Morgunblaðið - 27.03.1977, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 27.03.1977, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ.SUNNUDAGUR 27..MARZ 1977 28644 EBZB3 *8*45 Breiðás Garðabæ 5 herb. 130 fm sér hæð (efri hæð) i tvibýli. Bilskúr fylgir. Stór og glæsileg eign. Verð 1 3 millj. Háagerði nýtt í sölu raðhús 2x86 fm 4 herb., 2 stofur. Allt sér. Verð 1 7 millj. Einarsnes 4ra herb. 100 fm timburhús á OKKUR VANTAR OPIÐ FRÁ 1 — 5 steyptum grunni. Stór og mikil eignarlóð. Verð 1 1 til 1 2 millj. Kaplaskjólsvegur 4ra herb. 105 fm endaibúð i blokk. Gott skáparými. Sérlega snyrtileg og skemmtileg ibúð. Verð 1 1 millj. Útb. 8 millj. Dalsbyggð Garðabæ 1350 fm byggingarlóð til sölu. Uppl. í skrifstofunni. EIGNIR ÁSKRÁ ÍDAG. af dr e p fasteignasala Öldugötu 8 símar: 28644 i 28645 Sölumaöur Finnur Karlsson heimasimi 43470 Valgarður Sigurðsson lögfr Melgerði, Kóp — einbýli Einbýlishús um 100 fm auk 30 fm bflskúrs. Góðar innréttingar. Stór lóð. Verð 1 3 milljónir. Útborgun 8 — 9 milljónir. Móabarð, Hafn — einbýli einbýlishús ca. 100 fm auk bílskúrs. í húsinu er rúmgóð stofa, 2 svefnherbergi, hol, eldhús og baðherbergi og þvottaherbergi innaf eldhúsi. Vandaðar nýjar innrétting- ar. Ný teppi. Húsið er allt I 1. flokks ástandi. Falleg frágengin lóð. Verð 1 5,5 milljónir. Ölduslóð, Hafn — sérhæð 6 herb. sérhæð í nýlegu þríbýlishúsi um 140 fm auk bllskúrs. 4 svefnherbergi í íbúðinni. Miklar innréttingar. Verð 1 5 milljónir. Útborgun 9 — 9,5 millj. Kleppsvegur 4ra —5 herb. 4ra — 5 herb. fbúð á 3. hæð (efstu) um 11 7 fm. íbúðin er öll hin vandaðasta með þvottaherbergi innaf eldhúsi. Tvennar svalir. Mikið útsýni. Snotur einstaklingslbúð í kjatlara fylgir. Verð 14 millj. Útborgun 9,5 millj. Hjallabraut, Hafn — 5 herb 5 herb. íbúð á 3. hæð (efstu um 125 fm f nýlegu húsi. Þvottaherbergi í fbúðinni. Vandaðar innréttingar. Tvenn- ar svalir Mikið útsýni. Verð 12 milljónir. Útborgun 8 — 8,5 millj. Meistaravellir — 5 herb 6 herb. fbúð á 4. hæð um 135 fm þvottaherbergi og búr innaf eldhúsi. Góðar innréttingar. Sérhiti. Suðursvalir. Verð 1 3 millj. Útborgun 8,5 millj. Keldukvammur, Hafn — sérhæð 4ra herb. fbúð á jarðhæð um 115 fm f þrfbýlishúsi. Vandaðar og miklar innréttingar. Sérhiti. Sérinngangur. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Verð 10,5 milljónir útborgun 6,5 millj. Vesturberg — 4ra herb 4ra herb. íbúð á 1. hæð um 11 5 fm borðstofa, stofa, 3 svefnherbergi, þvottaherbergi á hæðinni. Sérlóð. Verð 9,8 milljónir. Útborgun 6,5 millj. Blöndubakki — 4ra herb 4ra herb. fbúð á 1. hæð um 1 10 fm auk 1 2 fm herbergis í kjallara. Stórar suðursvalir. íbúðin er teppalögð og með vönduðum innréttingum. Verð 10,5 milljónir. Útborgun 7 milljónir. Fossvogur — 2ja herb 2ja herb. íbúð á jarðhæð um 50 fm. Sérlóð. Verð 6 milljónir. Útborgun 4 miUjónir. Opið í dag frá kl. 1 — 6 TEMPLARASUNDI 3(2.hæð) SÍMAR 15522,12920 Óskar Mikaelsson sölustjóri > , heimasími 44800 Árni Stefánsson viöskf r. | 26933 | ! Háaleitis- ! | braut « % 6 herb. 150 fm íbúð á « s 2. hæð (endaibúð. 3 y Ti svefnh. 2 stofur, & V húsbóndah gesta- y & snyrting o.fl. Sérlega & 5? falleg íbúð með góðu y X útsýni, tvennar svalir & V (suður) Nánari upplýs. v ?t á skrifstofunni. & % Barðaströnd % & Palla raðhús um 230 & § fm. að stærð. Glæsi- £ & legt hús á besta stað. A g Bílskúr. Stórkostlegt § & útsýni. Útb. um 16 & | "lillj « % Háaleitis- % | braut | $, 4—5 herb. 11 7 fm . £, & ibúð á 3. hæð. Mjög & ^ vel skipulögð og falleg § & íbúð. Glæsilegt út- & | sýni. Verð um 12.3 f & millj. Útb. um 8.4 & $ millj. £ | Brekkholt i & Litið einbýlishús eða & & bær i vesturbænum. g, & Eitt siðasta hús sinnar & 3, tegundar á bæjar- æ Á svæðinu. Nánari & g upplýs. á skrifst g £ Hvassaleiti I § 6 herb. 150 fm íbúð á S A 1- hæð. 4 svefnh. 2 & $ stofur, gestasn. $ ^, Bílskúr. íbúð í sér- A * ,,okki 1 a Goðheimar * * 140 fm sérhæð við # A Goðheimar. 3 svefn- A v herb. 2 saml. stofur v A og hol. Stór bilskúr. A $ Verð um 16.5 millj 8 g Útb. 11 millj. | Í Gautland i; § 4ra herb. ibúð á 3. $ ^, hæð (efstu) Falleg ^ w eign á besta stað. Útb. & ^5, um 7.5 millj'. Enn- ^J A fremur fjöldi annarra Á $, eigna. Hringið og fáið ^, A nánari upplýsingar. A A Heimasími 27446. A I iSSmarkaÖurinn | ¦£ Austurstrnti 6 Slmi 26933 "i? A Jón Magnússnn hdl A Á fi ^jmarkí S:15610&25556 Opið í dag kl. 1—5~ HRAUNBÆR 55 FM 2ja herbergja kjallaraibúð. Nýlegar innréttingar, góð teppi og parkett. Verð 5.5. millj. útb. 4.2 millj. HOLTSGATA 70 FNI 2ja—3ja herbergja jarðhæðar- íbúð. Sér hiti, sér inngangur. Verð 5.5. millj., útb. 4 millj. MIKLUBRAUT 90 FM 3ja herbergja kjallaraibúð. Nýjar hurðir, góð teppi, snyrtileg sam- eign. Verð 7 millj. útb. 5 millj. VESTURBERG 85 FM 3ja herbergja ibúð á 3. hæð. Þvottaherbergi á hæðinni, að hluta ófrágengin. Verð 7 millj., útb. 5—5.5 millj. HRAFNHÓLAR 100 FM 4ra herbergja ibúð á 7. hæð. Rúmgott eldhús með borðkrók. Verð 9 millj. útb. 6 millj. ÍRABAKKI 104 FM 4ra herbergja ibúð á 3. hæð. Þvottaherbergi i ibúðinni. Tvenn- ar svalir. Verð 9.5 millj. útb. 6.5—7 millj. KRfUHÓLAR 130 FM 4ra—5 herbergja endaibúð á 5. hæð. Þvottaherbergi i ibúðinni, góð teppi, útsýni. Verð 10 millj., útb. 7 millj. SUÐURGATA HF. 1 FM 4ra—5 herbergja ibúð á 1. hæð. Búr og þvottaherbergi inn af eldhúsi. Góðar innrétti,. íar, bilskúrsréttur, laus fljótlei,^ skipti möguleg á 2ja herbergja ibúð. Verð 11.5 millj. útb. 8 millj. ÆSUFELL 130 FM 6 herbergja endaibúð á 2. hæð. Göðar innréttingar. Skipti á 3ja herbergja ibúð æskileg. Verð 1 2 millj. útb. 8 millj. BJARKARGATA Mjög snyrtileg og vel með farin 3ja herbergja sérhæð. 60 fm. bilskúr. einangraður, með sér hita, WC og 3ja fasa rafmagni, Nánari upplýsingar á skrif- stofunni. MELABRAUT 110 FM 4ra herbergja efri hæð i tvíbýlis- húsi (forskallað timbur) sér inn- gangur, sér hiti. Verð 8.5 millj. útb. 5.5 millj. EiNBÝLISHÚS i Reykjavik, Kópavogi, Hafnar- firði. Garðabæ, Mosfellssveit. LAUFÁS FASTEIGIvlASALA S: 15610 & 25556 LÆKJARGCHU6B BENEDIKT ÓLAFSSON LÖGFR. KVÖLDSÍMAR SÖLUMANNA 18710 GUNNAR ÞORSTEINSSON Fasteignalorgið grofinnm BARÓNSSTÍGUR 2 HB 60 fm. 2ja herb. ibúð á 2. hæð i timburhúsi við Barónsstig. BLIKAHÓLAR 3 HB 85 fm. 3ja herb. ibúð i fjölbýlis- húsi, furuinnréttingar. Verð: 8 m. ENGJASEL 3 HB 97 fm. 3ja herb. rúmgóð ibúð i fjölbýlishúsi við Engjasel i Breiðholti. Afhendist tilbúin und- ir tréverk september — október 1 977. Fast verð: 7.5 m. ENGJASEL 4 HB 116 fm. 4ra herb. íbúð tilbúin undir tréverk i september — október. Fast verð: 8.5 m. FELLSMÚLI 5 HB 5 herb. stór og falleg ibúð á 4. hæð i fjölbýlishúsi til sölu á bezta stað i Háaleitishverfi. Bíl- skúrsréttur. HAMRAHLÍÐ 3 HB 85 fm. 3ja herb. ibúð á 1. hæð i fjölbýlishúsi við Hamrahlið tii sölu. Verð: 8.5 m. HRAUNTUNGA KEÐJH. Við Hrauntungu i Kópavogi er til sölu 200 fm. keðjuhús á mjög góðum stað. Bilskúr i neðri hæð. KAPLASKJÓLS- VEGUR 5 HB 140 fm. 5—6 herb. ibúð i fjöl- býlishúsi. Efsta (4. hæð) Herbergi i kjallara fylgir. Mikið og gott útsýhi. Sér hiti. Verð: 14 m. MIKLABRAUT 4 HB 115 fm. sérhæð til sölu. Efri hæð. Bilskúr fylgir. Óinnréttað ris yfir allri ibúðinni. Verð: 14 m. EINBÝLISHÚS Fallegt einbýlishús á þrem hæð- um við bezta stað i vestur- bænum. Húsið er um 190 fm. að flatarmáli. Upplýsingar aðeins á skrifstofunni. AKRANES Sér hæð við Háholt á Akranesi er til sölu. Hæðin er 5 herb. ásamt óinnréttuðu risi. Sér inngangur. Selst mögulega i skiptum fyrir 3ja herb. ibúð í Reykjavik. HVERAGERÐI EINBH Nánast fullfrágengið einbýlishús til sölu við Kambahraun i Hveragerði. Tvöfaldur bilskúr fylgir. Opið í dag 1 —3 Sölustjóri: Karl Jóhann Ottósson Heimasimi 17874 Jón Gunnar Zoéga hdl. Jón Ingólfsson hdl. Fasteíéna torgid^ GRÓRNNI1 Sími:27444 Til sölu 3 raðhús á Seltjamarnesi Húsin seljast fokheld, frágengin að utan. Gler, hurðir og ál á þaki. Teikningar liggja frammi •4 skrifstofunm. Lögfræðiskrifstofa Sigurðar Georgssonar, Laufasveg 25, sími 221 gz 20 W—i " Jl^JjujdiIjI iUiLíí^lj 'i^LiJ

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.