Morgunblaðið - 27.03.1977, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 27.03.1977, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ.SUNNUDAGUR 27. MARZ 1977 11 '2 66 00 Einbýli — raðhús Vorum að fá til sölu glæsilegt einbýlishús á mjög góðum stað í einu af yngri hverfum borgarinnar. Húsið er hæð um 190 fm. þ.e. rúmgóðar stofur, skáli, 4 — 5 svefnherb, eldhús, bað- herb, búr, gestasnyrting o.fl. Á jarðhæð er ca 30 fm. herb. þvottaherb. og geymslur. Inn undir húsinu er bílskýli. Frágengin lóð. Frábært útsýni. Skipti á t.d. 4ra herb. íbúðarhæð í Vesturbænum æskileg. Verð: 32.0 millj. Norðurbær — Hafnarf irði Til sölu raðhús á einni hæð um 145 fm. ásamt ca 30 fm. bílskúr. Húsið er stofa, skáli, 4 svefnherb., eldhús, baðherb., gestasnyrting, þvottaherb. o.fl. Húsið er ófullgert en vel íbúðarhæft. Æskileg skipti á 4ra herb. íbúð í Fossvogi. Verð: 1 6.5 millj. Fasteignaþjónustan Austurstræti 17 (Silli&Valdi) slmi 26600 Ragnar Tómasson, lögm. Austurstræti 7 Símar: 20424 — 14120 Sölustj. Sverrir Kristjánss. viðskfr. Kristj. Þorsteins . Einbýlishús til sölu 120 fm. einbýlishús ásamt bilskúr við Goðatún i Garðabæ. Húsið er forskallað timburhús og skiptist i forstofu. hol, 3 svefnherb. stofu.. vandað ný standsett bað og eldhús m'eð nýlegri innréttingu inn af eldhúsi er þvottaherb. og búr. Ný búið að skipta um glugga að hluta til i húsinu. Húsið getur verið laust fljótt. Raðhús við Barðaströnd Pallaraðhús í Vesturbæ 2ja herb. ibúðir við Ljós heima — Hraunbæ og Einarsnes. Lausar fljótt. Höfum kaupendur að 3ja og 4ra herb. ibúðum í Reykjavik. Vantar sérlega i sölu gott raðhús i Foss- vogi. Sérhæðir á góðum stöðum og einbýlishús i fremstu götu i Fossvogi. Fjárfestinga leigutekjur i verzlunarh. i miðborginni. Heima: 42882 — 30008. flöSANALISTf SKIPA-FASTEIGNA OG VEROBRÉFASALA VESTURGÖTU 16 - REYKJAVIK 28333 tlUSANAUST? SKIPA-FASTEIGNA OG VERÐBRÉFASALA Lögm.: Þorfinnur Egilsson, hdl. Sölustjóri: Þorfinnur Júlíusson Heimasimi sölumanns 24945 Æsufell 2ja herb. 65 fm. vandaðar inn- réttingar. Ný teppi. Verð 7.2 millj. Útb. 4.5 millj. Melabraut 2 herb. 50 fm. ð 1. hæð i steinhúsi. Verð 4.7 millj. útb. 3 millj. Krummahólar 2 herb. 56 fm. á 4. hæð, bil- skýli. Verð 6.2 millj. útb. 4.5 millj. Miðvangur 3 herb. 70 fm. á 2. hæð. enda- ibúð. Verð 7.5 — 8 millj. útb. 5.5 millj. Reynimelur 3ja herb. ð 3. hæð suður svalir. Verð 9 millj. útb. 7 millj. Álfaskeið 3 herb. 90 fm. bilskúrsréttur, góð ibúð. Verð 8.0 millj. útb. 6 millj. Dúfnahðlar 3 herb. 88 fm. ð 3. hæð. Sökkl- ar að bilskúr. Verð 8 millj. útb. 6 millj. Krummahólar 3 herb. á 5. hæð, 90 fm. bílskýli. Verð 8—8.5 millj.. útb. 6 nnllj Sólvallagata 3—4 herb. 90 fm., ný standsett i steinhúsi. Verð 8 millj., útb. 5.5 millj. Sólvallagata Ný 3ja herb. ibúð ð 3. hæð. Hraunstígur Hafnarfirði 3 herb. sérhæð i timburbúsi og 16 kjallari. Ný hitalögn. Verð 4V2—5 millj. útb. 3.5 millj. ¦ Hrafnhólar 4 herb. 100fm. ð 7. hæð, góðar innréttingar. Verð 9 millj. útb. 6 millj. Hraunbær 4 herb. 117 fm. ð 3. hæð. ný teppi. Verð 10.5 millj. útb. 7 millj. Kaplaskjólsvegur 4 herb. gullfalleg 100 fm. á 4. hæð, suður svalir, falleg teppi. Verð 10.5 millj. útb. 7.5 millj. Hverfisgata, Hafnarfirði efri sérhæð. 90 fm. i nýlegu húsi, göðar innréttingar. Allt sér. Verð 8.5 millj. útb. 6 millj. Blésugróf Litið einbýlishús 3 herb. og eld- hus. Verð 5 millj. útb. 3—3.7 millj. Álfaskeið 86 fm. á 1. hæð, 3 herb. Sérinn- gangur af svölum. Þarfnast standsetningar, Gott verð. Vesturbær 100 fm. risibúð i mjög góðu standi. Skipti ð gömlu einbýlis- húsi i vesturbæ koma til greina. Verð9.5 millj. Kirkjuteigur 4 herb. 100 fm. góð risibúð, suður svalir. Nýleg teppi. Verð 9 millj. útb. 6.3 millj. Kleppsvegur 110 fm. 4—5 herb. á 3. hæð efstu. Tvennar svalir. G6ð eign. Verð 10.5. útb. 7.5 millj. Suðurgata, Hafnarf. 117 fm. 5 herb. á 1. hæð, endaibúð. Þvottaherb. og búr á hæð. suður svalir. Sérlega falleg eign. Skipti koma til greina ð 2—3 herb. i Reykjavik eða Hafnarfirði. Laus fljótlega Verð 1 1.5 millj. útb. 8 millj. Kaplaskjðlsvegur 140 fm. 5—6 herb. ð 4. hæð endaibúð, tvennar svalir. Sérlega vönduð eign. Verð 1 5 millj., útb. 9 — 10 millj. Einbýlishús, Kóp. Einbýlishús ð einni hæð i Kóp. með rúmgóðum bilskúr. Falleg lóð. Verð 13.5 millj. Upplýsing- ar á skrifstofunni. Mosfellssveit Bjargtangi 156 fm. fokhelt einbýlishús, 55 fm. bilskúr ð 1000 fm. lóð. Verð 10 millj. Teikn. ð skrifstofunni. Fokhelt Einbýlishús á Seltjarnarnesi, með tvöföldum bilskúr. Verð 1 3 millj. Safamýri 4 herb. 117 fm. á 4. hæð, bilskúr. Vönduð ibúð ð góðum stað. Verð 11.5 millj. útb. 7.5—8 millj. Víðhvammur, Kðp. 4 herb. 90 fm. ð 1. hæð i þribýlishúsi. Bilskúrsréttur. Verð 9 millj. Útb. 5.5 millj. Æsufell 4 herb. ð 4. hæð. suður svalir, fallegar innréttingar. Verð 10.5 millj. Öldugata 4 herb. risibúð i steinhúsi 93 fm. Verð 6 millj. útb. 4 millj. Kríuhðlar 4—5 herb. á 5. hæð. Þvotta- herb. ð hæðinni. Skipti á eign i Kópavogi æskileg. Fagrakinn, Hafnarf. Hæð og ris samtals 180 fm. 6 svefnherb. 40 fm. svalir. 30 fm. bilskúr. Eign í sérflokki. Verð 16.5 millj. Álfaskeið 4—5 herb. 1 1 5 fm. ibúð, Enda- ibúð. Góðar innréttingar. Verð 11.5 millj. Tðmasarhagi 1 30 fm. efri hæð i þribýli, suður svalir. 2 stofur, 3 svefnherb. bilskúrsréttur. Skipti á sérhæð eða raðhúsi i Vesturbæ mögu- leg. Verð 14.5 millj. Æsufell 6—7 herb. 160 fm. með bil- skúr. Verð 16 millj. Garðabær 143 fm. einbýlishús með 2föld- um bilskúr. Fullfrágengið vand- að hús. Verð 22 millj. útb. 13 millj. Dalsel 230 fm. raðhús, ekki fullbúið með bilskýli. Verð 1 7 millj. útb. 1 3 millj. Arnarhraun 3ja herb. á 2. hæð 85 fm. sér- þvottaherb.. suður svalir, ný teppi, skipti ð sérhæð i Hafnar- firði. Verð 8.5 millj. útb. 6 millj. Hraunbær 5—6 herb. 127 fm. góðar inn- réttingar. Verð 12.3 millj. útb. 8—8.5 millj. Hófgerði, Kóp. 4 herb. risibúð 100 fm. suður svalir. Sér hiti, góðar innrétt- ingar. Verð 9.5 millj. útb. 6.5 millj. Rauðilækur 2 herb. 75 fm. á jarðhæð i þribýlishúsi. sér hiti. Verð 6.5 millj. útb. 4. Þorlákshöfn I 15 fm. endaraðhús með 30 fm. bílskúr. Fullfrágengið, 4 svefnherb. hol, stofa, þvotta- herb. Skipti ð eign i Reykjavik. Verð 1 1.5 millj. útb. 7.5 millj. Þorlákshöfn Fokhelt raðhús með bilskúr. Verð 4 millj. Þorlákshöfn 330 fm. nýtt iðnaðarhús með 650 fm. byggingarrétti. Verð 14 millj. Hveramörk, Hveragerði einbýlishús á tveimur hæðum, samtals 170 fm. falleg eign i göðu standi. Skipti ð 2—3 herb. i Reykjavik koma til greina. Verð II —12 millj. útb. 5—6 millj. Heiðarbrún, Hveragerði Fokhelt raðhús 107 fm. bilskúrs- réttur. Verð 3.8 millj. góð kjör. Afhendist fokhelt 1.10.1977. ibúð á neðri Bilskúr Hag- hæð. Til sölu Álfaskeið 2ja herb. endaibúð á jarðhæð, sér inngangur, sér þvotahús bil- skúrsréttur. Selvogsgata 2ja herb. ódýr, nýstandsett ibúð á jarðhæð. Hverfisgata 2ja herb. rúmgóð ibúð á jarð- hæð. Álfaskeið vönduð 2ja herb. ibúð á 3. hæð. Góð sameign. Bílskúrsréttur. Móabarð 2ja herb. vönduð og rúmgóð risíbúð. Fallegt útsýni. Kaldakinn 2ja herb. rúmgóð og vönduð ibúð á jarðhæð. Laus fljótlega. Kelduland 2ja herb. rúmgóð ibúð. Garðavegur 3ja herb íbúð á efri hæð i timburhúsi. Suðurgata 3ja herb. efri hæð i timburhúsi. Bilskúr. Fallegt útsýni. Álfaskeið 3ja herb. ibúð á 1. hæð. Sér inngangur. Hagstætt verð. Laus strax. Suðurgata 3ja — 4ra herb hæð í timburhúsi stætt verð. Laufvangur 3ja herb. rúmgóð íbúð á 1 Suðurvangur glæsileg, rúmgóð 3ja herb. endaíbúð ð 3. hæð. Hjallabraut rúmgóð 3ja herb. ibúð á 1. hæð. Melabraut rúmgóð 3ja herb. ibúð á 1. hæð: Sléttahraun rúmgóð og vönduð endaibúð á 3. hæð. Fallegt útsýni. Bílskúrs- réttur. Arnarhraun vönduð 3ja herb. neðri hæð i tvibýlishúsi. Stór bilskúr. Laufás, Garðabæ 4ra herb. neðri hæð i tvíbýlis- húsi ásamt bilskúr. Stór lóð. Litil útborgun. Grettisgata 3ja herb. nýstandsett ibúð i steinhúsi. Vesturbraut 4ra herb. hæð og ris i timbur- húsi. Bilskúr. Fallegt útsýni. Öldugata 4ra — 5 herb. endaibúð. Hag- stætt verð. Breiðvangur 4ra — 5 herb. endaíbúð á 4. hæð. Uppsteyptur bilskúr. Lækjarkinn 4ra herb. neðri hæð i tvibýlis- húsi. Bílskúr. Brekkuhvammur 4ra herb. neðri hæð i tvibýlis- húsi. Bilskúr. Lækjarkinn 4ra—5 herb. vönduð neðri hæð i tvibýlishúsi. Suðurgata 1 20 fm. efri hæð í tvibýlishúsi. Bilskúr. Fallegtútsýni. Brattakinn 5 herb. efri hæð i tvibýlishúsi. Hagstætt verð. Dalsel raðhús i smiðum. Tilbúið að utan. Langt komið að innan. Frágengin bilgeymsla. Hellisgata 3ja herb. einbýlishús á einni hæð. Frðgengin lóð. Flókagata Hafn vandað og rúmgott einbýlishús á góðum stað. Fallegt útsýni. Bil- skúr. Stokkseyri Litið einbýlishús. Hagstætt verð. Hvolsvöllur Viðlagasjóðshús. Hveragerði Bílaverkstæði i fullum rekstri. Lögmannsskrifstofa INGVAR BJÖRNSSON FASTEIGNAVAL imSaw^iaaiBwi;,-•>.¦•-¦ j «r VnKMBIV flnHBBHHlMII ¦jjjjjjjW Hafnarstræti 15, 2. hæð símar 22911 og 19255 Grenimelur erum með i sölu rúmgóða og skemmtilega um 86 fm kjallara- ibúð i þribýlishúsi við Grenimel. Fallegt hús með vel ræktuðum trjágarði. Ránargata vorum að fá i einkasölu 4ra til 5 herb. um 100 fm. snotra ibúðar- hæð við Ránargötu 3 svefnherb. tvennar svalir. Bárugata vorum að fð i einkasölu um 86 fm. risibúð i þribylishúsi við Ránargötu. Litið undir súð. Lóð girt og ræktuð. Seljavegur til sölu 3ja herb. um 80 fm. ibúð ð 1. hæð. Sanngjarnt verð og skilmálar. Brávallagata 3ja herb. íbúð ð 1. hæð. Svalir út af svefnherb. Afmarkað bila- stæði. íbúðin að mestu ný stand- sett. Skúlagata 2ja herb. ibúð ð 2. hæð um 60 fm. íbúðin er í góðu standi með suður svölum. Hrísateigur til sölu 2ja herb. snotur jarðhæð. Lindargata höfum i sölu 4ra til 5 herb. ibúðarhæð við Lindargötu. Rúm- góð og skemmtileg eign. Miklar geymslur. Sanngjarnt verð ef samið er strax. Kóngsbakki erum með i einkasölu 3ja herb. ibúðarhæð um 95 fm. ð 3. hæð. Eign þessi er óvenju vönduð með mjög mikilli sameign. Stórar svalir i suð vestur. Sér þvottahús ð hæðinni. Dúfnahðlar um 1 30 fm. ibúðarhæð i nýlegu háhýsi 4 svefnherb. Stór bilskúr fylgir. Jörfabakki 4ra herb. íbúð með 3 svefnherb. Eitt herb. i kjallara með sér snyrt- ingu fylgir. Skipti ð góðri 3ja herb. ibúðarhæð æskileg. 6 herb. lúxus hæð erum með i einkasölu um 160 fm. ibúðarhæð við Kóngsbakka. íbúðm skiptist m.a. i 4 svefn- herb. húsbóndaherb. stórar stofu m.m. Sér þvottahús ð hæðinni. Ný teppi. Miklar svalir i suð vestur. Ibúð i sérflokki varðandi allan frágang. Köpavogur Glæsilegt einbýlishús höfum i einkasölu einbýlishús við Reynihvamm um 140 fm. auk bilskúrs. Þetta er óvenju vönduð og falleg eign. Sérlega skemmtilega hönnuð. Nðnari uppl. aðeins í skrifstofunni. Grenigrund höfum til sölu tvær sér hæðir um 140 fm. hvor við Grenigrund. Skipti á 3ja herb. ibúðum mögu- leg. Hraunbraut sér hæð til sölu 6 herb ibúð við Hraunbraut 4 svefnherb. 2 saml. stofur. Bilskúr fylgir. Auk 50% sameignar i 2ja herb. ibúð i kjallara. Ásbraut um 96 fm. ibúðarhæð á 3. hæð 3 svefnherb. íbúð þessi er i topp standi. Laus eftir samkomulagi. Melgerði vorum að fá í einkasölu efri hæð i tvibýlishúsi við Melgerði. Stærð ca 82 fm. Snotur ibúð með mikilli og ræktaðri lóð. Höfum einnig á skrð hjá okkur fjölda ibúða og einbýlishúsa i bænum og úti á landi. Sérstakur fagmaður metur fast- eignir yðar samdægurs. Áratugareynsla okkar i fasteigna- viðskiptum tryggir öryggi yðar. Jón Arason lögm. Mðfflutnings og fasteignastofa, sölustjóri Kristinn Karlsson, heimasimi 33243. Ath: Opið i dag frá 10—4.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.