Morgunblaðið - 02.03.1977, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 02.03.1977, Blaðsíða 7
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 2. MARZ 1977 „Af því leiðir...", segir mann- vitsbrekkan Jðn Sigurðsson gengur „mannvits- brekkuna" á sfðum Tfmans f gær og eys úr nægtabrunni vizku sinnar. Viðfangsefni hans er einhvers konár „fræðileg" úttekt, væntanlega f þágu Framsðknarflokksins, á samstarfsflokknum f rfkisstjðrn. Tvennt er það sem mannvits- brekkan tfnir til, að þvf er virðist til skýringar á stjórnarsamvinnunni. 1) „Sjálfstæðis- flokkurinn er flokkur ríkisins, báknsins, kerf- isins. Af þessu leiðir einnig að innan flokks- ins eru raunsæir menn, sem sjá hina „Réttu" hagsmuni og geta tekið ábyrga afstöðu... Þetta gerðist 1974." 2) „En Sjálfstæðis- flokkurinn er lfka allt of fjölmennur flokkur. Af þvf leiðir að innan hans — ekki sfður en annarra flokka — starfar fjöldi valin- kunnra sæmdarmanna, sem vilja hag almenn- ings sem beztan. Hvor tveggja hvötin, um- hyggjan fyrir kerfinu og ekki sfður viljinn til að vinna þjððinni gagn, varð til þess að Sjálf- stæðismenn gegndu Framsðknarkallinu, og núverandi rfkisstjðrn var mynduð." — Fleiri blóm í vizku- brekkunni Sfðan lætur þessi mannvitsbrekka að þvf liggja að Sjálfstæðis- flokkurinn sem „rfkis- flokkur" verðt að „umskiptingi" f stjðrn- arandstöðu. Hann fari jafnvel að „skammast út f sitt eigið kerfi". Öðru máli gegni þegar hann sé f stjórn. Og þvf hafi „maddaman" kallað hann til stjórnar- samstarfs. En vizka Framsðknar- flokksins nær ekki að- eins því gðða út úr sam- starfsflokknum, Sjálf- stæðisflokknum, að dómi þessa sjáanda allra hluta, sei, sei nei. Hún kemur og til gðða stjðrnarandstöðu- flokkunum. Hann segir blátt áfram: „Það er gott fyrir umbðtamenn að vera f stjðrnarand- stöðu. Hún styrkir þá." Þannig er einnig vel séð fyrir þeim. Framsðkn- arflokkurinn heldur sum sé „umbótamönn- um" f stjðrnarandstöðu sökum þess, að hún virkar sem lýsisgjöf á þrðtt þeirra. Svo einfalt er málið f augum hins bernska flokksmanns. Verðbólgan helzti mein- vætturinn Þðtt nokkuð hafi mið- að f rétta átt f efnahags- málum þjððarinnar: hallalaus rfkisbúskapur náðst, viðskiptajöfnuð- ur út á við skanað og verðbðlguvöxtur hægt á sér, má Iftið fara úr- skeiðis, svo ekki sfgi á ðgæfuhliðina á ný. Verðbðlgan hér á landi er enn rúmlega tvöföld miðað við það Evrðpu- Iand, sem þð er næst okkur f verðbðlguvexti. Hallinn á viðskiptajöfn- uði er enn verulegur og skuldabyrgðín fer enn vaxandi. Meðan málum er svo háttað, er at- vinnuöryggi f tvfsýnu og grundvöllur auk- innar velmegunar þröngur. A næstu misserum verður að beina öllum kröftum að þvf að draga úr verð- bðlgunni og útrýma við- skiptahalla þjððar- innar. Velgegni þjððar- innar um lan.ua framtíð er undir þvf komin að þetta takist. Hversu oft hafa ekki svokallaðar „kjarabæt- ur" brunnið á verð- bðlgubálinu svo að segja samhliða þvf sem um þær var samið? Og hveru lengi þola fslenzkir atvinnuvegir tvö- og jafnvel þrefald- an verðbðlguvöxt á við það sem gengur og ger- ist f nágranna- og við- skiptalöndumm okkar? Þolir nokkurt þjððfélag 30—50% verðbólgu ár- um saman? Er ekki kominn tfmi til að miða kjarasamninga sem og efnahagsaðgerðir við það, að verðbðlgan hægi á sér og kjarabætur verði raunhæf kaup- máttaraukning? Leggja verður áherzlu á, að á þann veg verði staðið að gerð næstu kjarasamninga, að þeir treysti sem bezt atvinnuöryggið fland- inu, varanlegar kjara- bætur til láglaunafðlks og Iffeyrisþega og frið á vinnumarkaðinum; þann veg, að verðmæta- sköpunin f þjððfélag- inu, sem afkoma þjððar- heildarinnar byggist á, geti haldið óhindruð áfram. Til þess að ná þvf markmiði er nauð- synlegt, að heildar- sjónarmið ráði meiru við samningsgerð en verið hefur hingað til. Að þvf þurfa öll ábyrg þjððfélagsöfl að vinna. Sveit Hjalta bætir skraut- fjöður í hatt sinn Sl. sunnudag lauk Reykjavíkur- mótinu i sveitakeppni. Lauk þeirri viðureign með sigri sveitar Hjalta Elíassonar, en ásamt honum eru í sveitinni Ásmundur Pálsson, Einar Þor- finnsson, Guðlaugur R. Jóhannsspn og Örn Arnþórsson. í mótinu fór fyrst fram undankeppni og var spilað í þremur riðlum. Tvær efstu sveitirnar i hverjum riðli spil- uðu svo til úrslita um Reykja- vikurmeistatatitilinn. Að fjór- um umferðum loknum i úrslita- keppninni hafði sveit Hjalta náð afgerandi forystu, hlotið 18 stig, og átti að spila við sveitina sem var í neðsta sæti sveit Skafta Jónssonar, sem aðeins hafði hlotið 4 stig á móti 73 stigum Hjalta. Það kom þó á daginn að sveit Hjalta hafði ekki efni á að slaka neitt á. Ungu piltarnir komu enn á óvart og höfðu yfir i hálfleik 47 stig gegn 14. En í siðari hálfleik réðu þeir ekki við meistarana og urðu úrslit leiksins þau að sveit Hjalta vann 12—8. Lokastaðan f úrslitakeppn- inni varð þessi: Sveit stig Hjalta Elíassonar 85 StefansGuðjohnsens 75 Guðmundar T. Gíslasonar 55 Þóris Sigurðssonar 50 ÓlafsH.Ólafssonar 15 Skafta Jónssonar 12 Undankeppni Reykjavíkur- mótsins var jafnframt undan- keppni fyrir íslandsmót og spil- uðu sveitirnar sem urðu nr. 3—4 í riðlunum þremur um fjögur sæti sem var óráðstafað. Þ.e.a.s. 6 sveitir spiluðu um 4 sæti i íslandsmótinu. Röð sveitanna varð þessi: J óns H j alt ason ar 83 Ríkarðs Sveinbergssonar 73 Ólafs Lárussonar 54 Esterar Jakobsdóttur 34 Baldurs Kristjánssonar 29 Guðrúnar Bergsdóttur 20 Eins og fram kemur f þættinum hefst undankeppni fyrir íslands- mðtið f tvfmenningi f Reykjavík f kvöld. Örn Arnþðrsson og Guðlaugur R. Jðhannsson eru núverandi íslandsmeistarar í tvf- menningi og þeir eru einnig f sveit Hjalta Elfassonar sem varð Reykjavfkurmeistari f sveitakeppni um helgina. Sveit Esterar sigraði sveit Baldurs f sfðasta leiknum og verður því ein sveit í íslands- mótinu sem eingöngu er skipuð kvenfólki. —0—0—0—0— Undankeppni fyrir íslands- mótið í tvimenningi fyrir Reykjavfk hefst i kvöld og verð- ur fram haldið 14. og 15. marz. i þættinum nýlega var sagt að spilað yrði í Hreyfilshúsinu en það er ekki rétt, pað er i Domus Medica. Þetta leiðréttjst hér með þó að seint sé. Bridge Umsjón ARNOR RAGNARSSON Ólafur og Rósmund- ur langefstir hjá Breiðfirðingum 20. umferðum af 35 er lokið í barometerkeppni Bridgedeild- ar Breiðfirðingafélagsins. Staða efstu para er þessi: Ólafur —Rósmundur 316 Jakob — Hilmar 224 Guðjón — Þorvaldur 182 Ólafur — Halldór 149 Kristján — Ellert 138 Hans —Sveinn 138 Magnús — Magnús 112 Guðrún — Guðrún 109 Meðalskor er 0 Næstu fimm umferðir verða spilaðar á morgun. Spilað er í Hreyfilshúsinu við Grensásveg. Lánamál og vinnuaðstoð til umræðu Á FUNDI Búnaðarþings I gær- morgun voru fimm mál tekin til fyrri umræðu en þaS voru erindi um skyldutryggingar útihúsa i sveitum, útflutningsmál land- búnaSarins, lánamál bænda- stéttarinnar, upplýsingar frð BÍ til héraSsrðSunauta og frumvarp til laga um vinnuaSstoS i sveitum. Tillögum að ályktunum þingsins i fyrrnefndum málum hefur öllum veriS lýst á áður I blaSinu og komu þær tillögur aS mestu óbreyttar frá nefndum nema hvaS verSar lánamál og frumvarp um vinnuaS- stoS f sveitum. Allsherjamefnd gerir þaS a8 til- lögu sinni aS ályktun Búnaðar- þings um Iðnamðlin verSi meS þeim hætti aS þeim eindregnu til- mælum verSi beint til land- búnaSarrðSherra, aS hann hlutist til um að nefnd sú, er vinnur aS athugun ð málefnum Stofnlána- deildar landbunaSarins, Ijúki stöf- um svo f Ijótt sem viS verSi komiS. Þð verSi ð þv( Alþingi, sem nú situr. lögfest ákvæSi um verS- jöfnunargjald af heildsöluverSi bú- vara, ásamt jafnháu mótframlagi frá rfkissjóSi og verSi fé þessu variS til aS mæta þeim mismun á verStryggingu og vaxtakjörum, sem er ð lánveitinum til deildar- innar og útlánum hennar. VarSandi lán til jarSakaupa leggur nefndin til aS þau verSi hækkuS i allt aS 70% af matsverSi jarSanna en þessi lán eru nú 1600 þúsund en f tillögu, sem lögS var fyrir þingiS, var gert ráS fyrir aS jarSakaupalánin hækkuSu upp i 80% af matsverSinu. Allherjar- nefnd leggur til aS bústofnskaupa- lán verSi veítt þrjú fyrstu bú- skaparárin og þau verSi ekki lægri en 60% af skattmati vísitölubús ð hverjum tíma og lánstfminn verSi lengdur f 8 ár. Bústofnskaupalán eru nú 50% af skattmati bústofns og lánstíminn 6 ár en lánin eru aSeins veitt tvö fyrstu ár búskap- ar. Nokkrar umræSur urSu um frumvarp til laga um vinnuaSstoS f sveitum en þær breytingar, sem Búfjárræktarnefnd leggur til aS gerSar verSi ð frumvarpinu, eru þær, aS jafnf ramt því, sem heimilt sé aS ráSa einn starfsmann fyrir 150 bændur. þð sé búnaSarsam- böndunum heimilt aS ráSa aSstoSamenn aS hluta fyrir smærri hóp bænda, ef sérstök landfræSileg skilyrSi gera þaS hagkvæmt enda samþykki BúnaSarfélagiS þð ráSstöfun. ÞaS eru ðkvæSi um rðSstöfun fjðr, sem starfsmenn vinnuaSstoSarinnar afla utan starfs í hennar þðgu, skýrS nðnar. I ðlyktuninni er minnt ð aS óleyst sé aS mestu orlofsmðl bænda og auk þess fæSingarorlof bændakvenna. í umræSum um frumvarpiS vakti Gunnar GuSbjartsson (Bsb. Snæf ) athygli ð aS þrðtt fyrir aS þetta frumvarp næSi fram aS ganga þyrfti aS huga aS vissum atriSum f sambandi vS réttindamðl Framhald á bls. 19 Knúið verði á um úrbætur í öryggismálum dráttar- véla og annarra búvéla ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR við notk- un dráttarvéla og annarra búvinnu- véla eru meðal þeirra mála. sem Búnaðarþing það.sem nú situr, fjall- ar um Snæþór Sigurbjörnsson (Bsb Austurl ) hefur lagt fram á þinginu erindi um þessi mál og segir par meðal annars. að á Búnað- arþingi 1972 hafi stjórn Búnaðarfé- lagsins lagt fram tillögur um örygg- isráðstafanir við notkun dráttarvéla og annarra búvinnuvéla Þá segir að þingið hafi samþykkt ályktun þar sem farið var fram á að allar dráttar- vélar og véltæki væri skoðuð reglu- lega af þar til skipuðum skoðunar- mönnum og lagt var til að skylt yrði að hafa öryggisgnnduf á öllum dráttarvélum í erindi Snæþórs segir. að mál þetta hafi of lengi legið i láginni og ekki fengið þá úrlausn. er Búnaðar- þing vænti Hörmuleg slys hefðu orðið vegna illa búinna tækja og þess vegna væri þess óskað að Bún- aðarþing tæki mál þetta til umfjöll- unar og knýði á um úrbætur. Heimilt verði að taka fitu úr neyzlumjólk Jósep Rósinkarsson (Bsb Strand ) hefur lagt fram á Búnaðar- þingi ályktun þess efnis að Búnaðar- félag íslands beiti sér fyrir. að sett verði lagaákvæði sem heimili að taka fitu úr neyzlumjólk. svo hægt sé að hafa á markaði mjólk með mismunandi fituinnihaldi og koma þannig til móts við óskir neytenda Þeir Snæþór Sigurbjörnsson (Bsb Austurl ), Þórarinn Kristjáns- son (Bsb N.-Þing.) og Sigurjón Frið- riksson (Bsb Austurl ) hafa lagt fyrir Búnaðarþing erindi varðandi garna- veiki i lömbum Segir þar. að með aukinni haustbeit lamba á grænfóð- ur og annað ræktað land hafi komið i Ijós kvillar, sem valdið hafi nokkru tjóni á ýmsum stöðum á landinu Tilraunabóluefni frá Keldum hafi verið reynt en án þess að gefa viðhlitandi árangur Telja flutnings- menn að tilraunastöðin á Keldum þurfi að geta aukið og hraðað rann- sóknum á þessum kvilla og leggja þeir til að Tilraunastöðin verði studd nægilega til þess. að hún geti unnið aðáðurnefndu verkefni. Er hægt aðauka atvinnu i sveitum? Á fundi Búnaðarþings i gær voru lögð fram tvö mál frá Búnaðarsam- bandi Suðurlands Það fyrra er um að Búnaðarfélagið gefi út hentugar handbækur fyrir forða- og fóður- skoðunarmenn. þar sem þeir gætu skráð mat fóður forðans. fóður- ástand fénaðarins, umsögn um að- stöðu til hýsingar og umönnun bú- fjárins Hugmyndin er sú, að forða- gæzlumennirnir létu afrit af þessari skráningu í hendur bænda að skoð- un lokinni, en frumritið afhentist oddvita hreppsnefndar Síðara málið fjallar um könnun á þvi að auka atvinnu i sveitum landsins Lagt er til að gerð verði könnun,a því. með hvaða móti megi gera atvinnulif sveitanna fjölbreyttara, ef það gæti orðið til þess að stöðva fólksflóttann úr sveitum, eins og segir i tillög- unni Bent er á að hagnýta mætti jarðhita, nytja hlunnindi til sjós og lands, stunda aukabúgreinar, byggja upp byggðakjarna með smá- iðnaði og almennri þjónustustarf- semi

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.