Morgunblaðið - 04.03.1978, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 04.03.1978, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ. LAUGARDAGUR 4. MARZ 1978 Viðbrögð við verkf allsaðgerðum MORGUNBLAÐIÐ hafði í gær samband við nokkra forystumenn launþegasamtaka, forstjóra Vinnuveitendasambands íslands, fjármálaráðherra og forystumenn stjórnmálaflokka og spurði Þá álits á verkfallsaðgerðunum 1. og 2. marz. Lúðvík Jósefsson, formaður Alþýðubandalagsins, vildi ekki tjá sig um málið og Mbl. tókst ekki að ná tali af Jónasi Bjarnasyni, formanni Bandalags háskólamanna, Ólafi Jóhannessyni, formanni Framsóknarflokksins og Benedikt Gröndal, formanni Albýðuflokksins. Svör hinna fara hér á éftir. Bjarni Jakobsson: í samræmi við skoðun mína „ÉG ÁTTI aldrei von á því aö þátttaka í þessum aögeröum yröi almenn og þaö kom líka á daginn," sagði Bjarni Jakobsson, formaöur löju félags verk- smiöjufólks í Reykjavík. Bjarni hafði lýst því sem sinni skoðun, aö hann teldi rangt aö grípa til ólöglegra aðgeröa, en á fundi trúnaöarmannaráös löju, þar sem Bjarni var fjarstaddur vegna veikinda, var samþykkt aö beina eindregnum óskum til félagsmanna um aö þeir allir sem einn yröu viö tilmælum ASI um tveggja daga verkfall." Eftir þeim upplýsingum, sem ég hef séö frá viðkomandi aöilum, er taliö aö um 80% löjufólks hafi virt lög landsins og mætt til vinnu sinnar þessa tvo daga og er sú afstaöa alveg í samræmi viö þaö, sem ég haföi á fundum og víðar lýst sem skoöun minni á málinu," sagöi Bjarni. „Þessi afstaöa mín byggist eingöngu á því aö ég vil viröa þau lög, sem löggjafarsamkunda okkar íslendinga setur, og vil ekki hvetja neinn til aö ganga í berhögg viö þau lög, þó okkur líki auðvitaö miöur lagasetning, sem skeröir gerða kjarasamninga verkalýðs- félaganna. Ég er engan veginn sam- þykkur þessum lögum né þeim lögum öðrum, sem sett hafa veriö af ríkis- stjórnum undanfarinna ára og gengio hafa i' þá átt aö skeröa eöa nær ógilda kjarasamninga launþega. En með lögum skal land byggja og okkar kjarasamningar fela í sér löglega leið til svara. Þá leið eigum við aö fara og enga aöra. Ég hef hins vegar oft sagt og ítreka þaö nú, aö ég tel aö ríkisstjórn á hverjum tíma eigi aö hafa sem nánasta og þezta samvinnu viö launþegasam- tökin aö staðaldri og slíkt ættu þingmenn okkar líka að gera. Meö því kæmust þeir í sem nánasta snertingu viö skoöanir launþeganna í landinu og þekktu vandamál þeirra á hverjum tíma af eigin raun." Jón Helgason: Vonbrígöi forystumenn meö „ÉG VERÐ aö segja það, aö af þeim fréttum, sem ég hef haft, þá verö ég að telja útkomuna nokkuö jákvæöa, hjá þeim sem hvöttu sína menn til þátttöku ( þessum aðgeröum. Hitt er svo aftur annaö mál, aö ég lýsi vonbrigðum mínum með þaö, hversu margir forystu- menn verkalýösfélaga uröu til þess aö skerast úr leík og létu mállð afskipta- laust. Þeir heföu þá átt að láta annað í Ijós á formannaráöstefnu Alþýðusam- bandsins en þar varö raunin. Ég verö aö játa, að hvað þetta snertir varð ég fyrir vonbrigöum með nokkra af okkar forystumönnum," sagöi Jón Helgason, formaöur verkalýösfélagsins Einingar, í samtali viö Mbl. í gær. Jón sagöi um aögerðirnar á Einingar- svæðinu, sem nær yfir Akureyri, Dalvík, Hrísey, Ólafsfjörö. Grenivfk og allan Eyjafjörö, aö miðað viö aðstæður, þá Bjarni Jakobsson Jon Htlgmon Guðm H. Garðarsson. Guðm. J. Guömunds- Knstján Thorlacius son Þórhallur Asgeirsson Snorri Jónsson Ólafur Jónsson Matthías Á. Math væri hann mjog ánægður meö útkom- una. „Viö erum svona að leyfa okkur aö álita að um 70% fólksins hafi hlýtt kallinu, ef undan eru skildir þeir staöir, þar sem við létum ekki fara í verkfall, eins og á sjúkrahúsunum og elliheimil- um. löja og verzlunarfólk voru ekki meö og það geröi samstööuna auðvitaö verri, en samstööu Einingarfólksins tel ég í það heila tekiö góöa." Félagsmenn Einingar sagöi Jón vera um 2.600 talsins. Jón sagði, aö ekki hefði dregið til neinna tíöinda varöandi framkvæmd verkfallsins. „Viö fórum ekki út í neina hörku. Viö reyndum svona að fylgjast með á stærstu stöðunum og fórum eftir ábendingum, en félagssvæöiö er erfitt yfirferöar sem stendur, þannig að mest byggðist þetta á skírskotun til hvers og eins félagsmanns. Um næstu aðgeröir Einingar sagöi Jón, að hann hygöist ræöa viö forystu verkalýðshreyfingarinnar í heild áður en hann ákvæði nokkuö. „En viö tilkynnt- um atvinnurekendum um leiö og viö sögöum upp kauplið samninganna, að viö myndum gefa út okkar eigin taxta og það ætlum viö aö gera um helgina." Þegar Mbl. spuröi, hvort hugsanlega myndi koma til aðgeröa aftur aö viku liöinni, þar sem vikulaunafólk ætti í hlut, svaraöi Jón: „Þaö getur allt gerzt. Viö teljum aö þaö sé ekki hægt að gefa út taxta, eins og lögin gera ráö fyrir. Mikið af okkar fólki er í fiskvinnu í bónuskerfi og þaö yröi þá ekki hægt aö finna það út fyrr en eftir mánuðinn, hver verölagsuþpbót fólksins ætti aö vera. Slíkt myndi óhjákvæmilega valda óánægju á vinnustööum og því teljum við ófært meö öllu aö láta slíka taxta viðgangast." Guðmundur H. Garðarson: Verkfallsaðgerdirnar mistókust „ÉG TEL aö þessar tilraunir til almennra verkfallsaögeröa hafi mistekizt, enda til þeirra efnt þæði á röngum forsendum og ekki í samræmi viö lög og reglur um heimild til vinnustöðvunar. Þessar aðgeröir voru þess vegna fyrirfram dæmdar til að mistakast og meginþorri fólks mætti til vinnu sinnar," sagöi Guömundur H. Garðarsson, formaður Verzlunarmannafélags Reykjavíkur, í samtali viö Mbl. í gær, en á félagsfundi V.R., þar sem samþykkt var uppsögn launaliða kjarasamninganna, var tillögu utan úr sal um þátttöku V.R. í verkfallsaðgerðunum, hafnað. „Þaö aö meginþorri fólks mætti til vinnu sinnar sýnir, aö fólk er því ekki fyigjandi að forystumenn llaunþega- hreyfingarinnar boöi til aögeröa, sem eru ólöglegar, og segja má aö vissu leyti í þessu tilfelli nú ogrun viö lýöræöi og þingræði í landinu," sagöi Guðmundur. „Verkalýðshreyfingin hefur margsinnis sýnt þaö að hún býr yfir því afli og fólk hefur þá félagshyggju, að þegar brýn þörf krefur aö gripiö sé til verkfalls- vopnsins, sem að mínum dómi er algjört neyðarúrræöi við mjog slæmar aöstæöur, þá stendur fólk saman um lögmætar aögeröir hagsmunum sínum til framdráttar. En ég tel aö nú síðustu dagana hafi það komiö alveg skýlaust í Ijós, aö fólk viröir lög og vill búa við þingræöi en ekki stéttræði." iesen Magnús Torfi Ólafsson Guðmundur J. Guðmundsson: Alveg stormandi — HVAD Dagsbrún snertir er þetta alveg stormandi, sagöi Guðmundur J. Guðmundsson, formaöur Verkamanna- sambands íslands er Mbl. bar undir hann hvaö hann segði um aögeröirnar 1. og 2. marz. — Verkfalliö hjá Dagsbrún var al- gjört hér í Reykjavík, enda haföi Dagsbrún boöað til vinnustöðvunar. Á nokkrum stööum var aö vísu unniö, t.d. þar sem félágssvæði Dagsbrúnar og Verzlunarmannafélagsins skarast og vildum viö ekki egna til leiöinda þar. Þá var einnig unniö á einstaka smærri vinnustöðum, en hvaö snertir Dagsbrún er ekki vafi á því að þátttaka hefur verið einna bezt af þessum stærri félögum. — Einhver misskilningur var líka á feröinni á nokkrum stöðum en það gekk vel fyrir sig að leysa úr því og þegar málin höföu veriö rædd lögðu menn niöur störf. Helzt kom til hnippinga á bensínstöðvunum, enda er bensínið svo viðkvæmt, en stöövunum var einfald- lega lokaö og því hafa kannski fylgt smá væringar. Þá sagöi Guömundur J. Guömunds- son aö meiri harka hefði verið varöandi flugiö, því þar heföu verkstjórar og aörir gengiö í störf hleðslumanna er voru í verkfalli, en hann sagði einnig að flugið væri alltaf viðkvæmt og kannski meira en ella nú vegna þess að lítiö heföi veriö flogiö dagana fyrir verkfalliö. Einnig gat Guðmundur þess að um 200 manns heföu jafnan verið saman- komnir i Lindarbæ þar sem hefði veriö opiö hús og síöan hefðu menn fariö í ferðir til eftirlits og „það er óhsett að segja aö verkamenn í Reykjavík eru stoltir af því að vera Dagsbrúnarmenn," sagði Guömundur J. Guömundsson að lokum. Kristján Thorlacius: Tókst að hamla gegn þáttöku „ÞAD ER augljóst að fulltrúum ríkis- valdsins tókst með hótunum og ógnun- um að hamla verulega gegn þátttöku í þessum aögerðum, en engu að síöur tel ég að þessar mótmælaaögerðir okkar hafi heppnazt eftir atvikum vel," sagöi Kristján Thorlacius, formac ur banda- lags starfsmanna ríkis og bæja, í samtali við Mbl. í gær. „Þegar á heildina er litið, er ekki vafi á því að slík mótmælaalda gegn ólögum hlýtur að hafa mikil áhrif. Á stjórnarfundi síðdegis í dag sam- þykkti stjórn BSRB einróma að beina þeim tilmælum til aöildarfélaganna að þau tilnefni fulltrúa í samninganefnd, sem kæmi saman fyrir miðjan mánuð- inn. Nefndin mun þá fjalla um tillögu að kröfu um endurskoðun kaupliöa gild- andi kjarasamninga samkvæmt heim- ildum í kjarasamningunum." Þórhallur Halldórsson: Vanhugsuð ákvörðun „AD LIÐNUM 1. og 2. marz er Ijóst, hve vanhugsuð sú ákvöröun var að hvetja opinbera starfsmenn til tveggja daga ólöglegrar vinnustöðvunar," sagði Þór- hallur Halldórsson, formaður Starfs- mannafélags Reykjavíkurborgar, í sam- tali við Mbl. í gær. „Afleiöing þessa frumhlaups meiri hlutá stjórnar BSRB er að mínum dómi meöal annars sú aö samtök okkar hafa orðið fyrir álits- hnekki, mótmæli við ólögum ríkisstjórn- arinnar hafa oröiö máttlaus og spillt hefur verið fyrir möguleikum þeirra, sem koma til með að vinna af hálfu BSRB aö auknum verkfallsrétti opin- berum starfsmönnum til handa. Hugmynd sem ég setti fram á formannaráöstefnu BSRB nýlega um að efna bæri til fundarhalda um land allt, eftir hádegi 1. marz og þar með leggja niður vinnu hluta úr þeim degi hefði gjarnan mátt athugast nánar. Ástæöa er til aö ætla að slíkar mótmælaaögerðir heföu hlotið stuöning alls þorra launamanna og þannig orðið þörf áminning til Alþingis og ríkisstjórn- ar landsins um að seilast ekki fyrst og fremst ofan í vasa launþega, þá er efnahagsvandi steðjar að þjóðarbúinu." Snorri Jónsson: 28—30.000 tóku Þátt „ÉG tel að þessar aðgerðir sem mótmælaaðgerðir gegn kjaraskeröing- unni hafi tekizt vel," sagöi Snorri Jónsson, varaforseti ASÍ, í samtali viö Mbl. í gær. „Næsta mál hjá okkur verður, að við munum snúa okkur til Fianihald á l)ls. 30. Framboðsmál Samtakanna á Austurlandi og Norðurlandi eystra: r Rætt um Jón Armann og Kristján Thorlacius MORGUNBLAÐIÐ lcitaði upplýs- inga í gær hjá talsmönnum Sam- taka frjálslyndra og vinstri manna í Austurlandskjördæmi. Suður- landskjördæmi og Norðurlands- kjördæmi eystra, en unnið er að undirbúningi framboðs til Alþingis- kosninga í þessum kjördæmum á vcgum Samtakanna. Ástráður Magnússon á Egilsstöðum hvað þessi mál öll í deiglunni ennþá, en hann taldi vafalaust að framboð kæmi hjá Samtökunum á Austurlandi. Mbl. spurði hann hvort mögulegt væri að Kristján Thorlacius yrði í framboði á Austfjörðum á vegum Samtak- anna, en Ástráður kvað það allt óákveðið ennþá. Freyr Bjarnason á Húsavík kvað ekkert ákveðið ennþá í framboðsmál- um Samtakanna í kjördæminu, en hann kvaðst hafa heyrt um það talað að Jón Armann Héðinsson yrði í framboði fyrir Samtökin. Þó kvað hann ekkert ljóst í þeim efnum ennþá, en mál yrðu væntanlega til lykta leidd á kjördæmisþingi Sam- takanna á Akureyri þegar unnt reyndist að halda það fyrir hríðar- veðri á svæðinu. Andrés Sigmunds- son á Selfossi kvað ekkert ákveðið í framboðsmálum Samtakanna á Suðurlandi, en hins vegar væri verið að ræða við menn og til stæði að halda kjördæmisráðsþing innan tíð- í PRÓFKJORI ER ENGINN ÖRUGGUR r Olafur B. Thors, forseti Borgarstjórnar Reykjavíkur, tekur þátt í prófkjöri sjálfstæðismanna vegna borgarstjómarkosninganna í Reykjavík Stuðningsmenn

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.