Morgunblaðið - 15.10.1977, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 15.10.1977, Blaðsíða 29
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 15. OKTOBER 1977 29 Jákvæð þróun hjá Sölustofnun lagmetis EF bornir eru saman fyrstu níu mánuðir þessa árs og þess síðasta í starfi Sölustofnunar lagmetis þá hefur útifutningur á þeirra veg- um aukist úr 425 milljónum kr. í tæpar 700 milljónir kr., eða um 64% og er útflutningurinn í ár orðinn tæpum 100 milljónum meiri en í fyrra. Breyting á skráðu meðalsölugengi hjá Seðla- banka í maí 1976 og í maí 1977 var 6.4%. Ef tekið er tillit til áætlana yfir síðasta ársfjórðung þessa árs þá mun aukning milli áranna 1976 og '77 nema um 80%. Það ánægjulegasta við þessa þróun er hvað hún virðist vera almenn á öllum markaðssvæðum jafnt í Bandarikjunum sem Rúss- landi. Annars er skipting útflutningsins fyrstu níu mánuðina þessi: EBE-lönd 11%, EFTA-lönd 3%, AusturEvrópa 73%, Norður-Ameríka 12% og önnur lönd 1%. ICEMND WflTERS MCÍ1AHflCKA« fMPJltiJlh ^ KycöMKK ö bhmmom coyee O&Se&P, >3íJ!tt>, V»í.;¥t/., nf>WlOí!;f«. ítííí^p&Mpí.WaHM MííHt';. 1/10 íiiivnow coa» Mtífto 10« f, f.yxcw íhh:. tlt* r XpílHHllí B Hðft&BttðM Mi:>iíí> npH itmn. ¦* '--'" - • 5"C VflíírtoaííMO fífm *h< .nupmun ,!*,» aHM'ÍiillHH Am-M<>H/ÍHH Bít>*'*(.*: Hí>{H'tt>t>íH*tWÍMi, P»HHto».e».ft, Hí:;IUtíijUHíí. .. ,, .. 1 Kókframleiðendur með ávaxtadrykk í VIÐTÁLI er Viðskiptasíðan átti við Gunnar Gunnarsson sknfstofustjóra hjá Vifilfelli h.f. kom fram að aðalorsök þess að Fanta var sett á markaðinn nú væri hinn mikli fjöldi fyrirspurna er borist hefði frá þeim íslendingum. er bragðað hefðu drykkinn á erlendri grund Aðspurður hvað hefði ráðið þvi að drykkurinn væri aðeins seldur í 1 Itr flöskum sagði Gunnar að þá föskustærð hefði alveg vantað i ávaxtadrykkjunum og þvi væri þetta reynt Er við spurðum hann hvort ekki væri venjan að fylgja slíkri markaðsinnsetningu eftir með auglýsingarherferð þá kvað hann svo vera en í þeirri stöðu sem þeir væru kæmi slikt ekki til greina að svo stöddu Sú spennitreyja sem verði á gosdrykkjum hefur verið haldið i siðustu árin segði nú til sín og kæmi það vel fram í þessu dæmi Eðlileg þróun hefur ekki fengið að eiga sér stað, húsrými vantaði og væri það nú til trafala þegar fullnýta ætti möguleikana Verðbréf VERÐTRYGGÐ SPARISKÍRTEINI RÍKISSJÓÐS FLOKKUR HAMARKS INNLEYSANLEG RAUN. MEOAL VÍSITALA VERO PR KR. 100 MEÐALVIRKIR LANSTIMI i SEÐLABANKA VEXTIR TALS 01.07. 1977: MIÐAÐ VIÐ VEXTI VEXTIR TIL"1 FRAOG með FYRSTU RAUN 138(2737) STIG OG VISITOLU F. TSK. FRA 4—5 ARIN VEXTIR % HÆKKUN1% 01 07 1977"") UTGAFUDEGI 1965 10.09.77 10.09.68 5 6 1.054.85 2.281.41 30.0 1965 2 20.01.78 20.01.69 5 6 925.09 1.978.42 29.8 1966-1 20.09.78 20.09.69 5 6 874.02 1.798.26 30.7 1966-2 15.01.79 15.01.70 5 6 834.13 1.687.31 31.0 1967-1 15.09.79 15.09.70 5 6 818.46 1.584.76 32.6 1967-2 20.10.79 20.10.70 5 6 818.46 1.574.67 32.9 1968-1 25.01.81 25.01.72 5 6 771.66 1.375.90 36.5 1968-2 25.02.81 25.02.72 5 6 724.40 1.294.36 35.9 1969-1 20.02.82 20.02.73 5 6 554.78 966.60 36.1 1970-1 15.09.82 15.09.73 5 6 523.46 888.74 37.9 1970-2 05.02.84 05.02.76 3 5 422.33 652.91 34.0 1971-1 15.09.85 15.09.76 3 5 411.59 616.94 36.9 1972-1 25.01.86 25.01.77 3 5 353.90 537.86 36.3 1972-2 15.09.86 15.09.77 3 5 300.73 461.97 37.6 1973-1A 15.09 87 15.09.78 3 5 220.87 358.95 40.1 1973-2 25.01.88 25.01.79 3 5 199.78 331.81 41.8 1974-1 15.09.88 15.09.79 3 5 112.17 230.44 34.9 1975-1 10.01.93 10.01.80 3 4 75.11 188.41 29.2 1975-2 25.01.94 25.01.81 3 4 37.81 143.78 28.9 1976-1 10.03.94 10.03.81 3 4 31.43 136.61 27.0 1976-2 25.01.97 25.01 82 3 3.5 9.52 110.93 27.2 1977-1 25.03.97 25.03.83 3 3.5 2.22 103.03 12.0 ¦ *) Eftir hámarkslínstlma njóta sparisklrtelnin ekki lengur vaxta né verðtryggingar **) Raunvextir takna vexti (nettó) umfram verðhækkanir eins og þser eru meldar skv. byggingarvfsitölunni. ) Verð sparisklrteina miðað við vexti og vlsitölu 01.07.77 refknast þannir: Sparisklrteini flokkur 1972—2 að nafnverði kr. 50.(100 hefur verð pr. kr. 100 = kr. 461.97. Heildarverð sparisklrteinisins er þvf 50.000 x 461.97/100 s kr. 230.985 miðað við vexti og vlsitolu 01.07.1977. ****) Meðalvirkir vextir fyrir tekjuskatt frá útgafudegi sýna heildar upphæð þeirra vaxta, sem rlkfssjoður hefur skuldbundið sig til að greiða fram að þessu, þegar tekið hefur verið tillit til hækkana á byggingavlsitölunni. Meðalvirkir vextir seg)a hins vegar ekkert um vextí þá, sem bréfin koma til með að bera fra 01.07.1977. Þeir segia heldur ekkert um agæti einstakra fiokka. þannig að flokkar 1966 eru alls ekki lakari en t.d. flokkur 1973—2. Þessar upplýsingatöflur eru unnar af Verðbréfamarkaði Fjárfestingafélags fslands. HAPPDRÆTTISSKULDABRÉF RÍKISSJÓÐS UPPLYSINGATAFLA FLOKKUR HAMARKSLANS ÚTDRÁTT VINN Arlegur VÍSITALA VERO PR.KR. MEÐALVIRK TIMI ¦ INN ARDAGUR INGS % FJOLDI 0.1.08.1977 100MIÐAÐ VIÐ IRVEXTIR F. LEYSANLEG1 ") VINNINGA 766 STIG VÍSITÖLU TEKJUSKATT SEÐLABANKA HÆKKUNI % 01 08 1977 FRAUTG D FRÁOG MEÐ") ""> •"") 1972 A 15.03.1982 15.06 7 255 387.90% 487.90 34.3% 1973-B 01.04.1983 30.06 7 344 318.58% 418.58 39.4% 1973-C 01.10.1983 20.12 7 273 264.76% 364.76 39.8% 1974-D 20.03.1984 12.07 9 965 216.53% 316.53 40.9% 1974-E 01.12.1984 27.12 10 373 1 23 98% 223.98 33.8% 1974 F 01.12.1984 27.12 10 646 123.98% 223.98 34.9% 1975 G 01.12.1985 23.01 10 942 56.01% 156.01 29.6% 1976-H 30.03.1986 20.05 10 942 51.08% 151.08 36.3% 1976-1 30.11.1986 10.02 10 598 18.76% 118.76 29.4% 1977-J 01.04.1987 15.06 10 860 12.32% 112.32 41.7% * ) l!appdra>llisskulclabrt''fin rru rkkt iniilr.Ysault'K. Tjttt vn liámarksláustfma t>r uá<V **) llt-ildarupphæt) viniiin^a í hv<Tl sinn, mi<>asl virt ákvróna "„ af hcildarnafmrrrti hvi-rs úIImi-K. \~iniiinuaruir rru þ*> i óvt'rólryi'i'öir- ***J V<to happdraMlisskuldahn'fa mi<)a<> VÍd framfaTsluvfsitolu UI.OK.1977 rriknasl þannÍK: Happdra'tlisskuldahrt'f. fiokkur Iít74-I) að nafnvcrdi kr. 2.tM»0.- hofur v<to pr.kr. 100.- = 316.33. \ vrú happdrætlishrófsins t-r þ\ ( 2.000 x :il6..>:t/IOO ¦ kr. «.331- mirtart \it\ framfa'rslu'.ísitoltiiia 1)1.OH. 1977. !t ) Mt'Aalvirkir \<>xtir p.a. f>rir l<>kjuskalt frá útfiáfudtK'. sýna uppha><> þ<>irra vaxta. svm ríkissjúour lulur \kuldhundi(> si^ a<> i',i«'ii);i fram at> þessu. MtM>alvirkir vrxlir st'KJ^ nins vt'Kar ckkt'rt tim \t-xti þá. st>m Inrhii koma nl m<>t> a<> ht'ra frá 01.08.1977. Þt'ir st'^ja holdur t'kkrrt um ;>r;i-ii t'inslakra flukka. þannÍK a<> flokkur 1974-K rr |.d. alls <>kki lakari t'ii fltikkur 1974-1). Auk þt>ssa i;rt>it>ir rfkissjóour út ár hverl vinnin<-a I ákwdinni "(l af h<>iliÍarnafn\<T<>i flokkanna. Umbúðalaiis út^trangur STJORNUNARSKÓLINN, sem um langt árabil hefur annast Dale Carnegie-námskeið hér á landi, hefur nú sótt á ný mið. Öhætt er að segja að ekki hafi verið farið troðnar slóðir við öflun þessara miða. Þekkingifí er flutt úr landi og stofnað s.érstakt fyrirtæki í Danmörku, Leadership Training Institut. Nú þegar eru tveir Is- lendingar starfandi við fyrirtækið og hafa þeir fasta búsetu í Kaup- manriahöfn, en þar er fyrirtækið staðsett. í haust var haldið fyrsta stjórnunarnámskeiðið með þátt- töku fulltrúa margra stórfyrir- tækja, samtaka og stofnana og þótti það takast mjög vel. Auk fyrrgreindra atriða kom fram í viðtali við Konráð Adolphsson skölastjóra að hann teldi mögu- leika mikla í Danmörku enda væru Danir mjög opnir fyrir öllu er viðkæmi stjórnun og nefndi Bezta fjár- festingin SÍÐUSTU 10 árin hefur bezta fjárfest- ingin verið i kinversku postulíni Starfsmaður bandariska fjárfestinga- bankans Salomon Brothers hefur reiknað út arð ýmissa fjárfestinga á ársgrundvelli og lítur listi hans út þannig: Kínverskt postulin 23 2%. gull 16%. listaverk gamalla meistara 13%, olia 12 5%. gömul mynt 12 3%. landbúnaðarjörð 11.1%. lóðir i borgum 8 6%. skuldabréf 6 4% og hlutabréf 2 6% hann sem dæmi að mörg fyrirtæki gerðu 1 árs áætlanir um menntun starfsfólks síns. En hvað fær menn til að leggja út í slíkt ævin- týri þegar innlendir möguleikar eru hvergi nærri fullnýttir? Kon- ráð kvað það vera gamlan draum að sanna fyrir sér og öðrum að hægt væri að flytja héðan út fleira en fisk. Að lokum tók Kon- ráð fram að undirtektir íslenskra sem danskra stjórnvalda hefðu verið mjög jákvæðar og hið s'ama væri að segja um viðbrögð þeirra, sem eru i viðskiptasamböndum vid Danmórku og þekkja Dale Carnegie héðan, er til þeirra var leitað. Púff , Púff eða punktar úr frumvarpi til fjárlaga. Sjálfsagt á margt eftir að sjá dagsins ljós í meðferð Alþingis á þessu frumvarpi eins og gengur og gerist en hér birtast tveir punktar úr því er snerta útflytjendur islenskra vara. Und- ir liðnum 892 og 653, bls. 9 i rekstrarreikningi sést að áætluð gjöld af útfluttum sjávarafurðum á næsta ári nema tvö hundruð milljónum kr. sem renna til ríkisins sem tekjur. Hins vegar má einnig sjá á bls 90, að stuðningur viðskiptaráðuneytis- ins á næsta ári vegna þátttöku íslenskra fyrirtækja í vörusýning- um erlendis er áætlaður ein dg hálf milljón. Höfum kaupendur að eftirtöldum verðbréfum: VERÐTRYGGÐ SPARISKÍRTEINI RÍKISSJÓÐS: Yfirgengi miSaS við Kaupgengi innlausnarverð pr. kr. 100- SeSlab. 1966 2 flokkur 1974 25 318% 1967 1. flokkur 1853.11 15 4% 1967 2 flokkur 1840 98 42 2% 1968 1 flokkur 1607 83 31.0% 1968 2 flokkur 151267 30.4% 1969 1 flokkur 1129 08 30.3% 1970 1 . flokkur 1037 50 15.3% 1970 2 flokkur 761 00 29.9% 1971 1 flokkur 718 18 15 3% 1972 1 flokkur 626.20 29 7% 1972 2 flokkur 535 77 15.3% 1973 1. flokkur A 415 88 1973 2. flokkur 384 46 1974 1. flokkur 266 99 1975 1. flokkur 218 31 1975 2 flokkur 166 60 1976 1. flokkur 158 57 1976 2. flokkur 128 77 1977 1 flokkur 1 19.60 VEÐSKULDABREF: Kaupgengi pr. kr. 100.- 1 ár Nafnvextir: 12 — 20% pa 7500—8000 2ár 12 — 20% pa 64 00 —70 00 3 ár 20% pa 63 00—64 00 4ár 20% pa 58 00—59 00 5 ár 20% pa 54 00—55 00 ' M iðað er við fasteignatrygg{ veðskuldabréf Höfum seljendur að eftirtöldum verðbréft m: HAPPDRÆTTISSKULDABRÉF RÍKISSJÓÐS: Sölugengi pr. kr. 100.- 1973 — B 376 72 (10%afföll) 1974 — D 1976 — H HLUTABREF Eimskipafélag (slands h f 284 88(10% afföll) 135.97 (10% afföll) Kauptilboð óskast VERÐTRYGGÐ SPARISKÍRTEIIMI RÍKISSJÓÐS: 1977 — 2. flokkur. Nýtt útboð Solugengi 100- PJARPCSTinGflRrétAG ÍIIAADÍ HP. VERÐBRÉFAMARKAÐUR Lækjargötu 12 - R (Iðnaðarbankahúsinu) Sími 20580. Opið frá kl. 1 3.00 til 1 6.00 alla virka daga.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.