Morgunblaðið - 02.02.1978, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 02.02.1978, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 2. FEBRUAR 1978 4P Hafnarfjörður Nýkomið til sölu. Hraunhvammur 4ra herb. um 120 fm. ibúð á neðri hæð i tvibýlishúsi Verð kr. 11.5 millj. Hringbraut 4ra herb. íbúð á efstu hæð i þribýlishúsi. Fallegt útsýni. Sér HÖFUM KAUPENDUR AÐ ÖLLUM STÆRÐUM ÍBÚÐA OG FASTEIGNA Á STÓR REYKJAVÍKURSVÆÐ- hiti. Sér inngangur. Verð kr. 9.5 —10 millj. Höfum kaupanda að ný-legri 3ja herb. íbúð helst í Norðurbænum. INU. HÁAR UTBORG Árnl Gunnlaugsson. hrl. ANIR í BOÐI. SKIPTA MÖGULEIKAR. LATIO SKRÁ EIGN YÐAR HJÁ OKKUR. AusturgÖtu 10, Hafnarfirði, sími 50764 EIGNAVAL sf Sjá einnig Suðurlandsbraut 10 Simar 33510. 85650 oc fasteignir 85740 Grétar Haraldsson hrl. á bls. 10 Sigurjón Ari Sigur|ónsson Bjarni Jónsson HOGUN FASTEIGNAMIDLUN Parhús í Mosfellsveit Glæsílegt parhús 185 fm. ásamt bílskúr stendur á skemmtilegum stað með frábæru útsýni. Eignarlóð. Hita- veita. Til afhendingar strax, tilbúið undir tréverk með öllum útihurðum. Hagstætt verð. Smáíbúðarhverfi — einbýli Einbýlishús á tveimur hæðum samtals 125 fm 2 sam- liggjandi stofur, 3"svefnherbergi, eldhús með nýlegum innréttingum Teikningar af stækkun og bílskúr fylgja Verð 18 millj Útborgun 12 milljónir. Holtageröi — Kóp — sérhæð neðri hæð í tvíbýlishúsi. ca 140 fm. ásamt góðum bílskúr. Vönduð eign hæð Verð 12 millj hæð. Falleg enda- 4ra herb. íbúðir Arahólar 117 fm. íbúð á 6. Útborgun 8 millj. Laugarnesvegur 110 fm. íbúð á 1 íbúð Verð 1 2,5 millj. Útborgun 8 millj. Bakkagerði 100 fm ibúð á 1 hæð íbúðin er öll sér. Bílskúrsréttur. Verð 14 milljónir. Útborgun 9,5 millj. Skipasund 110 fm efri sérhæð. Verð 13,5 millj. Útborgun 8,5 millj Langholtsvegur 1 1 5 fm. á 2. hæð i þribýli nýlegu. Verð 14 millj Útborgun 9 millj 3ja herb. íbúðir Hraunbær 90 fm. á 3 hæð ásamt 12 fm herbergi á jarðhæð Vönduð og glæsileg ibúð 12 millj Útborgun 8 millj Nökkvavogur 90 fm'. á jarðhæð Sérhiti. Sérinngangur Verð 9,2 milljónir. Útborgun 6,6 milljónir. Kleppsvegur 90 fm á 1 hæð. Sér þvottaherbergi inn af eldhúsi Verð 10 milljónir Útborgun 7 milljónir, - ..,¦: Álfheimar 90 fm, íbúð á 1. hæð Verð 11 milljónir. Utborgun 7 milljónir 2ja herb. íbúðir , Furugrund 75 *fpi^-lbúð áj 1 i^pa»m. QlæsUépbiiö \ S ttjír g r^uð^rs.va^^o^tf[fj- Ónir !* I ^SwIb f i Skipasund 80, fm. á larðh Falleg íbúð.rVe8ð:8ÆTni||jórj Skúlaskeið 6Qr,fm l°1. íhæjð Sérhiti Verð 6,5>míllj6riir - , itltp c.'.t. I ðioV, hæð asamt hefbergi,. .a ¦ lilinT QJntiné jarðhæð. Sérhiti ^.ShS^PftWSHÍ í«ði8Æ^niÍljór)ir;nÚl-borg,uíi)6 mHfjíintr-,.,,1 06 lÍAHStífc mjllioni.r Útborgun'4, Nesvegur/^1?,* ."ffjúð to.i1 oaRrT "rT 6urJi cmrl 6_£Þ .1 .*&típM&namvmmé" Asparfeil 57 fm 5,2 milljónir iúgovs<íö>í !í katl§r§*i ''fVTb^mSsi'^SIértTÍti Ijórjiir. Útborgun 3y9 milljq^ 2 hæð. Verð 7,2 milljonir? Utbó M örgun TEMPLARASUNDI 3(2.hæö) SÍMAR 15522,12920 Óskar Mikaelsson sölustjóri , heimasími 2964(5 Arni Stefánsson viðskf r. Fastei^natorgid grcwnnh ÓSKUM EFTIR skrifstofu- húsnæði Höfum verið beðnir að auglýsa eftir 200—300 fm. skrif- stofuhúsnæði í eða í nágrenni miðbæjar Kópavogs; Auðbrekka — Hrauntunga. Gott einbýlishús á sama svæði kæmi einnig til greina. Iaslcii»ua torgid GROFINN11 Sími:27444 Solustjon Karl Johann Ottosson Helmasimi: 52518 Solumaöur: Þorvaldur Johannesson Heimasimi: 37294 Jon Gunnar Zoega hdl. Jon Ingolfsson hdl. BREKKUGATA HAFNARFIRÐI 3ja herb efri hæð i tvibýlishúsi, nýjar innréttingar i eldhúsi og á baði. nýtt gler. 40 ferm. einstakl- ingsibúð fylgir í kjallara. Verð 10 — 1 1 millj. KÁRSNES- BRAUT 76 FERM falleg 3ja herb. ibúð á 1 hæð i fjórbýlishúsi, góðar innréttingar, góð sameign, falleg lóð Verð 1 1 millj., útb. 7.5—8 millj. LANGHOLTS- VEGUR 85 FERM 3ja herb kjallaraibúð i tvíbýlis- húsi. sér inngangur. Verð 8 millj., útb. 6 millj. LAUGA VEGUR 80FERM falleg 3ja herb. ibúð á 2. hæð i þribýlishúsi. Verð 8.5 millj., útb. 5.5—6 millj. FLJÓTASEL rúmlega fokhelt (gler;að og ein- angrað) raðhús á tveimur hæð- um. Verð 1 3 millj. KÓPAVOGSBRAUT 143 ferm. mjög falleg efri hæð i tvibýlishúsi. vandaðar innrétting- ar, mikið útsýni, ca. 30 ferm. bilskúr, ibúð í sérflokki. SELTJARNARNES skemmtilegt parhús á tveim hæðum, á efri hæð eru 5 svefn- herb. og stórt fjölskylduherb. á neðri hæð eru stofa, eldhús. baðherb jjvottahús. og^.ymsta t-lf^lskúrsrétlyjs.^.i j-pgngl|; LÓÐ'MOSFELLSSVÆ IT - 100O*0frrt,'tóðii r+etgarfeHslanli. '.'öll-igjat^ííJitfekíetJ.TeOmíngtjr! geta T.fýlgtiiWefðltilteöWu'l >u6'.ne ilydnia s Bn)s-(3 iu ijrnoj it^i^p. ííhIðT SÍMI82744 KVÖLDSÍMAR SÖUJMANNA GUNNAR ÞORSTEINSSON 18710 ÖRN HEU3ASON 81560, aENEDIKf ÓIAFSSON LÖGFH " * ' • AU.I.YSIMiASIMINN KK: ^¦22480 __J JrH«rí)Hnl)Iflt)tö Kvenfataverzlun til sölu nú þegar í miðbænum. Góð sambönd erlendis. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og óskast þær sendar til afgreiðslu Morgunblaðsins, fyrir mánudagskvöld, merkt- ar: „Kvenfatnaður — 756". Símar 28233 - 28733 Asparfell 3ja herbergja ibúð 85 fm + bilskúr á 5. hæð. Verð 12—13 millj. Útb. 7.5 millj. Hraunbær 3ja herbergja ibúð 95 fm m/herbergi i kjallara. Verð 11—12 millj. Útb. 7.5 millj. Meistaravellir 3ja herbergja ibúð 95 fm á 3ju hæð, suður svalir, gott útsýni. vönduð eign Verð 12 —13 millj. Útb. 8.5—9.5 millj. Markholt Mosfellssveit 3ja herbergja ibúð 85 fm á 2. hæð í fjórbýlishúsi. Verð 7.5 millj. Útb. 4.5—5.0 millj. Hraunbær 4ra herbergja ibúð 1 10 fm á 2. hæð i fjölbýlishúsi. Verð 14 millj. Útb. 9^millj. Goðheimar 5—6 herbergja sérhæð 130—140 fm + bilskúr. Verð 21 millj. Útb 13—14 millj. Markaflöt Garðabæ Einbýlishús 6 herbergi 1 50 — 1 60 fm + 60 fm bílskúr. Frágengin lóð. Verð 28—30 millj. Útb. 18 millj. Skipti á minni eign möguleg. Bakkasel Raðhús 2 hæðir og kjallari. bil- skúrsréttur. 240—250 fm. Rúmlega tilbúið undir tréverk. Verð 20 millj. Útb. 14—15 millj. Brekkutangi Mosfellssveit Raðhús 2 hæðir og kjallari. inn- byggður bilskúr 280 fm. Tilbúið undir tréverk. Verð 16 —17 millj. Útb. 10—1 1 millj. Esjugrund Kjalarnesi Fokhelt einbýlishús 140 fm + tvöfaldur bílskúr 50 fm. Verð 9 —10 millj. Hvolsvöllur Einbýlishús 3 herbergi 80 fm + 25 fm bilskúr. 1000 fm lóð. Verð 7—8 millj. Útb. 5 millj. Til sölu 650 — 700 fm lóð við Bergholt Mosfellssveit. Fylltur grunnur. Teikningar fylgja. Fasteignasalan REIN Qisfl Baldur Garðarsson hdl. Miðbæjarmarkaðurinn Aðalstræti 9, Símar 28233 — 28733. SÍMAR 21150-21370 SÖLUSTJ. LÁRUS Þ. VALDIMARS LÖGM.JÓH.ÞÓRÐARSONHDL Til sölu og sýnis m.a. Glæsilegt einbýlishús í smíðum Á mjög góðum stað í Mosfellssveit. Húsið er ein hæð 140 fm. Ennfremur stór bílskúr. Nú þegar fokhelt Verð aðeins kr. 12 millj. Steinhús tvær hæðir Við Kleppsmýrarveg hæð og ris. Hæðin er 3ja herb íbúð 95 fm. í risi er rúmgóð 2ja herb íbúð. Stór bílskúr. Áhvílandi lán kr. 5.5 millj. til 10 ára 8% vextir Við Sléttahraun — Skipti Nýlegt og mjög gott endaraðhús 73 x 2 fm, þar af 4 stór své^^fá^a hbð[ Wf^Í.99 góður bílskú^í Sl^iþtiuffiö0ulejg 4tí»HWÍtfWl8r,i"Vt' lav mtnort Góð íbúð á Högunum tíI' ,. 3ja herb. stór og;^jÉ5 kplllra^úð,85 J^fíWMIrV Samþykkt öll eíns og ný Wt^f^^Ji^rgl^ngqf^r^. Mjög góð sameigaj,f(r \t í »S ujt^í«*ja ¦" »t«*r« t<ft»ri !ei>arkHa*ðjíBHei|Tiúnum !^SS 4ra herb. mjög góð þakhæð 3$$,$$ jwjf 9iP%^!'J!?- -H^eðm-^-efwhartrýfjtið-rnéð ser hiíaveitu. Ræktuð lóð Sér bílastæði. Mrkíð útsýni Endurnýjuð íbúð við Bragagötu Á hæð i steinhúsi um 70 fm 3ja herb. Teppalögð með sér hitaveitu. Gott lán fylgir. Útb aðeins kr. 5 millj. Höfum kaupendur af öllum teguncjum fasteigna. " : ALMENNA FASTEIGNASAUN LAUGAVEGI 49 SÍMAR 21150-21370

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.