Morgunblaðið - 19.10.1977, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 19.10.1977, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 19. OKTÓBER 1977 ÞURFIÐ ÞER HIBYLI if Kleppsholt 2ja herb ibúð með bílskúr. ir Reynimelur 2ja herb. nýleg íbúð i þribýlis- húsi. Sér inngangur. Sér hiti. if í smíðum 3ja herb. i Vesturborginni. Beðið eftir táni Húsnæðismálastjórnar 2.7 millj. og lánað 1 2 millj. it Gamli bærinn 3ja herb. 3ja herb. ibúðir Útb. 4—5 rrnllj. Lausar strax. ir 3ja herb. Blómvallagata, Blikahólar. Hlað- brekka, Kleppsvegur ir 4ra. 5 og 6 herb. íbúðir við Meistaravelli, Fellsmúla, Breiðholt. Bræðraborgarstíg it Goðheimar 5 herb sérhæð 140 fm. með bilskúr. if Granaskjól Nýleg 5 herb sérhæð, 146 fm með bilskúr. it Miðtún — þribýlishús Húseign með tveimur eða þrem- ur ibúðum. it Einbýlishús — Vesturborgin 1. hæð, tvær stofur. eldhús, búr, þvottahús, gestasnyrting 2. hæð. 5 svefnherb . bað og snyrt- ing. Húsið er á emum besta stað í Högunum. •*• Miðtún Einbýiishús með bilskúr. *&#£&¥ LAGMÚLI Glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 6 hæð. (efstu) 400 fm má skipta. Afhendist tilbúið undir tréverk og málningu Verð ca 1 00 þús. kr. á ferm. ÆSUFELL 3ja—4ra herb. ibúð, á 4. hæð i lyftuhúsi. 90 fm. Verð 8.5 millj. VÍÐIMELUR 2ja herb. ibúð i kjallara. Sér inngangur. Verð ca 6 millj. ESKIHLÍÐ 3ja herb. ibúð 90 fm. Aukaher- bergi i risi Útborgun 6—6.5 millj. HRAUNTEIGUR 3ja herb ibúð á 1 hæð. Út- borgun 6—6.5 millj. MIKLABRAUT 4ra herb ibúð 110 fm. á 1. hæð Verðca 10,5 millj. BUGÐULÆKUR 5 herb. 132 fm. ibúð á 2. hæð. 4 svefnherbergi. Verð 15.5 millj. KAPLASKJÓLSVEGUR 3ja herb. ibúð á 3. hæð. Enda- ibúð. 100 fm Verð ca. 10.5 millj Útborgun 7— 7.5 millj. GAUTLAND 3ja herb. ibúð á 1. hæð Ekki jarðhæð. Stórar suðursvalir Verð 10—10,5 millj. Pétur Gunnlaugsson, lögfr. Laugavegi 24, símar 28370 og 28040. - AUfiLVSINGASIMINN ER: s^> 22480 J JWorfjtmbUbto Hraunbær Til sölu er 3ja herb. ca. 90 fm. óvenju glæsileg íbúð á 1. hæð við Hraunbæ. Herbergi í kjallara fylgir. Palesander eldhúsinnrétting. íbúð í sér- flokki. Uppl. gefur Agnar Gústafsson hrl., Hafnarstræti 11, símar 12600 — 21750, utan skrifstofu- tíma 41028. SIMAR 21150-21370 SOLUSTJ. LARUS Þ VALDIMARS. LOGM JÓH ÞORÐARSOIM HDL Til sýnis og sölu: Glæsilegt raðhús f smíðum við Brekkutanga í Mosfellssveit 80 X 3 fm Fokhelt eða lengra komið. Innbyggður bílskúr Mjög gott verð. Steinhús, hæð og ris við Kleppsmýrarveg. Hæð um 90 fm. 3ja herb. og 2ja herb. rishaeð. Allt í mjög góðu standi. Séra hitaveita fyrir hvora íbúð. Lán kr. 5.5 millj. til 10 ára fylgir, aðeins 8% vextir. Útb. aðeins 5—6 millj. Skiptanleg. 2ja herb. íbúð við Rofabæ Stór og góð á 1. hæð. Fullgerð sameign. Sólverönd. Útsýni. Glæsilegar íbúðir í smíðum 4ra herb á 2. og 3ju hæð viS Stelkshóla. Fullbúnar undir tréverk júlí/ágúst '78 Greiðslutimi 15 mán. Fast verð kr. 10,8 — 11 millj. með bílskúrum Verð aðeins 9,7 millj. án bílskúrs. Þetta er lang besta verðið á markaðnum í dag. Þurfum að útvega góða sérhæð i borginni eða Kópavogi Ennfremur ein- býlishús eða raðhús helst i Fossvogi eða Kópavogi vestanverðum, Seltjarnarnes kemur til greina. Söluskrá endurbætt daglega Alla daga ný söluskrá. ALMENNA FASTEIGNASALAN LAUGAVEGI 49 SÍMAR 21150 213/0 Sími 27210 Skipasund 2 hb. 60 fm. kjallaraibúð Verð 6 rrnllj Útb. 4 millj. Hverf isgata — risibúð snotur 2ja herb. risibúð við Hverfisgötu. Verð aðeins 4 millj. Útb. 3 millj. Gaukshólar 5—6 hb. Glæsileg endaibúð. Bilskúr Skipti á raðhúsi i sama tiverfi æskileg. Arahólar 4 hb. íbúð á 7. hæð. Bílskúrssökklar. íbúðin er með óvenju skemmti- legum innréttingum. Mikið út- sýni. Verð 1 2.5 millj. Seltjarnarnes Fokhelt einbýlishús. Asparfell 3ja herb. ibúðir. Fellsmúli 4 hb. Endaibúð á 4. hæð. Verð um 1 3 millj. Gautland 3 hb. Tvær 3ja herb. ibúðir við Gaut- Iand80og 100fm. Brakkuhvammur — sérhæð um 90 fm. Stór bilskúr. Sér inngangur. Fallegur garður. Verð um 1 1 milij. Mosfellssveit Fokhelt einbýlishús. Fullgert ein- býlishús við Byggðaholt. Stór bilskúr. Verð um 20 millj Snorrabraut 3 hb. íbúð á 2. hæð. Stórar stofur, aukaherb. i kjallara. íbúðin er öll endurnýjuð. Góð teppi. Snyrtileg sameign. Verð 9 til 10 millj. Æskileg skipti á 2ja herb. ibúð helst i vesturbæ Raðhús í Breiðholti Hraunbær 2 hb. 2ja herb. ibúðir við Hraunbæ og Rofabæ. Fálkagata 4 hb. íbúð á 2 hæð. Verð 1 3 millj. Vesturberg 4ra herb. ibúð á jarðhæð. Skiptanlegar greiðslur. Laus 15. mai 1978. Dúfnahólar 3 hb. 75 fm. íbúð á 3. hæð. íbúðin þarfnast að nokkru standsetning- ar. Verð aðems 8.2 milfj. Hraunbraut Kóp. Sérhæð með bilskúr. Hálfur kjallari fylgir. Verð 16,5 millj. Útb 1 1 millj í smíðum 2ja herb. íbúð við Hliðarveg Kópavogi. Aðeins 3 ibúðir i hús- inu. íbúðin er með suður svölum og sér inngangi. Teikningar i sknfstofunni. Kjartansgata 4 hb. Utið niðurgrafln kjallaraibúð. Ný eidhúsinnrétting og teppi Tvö- falt gler. Skipti æskileg á 2ja herb. ibúð. Seltjarnarnes 60 fm. íbúð i tvibýlishúsi. Eignarlóð. Útb. um 5 millj. fU|l!IQN4VER SJT. "lAUGAVEGI 178 MamnMi 27210 Árni Einarsson lögfr. Ólafur Thoroddsen lögfr FASTEIGN ER FRAMTle 2-88-88 Til sölu m.a. Við Stórholt 6 herb. ibúð. Við Fellsmúla 5 herb. ibúð Við Blöndubakka 4ra—5 herb. ibúð. Við Ljósheima 4ra herb. íbúð. Við Æsufell 4ra herb. ibúð. Við Grettisgötu 4ra herb. íbúð. Við Dalsel 4ra herb. ibúð. Við Safamýri 3ja herb. ibúð. Við Dvergabakka 3ja herb. ibúð. Við Laugaveg 3ja herb. ibúð. Við Vesturhóla einbýlishús. tæp- lega tilbúið undir tréverk. Við Lindarbraut vandað ca. 50 fm. hús til flutnings. í Kópavogi 2ja, 3ja og 5 herb. ibúðir. Einbýlishús Iðnaðarhúsnæði Á Álftanesi fokhelt einbýlishús. í Hafnarfirði 3ja. 4ra og 5 herb. ibúðir. Einbýlishús. í Mosfellssveit fokhelt raðhús. í Keflavik einbýlishús um 118 fm., með bilskýli. Viðlagasjóðshús. Höfum kaupanda að góðu ein- býlishúsi í Hafnarfirði. Óskum eftir fasteignum á sölu- skrá. AOALFASTEIGNASALAN Vesturgötu 1 7, 3. hæð. Birgir Ásgeirsson. lögm Haraldur Gislason. heimas 51119 Sólheimar 3ja herb. ibúð um 85 fm. Fallegt útsým Rúmgóðar svalir. Verð 8,7 millj. Háaleitisbraut 4ra herb. ibúð um 117 fm. Herb. i kjallara fylair Bilskúr. Útb. 8.5 millj. Nökkvavogur 3ja herb. ibúð um 100 fm. á 1. hæð í þribýlishúsi. Útb. 65 millj. Öldugata parhús alls um 1 50 fm. 2 stofur, 4 svefnherb. rúmgott eldhús og bað. Mikið geymslurými. Útb. 12 míllj. Vesturberg Glæsilegt endaraðhús á einni hæð um 1 35 fm. Húsið er full- frágengið. Útb. um 1 2 millj. Öldugata 3ja herb. ibúð um 98 fm. ásamt 2 herb. i risi i góðu steinhúsi. Verð 9,5 millj. Haraldur Magnússon, viðskiptafræðingur, Sigurður Benediktsson, sölumaður. Kvöldsimi 42618. At'íil.YSINCASIMINN KR: 224B0 Jflarjjimbtfi&ib © Iðnaðarhúsnæði Höfum kaupanda að 6—800 ferm iðn- aðarhúsnæði á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Skilyrði að stækkunarmöguleikar séu fyrir hendi tiUSANAUST? FASTEIGNASALA Sölumenn: Logi Ulfarsson Guomundur Þorsteinsson. Hilmai Sigurosson. viSskiptafr. Heimasimi sölumanns 73428. Til sölu Rauðalækur. Rúmgóð 3ja herbergja ibúð á jarðhæð. Sér hiti. Sér inngang- ur. Litur vel út. Útborgun um 6 milljónir. Vesturberg 3ja herbergja ibúð á 3. hæð i sambýlishúsi við Vesturberg. Vandaðar innréttingar. Útborgun 6 millj. Kleppsvegur. Rúmgóð 3ja herberjg ibúð á hæð i sambýlishúsi við Klepps- veg. Eignarhluti i húsvarðaribúð o.fl. fylgir. Suðursvalir. Útborg- un 6—6.5 millj. Rofabær. 3ja herberjga ibúð á 1. hæð. Er i góðu standi. Útborgun 5,8 millj. Hrisateigur 4ra herbergja rishæð. Sturtu- bað. Útsýni. Útb. 5—5.5 millj Fullfrágengin. þvottaherbergi á Lindargata. 2ja herbergja ibúð i litið niður- gröfnum kjallara. Steinhús. Góð- ir gluggár. Allar innréttingar næstum nýjar. Útb. um 4,5 millj. Hátún. Einstaklingsíbúð. Falleg einstaklmgsibúð ofarlega i háhýsi við Hátún. Lyfta. Laus fljótlega. Þvottahús með vélum. Árnl Steffinsson. hrl. Suðurgötu 4. Sími 14314 Kvöldsimi: 34231. Símar: TilSölu: 1 67 67 1 67 68 Hafnarfjörður Einbýlishús í Kinnunum. 4 svefnh. ca. 150 fm Bilskúr. Verð 20 m. Danskt Viðlagasjóðshús i Hafnarf á einni hæð. Bílskúrs- réttur. Skipti á 5—7 herb. ib. koma til greina. Efra Breiðholt Falleg 4 herb. ib. ca. 108 fm. Endaibúð. Laus i nóvember. Verð 10—11 millj. Álfheimar 4 herb. íb. 2 saml. stofur. Bíl- skúrsréttur. Verð 10.5 útb. 6.5—7 m. Hvassaleiti 6—7 herb. ib. 3. hæð ásamt 1 herb. i kjallara. Bilskúr. Skipti á litlu Einbýlish. æskileg. Skerjafjörður 4 herb. jarðhæð i tvíbýlishúsi ca. 90 fm. Sér hiti. Sérinngangur Verð 7—8 útb 4.5—5 m. Kapalaskjólsvegur 3 herb. ib. 2. hæð. Suður svalir. Góð ibúð. Keflavik 3 herb. ib. 1. hæð i tvibýlishúsi. Steinhús Nýstandsett. Laus strax. ElnarSigurðsson.hrf. Ingólfsstræti 4, Hörpugata 3ja herb. kjallaraibúð i ágætu standi. Útb. 3.5 millj. Krummahólar 3ja herb. ibúð á 4. hæð. Útb. 6 míllj. sem má dreifa á 1 8 mán. Rauðarárstigur 3ja herb skemmtileg ibúð á 2. hæð. Útb 5,5 millj. Meistaravellir . 6 herb 1 50 fm. ibúð sem skipt- ist i 3—4 svefnherb. og stofur. Allt i mjög góðu standi. Útb. 11 millj. Vesturberg 3ja herb. 90 fm. ibúð á 3. hæð. Vönduð eign. í smiðum Kópavogi 5 herb. 135 fm. ibúð sem af- hendist i janúar n.k Tilb. undir tréverk og málningu. Beðið eftir húsnæðismálastjórnarláni. Fast verð. Frekari upplýsingar á skrif- stofunni. LaUKavcgi87 EIGNA Símar 1S68H «b 13837 umboðið Heimir Lárusson, simi 70509. lxigmenn: Asneir Thoroddscn, hdl lnsölfur Hjartarson. hdl.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.