Morgunblaðið - 04.03.1978, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 04.03.1978, Blaðsíða 34
34 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 4. MARZ 1978 raðauglýsingar — raðauglýsingar — raðauglýsingar lögtök Söluskattur Hér með úrskurðast lögtak fyrir van- greiddum söluskatti 4. ársfjórðungs 1 977, svo og viðbótum söluskatts vegna fyrri tímabila, sem á hafa verið lagðar í Kópavogskaupstað. Fer lögtakið fram að liðnum 8 dögum frá birtingu úrskurðar þessa. Jafnframt úrskurðast stöðvun atvinnu- rekstrar þeirra söluskattsgreiðenda, sem eiga hafa greitt ofangreindan söluskatt 4. ársfjórðungs 1977 eða vegna eldri tíma- bila. Verður stöðvun framkvæmd að liðn- um 8 dögum frá birtingu úrskurðar þessa. Bæjarfógetinn í Kópavogi. Lögtök Eftir kröfu tollstjórans í Reykjavík og að undangengnum úrskurði verða lögtök lát- in fram fara án frekari fyrirvara, á kostnað gjaldenda en ábyrgð ríkissjóðs, að átta dögum liðnum frá birtingu þessarar aug- lýsingar, fyrir eftirtöldum gjöldum: Áföllnum og ógreiddum skemmtanaskatti og miðagjaldi, svo og söluskatti af skemmtunum, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, tímabundnu vörugjaldi v/jan. — sept. 1977, skipulagsgjaldi af nýbyggingum, söluskatti fyrir október, nóvember og desember 1977, svo og nýálögðum viðbótum við söluskatt, lesta- vita- og skoðunargjöldum af skipum fyrir árið 1977, gjaldföllnum þungaskatti af dísilbifreiðum samkvæmt ökumælum, al- mennum og sérstökum útflutningsgjöld- um, aflatryggingasjóðsgjöldum, svo og tryggingaiðgjöldum af skipshöfnum ásamt skráningargjöldum. Borgarfógetaembættid i Reykjavik, 27. febrúar 1978. til sölu Til sölu Miðstöðvarketili í fjölbýlishús 18 fm sem nýr frá Vélsmiðju Sigurðar Einarsonar, Reykjavík. Hitakútur með eirspíral, 4 vatnsdælur, 1 olíubrennari, 1 þenslukútur. Selst á góðu verði ef samið er strax. Upplýsingar gefur Þorsteinn Óskarsson Hringbraut 136, Keflavík, sími 92-1825 og Björgvin Lúthersson í síma 9-1 000 á vinnutíma og 92-3700 eftir kl. 18 á kvöldin. Vörulyftarar Höfum til afgreiðslu strax notaða, upp- gerða vörulyftara 216 tonn eða 31/2 tonn, gas eða diesel. Hagstætt verð og freiðslu- kjör. Vélar og Þ/ónusta h. f. Smiðshöfða 21. Sími 83266. Barnafataverzlun til sölu á góðum stað í miðborginni. Eignaskipti koma til greina t.d. á litlu iðnfyrirtæki. Tilboð sendist Mbl. fyrir 10 þ.m. merkt: „B — 4131" Hlutabréf Til sölu hlutabréf í Tryggingu h/f. Tilboð sendist Mbl. fyrir 10. marz merkt „Hlutabréf — 932". tilboö — útboö Tilboð óskast í sendiferðabíl, Ford Transit '74 skemmd- an eftir að fara í sjó. Uppl. ísíma 93-1095. Útboð Tilboð óskast í múrhúðun innanhúss, glerjun og frágang á sameign þriggja fjölbýlishúsa við Ugluhóla í Breiðholti III. Útboðsgögn verða afhent á Verkfræði- stofu Gunnars Torfasonar, Ármúla 26, gegn 1 0.000 kr. skilatryggingu. Tilboð verða opnuð þriðjudaginn 14. marz 1 978 kl. 11.00. . Útboð Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í fyrsta áfanga byggingarframkvæmda við Hrauneyjarfossvirkjun í Tungnaá, sem er: Gröftur og sprengingar fyrir stöðvarhúsi, þrýstivatnspípum og frárennslisskurði að hluta, ásamt vatnsvörnum. Áætlaður gröftur nemur 5.00.000 rúmmetrar. Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, Reykjavík, frá og með mánudeginum 6. marz 1978 gegn óafturkræfri greiðslu að fjárhæð kr. 60.000. Tekið verður á móti tilboðum í skrifstofu Landsvirkjunar til kl. 14.00 hinn 14. apríl 1978. ReykjavJk 4. marz 1978, Landsvirkjun. nauöungaruppboö Nauðungaruppboð á húseigninni Knarrarbergi 2 i Þorláks- höfn. þinglesin eign Samúels Þ Samúelssonar áður auglýst i Lögbirtingarblaði 9., 21. og 28. des. 1 977 fer fram á eigninni sjálfri þriðjud. 7. marz 1978 kl. 14. Uppboðskrefjandi Veð- deild Landsbankans. Sýslumaður Árnessýslu húsnæöi óskast Hafnarfjörður 250—400 ferm. iðnaðarhúsnæði óskast til leigu fyrir léttan iðnað. Upplýsingar í síma 53884 næstu daga. Ungir Kópavogsbúar! Hagnýtið ykkur lýðræðislegan rétt ykkar i opnu prófkjöri Sjálfstæðisflokksins i dag og á morgun. Atkvæðisrétt i próf- kjörinu hafa auk allra stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksinj með almennan kosningarétt alhr félag í Tý á aldrinum 16—20 ára Þið getið gerzt félagar með þvi að hringja i sima 40708. TÝR, félag ungra sjálfstæðismanna i Kópavogi, Hamraborg 1. 3. hæð. Prófkjör Vegna vals á frambjóðendum Sjálfstæðisflokksins við bæiar- stjórnarkosningar vorið 1978 fer fram laugardag. sunnudag og mánudag 4., 5. og 6. mars n.k Prófkjörsseðill LJ LJ l_ í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins fyrir bæjar stjórnarkosningarnar á Akureyri 1978. Kjörseðill er ógildur ef krossað (x) er við færri en 6 nöfn eða fleiri en 1 1. Nöfnum er raðað eftir útdrætti á kjörseðilinn H Björn Jósef Arnviðarson, lögfr . Skarðshlið 31d L^ Rafn Magnússon, húsasmiðameistari. Kringlumýri 1 7. | ! Tryggvi Pálsson, framkvæmdastjóri. Espilundi 2. I ' Sverrir Leósson, fulltrúi, Aðalstræti 68. I ' Freyja Jónsdóttir, húsmóðir, Barðstúni 3. "2 Óli G. Jóhannsson. listmálari, Reynilundi 5. ] Þórunn Sigurbjörnsdóttir, húsmóðir, Hólsgerði 8. Steindór G. Steindórsson, ketil- og plötus., Strandq. 51. Gunnar Ragnars, framkvæmdastjóri. Furulundi 7b Oddur C Thorarensen. apotekari. Brekkugötu 35. Sigurður J. Sigurðsson, framkvæmdastj., Lerkilundi 3. Margrét Kristinsdóttir, skólastjóri, Þórunnarstræti 114. Jón V. Guðlaugsson. lyfjatæknir. Hraungerði 5. Árni Arnason, forstjóri, Gilsbakkavegi 13. Ingi Þór Jóhannsson, framkvæmdastj., Suðurbyggð 23 Óli D. Friðbjarnarson. skrifstofum., Skarðshlið 9h. Gisli Jónsson, menntaskólakennari, Ásvegi 23. Hrefna Jakobsdóttir, húsmóðir. Birkilundi 1. Hermann Haraldsson, bankafulltrúi, Klapparstig 1 Sigurður Hannesson, byggingam.. Austurbyggð 12 Sveinbjörn Vigfússon, viðskiptafr.. Lerkilundi 9. Höskuldur Helgason. bifreiðastjóri, Skarðshlið 1. [_•------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Heimilt er að kjósa 2 menn, sem ekki eru i framboði, með þvi að rita nöfn þeirra á prófkjörsseðilinn. i auðu linurnar hér að ofan. Kjörstaður kjördagana verður Hótel Varðborg, Akureyri Utan- kjörstaðaatkvæðagreiðsla er hafin og fer fram i skrifstofu Sjálfstæðisfélaganna. Kaupvangsstræti 2, Akureyri, og á skrif- stofu Sjálfstæðisflokksins að Bolholti 4, Reykjavik, á venjuleg- um skrifstofutima, fyrir þá sem fjarverandi verða kjördagana eða forfallaðir. Þátttaka er heimil öllu flokksbundnu sjálf- stæðisfólki 16 ára og eldri búsettu á Akureyri syo og öðru n syc r á Ak stuðningsfólki flokksins, sem kosningarétt hefur á Akureyri. KJÖRNEFND Akurnesingar Almennur fundur með Geir Hallgrimssyni forsætisráðherra verður haldinn mánudaginn 6. marz kl. 20.30 i Sjálfstæðis- húsinu Heiðarbraut 20, Akranesi. Fundarefni: Siðustu ráðstafanir í efnahags- og kjaramálum, Að lokinni framsöguræðu forsætisráð- herra mun hann svara fyrirspurnum fundarmanna. Allir velkomnir Stjórnir Sjálfstæðisfélaganna Akranesi. Auglýsing um prófkjör Sjálfstæðisflokksins til undirbúnings bæjarstjórn- arkosninga á Sauðárkróki í samræmi við ákvörðun stjórna og fulltrúaráðs Sjálfstæðis- félaganna á Sauðárkróki er hér með auglýst eftir framboðum til prófkjörs Sjálfstæðisfélaganna, sem haldið verður dagana 1. og 2. april 1 9 78. Hver frambjóðandi skal hafa minnst 3 og mest 7 meðmælendur úr hópi félagsbundinna sjálfstæðis- manna. Framtalsfrestur til prófkjörs rennur út kl. 1 2 á hádegi föstu- daginn 10. marz 1978. Framboðum skal skila fyrir þann tima til formanns kjörnefndar Gunnlaugs Olsen, Hólavegi 42 eða Haraldar Friðrikssonar, Barmahlið 1 1. Sauðárkróki 2. marz 1978 Kjörnefnd Sjálfstæðlsfélaganna á Sauðárkróki. Prófkjör sjálfstæðismanna á Höfn fer fram dagana 2.—7. marz. Sjá nánari auglýsingar á staðnum. í framboði eru: Albert Eymuhdsson, skólastjóri, Anna Marteinsdóttir, húsmóðir, Árni Stefánsson, hótelstjóri, Björn L. Jónsson, skipstjóri, Elias Jónsson, löggæslumaður. Eymundur Sigurðsson, hafsögumaður, Guðrún Jónasdóttir, húsmóðir, Gunnlaugur Þ. Höskuldsson, kennari, Ingólfur Waage, verkamaður, Kristján Ragnarsson, verkamaður. Marteinn Einarsson, verkamaður, Sveinbjörn Sverrisson, vélsmiður, Unnsteinn Guðmundsson, skrifstofumaður, Valborg Einarsdóttir, afgreiðslustúlka, Vignir Þorbjörnsson, umdæmisstjóri. Stjórnin.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.