. júnf sl. um 5.580 krónur. Ríkisstjórn Framsóknar- flokksins og Alþýðubandalags- ins hefur ekki látið hér við sitja. Hún hefur nú tekið áfengi og tóbak út úr vfsitölu- grundvellinum. Við upphaf stjórnarferils vinstri stjórn- arinnar lýstu ráðherrarnir þvf f jálglega, að það væri hið mesta réttlætismál að hafa áfengi og tðbak f vísitölugrundvellinum. Nú segja þeir hins vegar, að launþegum sé gerður hinn mesti greiði með þvf að fella þennan lið niður ásamt kostnaði við að eiga og reka bifreið. Ein af svokölluðum efnahags- ráðstöfunum vinstri stjórn- arinnar var svo að rýra stórlega kjör sjómanna. Þetta var gert með þvf að banna með bráða- birgðalögum hækkun fisk- verðs. Sjómenn hafa þvf ekki fengið sambærilegar kjarabæt- ur á við landverkafólk. Af einhverjum ástæðum hef- ur rfkisstjórninni þótt hentast að vega sérstaklega að stétt sjó- manna á sama tfma og Lúðvfk Jósepsson leggur sig allan fram við að auðvelda austur-þ.vzkum togurum rányrkju hér við land. Kjaraskerðing heitir nú kjarabót Vinstri stjórnin hefur nú beint skert kaupgjaldsvfsitol- una um 7,5 stig. Haustið 1970 ákvað viðreisnarstjórnin f sam- bandi við verðstöðvunaraðgerð- ir að fresta greiðslu tveggja vfsitölustiga f nokkra mánuði. Forystumenn Alþýðubanda- lagsins og málgagn þeirra, Þjóðviljinn, ærðust yfir þeirri ráðstófun. Verkalýðsforingjar voru látnir mæla formælingar- orð, sem Þjóðviljinn endurðm- aði f sffellu. Þá hét það að stela vfsitölustigum, hættuleg ögrun við láglaunafólk, árás á kjara- samninga, þvingunarlög og sið- laust framferði. Nú, þegar vfsitalan er skert um 7,5 stig og kjör sjómanna miðað við landverkafólk eru rýrð til mikilla niuiia, eru „verkalýðs- foringjarnir" látnir þegja þunnu hljóði og Þjóðviljinn keppist við að telja lesendum sínum trú um, að við engan vanda sé að etja f efnahagsmál- um. Og svo er þvf haldið fram, að þvf er virðist í fullri alvöru, að kjaraskerðingar séu ekki lengur kjaraskerðingar, heldur kjarabætur. ORÐ I EYRA Vœngir Þá eru nú byggðakosningarn- ar. eins og vísir til dagblaðs kallar þær, lukkulega afstaðnar takk og ný skemmtun f vænd- um. Þó er sá galli á gjöf Njarð- ar (& Co.), að ýmsir aðalleikar- arnir eru ekki leingur með. S.jálfur höfuðpaurinn Hanníbal hefur kvatt leiksviðið fyrir fulltogallt að eigin sógn. Jakob er þó heldur á þvf, að seint skuli fulltreysta þeim orðum garpsins, einkum ef sameiníng- ar lýðræðisjafnaðarsamvinnu- manna fara að gera vart við sig meira en góðu hófi gegnir á aðskiljanlegum vængjum stjórnmálanna. Þá er félags- hyggjuveran Bjarni Guðnason úr leik, enda að honum þreingt í bili þvf, er menn fmynda sér milli stjórnar og stjórnarand- stöðu, og hafa ekki margir lent f slíkri pressu, jafnvel ekki Vil- hjálmur sálugi kæser, sá er við- inn klauf sællar minníngar. A hinn bóginn komu nú til leiks nokkrir galvaskir menn- íngarvitar á þeim margfræga vinstrivæng, þar sem Bjarni og Hanníbal dönsuðu dauðamars- inn. Má þar fyrst nefna í heilu lagi svokallaða Fylkíngu, en þar eru í fararbroddi jarðskelf- ir einn, sparkmey vígglöð og annað menníngarfólk. Marsist- ar eru að sjálfsögðu til í tuskið og marséra ekki síður en aðrir. Þá rennir sér fótskriðu inn á sviðið, einsog Skarphéðinn forðum, Olafur nokkur Ragnar, þekktur spakvitríngur, ITtillát- ur, Ijúfur, kátur, einsog skáldið kvað. Má annars merkilegt heita, að nokkru skáldi skyldi detta í hug að raða saman þess- um lýsíngarorðum, áðuren nefnd vitsmunavera sá dagsins Ijós. Asatrúðar leggja til kómík- ina, grafalvarleigir og öldúngis ódauðir. Og Freysteinn Grf'ttis- fáng býður þessari þjóð að ger- ast leiðsögumaður hennar um Flaututónleikar A ANNAN í hvítasunnu héldu þau Manuela Wiesler flautu- leikkona og Halklór Haraldsson píanóleikari tónleika í Norræna húsinu. Tónleikarnir voru all vel sóttir og frábærlega vel tekið. bað var engin furða. A efnisskránni vóru f'imm verk ef'tir jaf'n marga höfunda, og hvert þeirra vitnisburður um þá yt'irburði, sem f'ranskur f'Iautuskóli hefur lengi haft. Þó að höfundarnir væru bæði f'ranskir. fransk-svissneskir. tékkneskir eða ítalskir voru þeir allir. hver á sinn hátt. lif'- andí greinar þess sama skóla. Þótt Manuela Wiesler sé ung að árum, sýndi hún fullkominn þroska í list sinni. Hylling Roussels til fjögurra f'lautu- snillinga, goðkynjaðra og mannlegra, var f'yrst á efnis- skránni. svipmyndir. þar sem mismunandi tæknibrögðum er beitt eins og til að útlista öll þau kynstur, sem flautan býr yf'ir. Flautusónata Martinu fylgdi á ef'tir. Þetta er ómfögur sónata,,tær og glitrandi, eins og Martini var von og vísa. en hún er þrælerfið i samspili, þar er Martinu haf'ði sérstaka hæf'i- leika til að taka til meðf'erðar allt að því hversdagslegar hug- myndir en leiða þær síðan yfir á ókannaðar slóðir. Þarna sýndu þau Manuela og Halldór glæsilegan samleik, og hvergi hikaði Halldór á krossgötum samleiksins, þótt gildrur væru á veginum. Ballade Franks Martin er ef'nismikil tónsmíð sett f'ram sem breiður, róinantískur tóna- bogi, andstætt ..svipmyndastíl" fyrri tónsmíðanna á efnis- skránni. Þessari breidd náðu þau mæta vel, byggðu hana vel Tónlist eftir ÞORKEL SIGURBJÖRNSSON upp að hámarki og sannf'ærandi niðurlagi. Sérkennilegur dans geitar- innar f'yrir einleiksf'lautu ef'tir Honegger er glettnisfull tón- smíð. sem notfærir vel þá hlið flautunnar, sem hin verkin höf'ðu að mestu sniðgengið. Þarna Ivsti Manuela tiltektum ,,geitarinnar" af fágaðri gaman- semi. Lokaverkið var Sikileyjar- dans og búrleska ef'tir Casella, nýklassísk og vaf'ningalaus tón- smíð, þar sein listafólkið áréttaði enn einu sinni, að góðir tónleikar eru ekki aðeins það. að hver kunni sitt og standi skil á sínu. heldur einnig að sam- vinna og samleikur þarf' að vera fullmótaður. Eins og áður segir var þess- um tónleikum skiljanlega mjög vel tekið og það var engin f'urða. Kaffisala í Safnaðar- heimili Bústaðakirkju A sunnudaginn kemur ef'nir Kvenfélag Bústaðasóknar til kaffisölu í Safnaðarheimili Bústaðakirkju. Bíða hlaðin borð kirkjugesta. þegar |)eir koma út úr kirkjunni að messu lokinni, en hún hef'st kl. 2 sírt- degls. Sóknarpresturinn, séra Olaf'ur Skúlason, prédikar, en kirk.jukórinn syngur undir stjórn organistans, Birgis Ass Guðmundssonar. A liðnum árum haf'a veiting- ai/ kvennanna, sem stuðlað haf a að vinsældum Kirkjudags Bústaðasöknar, verið á allra vörum. Er ekki að efa, að þeir muni f'jölmargir, sóknarbörn sem aðrir, er leggja leið sína inn í Bústaðakirkju á sunnu- daginn kemur, en kaff'isalan stendur f'ram ef'tir degi. Nú er verið að ganga f'rá síð- asta undirbúningi að því, að rúður verði settar í glugga alls saf'naðarheimilisins og gjör- breytist þá óll aðstaða til starf's, auk þess sem útlit kirkjunnar verður þá komið í endanlega mynd sína. Standa vonir til þess að búið verði að glerja f'yrir næstu mánaðamót, en einnig er unnið í æskulýðs- heimiii kirkjunnar, sem verður í kjallara safnaðarheimílisins, en þar hafa sókn og Æskulýðs- ráð Reykjavíkur tekið höndum saman um að búa ungmennum hverfisins sem bezta aðstóðu f'yrir frjálst sem félagsbundið starf. Gefst kirkju- og kaffigestum prýðilegt tækifæri á sunnudag- inn kemur til þess að kynna sér möguleika kirkju og saf'naðar- heimils fyrir víðtækt starf. háa verðbólguhóla og dimma og djúpa sigdali fljótandi geingis. Og hvur vogar sér þá að halda því fram, að leikurinn sé ekki áhugaverður, einsog allt, sem við ójoð og aðrir álíka spakir hnýsumst gjarnan í. $hS^ Messur á morgun Dómkirkjan Sjómannadagur: Messa kl. 11.00. Biskup Islands herra Sigurbjórn Einarsson. Arbæjarprestakall Guðsþjónusta í Arbæjar- kirkju kl. 11.00. Séra Guðmund- ur Þorsteinsson. Laugarneskirkja Messa kl. 11.00. Séra Garðar Svavarsson. Fríkirkjan Reykjavík (Suðsþjönusta kl. 2.00. Séra Kolbeinn Þorleifsson messar. Safnaðarprestur. Bústaðakirkja Guösþjönusta kl. 2.00. Kaf'f'i- sala kvenf'élagsins ef'tir messu. Séra Olafur Skúlason. Oómkirkja Krists konungs í Landakoti Lágmessa kl. 8.30 f.h. Hámessa kl. 10.30 I'.h. Lág- messa kl. 2.00 e.h. Kópavogskirkja Guðsþjónusta kl. 11.00. Séra Arni Pálsson. Hafnarfjarðarkirkja Sjómannadagsmessa kl. 1.30. Garðar Þorsteinsson. Hvalsneskirkja Sjómannamessa kl. 11 ár- degis. Séra Guðmundur (iuðmundsson. Reynivallaprestakall Fermingarmessa að Reyni- völlum kl. 2.00. Elliheimilið Grund Messa kl. 10.00. Séra Ragnar Fjalar Lárusson. Grensásprestakall Guðsþjónusta í safnaðar- heimilinu kl. 11.00. Séra Hall- dórS. Gröndal. Bænastaðurinn Fálkagötu 10 Samkoma sunnudag kl. 4.00.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.