Morgunblaðið - 01.07.1976, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 01.07.1976, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 1. JULI 1976 Fasteignasalan Norðurveri Hátúni 4 a Simar 21870 og 20998 Við Ósabakka glæsilegt pallaraðhús með inn- byggðum bílskúr. Á efsta palli eru stofur og húsbóndakrókur, á miðpalli er eldhús. skáli og gestasnyrting á neðsta palli 4 svefnherb. sjónvarpsherb., þvottahús o.fl. Fallega ræktuð lóð. Við Langholtsveg raðhús, tvær hæðir og jarðhæð með innbyggðum bilskúr. í hús- inu er 4 svefnherb., tvær sam- liggjandi stofur, baðherbergi, gestasnyrting o.fl Við Dvergabakka 2ja herb. glæsileg íbúð a 2. hæð Við Hraunbæ einstaklingsíbúð á jarðhæð Við Vesturberg 2ja herb. ibúð- á 2. hæð með þvottahús á hæðinni. Við Hrafnhóla 2ja herb. falleg íbúð á 8. hæð. Við Rauðarárstíg 3ja herb. íbúð á 1. hæð. Við Hamraborg 3ja herb íbúð á 8. hæð Ekki fullbúin. Við Eyjabakka 3ja herb. glæsileg ibúð á 3. hæð Við Álfhólsveg 3ja herb. íbúð á 1 hæð í fjórbýl- ishúsi Við Álfaskeið 5 herb endaíbúð á 3. hæð. Laus nú þegar. Við Bugðulæk 5 herb ibúð á 3 hæð (efstu hæð) Lus fljótlega Við Kleppsveg 4ra—5 herb. íbúð á 3 hæð íefstu) innarlega við Kleppsveg. Laus fljótlega. Við Laugarnesveg 5 herb. ibúð á 3 hæð (efstu) innarlega við Laugarnesveg. Mikið útsýni Við Sigtún 5 herb ibúð á 1 hæð. Bílskúrs- réttur. Við Tjarnarbðl 5 herb glæsileg ibúð á 3 hæð með bílskúr. Laus fljótlega. Eigum úrval af íbúðum og ein- býlishúsum í smiðum í borginni og næsta nágrenni. Fasteignaviðskipti Hilmar Valdimarsson Agnar Ólafsson Jón Bjarnason hrl. 81066 GEITLAND 2ja herb. 65 fm. góð ibúð á jarðhæð. Flisalagt bað. Góð teppi. Sérgarður. HULDULAND 3ja herb. 94 fm íbúð á jarðhæð íbúðin er stór stofa tvo rúmgóð svefnherb. og gott bað með þvottaaðstöðu. Suður svalir. ÁLFHÓLSVEGUR 3ja herb. 80 fm góð íbúð á 1 hæð gott útsýni. m STÓRAGERÐI 3ja herb. 100 fm góð jarðhæð i þríbýlishúsi. Ibúðin er i mjög góðu ástandi sér inngangur og hiti, fallegur garður. EYJABAKKI 3ja herb. 90 fm ibúð á 3 hæð. íbúðin skiptist i 2 svefnherb. og stofu. Gestasnyrting. Búr inn af eldhúsi JÖRFABAKKI 3ja herb. 85—90 fm. íbúð á 2. hæð. Sérþvottahús og búr inn af eldhúsi. íbúð í góðu ástandi. ÁLFTAHÓLAR 3ja herb. 75 fm falleg ibúð á 3. hæð. Sameign fullfrágengin. ÍRABAKKI 3ja herb. 85 fm ibúð á 2. hæð. Sér þvottaherb. Tvennar svalir. EYJABAKKI 4ra herb. 1 10 fm góð ibúð á 3. hæð i blokk. íbúðin er 3 svefn- herb., stofa, eldhús og sér þvottaherbergi. TJARNARBÓL. Seltj. 4ra—5 herb. 1 10 fm góð íbúð á 2. hæð. íbúðin skiptist i 3 góð svefnherb. og stóra stofu. Ibúð í 1. flokks ástandi. HRAUNBÆR 4ra—5 herb. 1 1 5 fm ibúð a 3 hæð. íbúðin er 3 svefnherb. á svefnherbergisgangi, borðstofa, stofa og húsbóndaherbergi. Sér- þvottahús og búr inn af eldhúsi. Gott útsýni. MIÐBRAUT. SELTJARNARNESI 125 fm efri sérhæð íbúðin er 3 svefnherb. og stofa. Gott ástand, bilskúr. VERZLUNARHÚSNÆÐI. Höfum til sölu 600 fm. verzlunarhúsnæði á götuhæð i verzlunarmiðstöð við Háaleitis- braut (Austurver) Húsnæðið getur skipst í 3X200 fm. einingar. Góð bílastæði, tilbúið til afhendingar eftir 3—4 mánuði &HÚSAFELL FASTEIGNASALA Armula42 81066 Luövik Halldórsson Petur Guðmundsson EtergurGuðnason hdl au(;lysin(;asiminn er 22480 itiorfliingTnoiÖ © Til sölu VIÐ VIÐIMEL Glæsileg íbúð, 3 stofur og eldhús með tilheyr- andi á hæð, 4 herb. í risi. Getur verið sjálfstæð íbúð. Upplýsíngar í síma 17938. Framhaldsskólakennarar stofna nýtt kennarasamband LANDSSAMBAND framhalds- skólakennara hélt fulltrúaþing 10.—12. júnf sl. Þingið var haldið í Hagaskóla, og sátu um 80 full- trúar þingið. Við þingsetninguna flutti Vilhiálmur Hjálmarsson menntamálaráðherra ávarp. Nokkrir gestir voru viðstaddir þingsetninguna, m.a. Birgir isl. Gunnarsson borgarstjóri. Aðalviðfangsefni þingsins var sú nýskipan á félagsmálum fram- haldsskólakennara, sem mun sigla í kjölfar þeirra breytinga, sem grunnskólalögin og væntan- ræða stórglæsilega eign. F4STEICMSAL/l\ MORGIIMLAIISHÍISIM Óskar Krisljánsson MALFLlTM\GSSKRIFSTOF\ Guðmundur Pétursson Axel Einarsson hæstaréttarlögmenn Norðurbær Hafnarfirði undir tréverk og málningu. Höfum til sölu tvær 4—5 herb. 1 12 fm ibúðir, sem eru nú þegar tilbúnar undir tréverk og málningu. Ibúðirnar eru við Breiðvang á 1. og 2. hæð i sama stigagangi. Húsið verður fullfrágengið að utan. Lóð fullfrágengin. Teikningar og allar nánari upplýsingar á skrifstofunni. Eignarmiðlunin, Vonarstræti 12, Sími: 27711. BAIMKASTRÆTI Til sölu við Bankastræti er 210 fm, verzlunarhúsnæði á tveim hæðum, ásamt 80 fm, geymsluhúsnæði á baklóð. í sama húsi er einnig til sölu 250 fm. skrifstofuhúsnæði á 2'. hæð, sem er öll hæðin. Húsnæðið er allt í mjög góðu ástandi. Upplýsingar aðeins veittar á skrifstofunni (ekki í síma). Fasteignatorgið GRÓFINNI1SÍMI: 27444 Sölustjóri: KarlJóhann Ottósson Heimasími 17874 Jón Gunnar Zoéga hdl. Jón Ingólfsson hdl. Fossvogur Raðhús á 2. hæðum. (ekki pallahús) Á efrihæð sem er ca 1 50 fm eru 4 svefnherb., stór stofa, eldhús og bað, nýleg teppi. Á jarðhæð eru góðar geymslur, 3 íbúðarherb. og bað. Bílskúr. Gott útsýni. stór stofa og húsbóndaherb. á jarðhæð eru 4 svefnherbergi, gott bað, þvottahús og geymsl- ur. Bílskúr. Húsið getur losnað fljótlega. Pallaraðhús 200 fm. raðhús á 3 pöllum á 1 . palli er andyri, gesta w.c, eldhús og borðstofa, á 2. palli er stór stofa og húsbóndaherb. á jarðhæð eru 4 „.,«ínk«rknrr.: ,-.,-.++ KaA Kv//->^ahús og fljótlega. Ö HÚSAFELL FASTEIGNASALA Ármúla42 81066 Lúðvík Halldórsson Pétur Guðmundsson Bergur Guðnason hdl. leg lög um framhaldsskólastig munu hafa á stöðu þeirra innan skólakerfisins. Samþykkt var, að landssamband framhaldsskóla- kennara vinni að því ásamt öðrum kennarafélögum, sem þegar hafa tjáð sig fúsa til þeirra hluta, að stofna nýtt samband isl. kennara, sem verði opið öllum þeim, sem starfa að kennslu, uppeldis- eða skólamálum í þjónustu hins opin- bera. Er þá gert ráð fyrir, að þetta nýja kennarasamband skiptist í þrjár aðaldeildir eftir skólastig- um, • þ.e. grunnskólastig, fram- haldsskólastig og háskólastig. Væntanlega verður ráðist í þetta verkefni á þessu ári og því næsta, því áætlað er að grunn- skólalögin komi til framkvæmda að minnsta kosti á höfuðborgar- svæðinu eftir næsta skólaár. Ólafur S. Ólafsson, sem verið' hefur formaður undanfarin 12 ár, var endurkjörinn formaður sam- bandsins. 28611 Efstihjalli 2ja herb. 55 fm íbúð á 2. hæð ! tvilyftuhúsi íbúðin er sérstak- lega vönduð með hlutdeild i sameign. Gert er ráð fyrir gufu- baði í sameign. Verð 5.7 millj. Fálkagata 2ja herb. 47 fm ibúð á 2. hæð. Allt sér. Góð ibúð. Geymsla i risi. Verð ca 4 millj. Karlagata 2ja herb. 50 fm ibúð í kjallara. Herbergi snúa i suður, eldhús frekar litið, Sturta í baðherb. Verð 4.2 millj. Útb. ca 3.2 millj. Langholtsvegur 2ja herb. 65 fm ibúð á 1. hæð. íbúðin er sérstaklega góð. Hún er i góðu timburhúsi. Lóðin er stór og alveg frágengin. Bilskúrs- réttur. Verð 6 millj. Útb. ca 4.5 millj. . Víðimelur 2ja herb. 55 fm íbúð i kjallara. fbúðin er i góðu húsi með falleg- um garði. Verð ca 4.5 millj. Útb. 2.5 millj. Barónsstígur 3ja herb. ibúð 80 fm á 2. hæð. Þessi ibúð litur mjög vel út og er rúmgóð. Verð 7.2 til 7.5 millj. Útb. 5 millj. Blikahólar 3ja herb. ibúð á 5. hæð 92 fm. Ibúðin er öll skemmtileg. Verð 7 millj. Útb. 5 millj. Hraunbær 3ja herb. 85 fm. ibúð. íbúðin er nýtizkuleg. Laus strax. Hlutdeild i gufubaði fylgir. Verð 7.5 millj. Útb. 5 millj. Hofteigur 3ja herb. 85 fm. rúmgóð kjallaraíbúð með góðum geymsl- um. Verð 6 millj. Útb. 4 millj. Krummahólar 3ja herb. 88 fm endaíbúð á 8. hæð. Góð ibúð. Göðar geymslur. Verð 7 millj. Útb. 5 millj. Tjarnarból 3ja herb. 73 fm ibúð á 1. hæð. Suður svalir. Verð 7 til 7.5 millj. Víðimelur 3ja herb. 90 fm íbúð á 1. hæð ásamt bílskúr. Fallegur garður er i kring um húsið. Verð tilboð Efstaland 4ra herb. ca 90 fm ibúð á 3. hæð. Verð 9.2 millj. Útb. 6.5 millj. Eskihlíð 6 herb. jarðhæð 140 fm ásamt kæligeymslu. íbúðin er i alla staði góð og vönduð. Mikil sameign. Verð 9 millj. Útb. 6 millj. Jörfabakki 4ra herb. endaibúð 100 fm. Ibúð þessi er mjög skemmtileg. Verð 9 millj. Útb. 6.5 millj. Fagrabrekka raðhús 200 fm með bilskúr. Hús þetta er að mestu leyti fullgert ásamt góðri lóð. Húsið er á tveimur hæðum. Uppi er stofa, 4 svefnherb., eldhús og baðherb. Verð 17 millj. Skipti á minni eign æskileg. Fasteignasalan Bankastræti 6 Hús og eignir Lúðvík Gizurarson hrl., kvöldsími 17677.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.