Morgunblaðið - 02.02.1978, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 02.02.1978, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 2. FEBRUAR 1978 áT*S sll 81066 Leitiö ekki tangtyfír skammt SKARPHÉÐINSGATA Glæsileg einstaklingsíbúð ca. 35 fm. i kjaltara i þribýlishúsi. Ibúð- inni fylgja sérsmiðaðar innrétt- ingar í stofu og herb. Nýtt tvöfalt gler. Útb. 3,7 millj, ÁLFASKEIÐ HAFNARFIRÐI 2ja herb. góð 70 fm. á iarðhæð. Ffisalagt bað. Nýleg teppi. Btf- skúrsplata. Útb- 5,5 míftj. FÁLKA6ATA Fatleg 50 fm. einstaklingsíbúð á jarðhaeð. Útb. 4,7 millj. MOSGERÐÍ 2ja herb. 40 fm. rtsibúð í þri- býlishúsí. (búðin er ósamþykkt. Útb. 3,3 mitlj. HAMRABORG KÓPAVOGI 2ja herb. ibúð tilb- undir tréverk á 8. hæð. Verð 8,2 millj. beðið • eftir húsnæðísmálaláni kr. 2,7 miltj.. afgangurinn 5,5 milfj. má greiðast á nasstu 12 man, 811- skýli. MARÍUBAKKI 3ja herb. góð 85 fm. ibúð á 3. hæð. Þvottahús og búr inn af eldhúsi. Gott útsýní. KLEPPSVE6UR 3ja herþ. góð 95 fm, ibúð á 1. hæð. Þvottaherb. í ibúðinni. FRsalagt bað. ARAHÓLAR 4ra herb. 1 10 fm. íbúð á 2. hæð. Nyjar harðviðartnnréttingar í etdhúsi. Störkostlegt útsýni. FÍFUHVAMMSVEGUR KÓPAVOGI 3ja—4ra herb. ca. 100 fm ibúð, á 1. hæð í þribýlíshúsi. Sér geymsfa i kjaltara. Sameigintegt þvottahús. Stór bllskúr. ÁLFHÓLSVEGUR KÓPÁVOGUR 4ra—5 herb. 110 fm, ibúð á 1. hæð i þribýlishúsí. Sér þvotts- hós. Geymsta i kjaltara. Gott út- sýni. Bifskúrssökklar. HRAUNHVAMMUR HAFNARFIROI 120 fm. neðrt hæð í tvíbýlishúsi. fbúðin skiptist t 2 rumgóðar stof- ur, 2 svefnherb., rúmgott etd- hús. Útb. ca 7 míltj. HJALLABRAUT HAFNARFIRÐI 5—6 herb. rúmgóð 140 fm. íbúð á 2. hæð. Sér þvottahús og búr í ibúð. Geymsla í kiallara. Flisalagt bað. KÓPAVOGSBRAUT KÓPAVOGI 5 herb 130 fm. vondúð og falleg efrí sérhæð í tvibýlishúsi. íbúðin skiptist í stofu. borðstofu. skála og 3 svefnherb., sér þvottahús og geymsla. Glæsilegt útsýni. Bilskúr. SÆVARGAROAR SELTJARNARNESI 160 fm fallegt raðhús á tveim hasðum. Á neðri hæð er skáli, 4 svefnherb. og bað. Á efri hæð stór stofa, borðstofa, eldhús. búr og gestasnyrting. Mjög viðsýnt útsýni. Rúmgóður bílskúr. 8REKKUTANGI MOSFELLSSVEIT Raðhús ca. 220 fm. á þrem hæðum. Bílskúr. Húsið er ttlb. undir tréverk til afhendíngar fljótlega. Húsafell FASTEIGNASALA Langholtsvegi «5 ( Bæjarleibahúsinu ) sítni: 810 66 i Lúovík Halldórsson Aöalsteinn Pétursson BergurQuonason hdl 27750 «* W * T=rT*r«Ti?» s Ingóffsstræti 18 s 27150 Nýkomið i sölu Falleg 2ja herb. ibúð ca. 70 fm. við Kriuhóla. Mjög viðsýnt útsýni. Frysti- hólf i sameign. Snotur 2ja herb. ibúð á 4. hæð við Gaukshóla. Þvottahús á hæðinni. Góðar svalir. Við Kleppsveg snotur einstaklingsibúð um 48 fm. Samþykkt. Laus fljót- lega. Útb. 3.9 millj. Eftir- stöðvar til 20 ára. Við Kóngsbakka úrvals 4ra herb. ibúð. Sér þvottahús i ibúðinni. Laus sept. '78. Benedikt Halldórsson sölustj. Hjalti Sleinþorsson hdl. Gústaf Þ6r Tryggvason hdl. Fasteignasalan Norðurveri Hátúni 4 a Símar 21870 og 20998 Við Lindarbraut 5 herb sér efri hæð ásamt bil- skúr. Við Álfholtsveg 5 herb. ibúð á 1. hæð, bilskúrs- réttur. Við Æsufell 4ra herb. íbúð á 6. hæð. Við Grettisgötu 4ra herb. 120 ferm. ibúð á 2. hæð. Við Bergstaðastræti 4ra herb. íbúð á 1. hæð. Við Kársnesbraut 2ja herb 70 ferm. ibúð á jarð- hæð. Við Hraunbæ 2ja herb 68 ferm ibúð á 2. hæð. Við Lindarbraut glæsilegt einbýlishús 145 ferm. ásamt 36 ferm. bilskúr, fullfrá- gengin lóð Við Grjótasel einbýlishús i smiðum, ásamt tvö- földum bilskúr. Selst fokhelt Við Flúðarsel raðhús i smiðum ásamt bilaskýli. Selst fullfrágengið að utan en fokhelt að innan. 4^A ^tr AH.I.YSIM.A SÍMISN KK: 22480 Hiö nvja frystihús á Drangsnesi Rækjuvinnsla f fullum gangi Drangsnes: Ræk juvinnsla af stað aftur í ný ju f rystihúsi - en gamla frystihúsið brann fyrir 17 mánuðum . Drangsnes 19. janúar. Rækjuvinnsla í Hraðfrysti- húsi Drangsness hf. höfst hinn 17. þ.m. en þá voru liðnir 17 mánuðir upp á dag frá því að gamla frystihúsið á Drangsnesi brann til kaldra kola. Nýja frystihúsið er 850 fer- metrar að stærð, búið tveimur Sabro-pressum og einni rækju- vélasamstæðu af Laitra-gerð. Helstu verktakar við bygging- una voru Þrídrangur hf., Reykjavik, Sigurður Þorsteins- son múrarameistari, Hólmavík, Rafverkstæði Halldórs Hjálmarssonar, Hólmavík, og Vélsmiðja Jóhanns og Unnars, Hólmavík. Kostnaður við bygg- ingu frystihússins nemur nú um 140 mílljónum króna, en minni háttar frágangi er enn ólokið. Eigendur nýja hrað- frystihússins eru Kaupfélag Steingrimsfjarðar og Kaldrana- neshreppur. Með aukinni vélvæðingu eftir þörfum mun nýja frystihúsið fullnægja fiskvinnslu- og at- vinnuþörf Drangsnesinga um langa framtíð, ef nægilegt hrá- efni verður fyrir hendi á öllum tímum ársins. Sem stendur eru gerðir út frá Drangsnesi fjórir bátar, 15—36 tonn að stærð. Bátarnir stunda rækjuveiðar að vetrarlagi en handfæraveiðar yfir sumartím- ann. Fyrirsjaanlegt er, að þessi veiðifloti mun ekki fullnægja hráefnisþörf frystihússins í ná- inni framtið, og eru þau mál í athugun um þessar mundir i samráði og samvinnu við atvinnurekendur á Hólmavík og Hólmavíkurhrepp. Sem stendur vinna 20 manns viö rækjuvinnslu i Hraðfrysti- húsi Drangsness hf., en íbúar á Drangsnesi eru liðlega eitt hundrað. Nú eru í byggingu á Drangs- nesi nýtt verzlunarhús Kaup- félags Steingrímsfjarðar og þrju íbúðarhús, þar af tvær leiguíbúðir á vegum sveitar- félagsins. Helztu framkvæmdir á veg- um sveitarfélagsins á síðasta ári auk leiguíbúðanna voru hol- ræsagerö í sambandí við endur- byggingu þjóðvegarins i gegn- um Drangsnes og fyrsti áfangi róttækra endurbóra á Drangs- nesskóla, en skólabyggingin er 33 ára gömul og var komin í nokkra niðurníðslu sökum við- haldsleysis. I fyrsta áfanga var skólahúsið múrhúðað á ný að utan, skipt um glugga og þak- plötur endurnýjaðar. Þau ánægjulegu tíðindi urðu í Kaldrananeshreppi á síðast- liðnu vori, að ein af eyðijörðum sveitarinnar komst i ábúð að nýju, en þetta var jörðin Bær I á Selströnd, er verið hafði í eyði nokkur 'ar. Ung hjón úr Sandgerði hafa haslað sér þarna völl af bjartsýni og dugn- aði, og er byggðarlaginu mikill ávinningur að þessu nýja land- námi. Fleiri eyðijarðir í Kaldrananeshreppi bíða nýrra ábúðenda, þótt ekki séu þær allar slikar kostajarðir sem Bærl. Annars eru nú í byggð 13 jarðir í Kaldrananeshreppi, þar af 8 á Selströnd og 5 í Bjarnar- firði. Er hér svo til eingöngu um sauðfjárbúskap aó ræða og búin ekki ýkja stór, en farsæl í rekstri. I heimavistarskólanum á Klúku í Bjarnarfirði eru 20 nemendur á grunnskólaaldri við nám í vetur. í skólanum fer fram fjölbreytt og þróttmikið uppeldis- og fræðslustarf undir forystu hjónanna Arnlínar Óia- dóttur og Magnúsar Rafnssonar skólastjóra. Svo sem kunnugt er af frétt- um, fórst rækjubáturinn Pól- stjarnan frá Drangsnesi 17. desember síðastliðinn og með honum tveir menn. Þetta svip- lega slys var bygðarlaginu mik- ið áfall og sló fölskva á birtu jólahaldsins í Kaldrananes- hreppi að þessu sinni. Að frátöldum þessum hörmu- lega atburði og afleiðingum hans, má segja, að margt horfi nú til betri vegar í sveitarfélag- inu en verið hefur um sinn og hreppsbuar horfi eftir atvikum giaðir og reifir fram á veginn. ÞHE. A-Þjóðverjar verja skotárásir á flóttafólk Genf 31. janáar. AP. FULLTRfJI stjórnar Austur- Þýzkalands kom f dag fyrir mann- réttindanefnd Sameinuðu þjóð- anna og hélt uppi vörnum fyrir það að skotið væri á fólk sem reyndi að flýja land, með þvf að segja að „heimsstyrjöldin sfðari hefði hafizt með landamæradeil- um". 29922 Opið virka daga frá 10 tit 22 Útborgun 20 milljónir Víð leitum að vönduðu einbýli eða raðhúsi fyrir fjársterkan kaupanda. /V FASTEIGNASALAN ^Skálafell MJOUHL© 2 (VIÐ MIKLATORG) Sl'Mf 29922 SÓLUSTJÓBI. SVEINNFREYR L0C3M ÓLAFUR AXELSSON HDL. Fulltrúinn, Hans Heilborn, sagði að almenn réttindi væru við lýði í Austur-Þýzkalandi, en að stjórnin mótaði sína stefnu eftir ýmsum alþjóðasamþykktum og reglum. Heilborn sagði að mannréttindi væru virt í landinu, samkvæmt aðalatriðum stjórnarskrárinnar. Hann sagði einnig að lögregla ríkja Vestur-Evrópu gæti lært margt af lögreglu Austur- Þýzkalands. Ennfremur sagði Heilborn að „auðvitað væru engir pólitískir fangar i landinu" og að samgöngur til vesturs væru að- eins hindraðar ,,ef það væri nauð- synlegt samkvæmt lögum". Enginn hinna 18 nefndar- manna, sem spurðu Heilborn, gagnrýndi Austur-Þýzkaland ber- um orðum heldur voru allar spurningar orðaðar mjög var- færnislega. Sem dæmi má nefna: „Okkur hefur skilizt að það sé erfitt að yfirgefa Austur- Þýzkaland," og „hvaða reglur eru í gildi varðandi notkun skotvopna lögreglunnar". * . Mannréttindanefnd S.Þ. var komið á laggirnar í fyrra og heyr- ir undir „Alþjóðasáttmála um al- menn réttindi og mannréttindi", en undir þann sáttmála skrifuðu 45 lönd. Margir nefndarmenn spurðu hvort einstaklingum í Austur- Þýzkalandi liðist að hafa aðra sköðun á stjórnmálum, en þá sem stjórn landsins aðhylltist, ef ein- staklingarnir væru friðsamir. Heilborn svaraði að ofbeldi skipti ekki máli þegar verið væri að meta þá hættu sem stafaði af ein- staklingum. Rétt á eftir sagði hann að ekkert þjóðfélag tæki því með jafnaðargeði að frumreglur þess væru gagnrýndar. Litlu síðar sagði Heilborn að stjórn hans aðhylltist frjáls skoð- anaskipti innan þjóðfélagsins. Fréttafrelsi, trúfrelsi og frelsi til að vera í félögum og samtökum væri allt tryggt í Austur- Þýzkalandi, „svo framarlega sem það bryti ekki i bága við stjórnar- skrána." -----------» » ?------------ Sólarhring í togi til Siglufjarðar STAPAVÍKIN frá Siglufirdi'fékk "ískrúfuna djúpt úti af Sléttu um helgina og var skipið dregið til Siglufjarðar af Bjarna Sæmunds- syni. Lentu skipin i vondu veðri á leiðinni og var Bjarni með Stapa- víkina í togi í einn sólarhring.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.