Morgunblaðið - 23.10.1977, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 23.10.1977, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 2,3. OKTÖBER 1977 11 Hafnarfjörður Til sölu m.a. Tjarnarbraut 7—8 herb. einbýlishús. Flókagata einbýlishús Álfaskeið 3ja herb. ibúð. Gunnarssund 3ja herb. risibúð. Hverfisgata 3ja herb. efri hæð í tvibýlishúsi. Nýleg ibúð. Trönuhraun 338 fm iðnaðarhúsnæði GARÐABÆR Laufás 4ra—5 herb. ibúðarhæð. Hefi kaupendur að 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðum i Norður- bænum. Hrafnkell Ásgeirsson hrl. Austurgötu 4, Hafnar firði Simí: 50318 Hafnarstræti 15, 2 hæð slmar 22911 og 19255 Sólheimar Raðhús á þrem hæðum. Laust strax. Uppl. aðeins á skrifstof- unni. Raðhús á tveimur hæðum við Flúðasel. Selst fokhelt. Teikning Kjartan Sveinsson. Söluverð 9 millj. Ófullgert hús í Garðabæ Vorum að fá i sölu glæsilegt hús á mjög fallegum og viðsýnum stað i Lundunum. Húsið er hæð og kjallari. Hæðin er að flatar- máli 180 fm. en i kjallara má gera skemmtilega 3ja herb. ibúð með sér inngangi. Tvöfaldur bil- skúr fylgir eigninni. Teikning eft- ir Kjartan Sveinsson. Uppl. að- eins á skrifstofunni. Austurbær — séreign Til sölu séreign i austurborginni, hæð og efri hæð. Vel mann- gengt geymsluris sem mætti inn- rétta sem vinnupláss. Stór bil- skúr, trjágarður. Nánari uppl. að- eins á skrifstofunni. Stóragerði í einkasölu óvenju vönduð og skemmtileg 109 fm. ibúðarhæð (þrjú svefnherb.) Skipti á stærri eign, helst á svipuðum slöðum æskileg. Hvassaleiti i einkasölu vönduð og skemmti- leg um 117 fm. ibúð á 4. hæð (4ra herb.) Verð 13 mi/lj. Skipti æskileg á góðri 3ja—4ra herb. á 1. hæð ásamt bilskúr á svipuð- um slóðum. Dalsel 4ra herb. endaibúð á 3. hæða blokk um 106 fm. Stórar suður svalir. Upphitað bilhýsi. Gott bílaplan. Verð 12 millj. Útb. 7.5—8.0 millj. Ránargata 4ra herb. Skemmtileg risibúð, mjög litið undir súð. Tvennar suður svalir. Útb 6—6 5 millj Skipti æski- leg á góðri 2ja—3ja herb. íbúð. Æsufell Skemmtileg og vel standsett 4ra herb. ibúðarhæð, stærð um 105 fm. Skipti æskileg á góðri 3ja herb. ibúð á annarri eða þriðju hæð, helst i Fossvogi og þar i grennd, einnig Neðra-Breiðholti. Höfum á söluskrá fallegar 2ja herb. ibúðir við Asparfell og Æsufell, einmg 2ja herb. eldri ibúðir i miðbænum, með hóf- legri útborgun. Höfum á söluskrá fjölda annarra eigna viða i borginni og ná- grenni. einnig fjölda eigna og einbýlishúsa á Suðurnesjum. Ath: Mikið er um makaskipti hjá okkur. Opið í dag frá 11 —3 Jón Arason lögmaður, málflutnings- og fasteignasala. Sölustj. Kristinn Karlsson múraram. Heimasími 33243 28611 Fasteignasalan Hús og eignir Bankastræti 6 Lúðvík Gizurarson hrl Kvöldsimi 17677 Opið í dag frá kl. 2—4 Höfum kaupanda að góðri 2ja herb. íbúð í Norðurbæ Hafnarfirði og í Reykjavík. Höfum kaupanda að 3ja herb. íbúð t.d. í Bakkahverfi, vesturbæ og/eða austurbæ Höfum kaupendur að ódýrum 2ja og 3ja herb. íbúðum. Fossvogur — Gautland Á hæð 3ja herb. 80 fm íbúð. Falleg eign. Verð 10 millj. Útb. 7 millj. Asparfell — Breiðholt 3ja herb. 98 fm falleg ibúð á 5. hæð. Mikil sameign m.a. leikskóli og dagheimili. Þvotta- hús á hæðinni. Verð 10 millj. Útb. 6,5 — 7 millj. Vesturbær — Raðhús Við Kaplaskjólsveg pallaraðhús að stærð samtals 1 58 fm Hlíðarvegur — Kópavogur Einbýlishús á einni hæð að stærð 80 fm. Mjög falleg og góð eign. 10.000 fm erfðafestulánd með trjám. Verð 1 5 millj. Útb, 9,5 —10 millj. Hafnarfjörður — Parhús Við Hverfisgötu steinhús á þrem hæðum að grunnnfleti 50 fm. Allt ný standsett. 29690-29691 Sölumenn: Logi Úlfarsson, Guðmundur Þorsteinsson, Hilmar Sígurðsson, viðskiptafr. Heimasimi sölumanns 73428. Hafnarfjörður 4ra—5 herb. íbúð óskast í Hafnarfirði, helzt með bílskúr. Skipti möguleg á stórri 4ra herb. íbúð á eftirsóttum stað í Reykjavík. Hjallabraut — Hafnarfirði Sérstaklega falleg og rúmgóð 3ja—4ra herb. endaíbúð á 1. hæð í tveggja hæða blokk í norðurbænum. Tvö svefnherb. og möguleiki á bví þriðja. Stór stofa, geymsla, búr og þvotta- herb., stórar suðursvalir. Nýleg teppi, falleg sameign, gott skáparýmí. Skipti æskileg á sérhæð eða raðhúsi í Hafnarfirði. Hraunbær 2ja herb. íbúðir á 1. hæð. Verð 6,8 — 7,2 millj. Fallegar, rúmgóðar íbúðir. Iðnaðarhúsnæði Höfum kaupanda að iðnaðarhúsnæði á stór- Reykjavíkursvæðingu. Æskilegt að stækkunar- möguleikar séu fyrir hendi. Sæviðarsund 3ja—4ra herb. 100 ferm. kjallaraíbúð í nýlegu húsi. Flísalagt baðherb., ný teppi, þvottaherb., 2 geymslur. Mjög þokkaleg íbúð. Höfum í sölu einbýlis- og raðhús á Akranesi, Hvolsvelli, Hellissandi, Selfossi og víðar. Opið frá 1 — 4 HOGUN FASTEIGNAMIÐLUN Glæsilegt raðhús við Alftamýri Endaraðhús ca. 200 fm auk bílskúrs. í húsinu eru 2 stofur, 4—5 svefnherbergi, sjónvarpsskáli, auk þess möguleiki á lítilli séribúð i kjallara. Arinn í stofu, vandað- ar innréttingar og tréverk. Eignarskipti möguleg. Einbýlishús í Norðurbæ Einbýlishús (Viðlagasjóðshús) ca 125 fm Stofa, borð- stofa og 4 svefnherbergi, parket og teppi á gólfum. Hitaveita. Bilskúrsréttur. Falleg ibúð. Verð 1 7,5 millj. 5-6 herb. hæðir Rauðalækur 1 30 fm á 3 hæð Verð 14 millj. Bollagata 1 30 fm efri hæð með bilskúr Verð 1 5 millj Njörvasund 1 1 5 fm efri hæð i tvíbýli. Verð 14 millj. Kjartansgata 1 30 fm á 1. hæð. Stór bílskúr Verð 1 5 millj. 6 herb. sérhæð v/Stórholt íbúðin er á tveimur hæðum, samtals 140 fm, ásamt stórum bílskúr. Skipti möguleg á minni eign. Öldutún, Hf. — 5 herb. hæð Neðri hæð í tvíbýli ca. 120 fm. 2 samliggjandi stofur, 3 svefnherbergi, eldhúsinnrétting og allt tréverk í íbúðinni er nýtt. Bilskúrsréttur. Útborgun 6 millj. Fellsmúli — 4ra — 5herb. Glæsileg 4ra—5 herb. íbúð á 4 hæð. ca. 1 20 fm. Stór stofa, húsbóndaherbergi og 3 svefnherbergi, vandaðar innréttingar. Suðursvalir. Ibúðin er á sérstigapalli. Verð 1 3,5 millj. Útborgun 9 millj. Dalaland — 4ra herb. 4ra herb. ibúð á 1 . hæð ca. 1 10 fm. Stór stofa og 3 svefnherbergi, teppalagt. Góðar innréttingar. Verð 12 millj. Útborgun 8 millj. 4ra herb. íbúðir áaleitisbraut 1 20 fm á 3. hæð: Bilskúrsréttur. Falleg íbúð. Verð 1 3 millj. Útborgun 8,5 millj. Álfheimar 1 1 7 fm falleg endaibúð á 3. hæð. Útborgun 8,5 millj. Kóngsbakki 110 fm ibúð ásamt herbergi í kjallara. Vönduð ibúð. Útborgun 7,5 millj. írabakki 105 fm ásamt herbergi i kj. Gott útsýni. Útborgun 7,5 millj. Laufvangur Hf. — 3ja herb. 3ja herb. endaíbúð á 3. hæð, ca. 96 fm. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Góðar innréttingar. Suður svalir. Mikið útsýni. Verð 9,5 millj. Útborgun 6,5 millj. 3ja herb. íbúðir Kleppsvegur falleg íbúð á 1. hæð 90 fm Útborgun 6,5 millj. Kaplaskjólsvegur 100 fm glæsileg endaibúð. Útborgun 7—7,5millj. . Laugarnesvegur endurnýjuð hæð með bilskúr. Útb. 5,5 millj. Kvisthagi 1 00 fm á jarðhæð íbúðin er öll sér. Verð 10 millj. 2ja herb. íbúðir Asparfell 65 fm á 6. hæð Glæsileg ibúð Útborgun 5 millj FurugerSi 75 fm á 1 hæð Glæsileg ibúð Útborgun 6 millj. Rofabær 55 fm íbúð á 1 hæð. Verð 6,2 millj Utborgun 4,5 millj. Asparfell 55 fm á 2 hæð Verð 6,5 millj. Útborgun 4,5 millj. Meistaravellir 70 fm á 1 hæð Góðar innréttingar Verð 7,5 millj. Útborgun 5,5 millj. Opið í dag frá kl. 1 — 6 TEMPLARASUNDI 3(2.hæð) SÍMAR 15522,12920 Oskar Mikaelsson sölustjóri \ heimasími 44800 Árni Stefánsson vióskf r.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.