Morgunblaðið - 17.03.1977, Blaðsíða 33

Morgunblaðið - 17.03.1977, Blaðsíða 33
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 17. MARZ 1977 33 Veðurf ar ógn- ar sportvöru- verzlununum ALLT frá því f fyrrasumar fram á þennan dag hefur tfðarfar f Keykjavik og nágrenni verið mjög óhagstætt sportvöruverzlun- um og er ekki laust við að nokk- urra erfiðieíka gæti hjá þeim vegna þessa. Rigningarnar f sum- ar gerðu það að verkum að sala á útbúnaði til útilegu varð mun minni en reiknað hafði verið með og sfðan bætti snjóleysið f vetur gráu of an á svart og drö verulega úr skfðasölunni. Á undanförnum árum hefur sala á skfðum og skfðaútbúnaði aukizt Jafnt og þétt, eða um allt að 25% að meðaltali árlega sam- kvæmt upplýsingum sem Morg- unblaðið fékk hjá heildsölum og sportvöruverzlunum i gær. Pant- anir á þessum vörum f haust voru þvf f samræmi við þessa þróun og stórar pantanir gerðar. Þvf áttu verzlanirnar f nokkrum erfiðleik- um fram eftir vetri vegna þess að mikið f jármagn hefur verið bund- ið f birgðum, sem lftið hafa hreyfzt. Eigandi einnar af stærstu skfða- verzlununum í Reykjavfk sagði að það.sem af væri vetrar hefði salan á skfðum verið um 30% minni en eðlilegt gæti talizt. Hins vegar hefðu flestar verzlanirnar getað bætt sér að nokkru upp skaðann með meiri sölu út á land, þar sem eftirspurn er meiri en nokkru sinni f yrr. Þegar fór að verða nokkuð ljóst að lítill snjór yrði á Reykjavíkur- svæðinu f vetur afpöntuðu sumar verzlanir fyrri pantanir til að hætta ekki á að sitja uppi með óseldar birgðir f vor. Þo svo að þessi ráðstöfun kunni aö hafa tal- izt skynsamleg hef ur hún þó kom- ið sumum verzlunum I koll þar sem þær skortir tilfinnanlega vör- ur nú þegar eftirspurn hefur heldur tekið að glæðast siðustu vikurnar. Hvað viðlegubúnað snertir þá varð eftirspurn mun minni slð- asta sumar en árin áður. Verzlun- arstjóri einnar af stærri viðlegu- búnaðarverzlununum sagði að sala á tjöldum hefði ekki orðið nema þriðjungur af því sem búizt hafði verið við og sæti verzlunin því uppi með verulegar birgðir af útilegutækjum. Aðrir verzlunar- stjórar tóku I sama streng, en misjafnt er þó hvað miklar birgð- ir hafa safnazt fyrir. Sala á við- legubúnaði er mjög mikilvægur þáttur f rekstri flestra sportvöru- verzlananna og taldi einn verzlun- arstjórinn að við eðlilegar aðstæð- ur ætti hún að vera um eða meira en helmingur heildarsölunnar yf- ir sumarið. Það er því augljóst að um mikið veltutap er að ræða hjá sumum verzlunum. Þegar litið er á ástandið f heild er þvi ljóst að veðurfarið hefur komið mjög illa við rekstur sport- vöruverzlana, ekki sízt fyrir þá sök að álagning þeirra er yfirleitt í lágmarki en miklir óbeinir skatt- ar, svo sem 50 til 80% verðtollur, eru bundnir I birgðum. Markús Örn Antonsson: Stöðugt unnið að end- urúrbótum í starfi Félagsmálastofnunar Á fundi borgarstjórnar 3. marz fluttu borgarfulltrúar AlþýSubanda- lagsins eftirfarandi tillogu: „Borgar- stjórn samþykkir aS gefa út kynn ingarbækling um störf Félagsmála stofnunar borgarinnar. í bæklingn- um komi m.a. fram: 1. Lög og reglu- gerSir. sem stofnunin starfar eftir. 2. Verka- og starfsskipting innan stofn- unarinnar. 3. Réttur fólks til þjón ustu stofnunarinnar. 4. ViSmiSunar- reglur sem í gildi eru. eins og vi8 mat á fjárhagsaSstoS, leiguibúSum, heimilisaðstoS og svo framvegis. Bæklingurinn verSi látinn liggja frammi hjá stofnuninni og útibúum hennar, svo og öSrum stöSum, sem ástæSa þykir til aS mati félagsmala- ráSs. ÞaS var Sigurjón Péturs- SOn (Abl) sem fylgdi tillögu þess- ari úr hlaSi. Fyrst ræddi hann al- mennt um starfsemi stofnunarinnar en sagSi stSan aS trúlega yrSi Félagsmálastofnunin alltaf umdeild. Oeilur sem spunnust um stofnunina væru sumar byggSar á rökum en oft væri gagnrýnin reist á vanþekkingu. ÞaS væri mjög rík trú aS þaS sem gilti til aS fá þjónustu I stofnuninni væri aS hafa rétt sambönd. Sigurjón sagSi aS þessi tortryggni og þennan þekkingarskort þyrfti aS hrekja. Björgvin Guomundsson (A) lýsti yfir stuSningi viS fram komna tillógu. Hann sagSist vilja leggja áherslu á aS kynna þaS sem fram kæmi F 3. og 4. töluliS. Þessi stofnun væri oft á milli tanna fólks og iikj andi væri tortryggni F garS stofn- unarinnar. Markús Örn Antonsson (S) sagSi aS auSvitaS mætti alltaf spyrja hvemig kynning ætti aS fara fram. VarSandi framkomna tillögu væri hægt aS segja aS nokkur kynning væri þegar F gangi. MæSraheimili hefSi veriS kynnt, félagsstarf eldri borgara hefur veriS og er sífeltt ræki- lega kynnt og enn fremur vinnur Sumargjöf nú aS gerS bæklings um dagvistunarstofnanir. Markús Örn sagSi 'aS auSvitaS gæti bæklingur komiS aS gagni.en þá vaknaSi önnur spurning bversu varanleg kynning væri, bæklingur sem dreift yrSi I hús I ReykjavFk eSa lægi frammi. Ef bæklingamir lægju f rammi i útibúum stofnunarinnar myndu þá ekki þeir sem bæklingana fengju vera einmitt þaS fólk sem nýtur þegar þjónustu hennar. í kringum þessa hluti vökn- uSu þvi vandsvaraSar spurningar. Markús Öm sagSi aS F sFnum huga væri Félagsmálastofnunin til þess aS hjálpa fólki aS leysa sin vandamál. ÞaS væri meS þessa borgarstofnun eins og aSrar, aS stöSugt væri unniS aS endurskoSun til aS kanna hvort ekki þurfi aS bæta. Borgarfulltrúinn sagSi aSsérfyndist vera kominn tFmi til aS kanna hvernig mætti fara aS F kynningu stofnunarinnar. Kæmu þar margir möguleikar til. t.d. ráðning hálfs starfskrafts en þetta væri aS- eins dæmi um einn möguleika. En vegna 3. og 3. liSar vildi hann staldra viS. Markús Öm sagSist vera mjög efins F aS þa5 yrSi gefiS út 6 prenti. Hann lagSi sFSan til aS tillögu þessari yrSi vFsaS til félagsmálaráSs. Þorbjörn Broddason (Abl) sagSi aS réttlætis yrSi ekki gætt F stofnuninni nema gefinn yrSi út bæklingur. Hann kvaSst algerlega ósammála aS ráSa upplýsingafull- trúa þvi þaS myndi koma i veg fyrir samband borgarfulltrúa og hins almenna borgara. Bæklingur þessi væri þvF réttlætismál, hann væri þáttur i þeirri viSleitni aS starfsemi stofnunarinnar geti veriS lýSræSis- leg. Sigurjón Pétursson tók næst til máls og sagSi aS Ijóst vsri aS enginn vilji væri hjá meirihluta borgarstjórnar aS eySa tortryggni F garS Félagsmálastofnunarinnar. Markús Örn Antonsson tók aftur til máls og sagSi aS ef satt væri aS svona mikiS umtal um Félags- málastofnunina væri, sem Sigurjón Pétursson vildi láta E veSri vaka. þá væri borgarbúum nokkuS kunnugt um stofnunina. Hann sagSi aS sér fyndist tlmi til þess kominn aS til væri almennt kynningarrit um þessa stofnun en hann væri hins vegar mjög efins F aS gefa ætti þaS sem fram kæmi F 3. og 4. Ii8 út á prenti. Markús Öm sagSist þora aSfullyrSa aS þegar vandamál einstaklinga væru borin undir félagsmálaráS væru þaS algerar undantekningar ef þeir vissu hvaSa einstaklingar þaS væru — þó menn vissu nöfnin og aSstæSur væru rækilega kynntar. ÞaS væri þvF undarlegt meS þessi sambönd sem rætt haf i veriS hér um. AS lokum sagSi Markús Öm aS af- greiSsla á fjárhagsaSstoð væri ekki eins einfalt mál F framkvæmd og sumir borgarfulltrúar virtust halda. Samþykkt var aS vlsa tillögunni til félagsmálaráSs. Vinnuskólinn: w A að lengja vinnutíma unglinga? BJÖRGIN GuSmundsson (A) lagSi fram eftirfarandi tillögu i fundi borgarstjómar 3. marz: „Borgar- stjóm telur æskilegt, aS Vinnuskóli ReykjavFkur gefi öllum unglingum, er til hans leita, kost á heils dags vinnu á sumri komanda. Einnig álFtur borgarstjóm óhjákvæmilegt, aS laun unglinga F Vinnuskólanum verSi hækkuS verulega. Borgarstjóm felur stjóm Vinnuskólans aS gera áætlun um kostnaS viS framkvæmd framan- greindra atriSa og leggja hana fyrir borgarráS, er taki endanlega ákvörS un f málinu. Björgvin GuSmundsson ræddi Ftarlega um starfsemi vinnu- skólans og sagSi m.a. aS sá væri gallinn á Vinnuskólanum aS ungling- um þætti kaupiS of lágt. í vinnu skólanum væru létt störf unnin og þvF væri ekki fjarri lagi aS ætla aS unglingamir ynnu eitthvaS lengur á daginn en veriS hefSi, a.m.k. þeir sem vildu Sumir unglingar myndu vilja þetta. Björgvin GuSmundsson ræddi þá ennfremur nokkuS um kaupgreiSslur og taldi þær lágar. Ragnar Júlíusson (S) tók næst til máls og sagSi aS ástæfian fyrir aS ekki hefSu veriS gerSar veru- legar tilraunir meS. lengri vinnuttma en 4 stundir og styttri en 8 stundir sé hversu hlutfallslega dýrt þaS sé. Þá kom fram aS þegar á heildina væri litiS væri mikill munur á IFkam- legum þroska 7. og 8 bekkinga. ÞaS viSbótarálag sem lenging skólatFm- ans hefSi F för meS sér yrSi aS dreifast á nokkur ár ef hún ætti ekki aS hafa stórskaSleg áhrif á markmiS og verkefnaframboS vinnuskólans. Ragnar sagSi aS kaup nemenda hefSi sFSustu sumur veriS sem næst 50% af ákveSnum taxta Dagsbrúnar i fyrra var þaS kr. 130.- fyrir yngri nemendur og kr. 145.- fyrir þá eldri. ÁriS 1975 var Vinnuskólanum heim- ilaS aS'greiSa 10% kaupauka sem úthluta mætti nemendum á hðp- grundvelli F viSurkenningarskyni og þeir sem fengu voru aSeins nemend- ur sem skilaS höf Su 50% eBa meira af hámarksmætingu F skólanum. Þð kom fram aS Vinnuskólanum var ekki ætlaS aS standa F samkeppni viS hinn frjálsa vinnumarkaS. Ýmis verkefni F skólanum eru þannig aS þau hljóta aS verka Iskkandi á kaup, má þar nefna t.d. leiki, skoSunar- og fræSsluferSir auk ýmiss annars. Ragnar sagSi aS um 60% af heildar- kostnaSi skólans væri vegna nemendalauna. Nú sFSustu ár hafa um 37—8% af viSkomandi aldursflokkum sótt um vinnu viS skólann og taldi Ragnar ekki óeSlilegt aS áætla aS samsvar- andi þvF myndu 1074 nemendur sækja um inngöngu £ þessu ári. SumariS 1975 sagSi Ragnar aS nemendurnir hefSu skilaS 71464 vinnustundum, þ.e. þeir nemendur sem höfSu 4—4Vi stundar vinnu- dag. Hann sagSi aS ef þessir nemendur hefSu haft 8 stunda vinnudag myndu vinnustundimar hafa orSiS 134318 og mismunur vsri 62854. ViSbótartFminn myndi þá F launum hafa kostaS um 8.1 milljðn króna og vinnumagnsaukning kallaSi á kostn- aS um 5.4 milljónir. Ef miSaS vsri viS kaup Dagsbrúnar 1.3. 77 ba yrSu nemendalaun 10.3 millj. og annar kostnaSur 6.9 milljónir. Hjá Ragnari kom fram aS yrSu hlutfallslegar breytingar þsr sömu hjá Vinnu- skólanum og Dagsbrún mætti áætla aS hver 5% hækkun kostaSi F nemendlaunum 3,4 milljónir. ÁætlaSur kostnaSur miSaS viS sama FRA B0RGAR- STJÓRN vinnutFma og hlutfallslega óbreytt kaup er samtals 12 milljðnir. ÁætlaSur kostnaSur vegna vinnu- tFmalengingar miSaS viS hlutfalls- lega óbreytt kaup er 17,3 milljðnir en ástlaSur kostnaSur miSaS viS lengdan vinnutFma en hlutfallslega óbreytt kaup er 29.3 milljónir. ÁstlaSur kostnaSur miSaS viS Dags- brún og lengdan vinnutima og hverja 5% hækkun er 4,5 milljðnir. Björgvin Guðmundsson tðk aftur til máls. Hann sagSist telja aS 14 ára unglingar hefSu fullt þrek til aS vinna þau störf sem nú tFSkuSust i Vinnuskðlanum. Hann sagSist vilja benda á aS jafnaldrar þessara unglinga störfuSu mörg hver viS sendistörf. og skiluSu þvF hlutverki yfirleitt vel. ÞaS sýndi sig þvi aS unglingamir hefSu gott af þessu. Björgvin sagSi aS ef hins vegar veik- burSa unglingur væri nemandi væri máliS öSru visi þvt þé væri þeim i sjálfsvald sett hvaS mikiS þau ynnu enginn yrSi skyldaSur af þeim hðpi til aS vinna fullan vinnudag. Björgv- in sagSi þaS skipti miklu máli og væri meginatriSi aS unglingarnir hefSu vinnu yfir sumartFmann og væri ekki aS slæpast. Hann sagSist ekki geta séS aS Ragnar JúlFusson hef 8i á neinn hátt hrakiS sina tillögu. Adda Bára Sigfúsdóttir (Abl) tðk næst til máls og sagSi aS F okkar þjóSfélagi vissu menn aS þörf væri fyrir peninga. Unglingunum fyndist þeir ekki menn meS mönnum fyrr en þeir öfluSu peninga. . Hún sagSist telja þaS vera álitamál hvort rétt væri aS unglingarnir yrSu látnir vinna heilan vinnudag, ef til vill væru 6 stundir hæfilegt. Ragnar Júliusson sagSi aS vegna skipu- lagningar væri illmögulegt aS koma viS 5—6 stunda vinnudegi þetta hefSi veriS athugaS en ekki fengist mannskapur sem viljaS hafi slFkan vinnutima. Hann lagSi siSan til aS tillögunni yrSi vFsaS til borgarráSs og var þaS samþykkt.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.