Morgunblaðið - 02.10.1977, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 02.10.1977, Blaðsíða 6
6 MORGUNB.LAÐIÐ, SUNNUDAGUR 2. OKTÖBER 1977 I DAG er sunnudagur 2 októ- ber, sem er 17 sunnudagur i eftir TRÍNITATIS, 275 dagur ársins 1977, LEÓDEGARÍUS- MESSA Árdegisflóð í Reykja- vik kl 09 05 og siðdegisflóð kl 21 21 Sólarupprás er i Reykjavik kl 07 39 og sólar- lag kl 18 54 Á Akureyri er sólarupprás kl 07 25 og sólar- lag kl 18 37 Sólin er i há- degisstað i Reykjavik kl 13 17 og tunglið í suðri kl 04 56 (íslandsalmanakið) Hann breytir timum og tíðum, hann rekur konunga frá völdum og hann setur konunga til valda, hann gefur spekingunum speki og hinum hyggnu hygg indi (Dan 2, 20—22 ) ást er.. ^^ /tA' b- ... sem gárur á lygn- um polli. TMH«g U S P.I.O.I -A|lf.ghlí.»sarv.d © 1*77 to«Ano.l.a Tlm«a -v- /O I Veðrið 1 GÆRMORGUN var norðan strekkingur hér í Reykjavík með 5 stiga hita. Hvergi í byggó var frost í gærmorgun en á nokkrum stöðum var eins stigs hiti. Hvassast var í Grímsey í gær- morgun, en þar var norðan 8 og eins stigs hiti. A Akureyri var 2ja stiga hiti. A Sauðár- króki hafði verið mikil rigning í fyrrinótt, reyndizt hún hafa orðið 23 millimetrar. A Vopnafirði var hitinn 4 stig í gærmorgun. Veðurstofan sagði i for- mála að veðurspá: Svalt verður áfram og víða verður næturfrost. ARIMAÐ HEILLA 90 ARA er í dag 2. okt. Helga Sigtryggsdóttir frá Framnesi og fyrrum hús- f'reyja á Víðivöllum í Skagaf'irði. Hún dvelst nú á elii- og hjúkrunarheirnil- inu Grund. A afmælisdag- inn verður Helga á heimili fóstursonar síns, Gísla Arnasonar og konu hans að Breiðvangi 57 Hafnarf'irði og tekur þar á móti afmæl- isgestum sínum milli kl. 15—18. SEXTUGUR er í dag, 2. okt., Sigmundur Jónsson Hörgatúni 11 Garðabæ. Hann er verkamaður hjá Garðabæ. Hann er að heiman Loksins hefur okkur tekizt að eignast heimsmeistara í fleiri greinum en verðbólgu! Myndagáta pqaf E\ Lausn síðustu myndagátu: Gliman við kerfið. FRAHOFNINNI FRETTIR KVENFÉLAG Lágafells- sóknar byrjar vetrarstarfið annað kvöld, mánudaginn 3. október og verður fund- ur haldinn aó Brúarlandi kl. 8.30. Verður þar rætt um vetrarstarfió. KVENFÉLAG Garðabæjar heldur fyrst fund sinn á haustinu á þriðjudags- kvöldið kl. 8.30 á Garða- holti. Snyrtisérfræðingur kemur á fundinn og talar um snyrtivörur, hirðingu húðarinnar og sýnir förð- un. Þess er vænst að fé- lagskonur fjölmenni á fundinn og taki með sér nýjar félagskonur. í GÆR fór Mælifell frá Reykjavíkurhófn á ströndina. Seint í gær- kvöldi kom Tungufoss að utan. Þá varGrundar- foss væntanlegur af ströndinni um kvöldið. í dag er Mælifell væntanlegt til Reykjavík- urhafnar af ströndinni og Ljósafoss var væntan- legur að utan. Á morg- un, mánudag, er togar- inn Þormóður goði væntanlegur af veiðum og mun landa aflanum. Að utan eru væntanlegir Kljáfoss og Háifoss. DAGANA frá og med 110. scplember til fi, oktdber M kvöld-. nætur- oK hcljiarþjónusla apdtekanna í Reykja- vfk sem hér segir: 1 GARÐS APÖTEKI. En auk þess et I.V'FJABOOIN IÐl'NN opin til kl. 22 alla daga vakt- vikilnnar ncma sunnurfag. —I./KKNASTOFIH cru lokaðar á lauiíarddgum ófl hclgiddgum. cn hægt cr ao .... samhandi við iækni á GÖNGt'DKILD I.ANDSPITAI.NS alla virka daga kl. 20—21 <m i laugarddnum frá kl. 14—16 slmi 21230. Gdngudcild cr lokud á hclKiridKum. A wrkum ddKum kl. 8—17 cr hæKt að ná sambandi \ið lækni íslma I.ÆKNA- FF.I.AGS REYKJAVIKIR 11510. cn því aðeins ai) ckki naist 1 heimilislækni Kílir kl. I" \irka daKa lil klukkan 8 ao murKni ok frá kiukkan 17 á fdsludiiKum til k'lukkan 8 árd. á mánudöKum cr I..K.KNAVAKT I slma 212:10. Nánari uppl\sinKar um Ivfjahúðir ok læknaþjdnustu cruKi'fnar í.SlJMSVARA 18888. NKVÐARVAKT Tannlæknafcl. Islands cr I IIKII.Sl - VERNDARSTÖÐINNT á lauKarridKum oK helKiridKum kl. 17—18. ON/EMISAÐGKRÐIR fvrir fullorðna kckii mænusóll fara fram I HKII.SIVKRNDARSTÓD HKV'KJ AVlKl'K á mánuddKum kl. 16.:i0—17.10. Krtlk hafi mcð scr dnæmisskfrtcini. SJÚKRAHUS I'KIMSOK.NARTIMAR BorKarspftalinn. Mánu- daKa — fdstudaKa kl. 18.30— 19.30. laUKardaKa — sunnu- daKa kl. 1.1.30—14.30 ihe 18.30—19. Grensásdcíld: kl. 18.30—19.30 alia daga ok kl. 13—17 laUKardaK oKsunnu- daK Hcilsuvcrndarsldðin: kl. 15—16 ok kl. 18.30—19.30. Hvllabandið: niánud. — fdstud. kl. 19—19.30. laugard. — sunnud. á sama tfma ok kt. 15—16. — FæðinKar hcimili Rcvkjavikur. Alla daKa kl. 15.30—16.30. Klcpps- spflali: Alla iiaKa kl. 15—16 ok 18.30—19.30. KIAkadcild: Alla daga kl. 15.30—17. — KdpavoKshælið: Kflir iiinlal 'og kl. 15—17 á hclKÍdÖKUin. — l.andakol: Mánud. — fdslud. kl. 18.30—19.30. I.augard. oK sunniid. kl. l.j—16. Ilcimsóknartlmi á harnadcild cr alla daKa kl. 15—17. I.andspltalinn: AHa daKa kl. 15—16 0« 19—19.30. Ka'ðinKardeil.l: kl. 15—16 0« 19.30—20. Barnaspílali HrinKsins kl. 15—16 alla daKa. — Sól\anKlir: Mánud. — laiiKard. kl. 15—16 oK 19.30—20. Mfilsstaðir: DaKICKa kl. 15.15—16.15 OK kl. 19.30—20. SOFN I.ANDSBOKASAKN ISI.ANDS SAKNHI SlNl vlð ll\erfisKdlu. I.cslrarsalir cru opnir máiiiiria;;.*"— fdstudaKa kl. 9—-19. i'tlánssalur ( WKiia hcinialánal kl. 13—15. NOKK.KNA húsið. Siimars.í ning þcirra Jdhanns Bricm. SiKurðar SÍKurrtssiinar ok Sleinþiirs SÍKiirrtssonar, cr opin daKlcKa kl. 14—19 fram lil II. áKtisl. BOR(iARB0KASAKN REYKJAVtKl'R: AÐAI.SAFN — 1'Tl.ANSDEII.D. ÞinKholtsstræti 29 a. slmar 12308. 10774 og 27029 til kl. 17. Eftir lokun skiptiborrts 12308 í útlánsdcild safnsins. Mánud. — fdstud. kl. 9—22, lauKard. kl. 9—16. LOKAÐ A Sl'NNl'DÖGl'M. AÐALSAFN — I.ESTRARSALIR. ÞinKholtsstræti 27. sfmar aðalsafns. Eftir kl. 17 s. 27029. Opnunartímar 1. scpt. — 31. maí. Mánud. — fdstud. kl. 9—22. lauKard. kl. 9—18. sunnud. kl. 14 — 18. EARANDBÓKASÖFN — AfKrciðsla f Pinholtsslræli 29 a. símar aðalsafns. Bókakassar lánaðir skipum. hcilsu- hælum ok stofnunum. SÖLHEIMASAFN — Sólhcimum 27. sími 36814. Mánud. — íiistud. kl. 14—21, laugard. kl. 13—16. BÖKIN IIEIIH — Sftlheimum 27, sími 83780. Mánud. — fdstud, kl. 10—12. — Bdka- or talbókaþjón- usla virt fatlaða og sjóndapra. HOFSVALLASAFN — llofsvallagdtu 16. sfmi 27640. Mðnud. — fdstud. kl. 16—19. BOKASAFN LAHGARNESSKÓLA — Skóla- iKikasafn slmi 32975. Opirt lil almcnnra dtlána fvrir bdrn. Mánud. oK fimmtud. kl. 13—17. B0STADASAFN — Búslaðakirkju. slmi 36270. Mánud. — fdslud. kl. 14—21. laugard. kl. 13—16. — Bækistdð f Blistaoasafni. sfmi 36270. BOKABtLAKN- IR ST.VRFA EKKI frá 4. jlílí til 8. ágúsl. ÞJ0DMINJASA*F.\TD cr opið alla daK \ikunnar kl. 1.30—4 síðd. fram til 15. scptcmhcr ll.k. BÓKASAFN KÓPAVOIiS i FclaKshcimilinu opið niánudaKa líl fiisludaKa klv 14—21. I.ISTASAFN ISI.ANDS \ið HrillKbraul cr opið daKlcKa kl. 1.30—4 sfðd. fram til 15. scptcmbcr næstkomandi. —, AMEKISKA BOKASAFNID cr opið alla \irka daKa W. 13—19. NATTl RI(iRIPASAKNH) cr opirt sunnud.. þrirtjud.. fimmlud. ok latiKard. kl. 13.30—16. ASGRÍMSSAFN. BcrKslartaslr. 74. cr opið sunnudaKa. þriðjudaKa og fimnitlldaKa frá kl. 1.30—4 síðd. AðKallK- ur ókc\ pis. S,T:DV KASAFNTD cr opirt alla daKa kl. 10—19. I.ISTASAI'N Einai's Jónssonai' vr opirt sunnudaKa og mið\iktidaKa kl. 1,30—4 sírtd. IVKKNIBÓKASAFNID. Skipholli 37. cr opid mánudaKa lil fdsludaKsfrákl. 13—19. Sími 81533. SYNINGIN í Slofuniii Kii'kjuslræli 10 III st\ rktar Srtr- oplimistakltillhi Kc.\ kja\ fkur cr i.pill kl. 2—6 alla riaKa, ncma laiiKardaK <>K sunnudag. Þ\/ka hókasafnirt. Mávalilirt 23. cr opirt þrirt.iudaga o„ IdsludaKa frá kl. 16—19. AKB KJAKSAKN cr lokart vfir \cturiiin. Kirkjan llg haiinn citi svnd cflii pdnliin. slmi 84412, klukkan 9 — Ifiárri. á \irkum dogum. IIIKiGMYNDASAFN Asniundar Svcinssonar \irt SÍKlúll cr opirt þrirtjuriaKa. fimmtiidaKa og lauKarriaKa kl. 2—4 sírtri. BILANAVAKT VAKTÞJÓNl'STA ln>n:;ns|nf'n.ina s\ar- ar *lla \irku d.ma frá kt. 17 ríMpk^ "' M. 8 árdi'KÍs Off á hrlgidöiíum «t svara<> allan súlarhriiiKinii. Sfminn cr 27311. Trkirt cr lid (ilk> nnin^um um hilanir á vcilu- kerii hor^arinnar o« í þ«*im lilf.llum iidriim scm IxirKarhúar lclja siK þurfa ad fá artslort horjíarslarfs- nianna. I Mbl. ¦ w ¦ w m 50 árum SKAl!TASVKLL á Tjdrninni. N.ílega hefur I.S.l. skrifart bæjarstjórn Rcykjavíkur og farið fram á það. að hún veiti fé til þcss art lála gcra gott skautasvcll á Tjtírninni I vet- ur og halda þvf við." Kr ætlast til þess art gerð vcrði Ivd skautasvell. annað ætlart hörnum en hitl fvrir fullorðna. og að aðgangur sé dkevpis. V'onasl I.S.I. til þess að bæjarstjórn hregðisl vel við þessari málalcitan og hcfir skipað þriggja manna nefnd til þess að sjá um skautasvellið. Eru mcnn i ncfndina valdir úr þrcm sta-rstu iþróttaféldgunum hér í bænum, þeir: Oskar Erlcndsson úr I.R.. Konráð Gíslason úr Armanni og Jónas SAImunrisson úr K.R. Er svo ætlast III af hálfu 1.8,1 að bæjarstjörn skipi cinnig mann i ncfnriina f.vrirsitt levli." /----- ¦s (JENGISSKRANING NR. 186 - 30. septemner 1977. Eln ng Kl. 12.00. Kaup Sala 1 K Jiid .iríkiatf.iH.u 208.10 208.60' 1 StcrliiiKspunil 363.45 364,3o '¦'¦ .1 Kaiiadadollar 193,80 194,30* 100 Danskar krfmur 3380,60 3388.70 = 100 Norskar krónur 3782.95 3792,05" 100 Sænskar krdnur 4308,90 4319,30" 100 Finnsk mtírk 5008.45 5020,45» 100 F'ranskir frankar 4243,50 4253,70 100 Belg. frankar 582.10 583.50' i«o Svissn. frankar 8897.70 8919.10 100 G.vlllni 8460.60 8 180,90 100 V.-Þftk mörk 9003,55 9025,25 100 Lfrur 23.58 23,64* 100 Austurr. Srh. 1257.80 1280.80 100 fcscudos 510.60 511,80 100 Peselar 245.85 246.45' 100 Ycn 78,84 79.13 *8re.v*íng frá sfdusf u skráningu.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.