Morgunblaðið - 02.10.1977, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 02.10.1977, Blaðsíða 2
MORGUNBLADIÐ, SUNNUDAGUR 2. OKTOBER 1977 Höskuldur Jónsson: „Vona að Kristján líti einnig á embættisskyldur sínar gagnvart ráðherra" MORCUNBLAÐIÐ spurði Hösk- uld Jónsson, formann samninga- Iðnsýn- ingunni lýkur í dag IÐNSÝNINGUNNI í Laugar- dai lýkur i dag og hef'ur þ'á staðið frá föstudeginum 23. september s.l. Aösókn hef'ur f'arið fram úr öllum vonum. A hádegi í gær höfðu um 38000 manns séð hana og með svip- aðri aðsókn i gær og í dag var búist við að talan næði a.m.k. 50000, sem er mjög gott sé líka tekið tillit til þess, að sýningin kemur beint í kjölf'ar annarrar stórsýningar. nefndar ríkísins, sem átt hefur viðræður við samninganefnd Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, hvort hann vildi á einhvern hátt svara Kristjáni Thorlacius, formanni bandalagsins, en Krist- ján reit grein f Morgunblaðið í gær, þar sem hann svaraði grein Jóns Sigurðssonar ráðuneytis- stjóra frá því í fyrradag. Jón Sig- urðsson er nú erlendis. Höskuldur sagði, að hann teldi ekki ástæðu til að einn eða neinn svaraði fyrir Jón Sigurðsson ráðu- neytisstjóra, grein hans hefði vak- ið mikla athygli fyrir það, hve rökföst hún var og hve miklar upplýsingar hafi verið í henni fólgnar. ,,Ég tek undir þau orð Jöns," sagði Höskuldur, ,,að það sé embættisskylda hans gagnvart ráðherra hans og einnig gagnvart öllum opinberum starfsmönnum, að hann tjái hug sinn með sem skýrustum hætti um þetta mál. Vona ég að Kristján Thorlacius líti einnig á embættisskyldur sín- ar með svipuðum hætti," sagði Höskuldur Jónsson. „Landslagið hér er stórkostlegt" — sagði leikkonan Mai Britt þegar hún kom úr ferð að Gullfossi Mai Britt, myndin er tekin þegar hún var nýkomin úr ferðalagi um nágrenni Reykjavikur. Leikkonan Mai Britt hefur verið hér á landi i þriggja daga heimsókn ásamt yngsta syni sinum Hún er fædd i Sviþjóð en er nú búsett í Nevada i Bandarikjunum I örstuttu viðtali við Morgunblaðið á Loftleiðahótelinu sagði hún, að hún hefði lengi haft áhuga á að sjá eitthvað af islandi og hún hefði þvi slegið tvær flugur i einu höggi núna þegar hún er á leið i tveggja vikna heimsókn til systur sinnar í Svíþjóð. Hún átti varla orð yfir hve hrifin hún væri af náttúrufegurð landsins. en hún hefur farið um nágrenni Reykjavíkur og að Gullfossi. Aðspurð sagðist hún ekki hafa leikið neitt í kvikmyndum um tveggja ára skeið, en hún sagði jafnframt að hún hefði mikinn áhuga á að snúa sér aftur að leiklistinni, núna þegar börnin hennar þrjú væru að vaxa úr grasi. Mai Britt varð heimsfræg þegar hún giftist söngvaranum og leikar- anum Sammy Davis jr en þau skildu fyrir nokkrum árum. Allsherj ar atkv æðagreiðslan um sáttatillöguna hefst í dag Spariskírteini sett á almennan markað A FÖSTUDAGINN hófst sala á nokkru magni verðtryggðra spari- skfrteina á almennum markaði. Eru þetta eftirstöðvar útgáfu bréfa að upphæð 600 milijónir króna, sem nýlega voru gefin út til þess að eigendur bréfa frá árinu 1965, sem voru með endan- legum gjalddaga hinn 10. septem- ber s.l. ættu þess kost að breyta gömlu bréfunum í ný ef þeir kysu. Samkvæmt upplýsinum Seðla- bankans notfærðu ekki allir bréfaeigendur sér þennan rétt og var afgangurinn af bréfunum settur á almennan markað og hófst salan á föstudaginn. Seldist mikið af' spariskirteinum þennan fyrsta dag en ennþá er eitthvað óselt. Ekki hafði Seðlabankinn handbærar tölur um hve mikið af bréfum í þessari útgáfu var sett á almennan markað. Rikissjóður hefur gefið út verð- tryggð spariskírteini að upphæð samtals 2310 milljónir á þessu ári og er þessi nýjasta útgáfa þar talin með. í fjárlögum yfirstand- andi ára var gert ráð fyrir 530 milljón króna fjárveitingu til að endurgreiða spariskírteini frá fyrri árum, þ.e. nafnverð að við- bættum vöxtum og vísitölubótum. Allsherjaratkvæðagreiðsla fé- lagsmanna BSRB um sáttatíllögu sáttanefndar hefst f dag kiukkan 14.00 og mun standa til klukkan 19.00 í kvöld. Henni verður síðan haldið áfram á sama tíma á morgun. Þessi allsherjaratkvæða- greiðsla um sáttatillöguna er afar umfangsmikil, því að ríkisstarfs- menn eru drcifðir um allt land og félög bæjarstarfsmanna eru á 16 stöðum. Kjörstaðir eru 46 og tilnefnir BSRB tvo fulltrúa og rikið einn í nefnd til að fylgjast með gangi mála. Ákveðið var að láta vinnustað ráða kjörstaðnum, en ekki heimil- isfang. Þannig er t.d. starfsmaður á Keflavíkurflugvelli þar á kjör- skrá þótt hann búi í Reykjavík, og kennarar eru á kjörskrá miðað við skólann sem þeir kenna við. Þeir sem hafa kosningarrétt munu vera um 8400 manns, en það eru þeir sem eru í starfi á kjördag og hafa greitt félagsgjald til BSRB eða bandalagsfélags, eða munu gera það í nýbyrjuðu starfi sínu og eru í meira en hálfu starfi í þjónustu ríkisins eða atvinnu- fyrirtækja ríkisins. Kjörskráin er mjög ónákvæm af ýmsum ástæðum en öllum vafa- atriðum mun verða skotið til sáttanefndar. Hér fer á eftir upptalning þeirra 46 kjörstaða sem munu verða opnir: Reykjavík, Vestur- land: Akranes, Borgarnes, Ólafs- vík, Stykkishóimur, Laugaskóli í Dalasýslu. Vestfirðir: Patreks- fjörður, Núpur, ísafjörður, Hólmavík. Norðurland vestra: Hvammstangi, Blönduós, Sauðár- krókur, Siglufjörður, Norðurland eystra: Ólafsfjörður, Dalvík, Ak- ureyri, Laugaskóli í Þingeyjar- höfn, Þórshöfn. Austfirðir: Vopnafjörður, Egilsstaðir, Seyðis- fjörður, Neskaupstaður, Eski- fjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðs- fjörður, Djtípivogur, Höfn. Suður- land: Kirkjubæjarklaustur, Vik i Mýrdal, Vestmannaeyjar, Hvols- völlur, Laugarvatn, Selfoss, Hveragerði. Reykjanes: Grinda- vík, Keflavík, Keflavíkurfíugvöll- ur, Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Seltjarnarneskaup- sýslu, Húsavik, Kópasker, Raufar- staður og Mosfellssveit. Hrifning með för Sin- fóníunnar til Færeyja Undirbúningur að frekari heimsókn- um íslenzkra hljómlistarmanna „FÆREYINGAR tóku Sinfðníu- hljómsveitinni mjög vel og það var frábærlega notalegt að koma til Færeyja", sagði Vilhjálmur Hjálmarsson menntamálaráð- herra í samlali við Mbl. í gær en hann fylgdi Sinfóníuhijómsveit tslands fyrstu dagana á viku hljómleikaferð hennar til Fær- eyja. Hljómsveitin kom heim á föstudag. „Hvar sem við komum Yfirvega þarf afstöðuna, áð- ur en sáttatillagan er felld — segir fjármálaráðherra, sem mun fallast á tillöguna MORGUNBLAÐIÐ hafði í gær. samband við Matthfas A. Mathiesen f jármálaráðherra og færði í tal við hann sáttatillög- una ¦ yfirstandandi kjaradeilu ríkisins og opinberra starfs- manna og spurði ráðherrann nokkurra spurninga um af- stöðu hans. Hér á eftir fara spurningar blaðsins og svör ráðherrans: Sp.: Samnínganefnd ríkisins hefur greint frá innihaldi sátta- tillögunnar en vísað því til fjár- málaráðherra að meta tillöguna sem heild. Hvert er mat ráð- herrans á tillögunni? R.: Efnislega gengur sáttatil- lagan svo langt, að tvimælis orkar fyrir ríkissjóð að fallast á hana. Meðalhækkun júlílauna m.v. maílaun er 26—27%, þ.e. sambærileg hækkun og varð samkv. hinum almennu kjara- samningum. Mest er hækkunin um miðbik launastigans, sem aðilar út af fyrir sig eru sam- mála um að þurfi að lagfæra. Þessu til viðbótar felur sáttatil- lagan i sér ýmis önnur ákvæði, sem hafa i för með sér 5—6% hækkun Iaunaútgjalda til við- bótar. Athuganir, sem gerðar voru af Hagstofu íslands vegna beiðni minnar, réttlæta nokkuð meiri hækkun til starfsmanna ríkisins en varð á launum al- mennt á s.l. sumri, en það orkar tvímælis hvernig þessum sér- stöku launahækkunum er skipt. Til þess verður einnig að líta, hvaða áhrif þessar hækk- anír hafa á launamálin almennt svo og hvernig afla eigi fjár til þess að greiða þessa hækkun. Fjárlagafrumvarpið 1978, sem lagt verður fram i þingbyrjun, er byggt á því, að launáhækkun opinberra starfsmanna verði hliðstæð því sem varð á al- menna vinnumarkaðnum. Allar leiðréttingar kosta sérstaka fjáröflun, sem lausn verður að finna á, ef tillagan er sam- þykkt. Sp.: Fjármálaráðherra greiðir atkvæði um sáttatillög- una fyrir hönd ríkissjóðs. Hef- ur ráðherrann ákveðið, hvernig atkvæði hans muni falla? R.: Vandséð ér hvað af því leiddi, ef tillagan næði ekki fram, bæði fyrir almannahags- muni og eins fyrir félaga BSRB. Það er skoðun mín, að þótt sáttatillagan gangi langt, sé rétt að fallast á hana til þess að forðast vandræði. Sp.: Nú þarf jákvæða afstöðu beggja samningsaðila til þess að sáttatillagan geti orðið að samningi. Hvað vill ráðherrann segja um þær yfirlýsingar, sem frá forystu BSRB hafa komið að undanförnu. R.: Löggjöfin um verkfalls- rétt og samningaaðferðina er fyrst og fremst tilkomin vegna langvarandi óska BSRB. Þess- um réttindum fylgja skyldur. Sáttatillagan sem nú liggur fyrir er ávöxtur-Iaganna. Sátta- tillagan er samin af sáttasemj- ara ríkisins og mönnum, er Framhald á bls. 30. voru sérstaklega góðar móttökur og mér þótti mjög eftirtektarvert að sjá þeirra samgönguaðstöðu, góða vegi og mikinn ferjukost. Fyrr hef ég ekki heimsott Fær- eyinga, en eftir þessa heimsókn þykir mér mikil ástæða til þess að rækta enn frekar sambandið á milli Færeyja og Islands. Mér þótti verst að geta ekki farið alla ferðina með hljómsveitinni." ,,Við fengum mjög marga og ánægjulega áheyrendur i þessari fyrstu utanlandsför Sinfóniu- hljómsveitarinnar," sagði Sig- urður Björnsson óperusöngvari, framkvæmdastjóri sveitarinnar. „Þetta var mjög skemmtileg ferð, mikil hrifning á báða bóga og fyrir okkur var þetta ein hátíð, slíkar voru móttökurnar. Maður hefur heyrt af ýmsu í sambandi við gestrisni Færeyinga i garð is- lendinga, en ég held að það sé ekkert hægt að ýkja i þeim ef'num. Það var uppselt á fyrstu tón- leikum okkar í Þórshöfn, en þar fluttu ávörp menntamálaráðherr- arnir Vilhjálmur Hjálmarsson og Daniel Pauli Danielsen. Þá var yfirfullt á tvennum barnatónleik- um í Þórshöfn þar sem færeyskir leikarar komu til liðs við hljóm- sveitina og á Hvalba á Suðurey komu allflestir íbúar byggðarinn- ar á tónleikana, en flestir ung- linganna og reyndar margir full- orðinna höfðu aldrei fyrr séð sin- fóníuhljómsveit. Tónleikar voru einnig í Klakksvík, en á siðustu tónleikum okkar í Þórshöfn var yfirfullt og urðu margir frá að hverfa, en þá vorum við með létt verkefnaval. Rætt var um það að Sinfóníuhljómsveitin heimsækti Færeyjar að ári og einnig er haf- inn undirbúningur að því að hóp- ur íslenzkra hljómlistarmanna og einsöngvara heimsæki Færeyjar í vetur eða vor og haldi þar hljóm- leika í samvinnu við færeyska listamenn."