Morgunblaðið - 10.07.1977, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 10.07.1977, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 10. JULÍ 1977 83i !•• Okkur vantar einbýlishús eða raðhús í Fossvogi. Okkur vantar 3ja herb. íbúð í Fossvogi. Skipti á hæð með bílskúr á Tómasarhaga. Okkur vantar 3ja—4ra herb. íbúð á Melunum (Vesturbæ). Okkur vantar vandaðan sumar- bústað við Álftavatn. Sunnan vegar. Greiðst út við samning. Okkur vantar litla íbúð við Kleppsveg. ifa FASTEIGNAÚRVALID SÍMI 83000 Silfurteigil Sölustjóri. Auðunn Hermannsson Benedikt Björnsson lgf. Dunhagi 5 herb. 120 fm. íbúð á 2. hæð 3 svefnherb. og 2 stofur auk b!l- skúrs. Útb. 8 millj. Kóngsbakki 4ra herb. tlO fm. íbúð á 3. hæð. Útb. 7 — 7.5 millj. Austurbrún 3ja herb. ibúð á jarðhæð. 90 fm. Sérhiti og sérinngangur. Nýbýlavegur 2ja herb. 65 fm. íbúð á 1. hæð. Þvottahús og búr inn af eldhúsi. Granaskjól 100 fm. 4ra herb. ibúð í risi. Svalir i suður. Hraunbær 3ja herb. 70 fm. íbúð á 3. hæð. Laufvangur Hf. 3ja herb. íbúð á 6. hæð. Útb. 6 millj. Hamraborg 85 fm. 3ja herb. íbúð á 6. hæð. Útb. 6 milli. Kleppsvegur 130 fm. ibúð á 3. hæð með þvottahúsi og búri inn af eld- húsi. Tvennar svalir. Heiðargerði 4ra herb. 80 fm. ibúð i tvíbýli. Bílskúr 45 fm. Hraunbær 4ra herb. 112 fm. ibúð á 1 hæð Sérsmíðaðar innréttingar, ibúð i sérflokki. Fasteignasalan Húsamiðlun TEMPLARASUNDI 3, 1. HÆÐ. Sölustjón Vilhelm Ingimundarson Jón E. Ragnarsson hrl. SÍMAR11614 og 11616 Hver vill selja Einbýlishús í Garðabæ Einbýlishús að sunnanverðu í Kópavogi. Raðhús á einni hæð á ýmsum stöðum. Byggingarlóð fyrir einbýlishús í Kóp. að sunn- anverðu. Sérhæðir með bílskúr í Kóp. Eignaskipti Á einbýlishúsum og raðhúsum í Mosfellssveit, og eignum í Reykjavík. Raðhúsi í Hafn. eða stórri íbúðarhæð með bílskúr. Sérhæð við Rauðalæk með bílskúr og 4ra herb. íbúð á svipuðum slóðum. Einbýlishús við Ásenda, og 4ra herb. íbúð á Háaleitissvæð- inu. Raðhúsi við Álfhólsveg Kóp. og 4ra — 5 herb. íbúð með bílskúr. Hver vill kaupa Melhagi Hæð og ris samtals 1_9.5 fm-í ásamt bilskúr. Uppf i skrifstof- Inn itúnum Sérhæð 150 fm. Uppl. á skrif- stofunni. Bjarkargata 3ja herb. 80 fm. ibúð á 1. hæð. Bilskúr 60 fm. Ránargata Hæð og ris. Útb. 7.5 millj. Marargata 3ja herb. 80 fm. íbúð á 1. hæð. Ytri Njarðvík Raðhús á einni hæð 120 fm. og 30 fm, bílskúr. Kjörin eign fyrir þann sem vill gera góð viðskipti. Uppl. á skrifstofunni. Ekki í síma. Smáíbúðarhverfi Einbýlishús 150—1 60 fm. Uppl. á skrifstofunni. Okkur vantar 2ja, 3ja, og 4ra herb. íbúðir. 82744 MELABRAUT 2ja herbergja jarðhæð. Rúmgott eldhús, sér hiti. Verð 4.7 millj., útb. 3 millj. DRÁPUHLÍÐ 80 FM 3ja herbergja rísíbúð. 2 stofur, 1 svefnherbergi, björt ibúð. Verð 7.8 millj., útb. 5.8 millj. HRAUNBÆR 80 Skemmtileg 3ja herbergja ibúð á 3. hæð. Góðar innréttingar. Verð 8.5 millj., útb. 6 millj. ÆSUFELL 82 FM 3ja herbergja íbúð á 4. hæð. Búr inn af eldhúsi. Verð 8.2 millj., útb. 5.6 millj. RAUÐARÁR STÍGUR 85 FM. Björt og skemmtileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Nýleg eldhúsinnrétting. Gæti losnað fljótlega. Verð 7.8 millj., útb. 5 millj. KAPLA- SKJÓLSVEGUR 96 FM. Skemmtileg 3ja herbergja ibúð með óinnréttuðu risi er gefur mikla möguleika. Stór stofa, suð- ursvalir. Verð 1 1 millj., útb. 7.5 millj. ÁLFASKEIÐ 96 FM 3ja herbergja ibúð á 3. hæð. Rúmgott eldhús, góðar innrétt- ingar, bilskúrsréttur. Verð 8.5 millj , útb. 6 millj. BERG- PÓRUGATA 100FM Falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð. Nýjar innréttingar, í eld- húsi og ný tæki á baði. Einstakl- ingsibúð i kjallara getur fylgt. Verð 9 —10 millj., útb. 6—7 millj. DIGRA- IMESVEGUR 110 FM 4ra herbergja jarðhæð i þribýlis- húsi. sér inngangur, sér hiti. Verð 10 millj., útb. 6.5 millj. LAUFVANGUR 140 FM 6 herbergja ibúð & 2. hæð er .skrptist í rúmgott eldhús, 3 svefnherbergi. húsbóndaher- bergi, 2 samlíggjandi stofur. hol. baðherbergi, gestasnyrtingu. þvottaherbergi og búr. Verð 14 millj , útb. 9 millj ENDARAÐHÚS Mjög smekklegt, fullfrágengið 1 60 fm. raðhús á 2 hæðum við Engjasel í Reykjavik. Verð 19 millj., útb. 13 millj. FLÓKAGATA, HAFN. Skemmtilegt einbýlishús á 2 hæðum. 3—4 svefnherbergi, 2 stofur, húsbóndaherbergi. rúm- gotf eldhús, flisalagt baðher- bergi, geymslur og þvottahús í kjallara. Bilskúr. Verð 18 millj., útb. 1 1 millj. GRÍMSNES Fallegur nýr sumarbústaður á 1 'h HA eignarlandi. Upplýsingar og teikningar á skrifstofunni. HVERAGERÐI Raðhúsalóð á góðum stað. Öll gjöld greidd. Teikningar á skrif- stofunni. Verð 800.000.-. SUMARBÚSTAÐUR Sumarbústaður 40 fm. við Þing- vallavatn, gott verð. Upplýsingar á skrifstofunni. LAUFÁS GRENSÁSVEGI22-24 (UTAVERSHÚSINU 3.H/EÐ) SÍMI 82744 KVÖLDSÍMAR SÖLUMANNA GUNNAR ÞORSTEINSSON 18710 ÖRN HELGASON 81560 U'W.VSIMíASIMINN ÉR: 22480 JW»r0itnbI«ui!> Höfum traustan kaupanda að einbýlishúsi með góðum bílskúr, helst Smáíbúðarhverfi eða Árbæjarhverfi. hverfi. Aðrir staðir koma þó til greina. Útb. allt að 16 millj. Ennfremur 2ja til 3ja herb. íbúð í Reykjavík. Skilyrði að eignin sé ekki í fjölbýlishúsi. OPIÐ í DAG FRÁ. 1—3. Iwkinrtorfl lisliiliisili lilnrstriti M S.Í/IJJ 7/151 5»5»5»5»5»5»5»5»5»5*5»5»5»5»5»5»5»5*5»5»5»5»5»5»5*5»5»5»5*5»5»5»5»5»$>5i5»2y 26933 Rauðagerði í Vorum að fá í sölu hæð og jarðhæð i tvíbýlis- ' húsi. Hæðin er um 146 fm. og skiptist í 2 i stofur, gott hol m/ gangi, húsbóndaherbergi, 2 ' svefnherbergi, eldhús og bað. Jarðhæðin er um j 105 fm. og skiptist í 4 herb og bað. Lagnir f. « eldhús í herb niðri Gætu verið 2 íbúðir. Nýr L bílskúr. f Stigahlíð Um 140 fm. neðri hæð í tvíbýli. 4 svefnherb., g stofa, borðstofa, eldhús og bað, sér þvottahús 1 + saunabað í kiallara. Bílskúr. & Nánari upplýsingar gefnar á skrifstofu og í £ heimasímum. $ Opið í dag frá 1 —4. I Sölumenn Kristján 74647 Daníel 27446 ðurinn i Austurstræti 6 sími 26933 Jón Magnússon hdl. ( Háaleitisbraut 4ra til 5 herb. ibúð um 11 7 fm á 1. hæð. Bílskúrsréttur. Þvotta- herb. og geymsla á hæðinni. Verð 1 3 millj. Útb. 9 millj. Hringbraut Hf. sérhæð um 1 1 5 fm ásamt inn- byggðum bilskúr. Verð 1 2 millj. Útb. 7.5 til8 millj. Álfhólsvegur nýleg 3ja herb. ibúð á 2. hæð I fjölbýlishúsi. Bílskúrsréttur. Verð 8 millj. Útb. 6 millj. Granaskjól ný standsett 4ra herb. íbúð. (Portbyggt ris) i þribýlishúsi. Verð9.5 millj. Útb. 6.5 millj. Hjarðarhagi 3ja herb. ibúð um 96 fm. Verð 9.5 millj. Útb. 6.5 millj. Kópavogur sérhæðir i austur- og vesturbæn- um. Skipti möguleg á 2ja—3ja herb. ibúðum. Raðhús Glæsileg raðhús á Seltjarnarnesi og i Kópavogi. Hagamelur 3ja herb. nýleg ibúð. Útborgun 6.7 milljónir. Upplýsingar að- eins á skrifstofunni. Goðheimar hæð um,148 fm. ásamt bilskúr. íbúðm skiptist þannig: stofa, borðstofa, 4 svefnherbergi, eld- hús og bað. Tvennar svalir. Sér- geymslur i kjallara. fbúðin getur verið laus fljótlega. Drápuhlíð 4ra herb. sérhðð um 1 20 fm. á 1. hæð. Tvöfalt verksmiðjugler. Grundarstígur 3ja herb. um 100 fm. á 2. hæð i steinhúsi. Seltjarnarnes Nokkur raðhús í smiðum með innbyggðum tvöföldum bilskúr. Til afhendingar i sept. nk. Húsin afhendast fokheld með tvöföldu verksmiðjuglesi, öllum útihurð- um og opnanlegum gluggum. Tilbúin undir málningu að utan. Teikningar og nánari upplýsing- ar á skrifstofunni. Dúfnahólar 5—6 herb. Ibúð um 130 fm. ásamt bílskúr. Útborgun 8,5—9 milljónir. Bollagata sérhæð um 1 28 fm. ásamt bil- skúr. Útborgun 10 milljónir. Álfaskeið 3ja herb. ibúð um 86 fm. Bil- skúrsréttur. Útborgun 5,5—6 milljónir. Sléttahraun 4ra—5 herb. ibúð um 1 1 5 fm. ásamt bilskúr. Eign i toppstandi. Útborgun8—8.5 millj. Kaplaskjófsvegur 4ra herb. íbúð um 100 fm. Hæð og ris. Verksmiðjugler í glugg- um. Nýleg teppi. Útborgun 7,5—8 millj. Hverfisgata nýstandsett 3ja herb. íbúð. Sér hiti. Saunabaðstofa og herbergi i kjallara. Mikið geymslurými. Út- borgun 5 milljónir. Lindargata rúmgóð 3ja herb. ibúð á 2. hæð. Útborgun 3,2 milljónir. Haraldur Magnússon, viðskiptafræðingur, Sigurður Benediktsson, sölumaður. Kvöldsimi 42618.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.