Morgunblaðið - 13.10.1977, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 13.10.1977, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 13. OKTÓBER 1977 Sambandið gerist aðili að Landsýn AKVEÐIÐ hefur verið. að Sam- vinnuhreyiingin verði aðili að Feröaskrifstofunni Landsýn h.f. og mun Samhandið og Samvinnu- tryggingar leggja fram 12,5 millj. kr. hlutafé i Landsýn- Alþýðuorlof, að því er sefjir í fréttatilkynningu frá Landsýn- Alþýðuorlof. I fréttatilkynningunni segir, að undanfarið haf'i farið f'raiii við- rærtnr milli forsvarsmanna Al- þ.vðusamband.s Island.s on Alþýðu- orlofs annars vegar og Sambands ísl. samvinnufélag^ hins vegar um samsiaif' þessara f'jöldasam- taka í f'erðamáium. En eins og kunnuí;! er hafa þe.ssir aðilar hvor um sig átt oy rekið eigin íerðaskrifstofur nú um nokkurt árabil. Síðan segir, að þessar viðræður hafi nii leitt til þess, að f'raman- greind samtök hafi ákveðið að Leiklist- arþingi frestað I RAÐI var að halda leiklistar- þing í Þjóðleikhúsinu nú um helg- ina. Hafa fulltrúar 10 leiklistar- félaga og stofnana átt sæti í undirbúningsnefnd og höfðu um 70 manns tilkynnt þátttöku í þing- inu, sem er opið öllum þeim, sem starfa við leiklist. Aðalviðfangs- efni þingsins er: Verkefnaval leikhúsa og ræktun listamanns- ins. Vegna lokunar bjóðleikhúss og ýmissa framkvæmdaörðufíleika sem stafa af yfirstandandi verk- falli BSRB, hefur verið ákveðið að fresta þinfíinu um sinn. Stefnt er að því að halda þingið aðra helfíi eftír að verkfalli lýkur og verður nánar tilkynnt um það síðar. (Fréttatilkynning frá undir- búningsneffnd Leiklistarþings 1977). Málverka- sýning þriggja Finna í Keflavík A MORGUN opna þrír finnskir listmálarar málverkasýningu í sýningar.sal Iðnaðarmannafélags Suðurnesja í Keflavik. Listmálar- arnir eru Elina O. Sandström, Juhani Taivaljárvi og Liisa Urhol- in Taivaljarvi. Sýningin verður opin dagana 14—16. október n.k. klukkan 14—22 daglega og eru öll verkin á sýninfjunni til sölu. taka upp samstarf um ferðamál hliðstætt því sem á sér stað á öðrum Norðurlöndum, en þar hafi verkalýðshreyfingin Qg sam- vinnuhreyfingin haft með sér ná- ið samstarf á þessu sviði um ára- tutiaskeið. Þá segir, að .samstarfi þe.ssu verði komið á með aðild Sajn- vinnuhreyfingarinnar að Kerða- skrifstofunni Landsýn h.f., sem til þessa hef'ur eingöngu verið rekin af' verkalýð.shreyfingunni. A aðalfundi hlutafélagsins 11. október s.l. var samþykkt að auka hlutafé félafísins í 25 milljónir kr. og jafnframt ákveðið að gefa sam- vinnuhreyfingunni kost á því aö Kerast helmingsaðili í fyrirtækinu á móti verkalýðssamtökunum. Samvinnuhreyfingin hefur ákveðið að taka þessu boði og munu Samband ísl. samvinnu- féiaga og Samvinnutryggingar leggja fram helming hlutafjár á móti Alþýðusambandi Islands, Al- þýðuorlofi og einstökum verka- lýðsféiöguin. Endanlega verður f'i'á þessum málum gengið á fram- haldsaðalfundi Landsýnar h.f. sem haldinn verður síðar i þess- um mánuði. Leiðrétting MEINLEG prentvilla varð i grein Grétu Sigfúsdóttur um norsku ril- höfundasamtökin hér í blaðinu í gær. í niðurlagi greinarinnar seg- ir: „Eina færa leiðin er að endur- reisa sambandið, þannig að það geti aftur orðið eining allra norskra rithöfunda. Þetta hefur aðeins orðið ef við höldum áfram að vera ftiagar ..." o.s.frv. i stað „hefur aðeins orðið" átti að sjálf- sögðu að standa „getur aðeins orð- ið". Stefanía R. Pálsdóttir með listsýningu að Laugavegi 25 Eitt verkanna á sýningunni. 15. október opnar Stefanía Ragnheiður Pálsdóttir listsýn- ingu að Laugavegi 25 i Reýkja- vík. Þetta er fyrsta sýning Stefaníu, en hún sýnir fjiilda mynda málaðra á rekavið, keramikstyttur og gipsmynd- ir. Að sögn hennar sjálfrar, er hún að mestu sjálflærð í listinni. en hún var hálfan vet- ur i Asmundarsal, og hefur sótt námskeið m.a. i gerð kera- mikmynda úr leir. Viöfangsefni Stefaníu við málun myndanna á rekavið, er aðallega fengið úr þjóðsögum, goðafræði og islenzkum þul- um. Keramikstyttur hennar eru einnig mjög þjóðlegar, þjóðbúningar og persónur úr íslenzkum leikritum og kvæö- um. Flest þeirra verka sem eru á sýningunni eru til sölu, og verður sýningin opin frá kl. 14—22 alla daga til 23. október n.k. Olafur B. Thors, Rita og Birger Olsson Ljósm.Ol.K.M. Vonumst ef tir meiri \)átt- töku íslenzkra listamanna — segir Birger Olsson, forstöðu- maður Hásselby-hallar AÐ UNDANFÖRNU hefur ver- ið staddur hérlendis I boði borgarstjórnar Birger Olsson forstöðumaður Hasselby-hallar, skammt ulan við Stokkhölm, en þar er menningarmiðstöð höfuðborga Norðurlanda. Bir- ger Olsson kynnti starfsemi Hasselby-hallar á fundi með fréttamönnum í gær, og í upp- hafi sagði Olafur B. Thors nokkur orð, en Olafur er for- maður stjðrnar menningarmið- stöðvarinnar. Hver höfuðborg á Norðnrlöndum á fulltrúa í stjðrninni og flyzt formanns- embættið milli landa á hverju ári. Olafur B. Thors sagði að þessi menningarmiðstöð í Hásselby- höll hefði hafið starfsemi sína .iikI 1963, en hún stendur nokkra kílómetra utan við Stokkhólm. Sagði Olafur að til- gangur með heimsókn Birgers Olsson hingað til lands væri einkum sá að hann kynntist því sem menningarlif Reykjavikur hefði uppá að bjóða og einnig að íslenzkum listamönnum gæf- ist tækifæri til að kynnast þvi hvers konar starfsemi færi fram í Hasselby-höll og hefði Olsson þegar setið fundi með samtökum listamanna hérlend- is. Birger Olsson lýsti i upphafi aðstöðunni sem menningarmið- stöðín hefur að bjóða, en þar er rúm fyrir 50 gesti og er veitt fullkomin þjónusta, sambæri- leg við hótel, en gert er ráð fyrir að fólk geti dvalizt þarna um lengri eða skemmrí tfma, einnig setið ráðstefnur og fundi, sem menningarmiðstöð- in stendur fyrir. A þessu ári er fjárhagsáætlun menningarmið- stöðvarinnar um 2 milljónir sænskra króna og fær hún i styrki frá höfuðborgunum sam- tals um 600 þús. s.kr., en því sem á vantaði væri reynt að ná inn með þvi að standa fyrir ráðstefnum og leigja samtökum húsnæði til slíkra fundarhalda. — Við reynum að taka til meðferðar á ráðstefnum þau mál, sem ofarlega eru á baugi hverju sinni, segir Birgir Olsson, t.d. hefur nýlega verið fjallað um efnið skólinn i breyttu þjóðfélagi og hafa bæði embættismenn borgarinnar og skólamenn sótt slíka fundi. Við höfum boðið uppá svokallaðar menningarvikur og tekið þá til meðferðar bókmenntir, listir, einnig tónlist, en þess má geta að við höfum sérstakan sýn- ingarsal i Hasselby-höll þar sem við fáum oft listamenn til að sýna, en einnig höfum við séð um sýningar á ýmsum stöð- um í Stokkhöimi og nágrenni. Okkur finnst að listin þurfi að ná út til fóiksins og þess vegna höfum við reynt að efna til list- sýninga t.d. i úthverfum Stokk- hólms, en viljum ekki eingögnu hafa þær i miðborginni. — Við vonumst til að íslenzk- ir listamenn verði meira með á okkar sýningum, og t.d. er i undirbúningi að bjóða fimm ungum íslenzkum myndlistar- mönnum á samsýningu á næsta ári. í sambandi við þetta má geta þess að listamenn geta t.d. dvalið i Hasselby-höll og kynnst þvi sem er að gerast í myndlist í Stokkhólmi og kostar gisting með morgunverði hjá okkur kr. 50 sænskar, sem munu vera um 2000 krónur íslenzkar. Birger Olsson sagði að ís- lenzkir tónlistarmenn hefðu eínna mest komið við sögu í þessa menningarmiðstöð, bæði einleikarar og smærri hópar, en mikil rækt væri lögð við kammertónlist og að kynna það sem nýjast væri í norrænni kammertónlist. Þá sagði Birger Olsson að oft hefði verið efnt til bókmennta- kynninga, á hverju ári væri bókmenntavika þar sem kynnt væri það nýjasta i bókmenntum hjá hverju Norðurlandanna og væri það gert i formi fyrir- lestra. Hefði Jóhann Hjálmars- son t.d. komið þar við sögu og flutt erindi. Að lokum lagði Birger Olsson á það áherzlu að tslendingar þyrftu að koma meira við sögu, þáttur tónlistar-- manna hefði verið mikill og hlutur annarra listgreina þyrfti einnig að eflast. 90 ný jar stöður hjá ríkinu 1976 FJÖLGUN i starfsmannahaldi ríkisins á árinu 1976 varð um 90 stöður, sem var 0,76% aukning. I ársbyrjun voru stöðugildi hjá rík- inu i 1.928, en 1. janúar 1976 voru þau 11.839. Af þessum 90, sem fjölgaði um, voru um 60 stöður vegna nírra stofnana: Öskjuhlíð- arskóla, Fjölbrautarskóla Suður- nesja, Graskögglaverksmiðj- unnar í Flatey og Matvælarann- sókna ríkisins. Stööur án heimilda voru í árs- byrjun 1977 samtals 312 en ónot- aðar heimildir voru 371,5. í starfs- mannaskrá rikisins, sem fjárlaga- og hagsýsludetld fjármálaráðu- neytisins hefur tekið saman. segir að um helmingur af óheimilum stöðum sé hjá ríkisspitölunum, 160, hjá pósti og síma 42 og 11 í húsnæðismálastefnuninni. Hins vegar eru ónotaðar stöður 60 fieiri en óheimilar, en í mörgum tilvikum háttar þannig til, að ráðningarheimildir, sem ekki tekst að nýta, eru notaðar til að ráða skyldan starfskraft, svo sem sjúkraliða i slað hjúkrunarfræð- ings, þannig að í heild hefur þetta ekki í för með sér aukin launaút- gjöld fyrir rikissjóð. Flest stöðugildin eru hjá menntamálaráðuneytinu, 3.569,7, hjá samgönguráðuneytinu 2.809,5, hjá heilbrigðis- og trygg- ingamálaráðuneytinu 2015,9, dóms- og kirkjumálaráðuneytinu 1.247,7, hjá íðnaðarráðuneytinu 912,5, hjá fjármálaráðuneytinu 584, hjá landbúnaðarráðuneytinu 396,9 hjá sjávarútvegsráðuneyt- inu 279, hjá utanríkisráðuneytinu 51,8 og hjá viðskiptaráðuneytinu eru stöðugildin 38,5. Páll P. Pálsson fastur hljóm- — sveitarstjóri PALL P. Pálsson hefur nú verið ráðinn fastur hljómsveitarstjóri við Sinfóníuhljómsveit Islands, en meðfylgjandi mynd er af stjórnandanum með tónsprotann álofti.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.